Promotic

Name - vlastnost objektu PmaObject

Popis:
Vrací název objektu (bez cesty)
Syntaxe:
String Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Název objektu se zadává ve stromu Pma objektů při vytváření tohoto objektu.
Objekt lze přejmenovat tak že ve stromu Pma objektů klikněte pravým tlačítkem myši na daný objekt, otevře se lokální menu a v něm vyberte položku "Přejmenovat".
Název má význam identifikátoru. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Pro Pmg objekt je pro stejný účel určena vlastnost PmgObject.Name.
Viz také:
- PmgObject.Name (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sName = oObject.Name;
© MICROSYS, spol. s r.o.