Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace přes rozhraní OPC

OPC (Open Platform Communications) je standardizovaná specifikace komunikačního rozhraní pro aplikace, které jsou zaměřeny na řízení a monitorování procesů.

Tuto specifikaci definuje a upřesňuje organizace OPC Foundation (viz: https://www.opcfoundation.org).

Specifikace má architekturu klient-server.

 
Pro přenos dat má OPC dvě specifikace:
 

1. OPC UA (UA = Unified Architecture)

Tato specifikace je postavena na standardní Ethernet komunikaci.

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít: PmOpcUaClient - Ovladač pro komunikaci s OPC UA serverem.

 
Podrobněji viz Komunikace přes rozhraní OPC UA.
 
Lze také použít převodník z rozhraní OPC UA na OPC DA a pak použít objekt PmaOpcDaClient.

Viz Komunikace OPC UA v systému PROMOTIC pomocí převodníku na OPC DA.

2. OPC DA (DA = Data Access)

Tato starší specifikace je postavena na standardech COM a DCOM od firmy Microsoft.

Nevýhodou této specifikace je závislost na Microsoft standardech a velmi obtížná konfigurace pokud OPC server není na stejném počítači jako aplikace PROMOTIC (je nutno nastavit DCOM - viz Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC-DA server).

Pro tento druh OPC je v systému PROMOTIC objekt PmaOpcDaClient.

 
Podrobněji viz Komunikace přes rozhraní OPC DA.
 
Ve specifikaci je kromě sdílení dat (OPC DA) ještě definováno:
- sdílení alarmů a eventů (OPC Alarm and Event Handling)
- sdílení historických trendů (OPC Historical Data Access), atd.

V systému PROMOTIC však tyto specifikace nejsou podporovány.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice