Promotic

PmManager

Během instalace libovolné verze systému PROMOTIC 9.xx.yy dojde také k instalaci programu PmManager - Správce aplikací a verzí PROMOTIC.

Pokud na počítači je ve složce "C:\Pm" nainstalována libovolná verze PROMOTIC (např. Pm80329), pak celá složka včetně obsahu bude nakopírovaná do C:\Promotic\ a přejmenována na příslušnou verzi (v tom případě na Pm80329).

PmManager je komlexní správce všech aplikací, které jsou uložené na počítači (karta "Aplikace") a zároveň jednotlivých verzí systému PROMOTIC (karta "Verze PROMOTIC").
Po první instalaci je seznam aplikací prázdný a v seznamu verzí se nachází aktuálně nainstalovaná verze PROMOTIC, případně ještě původně nainstalovaná verze.
Konfigurační karty:
AplikaceKarta pro správu aplikací - umožňuje přidat, mazat a spouštět aplikace PROMOTIC
Verze PROMOTICKarta pro správu verzí PROMOTIC - umožňuje nainstalovat, přidat nebo smazat verzi PROMOTIC
LicenceKarta pro správu licencí PROMOTIC - umožňuje správu programu PmLicServer a licenčního klíče PmSWkeyWIN
Nástroje a nastaveníKarta pro nastavení manažeru - umožňuje základní a rozšířené nastavení manažeru

Historie:
Pm9.00.12: Během instalace a v programu PmManager přidána možnost nastavit zabezpečení složek systému PROMOTIC a určit zda změny mohou provádět pouze uživatelé s administrátorskými právy nebo všichni uživatelé.
Pm9.00.08:
- V kartách Aplikace a Verze PROMOTIC bylo změněno rozložení ovládacích prvků a přidána nástrojová lišta se samostatnými tlačítky pro spuštění vývojového prostředí a runtime PROMOTIC.
- V kartě "Nástroje a nastavení" byla přidána možnost zvolit, zda se má poklepáním na PRA soubor spustit program PmManager, Vývojové prostředí PROMOTIC nebo Runtime PROMOTIC.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.