Update cookies preferences
Promotic

MICROSYS - Profil firmy

je česká firma se sídlem v Ostravě, zabývající se vývojem vizualizačního (SCADA) software PROMOTIC a realizací aplikací v oblasti průmyslové automatizace.

Firma MICROSYS, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 skupinou pracovníků s dlouholetou praxí v oblastech vývoje a nasazování softwarových systému určených pro monitorování a řízení technologických procesů.
Nově vzniklý subjekt tak mohl uplatnit odborné i praktické zkušenosti svých pracovníků zabývajících se vývojem, projektováním a nasazováním systémů v oblasti průmyslové automatizace.

Název firmy: MICROSYS, spol. s r.o.
Sídlo: Tavičská 845/21, 70300 Ostrava 3 - Vítkovice, Česko
GPS: 49°48'23.449"N 18°15'47.267"E, viz Mapa sídla firmy
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 190 101 41
DIČ: CZ 190 101 41
   Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 621
Statutární zástupci: Ing. Petr NÁVRAT, Ing. Zdeněk MALINA
Rok založení: 1991
Struktura:
Skupina Software - Vývoj základních SW prostředků pro vizualizaci a řízení - Systém PROMOTIC
Skupina Aplikace - Komplexní dodávky v oblasti průmyslové automatizace

Strategická orientace firmy

Skupina Software - činnost je zaměřena na výzkum a vývoj vizualizačního a řídicího software PROMOTIC určeného pro průmyslovou automatizaci. Zvláštní pozornost je kladena na poskytování kvalitních služeb zákazníkům se zárukou dalšího vývoje, který sleduje světové trendy v oblasti softwarových technologií.
Cílovou skupinou zákazníků jsou automatizační projekční firmy, realizující komplexní dodávky v oblasti ASŘTP.


Skupina Aplikace - činnost je zaměřena na komplexní dodávky v oblasti průmyslové automatizace (měření a regulace, vizualizace a ovládání, dálkový přenos, ...). Stěžejní část tvoří systémy měření a regulace odběru energií, systémy řízení tepelných hospodářství (rozvody tepla, předávací stanice), informační telemetrické a řídicí systémy, systémy řízení technologických procesů (hutě, účelové linky, atd.), a mnoho dalších. Zvláštní pozornost je kladena na kvalitní službu zákazníkům se zárukou trvalého servisu a dalšího vývoje.
Cílovou skupinou zákazníků jsou podniky využívající systémy ASŘTP.

Nosný produkt

Nosným produktem firmy je SCADA systém PROMOTIC - systémový software pro průmyslovou automatizaci.

PROMOTIC - objektově orientovaný vizualizační a řídicí systém pro platformu OS Windows.Nad tímto základním nosným produktem jsou vystavěny další produkty:
- Systém pro podnikovou energetiku (měření a regulace odběru energií)
- Systém pro řízení výměníkovych stanic
- Systém telemetrie a dálkového ovládání

Služby

Pro naše zákazníky nabízíme podporu a pomoc v oblastech:

- KONZULTACE, STUDIE, NABÍDKY, PROJEKTY:
- Poskytneme konzultace a poradenskou službu.
- Zpracujeme studii (zhodnocení stavu, návrh technického řešení, atd.).
- V souladu s poptávkovou specifikací vypracujeme nabídku na dodávku níže uvedených položek.
- Vyspecifikujeme technické a programové prostředky, termíny a ceny řešení, včetně variant. Zpracujeme projekt řešení automatizace technologického procesu (ASŘ, NN, MaR).


- SYSTÉMOVÝ a APLIKAČNÍ SOFTWARE:
- Dodáváme optimální prvky systému PROMOTIC pro řešení automatizace vlastními pracovníky klienta
- Vyškolíme pro práci v systému PROMOTIC.
- Poskytneme HOTLINE podporu, poradenské služby a technicko-programové pomoci při řešení aplikace.
- Vyvineme a dodáme hotový aplikační software včetně instalace, vyškolení obsluhy a servisu.


- DODÁVKY, MONTÁŽE: V návaznosti na dodávku programových prostředků dodáme optimální technické prostředky:
- průmyslové počítače pro operátorské a řídicí stanice
- průmyslové monitory
- vstupně-vystupní karty, komunikační prostředky
- záložní zdroje
- další komponenty průmyslových řídicích systémů.


- KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ: Řízení Vaší technologie komplexně zajistíme včetně:
- projektového řešení
- dodávky programových a technických prostředků
- dodávky měření a regulace
- montáže, oživení, dodání kompletní dokumentace
- vyškolení obsluhy
- záručního a pozáručního servisu

Aplikaci "ušijeme" na míru dle Vašich potřeb a požadavků. Zajistíme dlouhodobé etapové nasazení řídicích systémů.


- SERVIS:
- Zajišťujeme záruční i pozáruční servis
- Instalace nových verzí systému
- Rekonfigurace aplikačního SW v závislosti na změnách ve struktuře dat, lokalit, atd.
- Garantujeme podporu při rozšiřování systému a integrování s jinými systémy v budoucnu.
© MICROSYS, spol. s r.o.