Promotic

PROMOTIC 8.3 - Novinky

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.

Verze 8.3.32 (od 2.7.2020) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Komunikace v sítích Sigfox: Nová verze API rozhraní cloudu (backend.sigfox.com). API "v1" vypnuto 27.4.2020, k dispozici pouze API v2. Obchodní změny: zrušení 12 měsíční historie zpráv. Historie pouze 3 dny s placenou možností rozšíření na 30 dnů. Technické změny: úprava URL adres pro volání metod, změna hodnot reprezentujících čas (timestamp in milliseconds since Unix Epoch). Opraveno v předkonfiguraci.
- Pm.JsonParse metoda: Oprava při parsovaní JSON. Číslo se nyní ukládá vždy jako R8 (dříve jako R8 nebo I4)
- PmgTrendViewer objekt: Umožňuje se napojit i na HTTPS servery
- PmgTrendViewer objekt: Při zobrazovaní hodnoty (Label)
- u dlouhých názvů docházelo k překročení bufferu 101 znaků a tím docházelo k pádům
- měla maska přesnosti jenom 6 míst. Při snaze zobrazit příliš mnoho desetinných míst se naopak zobrazilo jen celé číslo.

Verze 8.3.31 (od 1.7.2019) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- MQTT komunikační protokol: Vytvořena předkonfigurace pro komunikační ovladač PmChar.
Klient může být typu Subscriber nebo Publisher (tzn. předkonfigurace umí číst i zapisovat).
Prozatím musí být tato komunikace bez šifrování.

Verze 8.3.30 (od 5.2.2019) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zobecnění o datovou oblast typu "L - Long".
- PmChar komunikační ovladač: Opravená chyba: Při zavření portu nebyla správně dokončena zpráva typu Slave.
- Karta "Text" objektu PmgString: Opravená chyba: Konfigurátor "Zarovnání vodorovné" s hodnotou "Vpravo" nefungoval správně v lokálním obrazu.

Verze 8.3.29 (od 28.11.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Předkonfigurace eWON - Komunikace s cloudovou službou eWON Talk2M pomocí rozhraní M2Web API - Sestava komunikace s daty a obrazem: Komunikace s cloudovou službou eWON Talk2M pomocí rozhraní M2Web API
- PmaAlarmGroup.GetHistoryData metoda: Opravená chyba: Neuměla procházet více záloh (pokud nebyl zadán počet záznamů "records:xx;").
- PmgTrendViewer objekt: Opravená chyba: pro Web obrazy
- PmaCommGroup.GetCount metoda: Zobecnění o hodnoty parametru 10-13 a 20-23.

Verze 8.3.28 (od 16.10.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaCommGroup objekt: Opravená chyba: Volání metody Refresh způsobilo zrušení periodické komunikace tohoto objektu.
- PmgCanvas objekt: Opravená chyba: Přečtená hodnota barvy byla špatná (například vlastnosti strokeStyle).

Verze 8.3.27 (od 12.9.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmOmronFINS komunikační ovladač: Někdy po vypnutí a zapnutí PLC ovladač přestal komunikovat.
- PmChar komunikační ovladač: Opravená chyba: Pro Etnernet TCP nefungovaly zprávy typu Slave.
- PmElgas2 komunikační ovladač: Opravená chyba: Nefungoval příjem zprávy, která přišla ve více Ethernet paketech.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zobecnění Ethernet komunikace pro adresování přes bridge. Viz nový konfigurátor "Typ adresování".
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nová volba "screen.allmonitors" vrací rozměr vymezující všechny monitory.
- Pm.OtherAppOper metoda: Nový parametr nOper=20 pro zjištění pozice a velikosti okna dané aplikace.

Verze 8.3.26 (od 28.6.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm.DateDiff metoda: Nová metoda - Vrací počet časových rozpětí mezi dvěma datumy
- Pm.DateAdd metoda: Nová metoda - Vrací datum zvětšené o určené časové rozpětí
- Pm.Trunc metoda: Nová metoda - Vrací celou část čísla (odstraní desetinné cifry)
- Pm.Floor metoda: Nová metoda - Vrací největší celé číslo, které je menší nebo rovno zadanému číslu
- Pm.Ceil metoda: Nová metoda - Vrací nejmenší celé číslo, které je větší nebo rovno zadanému číslu
- PmgObject.Visible vlastnost: Opravená chyba: Někdy nefungovalo nastavování ve skriptu nebo datovou vazbou.
- PmgObject.Enabled vlastnost: Opravená chyba: Někdy nefungovalo nastavování ve skriptu nebo datovou vazbou.
- PmgObject.GetPar metoda: Zobecnění o parametr nAttr. Nyní tak lze zadat, že metoda vrací hodnotu jako datový typ Long (v jiném případě vrací vždy jako String).

Verze 8.3.25 (od 13.6.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Instalace PROMOTIC 8: Opravená chyba: Instalace nefungovala pro OS Windows XP (chyba od verze Pm8.3.24).
- Pm.EncryptText metoda: Nyní je funkční i pro JavaScript a Web obrazy.
- Pm.DecryptText metoda: Nyní je funkční i pro JavaScript a Web obrazy.
- PmOmronFINS komunikační ovladač: Přidán datový typ L1 a R1.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: Optimalizace rozdělení proměnných v objektu PmaCommGroup do jednotlivých komunikačních zpráv.

Verze 8.3.24 (od 26.4.2018) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmModbusMr komunikační ovladač:
- Zobecnění o Modbus datový typ: LL2 = LongLong type 2 (8Byte Signed Integer)
- Opravená chyba: Při příjmu dat se netestovalo, zda odpověď přišla ze správného zařízení.
- PmChar komunikační ovladač: Opravená chyba: Pokud se někdy při vysílání přerušilo Ethernet spojení, pak ovladač přestal pracovat.
- PmgString objekt: Web obrazy - zprovozněn konfigurátor "Typ stínování textu".
- PmgPrototype objekt: Konfigurátory "Objekt ZAKÁZÁN v runtime atd. přesunuty z prototypu do instance. Lze tak nyní zakázat každou instanci zvlášť.
- PmgInstance objekt: Konfigurátory "Objekt ZAKÁZÁN v runtime atd. přesunuty z prototypu do instance. Lze tak nyní zakázat každou instanci zvlášť.
- PmMenu objekt: Nyní lze vytvářet víceúrovňová menu: lze nyní přidat podmenu metodou AddMenu("id", "text", "type:menu;")
- Opravy chyb a zdokonalení trendů, alarmů atd.
- Nové předkonfigurace:
- Předkonfigurace Přístup k databázím: Vytvoří objekt PmaAdo nakonfigurovaný pro daný typ databáze a dva obrazy jako příklady pro test a prohlížení této databáze.

Verze 8.3.23 (od 20.11.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Licenční server PmLicServer: Zvětšení doby běhu runtime při ztrátě spojení s licenčním serverem z 12 hodin na 48 hodin
- Pm.LicenceInfo metoda: Nové možnosti metody LicenceInfo(10/11/12) pro zjištění jak dlouho již trvá ztráta komunikace s licenčním serverem.
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: V OID adrese nefungovalo větší číslo než 8 388 607 (číslo na 3 bajty).
- PmgWTable objekt: Opravená chyba: ve Web obrazech: Ve Firefox nešlo nastavit sloupec s šířkou 0.
- PmgString objekt: Opravená chyba: Editace při víceřádkovém režimu.
- PmgWEdit objekt: Opravená chyba: Editace při víceřádkovém režimu.
- Základní ovládání editoru skriptu: V lokálním menu editoru skriptu je nová volba Správce skriptů aplikace ..., která otevře prohlížeč pro zobrazení skriptů událostí nebo metod libovolného Pma objektu nebo Pmg objektu.

Verze 8.3.22 (od 24.10.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaTrendGroup.GetVarExtensions metoda: Umožňuje získat všechna datová rozšíření, která jsou zaregistrovaná do tohoto objektu. Tak lze získat například všechny proměnné, které se trendují v daném objektu PmaTrendGroup.
- PmaCommGroup.GetVarExtensions metoda: Umožňuje získat všechna datová rozšíření, která jsou zaregistrovaná do tohoto objektu. Tak lze získat například všechny proměnné, které se trendují v daném objektu PmaTrendGroup.
- PmaOpcDaClientGroup.GetVarExtensions metoda: Umožňuje získat všechna datová rozšíření, která jsou zaregistrovaná do tohoto objektu. Tak lze získat například všechny proměnné, které se trendují v daném objektu PmaTrendGroup.
- PmChar komunikační ovladač: Zobecnění parametrů protokolu pro Ethernet o konfigurátor "Přijímaná data budou vždy jen v jednom paketu", pomocí kterého lze optimalizovat rychlost příjmu pro krátké zprávy.
- PmaAdo objekt: Zobecnění metod DbOpen, DbExecute, RsOpen, DbBeginTrans, DbCommitTrans, DbRollbackTrans.
Pokud se u těchto metod v parametru zadá "return:map;", pak metody vracejí podrobnější informace o výsledku volání.
Někdy se špatně z OS Windows zjistilo lokální nastavení desetinné tečky a pak docházelo ke špatnému čtení reálného čísla.
- PmgTrendViewer objekt: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- Zlepšeno zjišťování přechodů na letní čas.
- Nefungovalo opakované volání metody RemoveAllTrends.
- Nastavení vlastností ValueMin a ValueMax v jiném pořadí způsobilo obrácení stupnice.
- PmgWTable objekt: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- Lze zadat nyní více než jeden fixní řádek nebo sloupec.
- Někdy byl zbytečně viditelný scrollbar.
- PmgRoot.Print metoda: Opravená chyba: Metoda nefungovala během otevírání obrazu.
- Nové předkonfigurace:

Verze 8.3.21 (od 18.7.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgString objekt: Pro velké písmo (větší než 100px) bylo zlepšeno vyhlazování písma.
- PmgLine objekt: ve Web obrazech zprovozněn Vzor (čára čárkovaná, tečkovaná atd.).
- PmaDataTable.Sort metoda: třídění textů se nyní provádí s ohledem na jazykovou lokalizaci.
- Pm.ScanDate metoda: Zprovozněno pro Web obrazy.. Zobecněno o nFormatType=10 (se zadává formát pro datum v podobě "YmdHMS").
- PmaTrendGroup.GetGroupTitle metoda: Nová metoda. Vrací uživatelský název skupiny trendů

Verze 8.3.20 (od 2.6.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: vietnamština (vi).
- PmExpr objekt: Nový pomocný objekt pro vyhodnocování JavaScript výrazu dodaných v podobě textu. Pro ukázku funkčnosti je vytvořena nová předkonfigurace: / Obrazy (PmaPanel) / Ostatní / PmExpr - matematický výraz.
- PmgWEdit.onDataEditAccept událost: Opravená chyba: Web obrazy - Po ukončení editace se událost volala vícekrát.
- PmgTrendViewer objekt: Opravená chyba: Web obrazy - Zprovoznění prohlížení trendů i z jiných aplikací PROMOTIC.

