Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích

Přepnutí OS Windows do jazykového nastavení příslušného jazyka

Pokud má být aplikace provozována v cizím jazyce, pak musí být v OS Windows nainstalována jazyková podpora pro tento jazyk. Jedná se o písma v daném jazyce a taky o nastavení rozložení klávesnice pro daný jazyk. Podpora jednotlivých národních jazyků se v OS Windows nastavuje ve větších skupinách, například:
a) centrální evropa s kódovou stránkou 1250 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, atd.)
b) cyrillica s kódovou stránkou 1251 (Rusko)

Ve OS Windows 2000 a vyšší lze nainstalovat podporu i pro více skupin jazyků současně. V aplikaci lze zobrazit současně texty v různých jazycích (i různých kódových stránkách), podle nainstalovaných skupin jazyků.

Vlastní jazykové nastavení OS Windows provedeme v Místním nastavení v Ovládacích panelech. Nastavíme podporu skupin jazyků, výchozí jazyk, jazyk pro formáty času, měny, atd. Dále je můžeme nastavit rozložení kláves na klávesnici (i několik současně a způsob přepínání mezi nimi).

Nastavení systému PROMOTIC a aplikace do příslušného jazyka

Nyní založíme novou aplikaci nebo otevřeme existující aplikaci v systému PROMOTIC a ve vývojovém prostředí systému PROMOTIC můžeme nastavit jazyk vývojového prostředí. Tento jazyk nemá vliv na jazyk výsledné aplikace. Nastavení je v konfigurátoru Jazyk vývojového prostředí v menu "Možnosti > Nastavení PROMOTIC" editoru aplikace.

Ve vlastní aplikaci nastavíme jazykovou verzi aplikace. Vlastní nastavení provedeme v konfigurátoru PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime. Toto nastavení definuje jazyk systémových textů v PROMOTIC oknech, komponentách, prohlížečích atd. Jazykové nastavení aplikace je dostupné pomocí vlastnosti Pm.RtLang.

Další návody

Lze vytvořit aplikaci, která lze za běhu přepínat mezi více národními jazyky. Tuto funkčnost lze dosáhnout tak, že v místech kde je potřeba zadávat národní text (např. konfigurátor Text graf.prvku PmiText) se místo skutečného textu napíše Makro výraz $.text. Pokud nelze použít makro výraz (např. text se vytváří v algoritmu dynamicky), pak lze použít metodu Pm.EvalMacro.
 
Pomocí objektu PmWebLang lze vytvořit aplikaci, která bude nabízet HTML stránky jako Web server a tyto stránky budou v různých jazykových verzích. Například lokální aplikace PROMOTIC bude v českém jazyce ale Web stránky se budou nezávisle nabízet v české/anglické/ruské ... jazykové verzi.
 
Příklad přepínání jazyků v runtime módu a nabízení Web stránek v různých jazycích je v příkladu: Demo aplikace systému PROMOTIC.

Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC

Seznam jazyků pro které je v runtime módu systému PROMOTIC plně integrována podpora systémových textů. Tyto texty obsahuje soubor text_sys.xml který je umístěn ve složce intalace systému PROMOTIC a soubor text_rt0.xml ve vnořené složce Syst. Výběr těchto jazyků pro běžící aplikaci určuje konfigurátor Všechny užité jazyky a hlavní jazyk určuje konfigurátor PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime. V Makro výraz $.text je popsáno použití a syntaxe uživatelských textů v aplikaci. Příklad na přepínání mezi jednolivými jazyku je v Příklad na jazykově závislý runtime.
 
id název státy
cs česky CZ=Česko
de německy DE=Německo, AT=Rakousko, CH=Švýcarsko ...
el řecky GR=Řecko
en anglicky US=USA, UK=Velká Británie, IE=Irsko, CA=Kanada ...
es španělsky ES=Španělsko
fa perština (Farsi) IR=Irán
fr francouzsky FR=Francie, CH=Švýcarsko, CA=Kanada ...
hu maďarsky HU=Maďarsko
lt litevština LT=Litva
ms malajština MY=Malajsie
pl polsky PL=Polsko
ru rusky RU=Rusko
sk slovensky SK=Slovensko
sr-latn srbština psaná latinkou RS=Srbsko
tr turečtina TR=Turecko
uk ukrajinština UA=Ukrajina
vi vietnamština VN=Vietnam
zh mandarínská čínština CN=Čína

Jazyky bez runtimové podpory systémových textů

Pro tyto jazyky platí, že v runtime módu se budou systémové texty zobrazovat v jazyce vývojového módu nebo anglicky. V konfigurátoru Všechny užité jazyky je nutno zadat identifikátor (id) příslušného jazyka nebo jazyků. V konfigurátoru PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime také zadat výchozí jazyk runtime aplikace. V Makro výraz $.text je popsáno použití a syntaxe uživatelských textů v aplikaci. Příklad na přepínání mezi jednolivými jazyku je v Příklad na jazykově závislý runtime.
 
id název státy
af afrikánština ZA=Republika Jižní Afrika
ar arabština SA=Saúdská Arábie
bg bulharština BG=Bulharsko
bs bosensky BA=Bosna a Hercegovina
by běloruština BY=Bělorusko
da dánština DK=Dánsko
et estonština EE=Estonsko
fi finsky FI=Finsko
he hebrejština IL=Izrael
hr chorvatsky HR=Chorvatsko
hy arménština AM=Arménie
id indonéština ID=Indonésie
is islandština IS=Island
it italsky IT=Itálie
ja japonština JP=Japonsko
ka gruzínština GE=Gruzie
kk kazaština KZ=Kazachstán
ko korejština KR=Jižní Korea
ky kyrgyzština KG=Kyrgyzie
lv lotyšsky LV=Lotyšsko
mk makedonsky MK=Makedonie
mn mongolština MN=Mongolsko
mt maltsky MT=Malta
nl nizozemština NL=Nizozemsko
no norština NO=Norsko
pt portugalština PT=Portugalsko
ro rumunština RO=Rumunsko
sl slovinština SI=Slovinsko
sq albánština AL=Albánie
sr-cyrl srbština psaná cyrilicí RS=Srbsko
sv švédština SE=Švédsko
tg tádžičtina TJ=Tádžikistán
th thajština TH=Thajsko
tk turkmenština TM=Turkmenistán
ur urdština PK=Pákistán
uz uzbečtina UZ=Uzbekistán
Navigace:
 
 
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice