Promotic

Meze - karta objektu PmgObject

Popis:
Nastavení technologických a přístrojových mezí usnadňuje hlídání měřených veličin. Pokud jsou povoleny technologické i přístrojové meze, pak je nastaveno hlídání měřené veličiny ve dvou stupních. Toto hlídání je zajištěno grafickým zobrazením.
Pokud není zatržena volba některých z mezí, pak definice hodnoty minima a maxima těchto mezí (také nastavení barev) nemají žádný význam.
Pokud je zatržena volba mezí, pak se na stupnici v podobě čáry zobrazí minimum a maximum těchto mezí v definované barvě (minimum a maximum muže mít odlišnou barvu) na pozici definované hodnoty. Pokud hodnota měřené veličiny překročí maximum meze, pak se barva ukazatele změní na barvu tohoto maxima. Obdobně je tomu při podkročení minima.
Pokud jsou definovány obě meze zároveň, pak se při překročení prvního maxima meze (menší hodnota z obou maxim) změní barva ukazatele podle barvy tohoto prvního maxima. Při překročení druhého maxima (větší hodnota z obou maxim) se změní barva ukazatele podle barvy druhého, tedy vyššího maxima. U podkročení minim je tomu obdobně.

Tato karta se svými konfigurátory je společná pro Pmg objekty: PmgBarBox a PmgSliderBox.
Konfigurátory:
Povolit Mez1 = technologické meze
Povolit Mez2 = přístrojové meze
Mez2 > Maximum > HodnotaHodnota pro Maximum a Mez2
Mez2 > Maximum > BarvaBarva pro Maximum a Mez2
Mez1 > Maximum > HodnotaHodnota pro Maximum a Mez1
Mez1 > Maximum > BarvaBarva pro Maximum a Mez1
Mez1 > Minimum > HodnotaHodnota pro Minimum a Mez1
Mez1 > Minimum > BarvaBarva pro Minimum a Mez1
Mez2 > Minimum > HodnotaHodnota pro Minimum a Mez2
Mez2 > Minimum > BarvaBarva pro Minimum a Mez2
© MICROSYS, spol. s r.o.