Promotic

Objekt PmaOpcDaClient (OPC klient)

Popis:
Objekt zajišťuje spojení aplikace PROMOTIC (jako OPC klient) s OPC serverem.

V objektu PmaOpcDaClient lze založit objekt PmaOpcDaClientGroup, ve kterém se definují požadovaná data. V objektu PmaOpcDaClient může být více objektů PmaOpcDaClientGroup.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaOpcDaClient vyžaduje zakoupení licence "PmOPC". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.

Objekt PmaOpcDaClient se umí napojit na OPC server. Popis standardu OPC viz Komunikace přes rozhraní OPC DA.
OPC server může být na stejném nebo jiném počítači jako aplikace PROMOTIC. Pokud je na jiném počítači (viz konfigurátor "Spustit na počítači"), pak je nutno nastavit správně síťovou službu DCOM. Viz: Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC-DA server.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
OPCDefinice parametrů OPC klienta
Související objekty:
PmaOpcDaClientGroup(OPC klient data) Definice skupiny dat, které budou sdílené mezi OPC serverem a OPC klientem

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmOpcClient -> PmaOpcDaClient
© MICROSYS, spol. s r. o.