Verze 8.3.19 (od 13.4.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: Různé opravy chyb v zobrazování Web stránek obrazů, alarmů, trendů, formulářů (objekt PmForm) atd.
- PmaComm.GetProtParam metoda: Zobecnění o zjišťování ethernet adresy ("EthIPAddr"), ethernet portu ("EthPort") a seriového portu ("SerPort").
- PmModbusMr komunikační ovladač: Zobecnění o zaslání zprávy typu broadcast pomocí objektu PmaCommMsg, tzn. pokud zadaná Slave adresa je 0, pak zprávu budou přijímat všechny stanice v síti.
- PmMBus komunikační ovladač: Zobecnění pro příjem záporných hodnot v BCD kódu.
- PmMelsecQA komunikační ovladač: Opravená chyba: Pro formát protokolu 3E/ASCII se špatně zasílala hodnota typu 1 bit.

Verze 8.3.18 (od 8.2.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmIEC62056 komunikační ovladač: Zobecnění o nový typ zprávy "Programovací mód - Blokově orientovaný přenos dat".
- Vývojové prostředí: Opravená chyba: Někdy došlo ke ztrátě nastavení v kartě "PmaRoot > Uživatelé"

Verze 8.3.17 (od 3.1.2017) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgTrendViewer objekt: Web obrazy - Pro prohlížeč Chrome zprovozněna konfigurace trendů (zadávání barev, funkce platnosti stylu atd.).
- PmaAlarmGroup objekt: Opravená chyba: Zprovozněno správné zobrazování položek při opačném časovém setřídění. Pro prohlížeč Chrome na Webu zprovozněno zadávání filtračního řetězce.
- PmSNMP komunikační ovladač: Zobecnění pro SNMP verze 3 (autorizace a šifrování).
- PmMBus komunikační ovladač: Opravená chyba: Při příjmu hodnoty ve formátu 12 digit BCD se špatně hodnota vypočítala.
- PmaCommGroup.AutoSendEnabled vlastnost: Povolení/zákaz automatického záslání při zápisu do položky
- PmForm objekt: Opravená chyba: Názvy systémových tlačítek byly pouze v angličtině.

Verze 8.3.16 (od 24.10.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgWEdit objekt: Opravená chyba: Při zadání hodnoty klávesou Enter nebyla vyvolána událost onDataEditAccept.
- Proměnné Pmg objektu: Opravená chyba: Editor obrazů - V proměnné typu Boolean nešla založit datová vazba.

Verze 8.3.15 (od 30.9.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- INFO systém: ve vývojovém prostředí v INFO systému je přidán celý strom objektů začínající objektem PmaRoot. U každého objektu jsou informace o licencích použitých v objektu. V objektu PmaRoot jsou tedy informace o potřebných licencích celé aplikace.
- PmaDataTable objekt: První sloupec lze nyní definovat jako typ Identifikátor. Tento identifikátor řádku pak lze použít například v metodě GetCellValue pro adresování buňky tabulky.
- PmForm objekt:
- Každý objekt PmfObject obsahuje nové vlastnosti TitlePos, BodyWidthMode, BodyWidthIni, BodyHeightMode, BodyHeightIni.
Tyto vlastnosti umožňují lépe rozvrhovat velikost a pozici konfigurátorů.
- V objektu PmfString jsou nové vlastnosti Multiline a Subtype. Lze tak nyní vytvářet víceřádkové vstupní pole, statické poznámky atd.
- V objektu PmfSepar je nová vlastnost Subtype. Lze tak nyní vytvářet prázdné odsazovací řádky mezi konfigurátory.
- PmaAlarmGroup objekt: V prohlížeči historie bylo optimalizováno rozvržení tlačítek pro posun v čase.
- PmaDataTable.LoadFromFile metoda: Opravená chyba: Metoda někdy selhala při načítání prázdného CSV souboru.
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: zpráva typu SNMP Walk byla předčasně ukončená pokud u některé hodnoty byl StatusError.
- PmOmronFINS komunikační ovladač: nyní je podporován registr EM.
- Formátování čísla s desetinným oddělovačem: zdokonalena práce s desetinnou tečkou podle nastavení v OS Windows

Verze 8.3.14 (od 28.7.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm.SelectionDialog metoda: Web obrazy - Zobecnění o parametr oExtra, ve kterém lze zadat akci která se vyvolá po zavření výběrového okna. V tom případě je volání této metody asynchronní (tzn. se nezastaví a nečeká na zavření okna).
Tento přístup umožňuje funkčnost této metody i ve Web prohlížeči Chrome (tento prohlížeč nedovoluje synchronní otevírání modálních oken).
- PmgTrendViewer objekt: Web obraz:
- Zprovozněna funkčnost konfigurátoru "PmgTrendViewer > Mřížka hodnotové osy > Typ čáry".
- Opravená chyba: pokud v konfiguračním souboru byl tvTrend nastaven jako neviditelný, pak na Webu byl vidět.
- Opravená chyba: Metoda RemoveAllTrends generovala chybu pokud nebyl žádný trend.
- zobrazení popisku trendu v místě kurzoru nyní rozšířeno o možnost zobrazit i čas - viz SetUserControl("click:showvaltimename(trend=all)").
- PmaDataTable objekt: V kartě "Sloupce" je pro každý sloupec nový konfigurátor "Jen pro čtení". Do proměnné v tomto sloupci lze zapsat jen jednou a tyto proměnné se nepočítají do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence. Viz Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly).
- Vývojové prostředí:
- Vytvořen Správce konfiguračních souborů. Umožňuje snadno vytvářet *.ini nebo *.xml konfigurační soubory, které lze pak číst pomocí makro výrazu $.cfgfile.
- Vytvořen Správce záloh aplikace. Umožňuje snadno obnovit starší zálohy aplikace, přechodně se do starší zálohy podívat, nastavit parametry zálohování atd.
Datová rozšíření
- ExtComm-Cfg konfigurátor: V konfigurátoru "Cílový objekt" nyní může být uveden Makro výraz (pro ExtAlarmAnalog, ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend, ExtComm, ExtOpcDa).
- ExtAlarmBinary-Cfg konfigurátor: Konfigurátor "Typ hodnoty" zobecněn o volbu "3 - JavaScript výraz". Umožňuje například vyvolat alarm pokud hodnota je větší než zadaná konstanta, trendovat Quality proměnné atd. (pro ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend).

Verze 8.3.13 (od 27.5.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: Zjednodušeno přihlašování uživatelů na Webu. Při zadání špatného jména nebo hesla se otevře chybové okno s tlačítkem, pomocí kterého lze vyvolat nové přihlášení.
- PmgTrendViewer objekt: ve Web obrazech:
- Opravená chyba: Graf typu Konstanta se v určitých nastaveních špatně vykresloval.
- Opravená chyba: Vykreslované texty u bodů se neřadily pod sebe ale překrývaly se.
- INFO systém: (nabízený objektem PmaWebInfo) se na Webu otevíral ve velmi malém okně.
- PmVar objekt: (Proměnná) Nový konfigurátor "Zaokrouhlení".
- PmgCanvas objekt: Opravená chyba: Docházelo k ubývání paměti při špatném (nepárovém) volání metod save a restore.
- PmChar komunikační ovladač: Zobecnění pro Ethernet Slave zprávy.
- PmMap.mapGetPropNames metoda: Vrací pole obsahující názvy všech dynamických vlastností
- Pm.IsInt metoda: Test, zda hodnota je celé číslo
- PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám: Nová systémová složka: #temp:. Do této složky lze ukládat všechny dočasné soubory, tzn. ty které lze následně mazat.
- Editor obrazů: Opravená chyba: Při určitých nastaveních se špatně přeložily parametry Pmg objektů.
- Datová rozšíření:
- ExtAlarmAnalog objekt: Přidán nový konfigurátor "Typ deaktivace", pomocí kterého lze například nastavit ať zůstávají alarmy ve stavu "neaktivní nekvitovaný (modrý)" viditelné (předtím to nešlo).
- ExtSubVar objekt: nefungoval import/export ani XML ani CSV.

Verze 8.3.12 (od 26.2.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Datová vazba E - Datová vazba na obecný výraz: Ve výrazu lze nyní používat i proměnnou pMe (objekt, ve kterém je tato datová vazba). Pomocí této proměnné se lze ve výrazu odkazovat na libovolnou vlastnost libovolného Pmg objektu v tomto obrazu.
- Web obrazy:
- Opravená chyba: Objekt PmgWCombo byl zobrazen se špatnou výškou.
- Zlepšeno okno přihlašování uživatelů (otevírané metodou Pm.WndLogon).
- Editor obrazů:
- Opravená chyba: Nešlo se přepnout do editace některých vnitřních Pmg objektů (pro PmgBarBox, PmgSliderBox, PmgPrototype).
- Předkonfigurace Pmg objektů:
- Nové přehlednější uspořádání při vytváření nového Pmg objektu.
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: Při přenosu některých typů zpráv docházelo k ubývání paměti (PmSNMP, PmMBus, PmIEC8705, PmElgas2).
- PmMBus komunikační ovladač: Opravená chyba:
Špatně se přijímaly hodnoty typu 24bit Integer.
Při přenosu některých typů zpráv docházelo k ubývání paměti (PmSNMP, PmMBus, PmIEC8705, PmElgas2).
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Opravená chyba: Při přenosu některých typů zpráv docházelo k ubývání paměti (PmSNMP, PmMBus, PmIEC8705, PmElgas2).
- PmElgas2 komunikační ovladač: Opravená chyba: Při přenosu některých typů zpráv docházelo k ubývání paměti (PmSNMP, PmMBus, PmIEC8705, PmElgas2).
- PmMap.mapSaveToString metoda: Zprovozněna nová metoda mapSaveToString.
- Calc: V dokumentaci nová kapitola popisující přístup do databáze Calc (OpenOffice, LibreOffice).
- Nové předkonfigurace:
- Předkonfigurace Kalendář

Verze 8.3.11 (od 19.1.2016) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Datová rozšíření: Opravená chyba: při změně datových rozšíření nedošlo k uložení editovaných hodnot (chyba od verze Pm8.3.10).
- ExtSubVar nový objekt: Umožňuje do proměnné vložit další podproměnnou.
- OpenView metoda: Zobecnění: v údaji oExtra.onOpen lze nastavit metodu, která se bude volat až se obraz skutečně otevře.
- Web obrazy: Zprovozněna metoda Pm.WndLogon i pro prohlížeč Chrome.
- PmBACnet komunikační ovladač: Nově podporuje objekt typu "PulseConverter".
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač:
- Nyní lze zadat v ItemId adresy větší než 254.
- Opravená chyba: Pro EtherNet/IP nebyl při příjmu testován příznak chyby STS.
- Správce lokalizovaných textů: Přidána možnost importu/exportu do souboru CSV.
- PmgInstance objekt: Oprava vyhodnocování makro výrazu $.par v Pmg objektech PmgInstance a PmgPrototype.
- PmgTrendViewer objekt: Oprava proti zneužitelnosti tohoto ActiveX objektu v HTML stánkách.
- Nové předkonfigurace:
- Předkonfigurace Mapa a oblast: Zobrazení a ovládání zadaných bodů

Verze 8.3.10 (od 15.12.2015) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: Zápis objektu nebo pole do proměnné šlo provádět jen s licencí PmRtProf. Nyní lze zapisovat pro všechny licence kromě PmRtFree - Bezplatná runtime licence.
- PmgString objekt: Zprovozněno pro německé lokalizační nastavení OS Windows (kdy u čísla je oddělovač tisíců "tečka").
- PmModbusMr komunikační ovladač: Zobecnění zápisu dat o Modbus funkci FN06 (oblast RoS).
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zprovozněn zápis jednoho bitu.
- PmMBus komunikační ovladač: Zdokonaleno zpracování příjmu některých dat (např. veličin z rozšířeným VIFE pro zjištění času změny veličiny).
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba: Nefungoval příjem 2-rozměrné pole.
- PmaWorkspace objekt: Opravená chyba: Pokud byl aktivní zoom aplikace, pak se někdy špatně vyhodnocovala šířka/výška jednotlivých rámů (viz konfigurátor "PmaRoot > Vzhled > Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace").
- INFO systém: Opravená chyba: Nerozkrýval se obsah objektu PmaInstance.

Verze 8.3.9 (od 19.11.2015) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Editor obrazů: Opravená chyba:
- Nešlo pohybovat s objektem PmgLine, pokud byl konfigurován svisle nebo vodorovně. Oprava dána i do verze Pm8.2.23.
- Při kopírování Pmg objektů ze schránky Windows nedocházelo k vybrání kopírovaných Pmg objektů.
- PmaAdo objekt: nové metody pro podporu transakcí: DbBeginTrans, DbCommitTrans a DbRollbackTrans.
- PmForm objekt:
- Nový typ Pmf objektu - oddělovač, tzn. objekt PmfSepar.
- Close nová metoda a nové vlastnosti BgColor, SysButtons.
- PmaTrendGroup objekt:
- Metoda GetValueByTime neuměla vrátit jednu hodnotu pro typ uložení Database dBase backups.
- Při typu uložení Database Access backups (zastaralé) vznikala nová záloha po spuštění aplikace.
- PmS7 komunikační ovladač: Opravená chyba: Proměnné z jednoho PmaCommGroup se někdy špatně rozložily do komunikačních zpráv a pak se některé proměnné nepřenesly. (chyba od verze Pm8.3.2)
- PmTeco komunikační ovladač: Opravená chyba: Při přenášení 8-bajt hodnot (datový typ LREAL a DATE / DATE_AND_TIME) docházelo k chybám.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Opravená chyba: Komunikace nefungovala pokud v jednom objektu PmaCommGroup byly proměnné požadující data z různých čísel DataFile.

Verze 8.3.8 (od 1.10.2015) - stabilní verze

Od této verze je Promotic8.3 stabilní. Dále budou do ní přidávány pouze nezbytné opravy chyb a novinky, které nemají vliv na stabilitu systému.

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opraveno zadávání lokalizovaných reálných čísel (v Vývojové prostředí PROMOTIC, Editor obrazů a v Pmg objektech PmgString, PmgWEdit) pokud byl zadán oddělovač desetinných míst jako "čárka" a oddělovač tisíců jako "tečka" (něměcké lokalizované zadávání čísel).
- PmForm nový objekt: Umožňuje velmi obecně vytvářet formuláře pro zadání údajů. Otevírá se pomocí metod typu OpenView a proto ho lze otevřít nejen v samostatném okně, ale také v objektu PmgFrame nebo v pracovní ploše PmaWorkspace. Je funkční i ve Web obrazech. Nahrazuje zastaralou metodu Pm.InputBox.
- PmFree: Zpřísněny podmínky pro provozování PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC. Do runtime byla přidána omezení:
- Nelze použít více než 10 obrazů (objektů PmaPanel).
- Do proměnných v objektech PmaData, PmaDataTable, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup ... nelze ukládat hodnoty typu Object a typu Array.
- PmgCanvas objekt: Pro tento objekt byl vytvořen (zatím jednoduchý) nástroj pro kreslení, pomocí kterého lze nakreslit obrázek grafickým způsobem a nástroj z toho poté vytvoří skript.
Tento nástroj bude v dalších verzích zobecňován ať umí všechny grafické možnosti a ať umí nejen vytvořit, ale i načíst kód ze skriptu.
Nástroj pro kreslení nyní lze otevřít z následujících míst:
- Vybrat předkonfiguraci / Obrázek / Nakreslení PmgCanvas obrázku nebo
- V kartě "Draw" - při zakládání nové metody vybrat volbu "nakreslit obrázek PmgCanvas" nebo
- V kartě "Draw" - v lokálním menu editoru skriptu vybrat Canvas editor ....
- PmList nový objekt: Umožňuje projektantovi vytvářet v tomto objektu seznam hodnot typu LIFO a FIFO.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Opravená chyba: Po přenosu 32000 komunikací docházelo ke zbytečnému znovunavazování komunikace.
- Nové předkonfigurace:
- Předkonfigurace Sloupec (PmgBar): Sloupec (PmgBar) objektem PmgCanvas.

Verze 8.3.7 (od 27.8.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: Verze Pm8.3.6 nebyla funkční pro OS Windows XP.
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: mandarínská čínština (zh) a malajština (ms).
- PmgTrendViewer objekt: Opravená chyba: ve Web obrazech: někdy se správně nezobrazoval ve Web prohlížeči Chrome.
- #pragma: Opravená chyba: ve skriptu nefungovala direktiva skriptu #pragma option OldGlobalMethodCall.

Verze 8.3.6 (od 14.8.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Systém PROMOTIC byl vyzkoušen na právě uvolněné verzi OS Windows 10 a je funkční.
- PmAction nový objekt: Objekt představuje akci, která lze později vyvolat.
- OpenView metoda: Velmi zobecněno otevírání obrazů pomocí metod OpenView:
- Do metod OpenView přidán čtvrtý nepovinný parametr oExtra, který umožňuje při otevírání zadat vlastnosti:
- oExtra.Arguments (objekt typu PmMap): Hodnota, která se předá otevíranému obrazu bude v obrazu dostupná pomocí vlastnosti PmgRoot.Arguments.
- oExtra.onClose (objekt typu PmAction): Zde lze definovat metoda projektanta, která se bude volat při zavření tohoto otevíraného obrazu.
- Tímto zobecněním se mění i tvorba modálních oken - tzn. oken, které zablokují přístup k jiným oknům po dobu zadávání údajů.
Metoda OpenViewModal se nyní považuje za zastaralou - tato metoda je totiž "synchronní", tzn. při zavolání čeká skript na ukončení tohoto okna a teprve pak pokračuje dále. Tento přístup však není funkční v mnoha Web prohlížečích a z hlediska běhu skriptu je nekoncepční.
Nový typ otevírání modálního okna metodou OpenView (s nastaveným údajem modal:1;) otevře okno modálně ale skript pokračuje dál. Až je modální okno zavřeno, zavolá se metoda projektanta, která byla zadána v údaji oExtra.onClose
Viz Jak pracovat s modálními okny.
Takto otevřená modální okna již jsou funkční ve všech Web prohlížečích.
- Web obrazy:
Nový konfigurátor "PmaPanel > Web server > Způsob zobrazení chyby obnovování": Umožňuje potlačit zobrazení chybového hlášení v obrazu při výpadku spojení se serverem.
Předěláno lokální menu (onMenuFill a onMenuSelect) tak, že funguje ve všech Web prohlížečích.
- PmgObject.ShowMenu metoda: Otevře lokální menu Pmg objektu
- PmgTrendViewer objekt: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- vykreslování když nebyl připojen žádný trend.
- vykreslování při skrolování v tabulkovém módu.
- PmaWorkspace objekt: Pro každý rám (frame) zaveden nový konfigurátor "Minimální šířka (px)" a konfigurátor "Minimální výška (px)".
Nastavit tyto konfigurátory je důležité pokud je nutno aby rám nešel zmenšit na nulovou velikost. Je to například důležité při zobrazování pracovní plochy na Webu na malých zobrazovacích zařízeních (mobily Android ...) kdy se plocha zobrazuje ve své minimální velikosti.
- PmS7 komunikační ovladač: Opravená chyba: Při ztrátě spojení se nyní ve všech proměnných přepíše vlastnost Quality.
- Web služba Maatrix: komunikace s mobilními aplikacemi: Zprovozněna komunikace s Web službou Maatrix. Tato služba umožňuje z aplikace PROMOTIC posílat velmi obecně zprávy do mobilních zařízení.
Vznikla i nová předkonfigurace Zaslání zpráv na mobilní aplikaci služby "Maatrix".
- Nové předkonfigurace:
- Předkonfigurace Polární graf

Verze 8.3.5 (od 14.5.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaInstance objekt: Optimalizace a tedy zrychlení načítání objektu z objektu PmaPrototype při startu runtime.
- Web obrazy: Opravená chyba: Nevyhodnocovala se správně velikost a pozice obrazu otevřeného v novém okně (tzn. pokud byl "target:_blank;").
- PmgTrendViewer objekt: Opravená chyba: Při konfiguraci docházelo k pádu editoru obrazů (chyba od verze Pm8.3.4).
- Datová vazba SP - Datová vazba na vlastnost objektu Pm: Opravená chyba: nefungovala v JavaScript obrazech.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: Zobecnění o typ ASDU-5 a ASDU-6
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: Nešlo přijímat proměnné typu Unsigned32 (chyba od verze Pm8.3.4).
- Nové předkonfigurace:

Verze 8.3.4 (od 22.4.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nový způsob zadávání souborových cest: V předchozích verzích se zadávaly cesty pomocí makro výrazu $.path. V běžných případech je však toto zbytečně zatežující a nekoncepční, protože se musí vždy vyhodnocovat makro výraz, který může být obecně složený. Proto od této verze je doporučeno zadávat cesty v novém tvaru začínajícím znakem # (viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám). Makro výraz $.path je pořád funkční a pro obecnější koncepce potřebný, ale pro běžné cesty je vhodnější nová koncepce.
- PmgCanvas objekt:
- V kartě "Draw" lze nyní vytvářet pomocné metody pro kreslení. V události onDraw se již nemusí psát celý skript kreslení ale lze v ní volat pomocné metody. Velmi se tak zpřehlední skript kreslení.
- Nový objekt CanvasCtxExt pro kreslení, který rozšiřuje možnosti kreslení o transformace deformačních otáčení. Objekt je při kreslení přístupný přes parametr pEvent.CtxExt.
- PmMap nový objekt: Umožňuje projektantovi vytvářet v tomto (na začátku prázdném) objektu vlastní vlastnosti. Velmi praktické pokud chcete do nějaké metody předávat hodně pojmenovaných hodnot.
- PmgTrendViewer objekt: v JavaScript obrazech:
- Zprovozněny metody AddPoints, GetTimeArray a GetValueArray.
- Zlepšeno vykreslování hodnot trendů kliknutím myši.
- Web obrazy: Opravená chyba: Opravy chyb které se projevili pouze při používání starého prohlížeče InternetExplorer 8.
- PmBACnet komunikační ovladač: Zprovozněn příjem a zápis vlastnosti weekly-schedule v objektu Schedule
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: Opravy chyb při zasíláni a při příjmu hodně dat.

Verze 8.3.3 (od 5.3.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nová volba "win.username" vrací jméno právě přihlášeného uživatele v OS Windows.
- PmaAlarmGroup objekt:
- Oprava při otevření alarm/event prohlížeče na Webu. Při použití $vb v identifikátoru skupiny alarmu se výraz vyhodnotil jako prázdný.
- Oprava přepisování dat v paměti při zápisu do DBF (alarmy DBF), při překročení velikosti zapisované hodnoty proti šířce sloupce v DBF.
- Oprava spouštění aplikace s runtime licencí (chyba od verze Pm8.3.2).

Verze 8.3.2 (od 2.3.2015) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmFilesApp: ve složce aplikace budou vznikat nové podsložky:
- DtBackup: Zde se ukládá záloha souboru souboru Aplikace.pra. Je funkční také automatické uložení tohoto souboru při editaci.
- Temp: Zde se ukládají dočasné soubory například z importu/exportu.
- ExtTrend Datové rozšíření: Zobecnění o možnost trendovat pouze zadaný bit v dané hodnotě (viz konfigurátor "Typ hodnoty").
- PmaAlarmGroup objekt:
- Historii lze nyní ukládat i do MySQL databáze a FireBird databáze (viz konfigurátor "Typ uložení").
- V metodě Acknowledge nyní lze zadat národní jazyk kvitujícího.
- Při prohlížení na Web klientovi je zlepšena lokalizace národních jazyků.
- MS SQL Server Compact: Pro potřeby malých a testovacích databázových aplikací lze nyní využít i tuto zdarma šiřitelnou verzi a to v objektech PmaAdo, PmaAlarmGroup a PmaTrendGroup.
- Web obrazy:
- Zprovozněny metody Pm.CreateDate a Pm.FormatDate.
- Zprovozněna editace v Touchpad prohlížečích nepodporujících myš - například Android. Tyto prohlížeče nepodporují dvojklik levým tlačítkem myši, který způsobuje otevření editace v objektech PmgString a PmgWTable. Nyní se do editace Pmg objektu lze dostat také výběrem z lokálního menu Pmg objektu - tzn. například v Android delším podržením prstu nad Pmg objektem.
- Opraven editační režim v objektu PmgWEdit - nefungoval v prohlížečích Chrome a Android.
- PmaWorkspace objekt: Zprovozněn pro Web jako standardní HTML stránka (předtím byl postaven na zastaralé koncepci frameset). Zároveň bylo na Webu zlepšeno chování scrollbarů.
- PmS7 komunikační ovladač:
- Do parametrů protokolu přidány konfigurátory
- Max. délka PDU: možnost omezit maximální délku zprávy
- Connection type: Zadání typu připojení (určuje, zda aplikace se má k PLC připojit jako PG=Programovací zařízení nebo OP=Operátorský panel).
- Odzkoušena komunikace s moduly LOGO! verze 8. Od této verze moduly již podporují protokol S7 a lze tedy s nimi tímto ovladačem komunikovat.
- PmMBus komunikační ovladač:
- Zobecnění ItemId o možnost zadání požadovaného Subunit.
- Vytvořen nový typ zprávy (v objektu PmaCommMsg) pro čtení informací o tom, jaké hodnoty lze získat z měřiče.
- Někdy byl "přepočet do základní fyzikální jednotky" proveden špatně (pro rozšířený typ VIFE)
- PmABradleyCIP komunikační ovladač: Opravená chyba: Někdy nefungoval přenos zprávy typu Čtení jmen všech dostupných proměnných z PLC automatu.
- Byl vytvořen nový Skript průvodce v editoru skriptu pro jednoduché zadávání nejběžnějších příkazů (if, for, switch, otevření obrazu, atd.)
- Grafický ActiveX objekt Graph (pro zobrazování hodnot ve sloupcích, třírozměrně, atd.) je od této verze odstraněn z instalace a dokumentace. Tento objekt je zastaralý a je lepší místo něj používat objekt PmgCanvas (viz předkonfigurace ve skupině Předkonfigurace ve skupině "Trend"). ActiveX objekt lze samostatně stáhnout na https://www.promotic.eu/cz/.
- PmABBT200, PmEOBAS, PmEOCKD komunikační ovladač (pro komunikaci s PLC automaty T200 firmy ABB a se zařízeními českých firem EOBAS a EOCKD) jsou od této verze odstraněny z instalace i z dokumentace. Jsou to zastaralé komunikační ovladače.

Verze 8.3.1 (od 5.11.2014) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: turečtina (tr).
- PmaTrendGroup objekt: Nový konfigurátor "Dodatečné parametry".
- Editor obrazů: Opravy chyb v konfigurátorech Pmg objektů. Se změnou konfigurátorů ve verzi Pm8.3 se někdy správně neuchovaly datové vazby nebo makro výrazy.
- PmgRasterImage objekt: Opravená chyba: Někdy se špatně vykreslovala průsvitnost v konfigurátoru "Úroveň průsvitnosti".
- PmaPanel objekt: Opravená chyba: JavaScript obrazy někdy způsobovaly ubývání paměti.
- Web obrazy:
- Otevření obrazu někdy selhalo pokud v parametrech obrazu byla diakritika (tzn. národnostně závislé znaky).
- Objekt PmgTrendViewer v JavaScript obrazech: Optimalizace dotazů při velkém nebo rychlém dotazování.
- Zlepšeno vykreslování Pmg objektů i pro zastaralý Web prohlížeč InternetExplorer 8.
- Oprava dána i do verze Pm8.2.18.
- PmOmronFINS komunikační ovladač:
- Tento ovladač může komunikovat protokolem FINS s novými PLC od firmy Omron. Dosavadní komunikační ovladač PmOmronC je určen pro komunikaci protokolem Mode-C.
- Oba ovladače jsou licencovány společnou licencí PmOmron.
- PmOmronC komunikační ovladač: Zobecnění o možnost používat objekt PmaCommGroup.
- PmSNMP komunikační ovladač: Opravená chyba: Identifikátor požadavku měl špatný formát v přenášených datech. Šlo přenést jen prvních 128 zpráv.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: Čtení a zápis bitu v registru (tzn. čtení a zápis do oblasti RoB) nefungoval správně.

Verze 8.3.0 (od 26.9.2014) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Datová rozšíření: Datové rozšíření je nyní objekt se skriptovacím rozhraním.
- Metoda PmVar.Extension tento objekt zpřístupní. Datové rozšíření nyní nemá jen proměnná objektu PmaData ale také proměnná objektu PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup a PmaTrendGroup. V těchto objektech je však vždy jen právě jedno rozšíření "sama na sebe", tzn. datové rozšíření ExtComm, ExtOpcDa a ExtTrend.
- Objekt datového rozšíření lze také adresovat v objektové cestě pomocí identifikátoru #ext.
- PmaCommGroup objekt: Konfigurátor "Událost "onDataReceive"" lze nastavit na volbu "A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData)".
Tak lze v události onDataReceive zachytávat změnu jakékoli proměnné.
- PmaOpcDaClientGroup objekt: Konfigurátor "Událost "onDataReceive"" lze nastavit na volbu "A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných objektech PmaData)". Tak lze v události onDataReceive zachytávat změnu jakékoli proměnné.
- Karta "Metody" objektu PmaObject: Tuto kartu má nyní každý Pma objekt a Pmg objekt (předtím ji mělo jen několik typů Pma objektů).
- Makro výraz: V konfigurátorech, kde lze zadat makro výraz, je nyní tlačítko vlevo (stejné jako je tlačítko datové vazby) a pomocí něho lze vytvořit makro výraz konfiguračním způsobem.
- Vývojové prostředí:
- Velká zdokonalení vzhledu konfiguračních oken v editoru aplikace a v editoru obrazů.
- V okně konfigurace objektu je nahoře zobrazena cesta k tomuto objektu a kliknutím myši na položku v této cestě lze otevřít libovolný jiný objekt. Lze tak velmi jednoduše přeskakovat mezi objekty.
- Podpora editace pouze z klávesnice (bez myši): Po stisknutí klávesy Alt se rozsvítí u konfigurátorů písmena a po stisknutí daného písmene se přesune fokus přímo na zvolený konfigurátor. Koncepce těchto písmen je hierarchická, tzn. některé písmeno může představovat sadu konfigurátorů a po stisknutí tohoto písmene se rozsvítí další pismena pro tyto podkonfigurátory. Lze se tak při editaci velmi rychle přesunovat.
- Konfigurátor "Zakázat objekt při spuštění" je rozšířen o možnost zadávat Makro výraz $.cfgfile a lze tak například nastavit v konfiguračním souboru které objekty se mají skutečně v aplikaci spustit.
- Konfigurátor "Zpřístupnit objekt v proměnné" je nyní považován za zastaralý a proto je skryt v nových aplikacích a v aplikacích které ho nepoužívaly.
- PmgRoot nový objekt: nový objekt, který představuje celou grafiku obrazu.
- V každém obrazu je vždy práve jeden. Do tohoto objektu se přesunuly všechny vnitřní vlastnosti obrazu, např. Šířka obrazu, Výška obrazu, Parametry Pmg objektu, atd.
- V nástojové liště je nová ikona (Editace objektu PmgRoot).
- Každý objekt má novou skriptovou vlastnost PmgObject.Root pomocí které je přístup k objektu PmgRoot v každé události.
- PmgRoot.onViewerResize událost: V této události lze dynamicky zvětšovat, zmenšovat a přimísťovat objekty tak, aby se optimalizovalo zobrazení v okně dané velikosti.
- PmgObject.onModeChange událost: Nová událost v každém Pmg objektu informuje o to že:
- nad objektem se objevil kurzor myši
- objekt získal fokus
- došlo ke změně vlastnosti Visible nebo Enabled.
- PmaPanel objekt:
- Nový konfigurátor "Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu". Pokud je nastaven, pak lze obraz otevřít vícekrát současně (např. pokaždé s jiným parametrem).
- Mnoho vlastností v tomto objektu je nyní zastaralých, protože jsou i v objektu PmgRoot. Vzhledem k tomu, že nyní lze jeden obraz otevřít vícekrát, tak tyto vlastnosti přestali v tomto objektu mít smysl.
- Byla zrušena možnost ukládání grafiky jako vzor pro ostatní obrazy. U všech takových obrazů je provedena automatická konverze, tzn. tato grafika se zkopíruje do všech objektů PmaPanel, kteří tento vzor používali. Pro vzory je lepší použít objekt PmaPrototype.
- Systém alarmů a Eventů:
- Historii lze nyní ukládat i do MS SQL databáze a Oracle databáze (viz konfigurátor "Typ uložení").
- Prohlížeč historie:
- Místo scrollbaru jsou nyní tlačítka "nahoru" a "dolů".
- Zprovozněno třídění sestupně a vzestupně podle času vzniku, tzn. nové alarmy teď mohou být nahoře.
- Prohlížeč stavu i historie lze nyní otevřít vícekrát najednou, například lze mít malé okno otevřené pořád a velké okno otevřít jen někdy.
- Editor obrazů:
- V konfigurátorech, kde je definovaná datová vazba, se tato datová vazba v textové podobě zobrazí pod konfigurátorem a lze ji přímo editovat. Urychluje se tak její změna nebo kopie.
- Nový konfigurátor "Vykreslit orámování okolo objektu s fokusem" v každém Pmg objektu.
- Licence:
- Obchodní položka PmBaseClient se přejmenovala na PmDataClient a položka PmFullClient se přejmenovala na PmWebClient.
- Nyní lze zadat pořadí testování HW klíčů a tak například upřednostnit vývojový klíč před runtime klíčem. Nastavení se provádí v souboru Aplikace.ini - viz Popis klíčů v sekci [Licence].
- Síťový licenční klíč: Nyní může jeden soubor swk obsahovat "multilicenci", tzn. jeden soubor může být sdílen více aplikacemi.
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: ukrajinština (uk), řecky (el) a perština (fa).
- INFO systém: Nyní lze otevřít více oken současně - viz tlačítko "Otevřít nový".
- PmaComm.GetCount metoda: Zjištění celkového počtu komunikačních přenosů.
© MICROSYS, spol. s r. o.