Promotic

Komunikace přes rozhraní OPC

OPC (Open Platform Communications) je standardizovaná specifikace komunikačního rozhraní pro aplikace, které jsou zaměřeny na monitorování a řízení procesů.
Tuto specifikaci definuje a upřesňuje organizace OPC Foundation (viz: https://www.opcfoundation.org).
Specifikace má architekturu klient-server.

Pro přenos dat má OPC dvě specifikace:

1. OPC UA (UA = Unified Architecture)

Tato specifikace je postavena na standardní Ethernet komunikaci.
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

Podrobněji viz Komunikace přes rozhraní OPC UA.

Lze také použít převodník z rozhraní OPC UA na OPC DA a pak použít objekt PmaOpcDaClient.
Viz Komunikace OPC UA v systému PROMOTIC pomocí převodníku na OPC DA.

2. OPC DA (DA = Data Access)

Tato starší specifikace je postavena na standardech COM a DCOM od firmy Microsoft.
Nevýhodou této specifikace je závislost na Microsoft standardech a velmi obtížná konfigurace pokud OPC server není na stejném počítači jako aplikace PROMOTIC (je nutno nastavit DCOM - viz Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC-DA server).
Pro tento druh OPC je v systému PROMOTIC objekt PmaOpcDaClient.

Podrobněji viz Komunikace přes rozhraní OPC DA.

Ve specifikaci je kromě sdílení dat (OPC DA) ještě definováno:
- sdílení alarmů a eventů (OPC Alarm and Event Handling)
- sdílení historických trendů (OPC Historical Data Access), atd.

V systému PROMOTIC však tyto specifikace nejsou podporovány.
© MICROSYS, spol. s r.o.