Promotic

HexaString - textový formát binárních dat

HexaString je kódování, které převádí binární data na textový řetězec, který obsahuje pouze znaky 0-9, A-F.
Každý bajt binárních dat se převede na jedno dvouciferné hexadecimální číslo.
 
- Délka výsledného textového řetězce se vždy navýší o 50 %.
- Kódování HexaString je delší než kódování Base64, které délku obyčejně navýší jen o 33%.


Použití v systému PROMOTIC:
- Metoda PmBuffer.GetHexaString slouží pro vytvoření textového řetězce z binárních dat.
- Metoda PmBuffer.SetHexaString slouží pro vytvoření binárních dat z textového řetězce.
© MICROSYS, spol. s r.o.