Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Novinky systému PROMOTIC 9.0.

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.
 

Verze 9.0.2 (od 14.3.2019) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Runtime PROMOTIC: Systém PROMOTIC nyní podporuje i 64-bitové verze runtime i vývojového prostředí.
- Uživatelé a oprávnění: Zprovozněno přihlašování jménem a heslem Windows uživatelů, kdy správa uživatelů se pak provádí prostředky Windows. Přihlášený uživatel je pak členem PROMOTIC skupin podle svého členství v odpovídajích Windows skupinách.
- PmaRoot objekt, Uživatelé záložka:
- Nový konfigurátor Používat v runtime módu uživatele z INI souboru.
- Nový konfigurátor Povolit Windows autentizaci (Windows uživatelé).
- Nový konfigurátor Adresa nebo jméno počítače (domény) pro Windows autentizaci uživatele.
- PmChar komunikační ovladač: Opravená chyba: Při zavření portu nebyla správně dokončena zpráva typu Slave.
- PmaCommGroup.onDataReceive událost: Nová vlastnost pEvent.Attr, ze které lze zjistit zda zpráva, která vyvolala tuto událost byla první nebo poslední.
- PmgString objekt, Text záložka: Opravená chyba: Konfigurátor Zarovnání vodorovné s hodnotou "Vpravo" nefungoval správně v lokálním obraze.
- OpenView metoda: Nová volba pos:screen,x,y; v konfigurátoru sParams umožňující absolutní pozicování okna v souřadném systému Windows.
- Pm.RestartGui metoda: nová metoda. Provede restart grafického rozhraní aplikace.
- Alarm položka konfigurátory: Změna hodnot konfigurátoru Priorita z trojice hodnot 0,5,10 na rozsah hodnot 0-10.

Verze 9.0.1 (od 18.12.2018) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Tato verze 9.0.1 je pořád ještě Beta verze PROMOTIC 9. Je určena pro testování a seznámení se se změnami. Tato verze ještě neprošla všemi vnitřními testy a není plně dokončena dokumentace.
- Editor scriptů: Klávesa "tabelátor" nyní již nepřidává dvě mezery, ale ponechá v textu znak "tabelátor", který má délku 4 mezery.

V konfigurátoru Velikost tabulátoru lze toto změnit na 2 mezery ale nedoporučujeme to, protože 4 mezery při psaní skriptů je zavedený standard.

- Editor Pmg objektů:
- Zrušena záložka "Podobjekty". Přidání, mazání a editace Pmg objektu se nyní provádí ve stromu Pmg objektů (podobně jako ve stromu Pma objektů).
- Ve stromu Pmg obiektů je nyní nová položka #Prototypes, která obsahuje všechny objekty PmgPrototype v obraze. Spravovat prototyp (přidávat, mazat, editovat) lze nyní přímo v této nové položce, nemusí se to již provádět přes objekt PmgInstance.
- Konvertor z VBScript do JavaScript: byl hodně vylepšen, není však ale pořád dokonalý.
- PmgRadioButton objekt: Opravená chyba: I když měl objekt zakázané ovládání (v konfigurátoru Ovládání povoleno), tak ve Web obrazech šlo kliknutím hodnotu změnit.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zobecnění o DataFile typu "L - Long".
- PmaAlarmGroup/PmaEventGroup objekt: metoda GetHistoryData neuměla procházet více záloh (pokud nebyl zadán počet záznamů "records:xx;"). Oprava dána i do verze Pm8.3.29.

Verze 9.0.0 (od 16.10.2018) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Mnoho změn, které jsou popsány v: Přechod ze starších verzí na verzi PROMOTIC 9.
- Tato verze 9.0.0 je zatím Beta verze PROMOTIC 9. Je určena pro testování a seznámení se se změnami. Tato verze ještě neprošla všemi vnitřními testy a není plně dokončena dokumentace.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice