Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Název Pmg objektu.
Syntaxe:
String Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Název objektu" tohoto objektu.
 
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Pro Pma objekt je pro stejný účel určena vlastnost PmaObject.Name.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
var sName = oItem.Name;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice