Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC

Systém PROMOTIC od verze 8 umožňuje bez licenčního klíče vyvíjet a provozovat aplikace zdarma, tzn. jako freeware. Instalační balíček systému PROMOTIC je shodný jak pro komerční tak pro freeware uživatele – zdarma ke stažení (viz https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm). Ve freeware režimu je možno využívat všechny komunikační ovladače a rozhraní, která jsou k dispozici v komerčním režimu. Omezením freeware módu je maximální velikost aplikace a maximální počet obrazů (viz níže).
 
PmFree je například vhodný pro:
- Domácí použití:
- Tvorba centralizovaných kontrolních panelů "Inteligentních domů".
- Monitorování a řízení vytápení, vzduchotechniky, zabezpečovací techniky, ...
- Softwarový nástroj umožňující všem zájemcům o moderní řídící a monitorovací technologie vytváření vlastních aplikací na míru.
- Průmyslové použití:
- Bezplatný doprovodný software k dodávkám automatizačního hardware (embedded systémy, průmyslové panely, PLC, měřiče tepla, atd.).
- Vytváření menších průmyslových aplikací.
- Testování hardware a komunikací.
 

PmDevFree - Bezplatné vývojové prostředí

Vývoj aplikace bez HW/SW licenčního klíče má jediné omezení: velikost aplikace musí být do 100 proměnných. K vývoji aplikací nad tuto hranici je nutno zakoupit licenci PmDev - Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC.

Při vytváření aplikace pomocí PmDevFree lze aplikaci také spouštět do runtime. Runtime mód se pak řídí nastavením konfigurátoru Režim runtime bez licenčního klíče:

- stav "RtFree1 - bezplatný runtime, aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů, START DO VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ" nebo "RtFree2 - bezplatný runtime, aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů, START DO RUNTIME (start do vývojového prostředí se <Shift>)": vytváříte aplikaci zdarma.
- stav "RtForDevFree - testovací runtime, aplikace do 100 proměnných": lze vytvářenou aplikaci spustit za účelem testování a ladění. Zakoupením licence PmRt100 lze pak takovou aplikaci trvale provozovat.

PmRtFree - Bezplatná runtime licence

Aplikaci PROMOTIC o velikosti do 30 proměnných a 10 grafických obrazů je možno bez HW/SW licenčního klíče provozovat bez časového omezení.

Další omezení:

- Na jednom počítači nelze provozovat více než 1 aplikaci PROMOTIC.
- Mezi aplikacemi na více počítačích nelze komunikovat pomocí XML.
- Do proměnných, které jsou počítány do velikosti aplikace (proměnné v objektech PmData, PmDataTable, PmCommData, PmOpcClientData, PmTrend ..) nelze ukládat hodnoty typu Object a Array.
- Pokud je aplikace PROMOTIC Web serverem, pak přístup 2 Web klientům typu PmWebClient.
- Aplikace nad 30 proměnných a 10 grafických obrazů se spustí v módu RtForDevFree - testovací runtime, aplikace do 100 proměnných s časovým omezením 1 hodiny. Tento mód nelze použít pro tvorbu skutečných reálných aplikací. K tomuto účelu je nutné zakoupit Runtime licence PROMOTIC s licenčním klíčem a dbát podmínek licenční smlouvy.
Poznámka:

Proměnné, které se počítají do výpočtu velikosti aplikace, jsou proměnné v objektech PmData, PmOpcClientData, PmTrend, PmCommData, PmCommMsg, v zastaralých objektech PmNumber a PmString a v datovém rozšíření ExtSubVar.

Počet proměnných aplikace vyjadřuje rozsah a složitost dané aplikace. Celkový počet je součtem všech definovaných proměnných aplikace. Podle počtu proměnných aplikace je potom stanovena cena licence. Viz Základní runtime licence a Ceník .

Informace o aktuální velikosti aplikace je k dispozici v editoru aplikace v kořenovém objektu (v objektu PmRoot) v konfigurátoru "Velikost a licence objektu".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice