Update cookies preferences
Promotic

Pravidla zpracování osobních údajů (GDPR) a Cookies

V souvislosti s poskytovanými službami vás informujeme, že společnost MICROSYS, spol. s r.o., IČO: 19010141, se sídlem Tavičská 845/21, 70300 Ostrava 3 - Vítkovice, (dále jen "správce") zpracovává vaše osobní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako "GDPR").

Rozsah a účel zpracování vašich osobních údajů
 
Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu nutném pro poskytnutí vámi požadovaných služeb. Jedná se především o:

- dodání licencí SCADA systému PROMOTIC na základě vaší objednávky/smlouvy
- dodání aplikací na klíč na základě vaší objednávky/smlouvy
- poskytnutí školení SCADA systému PROMOTIC
- poskytnutí technické podpory k SCADA systému PROMOTIC
- zasílání newsletterů emailem
- atd.


Za tímto účelem bude správce zpracovávat podle potřeby zejména vaše jméno, název firmy, adresa, email a telefonní číslo.

Zabezpečení dat
 
Správce provádí technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, nebo přístupem neoprávněných stran.

Osoby s přístupem k vaším osobním údajům a doba zpracování
 
K vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho pověření zaměstnanci a to jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Práva související s ochranou vašich osobních údajů
 
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit nebo doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku nebo stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: sw-sales@microsys.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, například zákonné povinnosti.

Cookies
 
Web www.promotic.eu je napojen na systém Google Analytics, který používá soubory cookies k:
- měření návštěvnosti Webu
- analýze chování uživatelů na Webu
- cílení reklamy
 
Soubory cookies jsou zde používány v rozsahu nepřesahujícím běžnou praxi (anonymizovaná agregovaná data podle podmínek od firmy Google).
 
Návštěvník Webu www.promotic.eu má možnost v nastavení svého prohlížeče povolit/zakázat Web stránce www.promotic.eu ukládání cookies. Povolení ukládání cookies v nastavení Web prohlížeče je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů (cookies), který je v souladu s nařízením GDPR.
© MICROSYS, spol. s r.o.