Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaOpcDaClient (OPC klient)

Popis:
Objekt zajišťuje spojení aplikace PROMOTIC (jako OPC klient) s OPC serverem.

V objektu PmaOpcDaClient lze založit objekt PmaOpcDaClientGroup, ve kterém se definují požadovaná data. Objektů PmaOpcDaClientGroup může být v objektu PmaOpcDaClient více.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaOpcDaClient vyžaduje zakoupení licence "PmOPC". S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

Objekt PmaOpcDaClient se umí napojit na OPC server. Popis standardu OPC viz Komunikace přes rozhraní OPC DA.
OPC server může být na stejném nebo jiném počítači jako aplikace PROMOTIC. Pokud je na jiném počítači (viz konfigurátor "Spustit na počítači"), pak je nutno nastavit správně síťovou službu DCOM. Viz: Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC-DA server.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody společné pro Pma objekty:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události společné pro Pma objekty:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
OPC Definice parametrů OPC klienta
Související objekty:
PmaOpcDaClientGroup(OPC klient data) Definice skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmOpcClient -> PmaOpcDaClient
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice