Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmDev - Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC

- Umožňuje vývoj aplikačního SW na počítačích s OS Windows - viz Novinky systému PROMOTIC.
- Na internetových stránkách (https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm) je trvale k dispozici aktuální verze systému PROMOTIC.
- Součástí systému PROMOTIC je velmi obsáhlá elektronická on-line dokumentace.
- Vytvořenou aplikaci lze také ladit a testovat. Všechny komponenty (Komunikační ovladače, Web, OPC ...) jsou pro testování funkční.

Tato licence však není určena pro dlouhodobé provozování aplikace. Pokud je potřeba mít jednu licenci, ve které lze editovat i mít dlouhodobě spuštěný runtime, pak je potřeba zakoupit příslušnou runtime licenci a k ní přikoupit komponentu PmDevForRt - Vývojové prostředí k runtime licenci.

- K provozování vytvořené aplikace pak je možno:
- zakoupit odpovídající runtime licenci PROMOTIC, nebo
- pro aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů použít mód PmRtFree - Bezplatná runtime licence.
 
- Vývojové prostředí bez licenčního klíče (bez přítomnosti vývojového HW klíče):
- V tomto režimu jsou projektantovi k dispozici všechny komponenty a funkce systému PROMOTIC.
- Aplikace, které lze v tomto režimu vytvářet, jsou omezeny na 100 proměnných.
- Vývojové prostředí bez licenčního klíče je v režimu DevFree a runtime prostředí spuštěné s touto vývojovou licencí je v režimu RtFree nebo RtForDevFree.
 
- Vývojové prostředí s licenčním klíčem (s vývojovým HW klíčem):
- Dodávka licence obsahuje vývojový HW klíč, CD nosič s aktuální verzí PROMOTIC a licenční ujednání.
- Umožňuje vyvíjet neomezeně velké aplikace - se všemi komponentami, které jsou součástí vývojového prostředí (Komunikační ovladače, Web, ActiveX prvky, OPC, DDE rozhraní, atd.)
- Vývojové prostředí s licenčním klíčem je v režimu DevProf a runtime prostředí spuštěné s touto vývojovou licencí je v režimu RtForDevProf.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice