Promotic

Správce lokalizovaných textů - konfigurační okno

Popis:
Pomocí tohoto okna lze editovat stávající XML soubory obsahující lokalizované texty nebo vytvářet nové soubory a tam vytvářet položky s texty pro zvolené podporované jazyky.
Toto konfigurační okno lze otevřít:
- v konfiguračním okně makro výrazu $.text.
- v menu " > Správce lokalizovaných textů" v hlavním okně vývojového prostředí.
Konfigurátory:
SouborSlouží pro změnu aktuálně vybraného souboru.
Uložit souborUloží všechny provedené změny do souboru.
Nový souborVytvoří nový uživatelský soubor ve složce aplikace.
Smazat souborSmaže aktuálně vybraný soubor.
Zobrazené jazykyZobrazí okno pro změnu podporovaných nebo zobrazených jazyků.
PřidatZobrazí okno pro přidání nové položky.
EditaceZobrazí okno pro editaci vybrané položky.
SmazatSmaže vybranou položku.
NahoruPřesune vybranou položku v seznamu o jedno místo nahoru.
DolůPřesune vybranou položku v seznamu o jedno místo dolů.
ExportProvede export lokalizovaných textů do CSV souboru.
ImportProvede import lokalizovaných textů z CSV souboru.
KopírovatZkopíruje do schránky Windows výraz obsahující buď jen vybraný identifikátor nebo celý makro výraz. Výraz ze schránky Windows lze pak vložit na příslušné místo v aplikaci.
NotepadOtevře aktuálně vybraný XML soubor v aplikaci Notepad.
NajítSlouží pro zadání textu, který má být vyhledán v aktuálně zobrazené tabulce lokalizovaných textů.
K hledání dochází automaticky při jakékoliv změně textu v konfigurátoru, přičemž jsou zvýrazněny všechny buňky obsahující zadaný text.
Pomocí tlačítek "Najít další" a "Najít předchozí" se lze pohybovat mezi jednotlivými výskyty hledaného textu.
Najít ve sloupcíchSlouží pro zadání identifikátoru sloupce, ve kterém bude probíhat vyhledávání. Takto lze omezit vyhledávání například pouze na texty v určitém jazyce. Pokud je zvolena položka "Všechny sloupce", pak bude zadaný text vyhledán v celé tabulce lokalizovaných textů.
Poznámka:
Postup pro vytvoření nového lokalizovaného souboru s editaci textů:
- Tlačítkem Nový soubor a zadáním názvu Koncovka názvu souboru je vytvořen soubor.
- Tlačítkem Zobrazené jazyky a výběrem položky Podporované jazyky se v okně zvolí požadované jazyky pro aplikaci.
- Opět tlačítkem Zobrazené jazyky, ale výběrem položky Zobrazené jazyky lze vybrat ty jazyky, které je požadováno zobrazit při editaci.
- Tlačítkem Přidat je vyvoláno okno, ve kterém se konfigurátorem id vytvoří nová položka pro lokalizovaný text. Další konfigurátory již slouží k zápisu konkrétních lokalizovaných textů.
- Tlačítkem OK je editace ukončena.
- Tak se vytvoří soubor, který má strukturu popsanou v Makro výraz $.text.

Historie:
Pm8.03.11: Možnost importu/exportu do souboru CSV.
Pm8.02.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.