Promotic

PROMOTIC 8.1 - Novinky

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.

Verze 8.1.13 (od 24.7.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Datové vazby Pmg objektu: Opravená chyba: V OS Windows XP se někdy v obrazech nevyhodnotily některé datové vazby.

Verze 8.1.12 (od 29.4.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: Velké úpravy pro Web prohlížeč InternetExplorer 10. Bohužel tato verze prohlížeče přestala podporovat některé technologie, které využívaly Web obrazy do verze PROMOTIC 8.2. (Verze PROMOTIC 8.2 již podporuje standardní HTML technologie a tím lze prohlížet Web obrazy i v Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...)

Verze 8.1.11 (od 25.2.2013) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Systém alarmů a Eventů: Pokud v objektu PmaAlarmGroup byl konfigurátor "Typ uložení" nastaven na hodnotu "Vzdálené připojení přes Web", pak:
- prohlížeč stavů při otevření na chvíli zobrazil alarmy ve špatných barvách. Oprava dána i do verze Pm8.2.5.
- prohlížeč historie někdy způsobil pád systému. Oprava dána i do verze Pm8.2.5.
- po kvitaci vzdáleným uživatelem se nyní předávají lepší informace o tomto uživateli. Oprava dána i do verze Pm8.2.5.
- klient u prohlížeče stavů nezobrazoval sloupce AckerId a UserNote. Oprava dána i do verze Pm8.2.5.

Verze 8.1.10 (od 23.10.2012) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaSequencer objekt: Pokud objekt byl nastaven, že má běžet v jiném vlákně (threadu), pak za určitých podmínek někdy zamrzlo grafické rozhraní aplikace.
- PmaAlarmGroup objekt: Pokud nastavený pro typ Vzdálené připojení přes Web, pak nefungoval filtrační text když byla diakritika (tzn. národnostně závislé znaky).
- Pm.FileBinaryRead metoda: pokud bylo dat v souboru méně než požadováno, pak se četly náhodné hodnoty.

Verze 8.1.9 (od 28.6.2012) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaWeb objekt: Byl zdokonalen Web server - nyní podporuje persistentni spojení (standard pro HTTP/1.1), tzn. spojení s Web prohlížečem se neruší po každém přenosu. Zvětší se tak přenosová rychlost a zmenší komunikační zátež.
- PmaAlarmGroup.Acknowledge metoda: Nyní bere v úvahu poznámku UserNote i při hromadné kvitaci pomocí příznaku "$all".

Verze 8.1.8 (od 9.5.2012) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: Bezpečnější výpočet datových vazeb.
- PmMBus komunikační ovladač: Opravená chyba: Při přenosu zprávy bez požadavku příjmu vznikaly někdy zbytečné timeouty

Verze 8.1.7 (od 2.2.2012) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmFilesApp: Při otevření poškozené aplikace (soubor Aplikace.pra) nyní aplikace nespadne s chybou ale zobrazí se hlášení a aplikace se korektně ukončí.
- PmgTrendViewer.onMouseArea událost: Nenastavoval se parametr pEvent.Alt pro stisknutí klávesy Alt.
- PmaObject.GetOwnedByType metoda: Opravená chyba: Metoda vracela v runtime i zakázané objekty (viz konfigurátor "Zakázat objekt při spuštění aplikace").

Verze 8.1.6 (od 12.12.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgTrendViewer objekt:
- Někdy nefungovala metoda SaveCfg a LoadCfg (chyba od verze Pm8.1.5).
- Metoda SaveToHtm nefungovala na Webu.
- Při změně času z letního na zimní se zastavil autoposun.
- Pm.EncryptText metoda: Nastala chyba pokud vstupní text byl prázdný řetězec.

Verze 8.1.5 (od 28.11.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmS7 komunikační ovladač: Opravená chyba: Pokud v objektu PmaCommGroup bylo hodně bitových (Boolean) proměnných, pak se někdy špatně sestavily komunikační zprávy a některé proměnné se tak nepodařilo přenášet.
- Web: opraveny chyby bezpečnostní zranitelnosti (software security vulnerabilities):
- Přes objekt PmaWebDir šlo získávat údaje o souborech i mimo složku zadanou v konfigurátoru "Složka se soubory".
- v objektu PmgWTable opraveny některé neinicializované proměnné.
- v objektu PmgTrendViewer opraveny metody kdy parametrem mohl být dlouhý řetězec (např. metody SaveCfg, AddTrend ...)
- PmgString objekt: ve Web obrazu někdy nefungoval konfigurátor "Typ formátování hodnoty" nastavený na formátovací předpis %f nebo %e.
- Datová vazba E - Datová vazba na obecný výraz: Opravená chyba: Způsobovala narůstání používané paměti.
- Pm.TransformValue metoda: Opravená chyba: pro operace 221-224 způsobovala narůstání používané paměti.
- PmaTrendGroup objekt: Pokud byl zapnut konfigurátor "Automatické ukládání po startu povoleno", pak při zatížené aplikaci mohlo docházet k pokusu zapsat záznamy se stejným časem.

Verze 8.1.4 (od 18.10.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmgTrendViewer objekt: Odstraněno blikání popisů os při plnění grafu velkým počtem bodů.
- PmaTrendGroup objekt: Zrychleno načítání většího množství DBF souborů při spuštění aplikace.

Verze 8.1.3 (od 3.10.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaAdo objekt: Některé metody objektu AdoRecordset nevracely příznak, zda se vykonaly správně. Proto systém PROMOTIC do tohoto objektu přidává vlastnosti (Pm_LastErr a Pm_LastTextErr), pomocí kterých lze toto zjistit.
- PmgRasterImage.Src vlastnost: Opravená chyba: Při zápisu se někdy neprojevila změna ihned.
- PmgWCheck objekt: byl ve Web obrazu posunut o 4 pixely
- Menu a nástrojová lišta vývojového prostředí: V základním menu při volbě > Uložit aplikaci jako se aplikace špatně ukládala.

Verze 8.1.2 (od 19.09.2011) - stabilní verze

Od této verze je Promotic8.1 stabilní. Dále budou do ní přidávány pouze nezbytné opravy chyb a novinky, které nemají vliv na stabilitu systému.

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmaPanel.OpenView metoda: Pomocí metody PmaPanel.OpenView("/#glob/webbrowser","","URL adresa") lze nyní otevřít i okno pro prohlížení jakékoli HTML stránky na Internetu nebo na disku.
- PmChar komunikační ovladač: Zobecnění o možnost přijímat binární data do hodnoty typu HexaString (je to String s obsahem binárních dat - například 3 bajty s hodnotami (v hexadecimálním tvaru) A1, 00, 4B se uloží do textu s 2*3 znaky "A1004B"). Lze tak nyní velmi lehce a obecně vysílat a přijímat jakékoli binární data.
Viz nové konfigurátory V 'Data-zaslání' je pouze HexaString a V 'Data-příjem' je pouze HexaString.
- Pm.TransformValue metoda: Nové typy transformací typu 240 a 241 pro konverzi HexaString do pole bajtů a zpět. Tyto transformace jsou určeny pro podporu komunikačního ovladače PmChar, ale mohou sloužit i k jiným účelům, např. když se požaduje vypsat binární data do hodnoty typu String (např. do textového souboru).
- PmaSequencer objekt:
- Opravena chyba při běhu skriptů ve více threadech. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.
- Nový konfigurátor "Timeout při zastavování před ukončením pracovního vlákna [s]" umožňuje zadat časový limit čekání na ukončení rozdělané položky při ukončování aplikace.
- PmgTrendViewer.SaveToHtm metoda: Metoda nefungovala správně když byl trend naplněn metodou AddPoints. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.

Verze 8.1.1 (od 22.08.2011) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Datová vazba E - Datová vazba na obecný výraz: Umožňuje v Pmg objektu jednoduše zadávat velmi obecné vztahy. Je funkční i pro Web obrazy.
Tato vazba nahrazuje datové vazby VB - Datová vazba na skriptový výraz, V - Datová vazba na elementární výraz a LN - Datová vazba na výpočet podle lineární funkce, které se nyní považují za zastaralé (ale funkční).
- PmgString objekt: Vlastnost Value byla typu String a nyní (podle konfigurátoru "Datový typ zadávané hodnoty") vrací hodnotu typu String, Integer nebo Float. Starší chování lze vynutit v konfigurátoru "Vracet vždy String (zastaralé)" (již existující objekty tento konfigurátor sami nastaví ať se staré aplikace chovají jako předtím).
- Předkonfigurace Pma objektů: Pro všechny důležité komunikační ovladače jsou nyní připraveny základní předkonfigurace. Při vytváření objektu objektu PmaComm tak nyní již vzniká správně nakonfigurovaný objekt pro konkrétní komunikaci.
- PmSBUS komunikační ovladač:
- V objektu PmaCommGroup je nový konfigurátor "Přednastavená adresa zařízení".
- Zobecnění pro DigiControl Ethernet.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zobecnění pro použití v objektu PmaCommGroup.
- PmMelsecQA komunikační ovladač:
- lze přenášet data typu Real
- zprovozněn i pro Ethernet interface modul A1SJ71E71-B2/B5
- Web obrazy: Metody Pm.ColorOper a Pm.ColorRgb zprovozněny i pro Web obrazy.
- PmaCommGroup objekt: Opravená chyba: V konfigurátoru "Přepočet hodnoty" se konstanta d při konverzi ze starších projektů nastavila na 0 (má se nastavit na 1) - chyba od verze Pm8.1.0.
- PmaAlarmGroup objekt:
- Vlastnost AckerId vracela špatnou hodnotu.
- Pokud byl chybný XML konfigurační soubor, pak nešlo otevřít prohlížeč alarmů.

Verze 8.1.0 (od 25.05.2011) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmS7 komunikační ovladač: Nový ovladač pro komunikaci protokolem S7 Ethernet s PLC automaty Simatic, VIPA, INSEVIS, atd. S těmito zařízeními lze tak nyní přímo komunikovat přes Profinet konektor bez nutnosti OPC serverů a speciálních karet.
Ovladač umí za pomocí převodníku NetlinkPro komunikovat i přes rozhraní MPI nebo PROFIBUS.
Pro tento ovladač byly vytvořeny i předkonfigurace:
- PmaAdo nový objekt: Tento objekt umožňuje přístup k databázím pomocí technologie ADO. Objekt je obecnější a modernější než objekt PmaDatabase (který podporoval technologie DAO a ODBC) a pro přístup k databázím je lepší použít objekt PmaAdo.
- PmaWeb objekt: Pomocí nového konfigurátoru "Typ Web serveru" lze zvolit novou implementaci Web serveru typu "HTTP(S) služba". Tento typ serveru je výkonnější a umožňuje i zabezpečený protokol HTTPS.
- Web obrazy: C++ formátování (viz konfigurátor "Typ formátování hodnoty") je nyní implementováno přímo do obrazu a proto již není potřeba pomocný ActiveX objekt PmAxTool1.
- Parametry Pma objektu: Nyní může mít parametr každý Pma objekt.
- PmaData objekt: Každá datová položka (objekt PmVar) má novou vlastnost Unit (viz také konfigurátor "Jednotka").
- PmaCommGroup objekt:
- Nový konfigurátor "Prioritní obnovování dat".
- V konfigurátoru "Přepočet hodnoty" přibyla další konstanta (d) pro snažší celočíselné zadávání přepočtu.
- PmTeco komunikační ovladač: Zobecnění o datové typy DINT, LREAL, TIME / TIME_OF_DAY a DATE / DATE_AND_TIME.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: Zobecnění pro Ethernet.
- PmMelsecFXS komunikační ovladač: Zobecnění pro Ethernet
- PmgTrendViewer objekt:
- převeden do Unicode.
- Metoda LoadCfg: nyní může obsahovat volbu "serverfile.tg:" která umožňuje načíst skupinu jednotným způsobem lokálně i na Webu.
- Pm.GetSystemInfo metoda: Nové volby "memory.free", "memory.usage" a "cpu.usage" pro zjištění volné paměti, obsazené paměti a vytížení procesoru.
Tyto volby nahrazují vlastnosti Pm.MemoryUsage a Pm.CpuUsage, které se nyní považují za zastaralé (i když funkční).
- Pm.RtLang vlastnost: Vrací jazykovou verzi runtime v podobě standardního texového identifikátoru.
Tato vlastnost nahrazuje vlastnost Pm.RtLanguage, která se nyní považuje za zastaralou (i když funkční).
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích: Podpora všech národních světových jazyků v runtime PROMOTIC. Pouze pro některé z nich jsou však v systému přeloženy systémové texty.
- PmgString objekt: nové vlastnosti FontId a Multiline.
© MICROSYS, spol. s r.o.