Update cookies preferences
Promotic

MICROSYS - Profil firmy

jest czeską firmą z siedzibą w Ostrawie, zajmuje się wytwarzaniem systemu wizualizacji (SCADA) PROMOTIC oraz realizacją aplikacji w zakresie automatyzacji przemysłowej.

Firma MICROSYS, spol. s r.o. została założona w roku 1991 przez grupę pracowników z długoletnim doświadczeniem w sferze wytwarzania i aplikacji systemów oprogramowania przeznaczonych do monitoringu i sterowania procesów technologicznych.
Nowo powstała firma mogła tym sposobem wykorzystać fachowe i praktyczne doświadczenia swoich pracowników zajmujących się wytwarzaniem, projektowaniem i wdrażaniem systemów w sferze automatyzacji przemysłowej.

Nazwa firmy: MICROSYS, spol. s r.o.
Siedziba: Tavičská 845/21, 70300 Ostrava 3 - Vítkovice, Czechy
GPS: 49°48'23.449"N 18°15'47.267"E, patrz Mapa siedziby firmy
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer identyfikacyjny firmy: 190 101 41
Numer VAT firmy: CZ 190 101 41
   Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Okreęgowy Sąd w Ostrawie, oddział C wkładka 621
Przedstawiciele statutowi: Ing. Petr NÁVRAT, Ing. Zdeněk MALINA
Rok założenia: 1991
Struktura:
Dział Oprogramowania - Opracowanie i rozwój podstawowego oprogramowania do wizualizacji i sterowania - System PROMOTIC
Dział Aplikacji - Kompleksowe dostawy w sferze automatyzacji przemysłowej

Orientacja strategiczna firmy

Dział Oprogramowania - działalność jest ukierunkowana na badania i rozwój programowego systemu wizualizacji i sterowania PROMOTIC przeznaczonego do automatyzacji przemysłowej. Specjalna uwaga jest poświęcona na jakościowe usługi dla klientów z gwarancją dalszego rozwoju, który obejmuje światowe trendy w sferze technologii programowania.
Grupą docelową klientów są firmy z branży projektowania automatyzacji, wykonujące kompleksowe dostawy w sferze automatyzacji i sterowania procesów technologicznych.


Dział Aplikacji - działalność jest skoncentrowana na kompleksowych dostawach w sferze automatyki przemysłowej (pomiary i regulacja, wizualizacja i sterowanie, ...). Podstawową częscią są systemy pomiaru i regulacji poboru energii, systemy sterowania przedsiębiorstw ciepłowniczych (przewody cieplne, stacje wymiennikowe), telemetryczne i sterujące systemy informacyjne, systemy sterowania procesów technologicznych (huty, linie produkcyjne, itd.), oraz wiele innych. Specjalna uwaga jest poświęcona na jakościowe usługi dla klientów z gwarancją stałego wsparcia i dalszego rozwoju.
Docelową grupą klientów są przedsiębiorstwa wykorzystujące automatyzowane systemy sterowania procesów technologicznych.

Produkt kluczowy

Kluczowym produktem firmy jest SCADA system PROMOTIC - pakiet programowy do wytwarzania aplikacji w sferze automatyzacji przemysłowej.

PROMOTIC - obiektowo orientowany system do wytwarzania systemów wizualizacyjnych i sterujących dla platformy SO Windows.Z pomocą tego narzędzia programowego są wytworzone dalsze nasze produkty:
- Energetyczny system dla przedsiębiorstw (pomiary i regulacja poboru energii)
- System sterowania stacji wymiennikowych
- System telemetrii i zdalnego sterowania

Usługi

Dla naszych klientów oferujemy wsparcie i pomoc w sferach:

- KONSULTACJE, ANALIZY, OFERTY, PROJEKTY:
- Świadczymy usługi konsultacyjne.
- Przeprowadzimy analizy (badania) (ocena stanu, propozycja rozwiązania technicznego, itd.).
- W zgodzie z zapotrzebowaniem opracujemy ofertę na dostawę niżej wymienionych pozycji.
- Uprecyzujemy środki techniczne i programowe, terminy i ceny wykonania, włącznie z wariantami. Opracujemy projekt automatyzacji procesów technologicznych.


- OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE I APLIKACJE:
- Dostarczamy optymalne części składowe systemu PROMOTIC do rozwiązania automatizacji siłami własnymi klienta
- Przeprowadzamy szkolenia pracy w systemie PROMOTIC.
- Zapewniamy HOTLINE wsparcie techniczne, doradztwa i pomocy techniczno-programowej przy opracowywaniu aplikacji.
- Opracujemy i dostarczymy gotowe oprogramowanie aplikacyjne włącznie z instalacją, szkoleniem personelu obsługującego i serwisem.


- DOSTAWY, MONTAŻ: Dostarczymy optymalne środki techniczne w stosunku do dostaw środków programowych:
- komputery w wykonaniu przemysłowym dla stacji sterujących i operatorskich
- monitory w wykonaniu przemysłowym
- karty wejść-wyjść, urządzenia komunikacyjne
- zapasowe źródła zasilania
- inne elementy przemysłowych systemów sterujących.


- DOSTAWY KOMPLEKSOWE: Zapewnimy kompleksowe sterowanie Waszych procesów technologicznych włącznie z:
- opracowaniem projektu
- dostawą środków programowych i technicznych
- dostawą środków pomiaru i regulacji
- montażem, rozruchem, dostawą pełnej dokumentacji
- wyszkoleniem personelu obsługującego
- serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym

Aplikację opracujemy na miarę Waszych potrzeb i wymagań. Zapewnimy długotrwałe fazowe wykonanie i rozmieszczenie systemów sterujących.


- USŁUGI:
- Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Instalacja nowych wersji systemu
- Rekonfiguracje oprogramowania aplikacyjnego w związku ze zmianami w strukturze danych, umiejscowienia, itd.
- Gwarantujemy wsparcie przy przyszłym rozszerzaniu systemu i integracji z innymi systemami.
© MICROSYS, spol. s r.o.