Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Name - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Název Pmg objektu.
Syntaxe:
String Name
Volání:
s = oItem.Name
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Název objektu" tohoto objektu.

Pro Pma objekty je pro stejný účel určena vlastnost PmaObject.Name.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice