Promotic

Datové vazby Pmg objektu

Pojem Datová vazba vyjadřuje svázání konfigurátoru Pmg objektu s proměnnou. To znamená, že konfigurátor Pmg objektu, který bude mít definovanou datovou vazbu, bude ovlivňován hodnotou proměnné, se kterou je svázán. Datová vazba se definuje v konfiguračním okně daného Pmg objektu a lze ji definovat ve všech konfigurátorech, jejichž součástí je tlačítko datové vazby.

Příklad:
Ve vývojovém prostředí je objekt PmaFolder ("Kotel1") a v tomto objektu je objekt PmaData s datovou položkou ("Teplota1"). Hodnota této položky se má zobrazovat v obrazu objektem PmgString. V konfiguraci tohoto objektu klikněte na tlačítko datové vazby v konfigurátoru "Hodnota". Vyberte: Datová vazba PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu, nalistujte objekt PmaData, položku typu PmVar ("Teplota1") a v konfigurátoru "Vlastnost" zadejte požadovanou vlastnost (v tom případě Value).
Seznam datových vazeb:
PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektuDatová vazba na vlastnost Pma objektu
T - Datová vazba na výpočet podle tabulky hodnotDatová vazba na výpočet podle tabulky hodnot
E - Datová vazba na obecný výrazDatová vazba na obecný výraz
GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektuDatová vazba na vlastnost Pmg objektu
AP - Datová vazba na proměnnou aplikaceDatová vazba na proměnnou aplikace
SP - Datová vazba na vlastnost objektu PmDatová vazba na vlastnost objektu Pm
OP - Datová vazba na vlastnost objektu určeného výrazemDatová vazba na vlastnost objektu určeného výrazem
F - Datová vazba na formátovaný textDatová vazba na formátovaný text
S - Datová vazba na obsah textového souboruDatová vazba na obsah textového souboru
UP - Datová vazba na vlastnost přihlášeného uživateleDatová vazba na vlastnost přihlášeného uživatele
V - Datová vazba na elementární výrazDatová vazba na elementární výraz (zastaralé)
LN - Datová vazba na výpočet podle lineární funkceDatová vazba na výpočet podle lineární funkce (zastaralé)
VB - Datová vazba na skriptový výrazDatová vazba na skriptový výraz (zastaralé)

Historie:
Pm8.01.13: Opravená chyba: V OS Windows XP se někdy v obrazech nevyhodnotily některé datové vazby.
© MICROSYS, spol. s r.o.