Promotic

CSV - textový formát pro výměnu dat

CSV (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat.
Soubor ve formátu CSV se skládá z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,). Hodnoty položek mohou být uzavřeny do uvozovek ("), což umožňuje, aby text položky obsahoval čárku. Pokud text položky obsahuje uvozovky, pak jsou tyto zdvojeny.

Protože v některých jazycích se znak čárka používá v číslech jako oddělovač desetinných míst, existují varianty, které používají jiný oddělovač, nejčastěji středník (;) nebo tabulátor.
Položky oddělené středníkem používá např. Microsoft Excel v české verzi (řídí se oddělovačem zadaným v Místním a jazykovém nastavení).
Příklad:
Mějme tabulku dat:
kotel1 89.5 Zapnuto, Funkční
kotel2 77.8 Zapnuto, Funkční
kotel3 21.9 Chyba, Nefunkční
 
Tuto tabulku lze v CSV zapsat následujícím způsobem:
kotel1,89.5,"Zapnuto, Funkční"
kotel2,77.8,"Zapnuto, Funkční"
kotel3,21.9,"Chyba, Nefunkční"


Podpora CSV v systému PROMOTIC

Scriptové metody pro runtime:
- Pm.FileCsvRead: Čtení ze souboru CSV
- Pm.FileCsvWrite: Zápis do souboru CSV
- PmaDataTable.LoadFromFile(.., "filetype:csv;"): Načtení dat pro tento objekt ze souboru
- PmaDataTable.SaveToFile(.., "filetype:csv;"): Uložení dat tohoto objektu do souboru
- PmaTrendGroup.SaveToFile(.., "filetype:csv;"): Uložení dat tohoto objektu do souboru


Podpora ve vývojovém prostředí:
- Export a import proměnných v objektech obsahujících kartu Data.
- Export lokalizovaných textů.

Historie:
Pm8.02.00:
- Export-Import proměnných objektu PmaData: nyní lze zapisovat i číst konfiguraci datových rozšíření. Všechna datová rozšíření jsou v tom případě uložena do jednoho systémového textu.
- Pm.FileCsvWrite nová metoda: pro zápis do CSV souboru. Je to opak již existující metody Pm.FileCsvRead.
© MICROSYS, spol. s r. o.