Promotic

Name - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Název Pmg objektu.
Syntaxe:
String Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Název objektu" tohoto objektu.
 
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Pro Pma objekt je pro stejný účel určena vlastnost PmaObject.Name.
Viz také:
- PmaObject.Name (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var sName = oObject.Name;
© MICROSYS, spol. s r.o.