Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MICROSYS, spol. s r.o.

jest czeską firmą z siedzibą w Ostrawie, zajmuje się wytwarzaniem systemu wizualizacji (SCADA) PROMOTIC oraz realizacją aplikacji w zakresie automatyzacji przemysłowej.
 
Firma MICROSYS, spol. s r.o. została założona w roku 1991 przez grupę pracowników z długoletnim doświadczeniem w sferze wytwarzania i aplikacji systemów oprogramowania przeznaczonych do monitoringu i sterowania procesów technologicznych.

Nowo powstała firma mogła tym sposobem wykorzystać fachowe i praktyczne doświadczenia swoich pracowników zajmujących się wytwarzaniem, projektowaniem i wdrażaniem systemów w sferze automatyzacji przemysłowej.

Firma MICROSYS, spol. s r.o. wprowadziła i stosuje System zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2016.

 
Nazwa firmy: MICROSYS, spol. s r.o.
Siedziba: Tavičská 845/21, 70300 Ostrava 3 - Vítkovice, Czechy

GPS: 49o48'23.449"N 18o15'47.267"E, patrz Mapa siedziby firmy

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer identyfikacyjny firmy: 190 101 41
Numer VAT firmy: CZ 190 101 41
   Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Okreęgowy Sąd w Ostrawie, oddział C wkładka 621
Przedstawiciele statutowi: Ing. Petr NÁVRAT, Ing. Zdeněk MALINA
Rok założenia: 1991
Struktura:
Dział Oprogramowania - Opracowanie i rozwój podstawowego oprogramowania do wizualizacji i sterowania - System PROMOTIC
Dział Aplikacji - Kompleksowe dostawy w sferze automatyzacji przemysłowej
 

Orientacja strategiczna firmy

Dział Oprogramowania - działalność jest ukierunkowana na badania i rozwój programowego systemu wizualizacji i sterowania PROMOTIC przeznaczonego do automatyzacji przemysłowej. Specjalna uwaga jest poświęcona na jakościowe usługi dla klientów z gwarancją dalszego rozwoju, który obejmuje światowe trendy w sferze technologii programowania.

Grupą docelową klientów są firmy z branży projektowania automatyzacji, wykonujące kompleksowe dostawy w sferze automatyzacji i sterowania procesów technologicznych.

 
Dział Aplikacji - działalność jest skoncentrowana na kompleksowych dostawach w sferze automatyki przemysłowej (pomiary i regulacja, wizualizacja i sterowanie, ...). Podstawową częscią są systemy pomiaru i regulacji poboru energii, systemy sterowania przedsiębiorstw ciepłowniczych (przewody cieplne, stacje wymiennikowe), telemetryczne i sterujące systemy informacyjne, systemy sterowania procesów technologicznych (huty, linie produkcyjne, itd.), i inne. Specjalna uwaga jest poświęcona na jakościowe usługi dla klientów z gwarancją stałego wsparcia i dalszego rozwoju.

Docelową grupą klientów są przedsiębiorstwa wykorzystujące automatyzowane systemy sterowania procesów technologicznych.

Partnerstwo strategiczne firmy

Nasza firma ściśle współpracuje z dostawcami podstawowych technologii, o które się opieramy.
 
- W sferze oprogramowania chodzi przede wszystkim o firmę Microsoft i jej podstawowe środki systemowe i rozwojowe. Nasza firma już kilka lat wykorzystuje zalety programu wsparcia Microsoft dla firm zajmujących się rozwojem oprogramowania, co umożliwia nam wykorzystanie nowych wersji systemów operacyjnych nawet do jednego roku przed ich pojawieniem się na rynku, przez co możemy przygotować oprogramowanie dla naszych klientów z wystarczającym wyprzedzeniem.
- W sferze sprzętu orientujemy się na dostawców, którzy dostarczają sprzęt wysokiej jakości z pełnym wsparciem technicznym i serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Chodzi tu zwłaszcza o dostawców przemysłowych PC, automatów PLC, elementów elektrycznych lub elementów pomiarowych i regulacyjnych.
- W sferze poddostaw nasza firma współpracuje z tutejszymi długoletnimi partnerami handlowymi, którzy wykonują dla nas między innymi: prace produkcyjno-montażowe w branży elektro, dostawy i montaż technologii, itd.

Produkt kluczowy

Kluczowym produktem firmy jest SCADA system PROMOTIC - pakiet programowy do wytwarzania aplikacji w sferze automatyzacji przemysłowej.
 
PROMOTIC - obiektowo orientowany system do wytwarzania systemów wizualizacyjnych i sterujących dla platformy SO Windows.
 
 
Z pomocą tego narzędzia programowego są wytworzone dalsze nasze produkty:
- Energetyczny system dla przedsiębiorstw (pomiary i regulacja poboru energii)
- System sterowania stacji wymiennikowych
- System telemetrii i zdalnego sterowania

Usługi

Dla naszych klientów oferujemy wsparcie i pomoc w sferach:
 
- KONSULTACJE, ANALIZY, OFERTY, PROJEKTY:
- Świadczymy usługi konsultacyjne.
- Przeprowadzimy analizy (badania) (ocena stanu, propozycja rozwiązania technicznego, itd.).
- W zgodzie z zapotrzebowaniem opracujemy ofertę na dostawę niżej wymienionych pozycji.
- Uprecyzujemy środki techniczne i programowe, terminy i ceny wykonania, włącznie z wariantami. Opracujemy projekt automatyzacji procesów technologicznych.
 
- OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE I APLIKACJE:
- Dostarczamy optymalne części składowe systemu PROMOTIC do rozwiązania automatizacji siłami własnymi klienta
- Przeprowadzamy szkolenia pracy w systemie PROMOTIC.
- Zapewniamy wsparcie techniczne w formie HOTLINE, doradztwa i pomocy techniczno-programowej przy opracowywaniu aplikacji.
- Opracujemy i dostarczymy gotowe oprogramowanie aplikacyjne włącznie z instalacją, szkoleniem personelu obsługującego i serwisem.
 
- DOSTAWY, MONTAŻ: Dostarczymy optymalne środki techniczne w stosunku do dostaw środków programowych:
- komputery w wykonaniu przemysłowym dla stacji sterujących i operatorskich
- monitory w wykonaniu przemysłowym
- klawiatury
- karty wejść-wyjść, urządzenia komunikacyjne
- zapasowe źródła zasilania
- inne elementy przemysłowych systemów sterujących.
 
- DOSTAWY KOMPLEKSOWE: Zapewnimy kompleksowe sterowanie Waszych procesów technologicznych włącznie z:
- opracowaniem projektu
- dostawą środków programowych i technicznych
- dostawą środków pomiaru i regulacji
- montażem, rozruchem, dostawą pełnej dokumentacji
- wyszkoleniem personelu obsługującego
- serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym

Aplikację opracujemy na miarę Waszych potrzeb i wymagań. Zapewnimy długotrwałe fazowe wykonanie i rozmieszczenie systemów sterujących.

 
- USŁUGI:
- Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Instalacje nowych wersji systemu
- Rekonfiguracje oprogramowania aplikacyjnego w związku ze zmianami w strukturze danych, umiejscowienia, itd.
- Gwarantujemy wsparcie przy przyszłym rozszerzaniu systemu i integracji z innymi systemami.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice