Update cookies preferences
Promotic

Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích

Přepnutí OS Windows do jazykového nastavení příslušného jazyka

Pokud má být aplikace provozována v cizím jazyce, pak v OS Windows musí být nainstalována jazyková podpora pro tento jazyk. Jedná se o písma v daném jazyce a taky o nastavení rozložení klávesnice pro daný jazyk.
Podpora jednotlivých národních jazyků se v OS Windows nastavuje ve větších skupinách. Například:
a) Centrální evropa (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, atd.)
b) Cyrillica (Rusko)


Lze nainstalovat podporu i pro více skupin jazyků současně. V aplikaci PROMOTIC lze zobrazit současně texty v různých jazycích (i různých kódových stránkách), podle nainstalovaných skupin jazyků.
Vlastní jazykové nastavení OS Windows provedeme v Místním nastavení v Ovládacích panelech. Nastavíme podporu skupin jazyků, výchozí jazyk, jazyk pro formáty času, měny, atd. Dále lze nastavit rozložení kláves na klávesnici (i několik současně a způsob přepínání mezi nimi).

Jazyk vývojového prostředí

Nastavení je v konfigurátoru "Jazyk vývojového prostředí" v menu " > Nastavení PROMOTIC" v hlavním okně vývojového prostředí.

Tento jazyk nemá vliv na jazyk výsledné aplikace.

Jazyk aplikace

Nastavení je v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime". Toto nastavení definuje jazyk systémových textů v oknech aplikace, komponentách, prohlížečích atd.

Lze vytvořit aplikaci, která lze za běhu přepínat mezi více národními jazyky.
Tuto funkčnost lze dosáhnout tak, že v místech kde je potřeba zadávat lokalizovaný text (např. konfigurátor "Hodnota" objektu PmgString) se místo skutečného textu napíše Makro výraz $.text.
Pokud nelze použít makro výraz (např. text se vytváří v algoritmu dynamicky), pak lze použít metodu Pm.EvalMacro.

Přepnutí aplikace do jiného jazyka se provádí nastavením vlastností Pm.RtLang a voláním metody Pm.RestartGui.

Pomocí objektu PmaWebLang lze vytvořit aplikaci, která bude nabízet HTML stránky jako Web server a tyto stránky budou v různých jazykových verzích.
Například lokální aplikace PROMOTIC bude v českém jazyce ale Web stránky se budou nezávisle nabízet v české/anglické/ruské ... jazykové verzi.

Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC

Seznam jazyků pro které je v runtime systému PROMOTIC plně integrována podpora systémových textů.
Tyto texty obsahuje soubor text_sys.xml který je umístěn ve složce \Promotic\PmVXXYY.
Výběr těchto jazyků pro běžící aplikaci určuje konfigurátor "Všechny užité jazyky" a hlavní jazyk určuje konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime".
V Makro výraz $.text je popsáno použití a syntaxe uživatelských textů v aplikaci. Příklad na přepínání mezi jednolivými jazyky je v Aplikace členěná na příklady.

id název státy
bg bulharština BG=Bulharsko
cs česky CZ=Česko
de německy DE=Německo, AT=Rakousko, CH=Švýcarsko ...
el řecky GR=Řecko
en anglicky US=USA, UK=Velká Británie, IE=Irsko, CA=Kanada ...
es španělsky ES=Španělsko
et estonština EE=Estonsko
fa perština (Farsi) IR=Irán
fr francouzsky FR=Francie, CH=Švýcarsko, CA=Kanada ...
hr chorvatsky HR=Chorvatsko
hu maďarsky HU=Maďarsko
it italsky IT=Itálie
lt litevština LT=Litva
ms malajština MY=Malajsie
pl polsky PL=Polsko
ru rusky RU=Rusko
sk slovensky SK=Slovensko
sr-latn srbština psaná latinkou RS=Srbsko
tr turečtina TR=Turecko
uk ukrajinština UA=Ukrajina
vi vietnamština VN=Vietnam
zh mandarínská čínština CN=Čína

Jazyky bez runtimové podpory systémových textů

Pro tyto jazyky platí, že v runtime se budou systémové texty zobrazovat v jazyce vývojového módu nebo anglicky.
V konfigurátoru "Všechny užité jazyky" je nutno zadat identifikátor (id) příslušného jazyka nebo jazyků.
V konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime" také zadat výchozí jazyk runtime aplikace.
V Makro výraz $.text je popsáno použití a syntaxe uživatelských textů v aplikaci. Příklad na přepínání mezi jednolivými jazyky je v Aplikace členěná na příklady.

id název státy
af afrikánština ZA=Jižní Afrika
ar arabština SA=Saúdská Arábie
bs bosensky BA=Bosna a Hercegovina
by běloruština BY=Bělorusko
da dánština DK=Dánsko
fi finsky FI=Finsko
he hebrejština IL=Izrael
hy arménština AM=Arménie
id indonéština ID=Indonésie
is islandština IS=Island
ja japonština JP=Japonsko
ka gruzínština GE=Gruzie
kk kazaština KZ=Kazachstán
ko korejština KR=Jižní Korea
ky kyrgyzština KG=Kyrgyzie
lv lotyšsky LV=Lotyšsko
mk makedonsky MK=Makedonie
mn mongolština MN=Mongolsko
mt maltsky MT=Malta
nl nizozemština NL=Nizozemsko
no norština NO=Norsko
pt portugalština PT=Portugalsko
ro rumunština RO=Rumunsko
sl slovinština SI=Slovinsko
sq albánština AL=Albánie
sr-cyrl srbština psaná cyrilicí RS=Srbsko
sv švédština SE=Švédsko
tg tádžičtina TJ=Tádžikistán
th thajština TH=Thajsko
tk turkmenština TM=Turkmenistán
ur urdština PK=Pákistán
uz uzbečtina UZ=Uzbekistán
Viz také:
- Pm.RtLang (vlastnost)
- Pm.RestartGui (metoda)

Historie:
Pm9.00.22: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: bulharsky (bg).
Pm9.00.14: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: italsky (it).
Pm9.00.13: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: estonština (et).
Pm9.00.03: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: chorvatština (hr).
Pm8.03.20: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: vietnamština (vi).
Pm8.03.07: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: mandarínská čínština (zh) a malajština (ms).
Pm8.03.01: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: turečtina (tr).
Pm8.03.00: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: ukrajinština (uk), řecky (el) a perština (fa).
Pm8.02.03: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: litevština (lt).
Pm8.02.02: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: srbsky (latin).
Pm8.01.00: Podpora všech národních světových jazyků v runtime PROMOTIC. Pouze pro některé z nich jsou však v systému přeloženy systémové texty.
Pm8.00.09: Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: španělsky (es).
Navigace:
 
 
- Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.