Promotic

PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC

Systém PROMOTIC od verze Pm8.0.0 umožňuje bez licenčního klíče vyvíjet a provozovat aplikace zdarma, tzn. jako freeware. Instalační balíček systému PROMOTIC je shodný jak pro komerční tak pro freeware uživatele – zdarma ke stažení (viz https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm). Ve freeware režimu lze využívat všechny komunikační ovladače a rozhraní, která jsou k dispozici v komerčním režimu. Omezením freeware módu je maximální velikost aplikace a maximální počet obrazů (viz níže).

PmFree je například vhodný pro:
- Domácí použití:
- Tvorba centralizovaných kontrolních panelů "Inteligentních domů".
- Monitorování a řízení vytápení, vzduchotechniky, zabezpečovací techniky, ...
- Softwarový nástroj umožňující všem zájemcům o moderní řídicí a monitorovací technologie vytváření vlastních aplikací na míru.
- Průmyslové použití:
- Bezplatný doprovodný software k dodávkám automatizačního hardware (embedded systémy, průmyslové panely, PLC automaty, měřiče tepla, atd.).
- Vytváření menších průmyslových aplikací.
- Testování hardware a komunikací.


PmDevFree - Bezplatné vývojové prostředí

Vývoj aplikace bez licenčního klíče má jediné omezení: velikost aplikace musí být do 100 proměnných. K vývoji aplikací nad tuto hranici je nutno zakoupit licenci PmDevProf - Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC.

Při vytváření aplikace pomocí PmDevFree lze aplikaci také spouštět v runtime. Konfigurátor "Typ runtime licence" musí být nastaven na volbu "PmRtFree - bezplatný runtime, omezená velikost aplikace".
Pokud aplikace má nanejvýš 30 proměnných a 10 grafických obrazů, pak runtime beží v režimu PmRtFree - tzn. takovou aplikaci lze provozovat zdarma.
Pokud je aplikace větší, pak ji lze spustit za účelem testování a ladění, zobrazí upozorňovací okno a po čase se zastaví - viz režim PmRtTestFree.

PmRtFree - Bezplatná runtime licence

Aplikaci PROMOTIC o velikosti do 30 proměnných a 10 grafických obrazů lze bez licenčního klíče provozovat bez časového omezení.
Další omezení:
- Na jednom počítači nelze provozovat více než 1 aplikaci PROMOTIC.
- Mezi aplikacemi na více počítačích nelze komunikovat pomocí XML.
- Nelze používat komunikační ovladače typu server, to znamená: PmCharServer.
- Do proměnných, které jsou počítány do velikosti aplikace (proměnné v objektech PmaData, PmaDataTable, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup ...) nelze ukládat hodnoty typu Object a typu Array.
- Pokud aplikace PROMOTIC je Web serverem, pak přístup 2 Web klientům typu PmWebClient.
- Aplikace nad 30 proměnných a 10 grafických obrazů se spustí v režimu PmRtTestFree. Tento režim nelze použít pro tvorbu skutečných aplikací. K tomuto účelu je nutno zakoupit Runtime licence PROMOTIC s licenčním klíčem a dbát podmínek licenční smlouvy.
Poznámka:
Proměnné, které se počítají do výpočtu velikosti aplikace, jsou proměnné v objektech PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg, v zastaralých objektech PmaNumber a PmaString a v datovém rozšíření ExtSubVar.
Počet proměnných aplikace vyjadřuje rozsah a složitost aplikace. Celkový počet je součtem všech proměnných aplikace. Podle počtu proměnných aplikace je potom stanovena cena licence. Viz Základní runtime licence a Ceník.
Informace o aktuální velikosti aplikace je k dispozici v editoru Pma objektů v kořenovém objektu (v objektu PmaRoot) v konfigurátoru "Velikost a licence objektu".

Historie:
Pm8.03.08: Zpřísněny podmínky pro provozování PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC. Do runtime byla přidána omezení:
- Nelze použít více než 10 obrazů (objektů PmaPanel).
- Do proměnných v objektech PmaData, PmaDataTable, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup ... nelze ukládat hodnoty typu Object a typu Array.
Pm8.00.01: Byl zvýšen počet povolených PmWebClient z jednoho na dva.
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.