Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MICROSYS, spol. s r.o.

je česká firma se sídlem v Ostravě, zabývající se vývojem vizualizačního (SCADA) software PROMOTIC a realizující aplikace v oblasti průmyslové automatizace.
 
Firma MICROSYS, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 skupinou pracovníků s dlouholetou praxí v oblastech vývoje a nasazování softwarových systému určených pro monitorování a řízení technologických procesů.

Nově vzniklý subjekt tak mohl uplatnit odborné i praktické zkušenosti svých pracovníků zabývajících se vývojem, projektováním a nasazováním systémů v oblasti průmyslové automatizace.

Firma MICROSYS, spol. s r.o. zavedla a používá Systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

 
Název firmy: MICROSYS, spol. s r.o.
Sídlo: Tavičská 845/21, 70300 Ostrava 3 - Vítkovice, Česko

GPS: 49o48'23.449"N 18o15'47.267"E, viz Mapa sídla firmy

Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 190 101 41
DIČ: CZ 190 101 41
   Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 621
Statutární zástupci: Ing. Petr NÁVRAT, Ing. Zdeněk MALINA
Rok založení: 1991
Struktura:
Skupina Software - Vývoj základních SW prostředků pro vizualizaci a řízení - Systém PROMOTIC
Skupina Aplikace - Komplexní dodávky v oblasti průmyslové automatizace
 

Strategická orientace firmy

Skupina Software - činnost je zaměřena na výzkum a vývoj vizualizačního a řídicího software PROMOTIC určeného pro průmyslovou automatizaci. Zvláštní pozornost je kladena na poskytování kvalitních služeb zákazníkům se zárukou dalšího vývoje, který sleduje světové trendy v oblasti softwarových technologií.

Cílovou skupinou zákazníků jsou automatizační projekční firmy, realizující komplexní dodávky v oblasti ASŘTP.

 
Skupina Aplikace - činnost je zaměřena na komplexní dodávky v oblasti průmyslové automatizace (měření a regulace, vizualizace a ovládání, dálkový přenos, ...). Stěžejní část tvoří systémy měření a regulace odběru energií, systémy řízení tepelných hospodářství (rozvody tepla, předávací stanice), informační telemetrické a řídicí systémy, systémy řízení technologických procesů (hutě, účelové linky, atd.), a další. Zvláštní pozornost je kladena na kvalitní službu zákazníkům se zárukou trvalého servisu a dalšího vývoje.

Cílovou skupinou zákazníků jsou podniky využívající systémy ASŘTP.

Strategičtí partneři firmy

Mezi strategické partnery firmy patří subdodavatelé klíčových technologií, o které se naše firma opírá.
 
- V oblasti software jde především o firmu Microsoft a její základní systémové a vývojové prostředky. Naše firma již několik let využívá výhod Programu podpory Microsoft pro vývojové firmy, což nám zajišťuje například zasílání nových verzí operačních systémů a to až rok před jejich uvedením na trh. Software pro naše zákazníky tak můžeme připravit s dostatečným předstihem.
- V oblasti hardware se orientujeme na dodavatele, kteří poskytují kvalitní hardware s plnou technickou podporou a záručním i pozáručním servisem. Jde zejména o dodavatele průmyslových PC, programovatelných automatů, elektrokomponent nebo měřicích a regulačních prvků.
- V oblasti subdodávek se orientujeme na tuzemské dlouhodobě ověřené obchodní partnery, kteří zajišťují subdodávky komponent zejména: výrobně-montážní práce elektro, dodávky a montáže technologií, atd.

Nosný produkt

Nosným produktem firmy je SCADA systém PROMOTIC - systémový software pro průmyslovou automatizaci.
 
PROMOTIC - objektově orientovaný vizualizační a řídicí systém pro platformu OS Windows.
 
 
Nad tímto základním nosným produktem jsou vystavěny další produkty:
- Systém pro podnikovou energetiku (měření a regulace odběru energií)
- Systém pro řízení výměníkovych stanic
- Systém telemetrie a dálkového ovládání

Služby

Pro naše zákazníky nabízíme podporu a pomoc v oblastech:
 
- KONZULTACE, STUDIE, NABÍDKY, PROJEKTY:
- Poskytneme konzultace a poradenskou službu.
- Zpracujeme studii (zhodnocení stavu, návrh technického řešení, atd.).
- V souladu s poptávkovou specifikací vypracujeme nabídku na dodávku níže uvedených položek.
- Vyspecifikujeme technické a programové prostředky, termíny a ceny řešení, včetně variant. Zpracujeme projekt řešení automatizace technologického procesu (ASŘ, NN, MaR).
 
- SYSTÉMOVÝ a APLIKAČNÍ SOFTWARE:
- Dodáváme optimální prvky systému PROMOTIC pro řešení automatizace vlastními pracovníky klienta
- Vyškolíme pro práci s PROMOTIC.
- Poskytneme podporu ve formě HOTLINE, poradenské služby a technicko-programové pomoci při řešení aplikace.
- Vyvineme a dodáme hotový aplikační software vč. instalace, vyškolení obsluhy a servisu.
 
- DODÁVKY, MONTÁŽE: V návaznosti na dodávku programových prostředků dodáme optimální technické prostředky:
- průmyslové počítače pro operátorské a řídicí stanice
- průmyslové monitory
- klávesnice
- vstupně-vystupní karty, komunikační prostředky
- záložní zdroje
- další komponenty průmyslových řídicích systémů.
 
- KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ: Řízení Vaší technologie komplexně zajistíme včetně:
- projektového řešení
- dodávky programových a technických prostředků
- dodávky měření a regulace
- montáže, oživení, dodání kompletní dokumentace
- vyškolení obsluhy
- záručního a pozáručního servisu

Aplikaci "ušijeme" na míru dle Vašich potřeb a požadavků. Zajistíme dlouhodobé etapové nasazení řídicích systémů.

 
- SERVIS:
- Zajišťujeme záruční i pozáruční servis
- Instalace nových verzí systému
- Rekonfigurace aplikačního SW v závislosti na změnách ve struktuře dat, lokalit, atd.
- Garantujeme podporu při rozšiřování systému a integrování s jinými systémy v budoucnu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice