Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace přes rozhraní OPC

OPC (Open Platform Communications) je standardizovaná specifikace komunikačního rozhraní pro aplikace, které jsou zaměřeny na řízení a monitorování procesů. Tuto specifikaci definuje a upřesňuje nezisková organizace OPC Foundation (viz: https://www.opcfoundation.org). Specifikace má architekturu klient-server.
 
Pro přenos dat má OPC dvě specifikace:
- OPC UA (Unified Architecture): Tato specifikace je postavena na standardní Ethernet komunikaci.

Pro tento druh OPC zatím v systému PROMOTIC není vlastní komunikační ovladač (připravuje se). Lze však použít převodník z rozhraní OPC UA na OPC DA a pak použít objekt PmaOpcClient.

Podrobněji viz Komunikace přes rozhraní OPC UA.

- OPC DA (Data Access): Tato starší specifikace je postavena na Microsoft standardech COM a DCOM.

Nevýhodou této specifikace je závislost na Microsoft standardech a velmi obtížná konfigurace pokud OPC server není na stejném počítači jako aplikace PROMOTIC (je nutno nastavit DCOM).

Pro tento druh OPC je v systému PROMOTIC objekt PmaOpcClient.

Podrobněji viz Komunikace přes rozhraní OPC DA.

 
Ve starší specifikaci je kromě sdílení dat (OPC DA) ještě definováno:
- sdílení alarmů a eventů (OPC Alarm and Event Handling)
- sdílení historických trendů (OPC Historical Data Access), atd.

V systému PROMOTIC však tyto specifikace nejsou podporovány.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice