Promotic

PmDevProf - Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC

- Umožňuje vývoj aplikačního SW na počítačích s OS Windows - viz Novinky systému PROMOTIC.
- Na internetových stránkách (https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm) je trvale k dispozici aktuální verze systému PROMOTIC.
- Součástí systému PROMOTIC je velmi obsáhlá elektronická on-line dokumentace.
- Vytvořenou aplikaci lze také testovat. Všechny komponenty (Komunikační ovladače, Web, OPC ...) jsou pro testování funkční.
Tato licence však není určena pro dlouhodobé provozování aplikace. Pokud je nutno mít jednu licenci, ve které lze editovat i mít dlouhodobě spuštěný runtime, pak je nutno zakoupit příslušnou runtime licenci a k ní přikoupit komponentu PmDevForRt - Vývojové prostředí pro runtime licenci.
- K provozování vytvořené aplikace pak lze:
- zakoupit odpovídající runtime licenci PROMOTIC, nebo
- pro aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů použít mód PmRtFree - Bezplatná runtime licence.


- Vývojové prostředí bez licenčního klíče (bez přítomnosti vývojového HW klíče):
- V tomto režimu jsou projektantovi k dispozici všechny komponenty a funkce systému PROMOTIC.
- Aplikace, které lze v tomto režimu vytvářet, jsou omezeny na 100 proměnných.
- Vývojové prostředí bez licenčního klíče je v režimu PmDevFree a runtime prostředí spuštěné s touto vývojovou licencí je v režimu PmRtFree nebo PmRtTestFree.


- Vývojové prostředí s licenčním klíčem (s vývojovým HW klíčem):
- Dodávka licence obsahuje vývojový HW klíč a licenční ujednání.
- Umožňuje vyvíjet neomezeně velké aplikace - se všemi komponentami, které jsou součástí vývojového prostředí (Komunikační ovladače, Web, ActiveX objekty, OPC, DDE rozhraní, atd.)
- Vývojové prostředí s licenčním klíčem je v režimu PmDevProf a runtime prostředí spuštěné s touto vývojovou licencí je v režimu PmRtTestProf.
© MICROSYS, spol. s r.o.