Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích

Přepnutí OS Windows do jazykového nastavení příslušného jazyka

Pokud má být aplikace provozována v cizím jazyce, pak musí být v OS Windows nainstalována jazyková podpora pro tento jazyk. Jedná se o písma v daném jazyce a taky o nastavení rozložení klávesnice pro daný jazyk. Podpora jednotlivých národních jazyků se v OS Windows nastavuje ve větších skupinách, například:
a) centrální evropa s kódovou stránkou 1250 (česko, slovesko, polsko, maďarsko, atd.)
b) cyrillica s kódovou stránkou 1251 (rusko)

Ve OS Windows 2000 a vyšší lze nainstalovat podporu i pro více skupin jazyků současně. V aplikaci lze zobrazit současně texty v různých jazycích (i různých kódových stránkách), podle nainstalovaných skupin jazyků.

Vlastní jazykové nastavení OS Windows provedeme v Místním nastavení v Ovládacích panelech. Nastavíme podporu skupin jazyků, výchozí jazyk, jazyk pro formáty času, měny, atd. Dále je můžeme nastavit rozložení kláves na klávesnici (i několik současně a způsob přepínání mezi nimi).

Nastavení systému PROMOTIC a aplikace do příslušného jazyka

Nyní založíme novou aplikaci nebo otevřeme existující aplikaci v systému PROMOTIC a ve vývojovém prostředí systému PROMOTIC můžeme nastavit jazyk vývojového prostředí. Tento jazyk nemá vliv na jazyk výsledné aplikace. Nastavení je v konfigurátoru Jazyk vývojového prostředí v menu "Možnosti > Nastavení PROMOTIC" editoru aplikace.

Ve vlastní aplikaci nastavíme jazykovou verzi aplikace. Vlastní nastavení provedeme v konfigurátoru PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime. Toto nastavení definuje jazyk systémových textů v PROMOTIC oknech, komponentách, prohlížečích atd. Jazykové nastavení aplikace je dostupné pomocí vlastnosti Pm.RtLang.

Další návody

Lze vytvořit aplikaci, která lze za běhu přepínat mezi více národními jazyky. Tuto funkčnost lze dosáhnout tak, že v místech kde je potřeba zadávat národní text (např. konfigurátor Text graf.prvku PmiText) se místo skutečného textu napíše Makro výraz $.text. Pokud nelze použít makro výraz (např. text se vytváří v algoritmu dynamicky), pak lze použít metodu Pm.EvalMacro.
 
Pomocí objektu PmWebLang lze vytvořit aplikaci, která bude nabízet HTML stránky jako Web server a tyto stránky budou v různých jazykových verzích. Například lokální aplikace PROMOTIC bude v českém jazyce ale Web stránky se budou nezávisle nabízet v české/anglické/ruské ... jazykové verzi.
 
Příklad přepínání jazyků v runtime a nabízení Web stránek v různých jazycích je v příkladu: Demo aplikace systému PROMOTIC.

Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC

Seznam jazyků pro které je v runtime systému PROMOTIC plně integrována podpora systémových textů. Tyto texty obsahuje soubor text_sys.xml který je umístěn ve složce intalace systému PROMOTIC a soubor text_rt0.xml ve vnořené složce Syst. Výběr těchto jazyků pro běžící aplikaci určuje konfigurátor Všechny užité jazyky a hlavní jazyk konfigurátor PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime. V Makro výraz $.text je popsáno použití a syntaxe uživatelských textů v aplikaci. Příklad na přepínání mezi jednolivými jazyku je v Příklad na jazykově závislý runtime.
 
id název státy
cs čeština CZ=Česká republika
de němčina DE=Spolková republika Německo, AT=Republika Rakousko, CH=Švýcarská konfederace ...
el řečtina GR=Řecká republika
en angličtina US=USA, UK=Spojené království, IE=Irsko, CA=Kanada ...
es španělština ES=Španělské království
fa perština (Farsi) IR=Íránská islámská republika
fr francouština FR=Francouzská republika, CH=Švýcarská konfederace, CA=Kanada ...
hu maďarština HU=Maďarská republika
lt litevština LT=Litevská republika
ms malajština MY=Malajsie
pl polština PL=Polská republika
ru ruština RU=Ruská federace
sk slovenština SK=Slovensko
sr-latn srbština psaná latinkou RS=Republika Srbsko
tr turečtina TR=Turecká republika
uk ukrajinština UA=Ukrajina
vi vietnamština VN=Vietnam
zh mandarínská čínština CN=Čínská lidová republika

Jazyky bez runtimové podpory systémových textů

Pro tyto jazyky platí, že v runtime se budou systémové texty zobrazovat v jazyce vývojového módu nebo anglicky. V konfigurátoru Všechny užité jazyky je nutno zadat identifikátor (id) příslušného jazyka nebo jazyků. V konfigurátoru PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime také zadat výchozí jazyk runtime aplikace. V Makro výraz $.text je popsáno použití a syntaxe uživatelských textů v aplikaci. Příklad na přepínání mezi jednolivými jazyku je v Příklad na jazykově závislý runtime.
 
id název státy
af afrikánština ZA=Republika Jižní Afrika
ar arabština SA=Saúdské arabské království
bg bulharština BG=Bulharská republika
bs bosensky, chorvatsky, srbsky BA=Republika Bosna a Hercegovina
by běloruština, ruština BY=Běloruská republika
da dánština DK=Dánské království
et estonština EE=Estonská republika
fi finština FI=Finská republika
he hebrejština IL=Stát Izrael
hr chorvatština HR=Chorvatská republika
hy arménština AM=Arménská republika
id indonéština ID=Republika Indonésie
is islandština IS=Island
it italština IT=Italská republika
ja japonština JP=Japonsko
ka gruzínština GE=Gruzie
kk kazaština KZ=Republika Kazachstán
ko korejština KR=Korejská republika
ky kyrgyzština KG=Kyrgyzská republika
lv lotyština LV=Lotyšská republika
mk makedonština MK=Republika Makedonie
mn mongolština MN=Stát Mongolsko
mt maltština MT=Maltská republika
nl nizozemština NL=Nizozemsko
no norština NO=Norské království
pt portugalština PT=Portugalská republika
ro rumunština RO=Rumunsko
sl slovinština SI=Republika Slovinsko
sq albánština AL=Albánie
sr-cyrl srbština psaná cyrilicí RS=Republika Srbsko
sv švédština SE=Švédské království
tg tádžičtina TJ=Republika Tádžikistán
th thajština TH=Thajské království
tk turkmenština TM=Republika Turkmenistán
ur urdština PK=Islámská republika Pákistán
uz uzbečtina UZ=Uzbekistánská republika
Navigace:
 
 
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice