Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CSV - textový formát pro výměnu dat

CSV (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV je složen z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,). Hodnoty položek mohou být uzavřeny do uvozovek ("), což umožňuje, aby text položky obsahoval čárku. Pokud text položky obsahuje uvozovky, pak jsou tyto zdvojeny.
 
Protože v některých jazycích se znak čárka používá v číslech jako oddělovač desetinných míst, existují varianty, které používají jiný oddělovací znak, nejčastěji středník (;) nebo tabulátor.

Středník používá např. Microsoft Excel v české verzi (řídí se oddělovačem zadaným v Místním a jazykovém nastavení).

 
Příklad:
Mějme tabulku dat:
kotel1 89.5 Zapnuto, Funkční
kotel2 77.8 Zapnuto, Funkční
kotel3 21.9 Chyba, Nefunkční
Tuto tabulku lze v CSV zapsat následujícím způsobem:
kotel1,89.5,"Zapnuto, Funkční"
kotel2,77.8,"Zapnuto, Funkční"
kotel3,21.9,"Chyba, Nefunkční"
 

Podpora CSV v systému PROMOTIC

Scriptové metody pro runtime:
- Pm.FileCsvRead: Čtení z CSV souboru
- Pm.FileCsvWrite: Zápis do CSV souboru
- PmaDataTable.LoadFromFile(.., "filetype:csv;"): Načtení dat pro tento objekt ze souboru
- PmaDataTable.SaveToFile(.., "filetype:csv;"): Uložení dat tohoto objektu do souboru
- PmaTrendGroup.SaveToFile(.., "filetype:csv;"): Uložení dat tohoto objektu do souboru
 
Podpora ve vývojovém prostředí:
- Export a import proměnných v objektech obsahujících záložku Data.
- Export lokalizovaných textů.

Historie:
Pm8.03.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice