Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmManager

V průběhu instalace libovolné verze systému PROMOTIC 9.xx.yy dojde také k instalaci programu PmManager - Správce aplikací a verzí PROMOTIC.
 
Pokud na daném počítači je ve složce "C:\Pm" nainstalována libovolná verze systému PROMOTIC (např. Pm80329) pak celá složka včetně obsahu bude nakopírovaná do C:\Promotic\ a přejmenována na příslušnou verzi (v tomto případě na Pm80329).
 
PmManager je komlexní správce všech aplikací, které jsou uložené na daném počítači (tlačítko Aplikace) a zároveň jednotlivých verzí systému PROMOTIC (tlačítko Verze PROMOTIC). Po první instalaci je seznam aplikací prázdný a v seznamu verzí se nachází aktuálně nainstalovaná verze systému, popř. ještě původně nainstalovaná verze.
Konfigurační karty:
Aplikace Karta pro správu aplikací - umožní přidat, mazat a spouštět aplikace PROMOTIC
Verze PROMOTIC Karta pro správu verzí PROMOTIC - umožní nainstalovat, přidat nebo smazat verzi PROMOTIC
Licence Karta pro správu licencí PROMOTIC - umožní správu PmLicServer a PmSWkeyWIN
Nástroje a nastavení Karta pro nastavení manažeru - umožní základní a rozšířené nastavení manažeru

Historie:
Pm9.00.12: Při instalaci a v programu PmManager přidána možnost nastavit zabezpečení složek systému PROMOTIC a určit zda změny mohou provádět pouze uživatelé s administrátorskými právy nebo všichni uživatelé.
Pm9.00.08:
- V kartách Aplikace a Verze PROMOTIC bylo změněno rozložení ovládacích prvků a přidána nástrojová lišta se samostatnými tlačítky pro spuštění vývojového prostředí a runtime PROMOTIC.
- V kartě "Nástroje a nastavení" byla přidána možnost zvolit, zda se má poklepáním na PRA soubor spustit program PmManager, Vývojové prostředí PROMOTIC nebo Runtime PROMOTIC.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice