Promotic

Czym jest PROMOTIC

PROMOTIC to kompleksowe obiektowe SCADA narzędzie programowe do wytwarzania aplikacji, które monitorują, sterują i wyświetlają procesy technologiczne w najróżniejszych sferach przemysłu.

PROMOTIC:
- Jest przeznaczony dla SO Windows 11/10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-22Server oraz nowszych (wspierane wersje Windows patrz Nowości systemu PROMOTIC).
- Umożliwia efektywne wytwarzanie rozproszonzch oraz otwartzch aplikacji w najróżniejszych gałęziach przemysłu.
- Jest przeznaczony dla wszystkich projektantów i programistów.
- Umożliwia wytwarzanie aplikacji ściśle odpowiadających zapotrzebowaniom użytkownika.
- Oferuje przyjazny interfejs użytkownika do wytwarzania aplikacji.
- Od wersji Pm8.0.0 jest możliwe uruchamianie systemu PROMOTIC także w trybie freeware, patrz PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC.


W systemie PROMOTIC są wbudowane wszelkie niezbędne komponenty do wytwarzania rozległych i prostych systemów monitoringu i sterowania.

- Środowisko deweloperskie PROMOTIC z hierarchiczną drzewiastą strukturą obiektów.
- Szeroka gama obiektów PROMOTIC.
- JavaScript lub VBScript język programowania do zapisu algorytmów.
- Szeroka paleta obrazków technologicznych wytworzonych w grafice wektorowej SVG.
- Obiekty graficzne - podstawowe i kompleksowe obiekty z rozbudowanymi możliwościami konfiguracji.
- Automatyczna konwersja obrazów do formatów HTML oraz XML.


- System trendów (tzn. zapisywanie wartości ze znacznikiem czasu).
- System alarmów oraz zdarzeń (eventów) użytkownika.
- Wsparcie wykorzystania technologii Web Internet/Intranet.
- Interfejsy dostępu do systemów baz danych SQL oraz ODBC.
- Wbudowane interfejsy: XML, OPC, ActiveX, DDE.
- Drivery komunikacyjne do komunikacji z PLC.
- Administracja użytkowników, uprawnień i system logowania.
- Zabezpieczenie uruchomionych aplikacji.
- Wersje językowe PROMOTIC.
- INFO - system informacyjny i diagnostyczny.
- Dokumentacja w formie elektronicznej.


Środowisko deweloperskie PROMOTIC

Środowisko deweloperskie PROMOTIC jest podstawowym narzędziem do wytwarzania aplikacji w systemie PROMOTIC, służy do zdefiniowania struktury drzewiastej Pma obiektów, ustawienia ich właściwości, definiowania algorytmów, itd.

Wbudowany język programowania JavaScript lub VBScript służy do zapisu algorytmów w programowaniu poprzez zdarzenia, umożliwia dostęp do właściwości i metod poszczególnych obiektów systemu PROMOTIC lub innych aplikacji programowych. Dla projektanta przedstawia to nieograniczone możliwości wytwarzania aplikacji.

Do uruchamiania algorytmów jest do dyspozycji informacyjny i diagnostyczny INFO system. INFO system umożliwia przeglądanie wszystkich ważnych informacji podczas biegu aplikacji. Jest możliwe zdalne diagnostykowanie bieżących aplikacji
- w sieciach Internet i Intranet przy pomocy PROMOTIC Web
- lub poprzez programy TeamViewer, PCAnyWhere, LapLink, CarbonCopy, itd.

Edytor grafiki panela PmaPanel

Edytor grafiki służy do wytwarzania paneli graficznych aplikacji - przy pomocy dowolnej ilości Pmg obiektów, które wytworzy projektant według swojej wyobraźni z palety wstępnie zdefiniowanych obiektów. Jest możliwe ustawianie właściwości tych obiektów, połączenie powiązaniem danych aplikacji i tym sposobem ożywienie wytwarzanej wizualnej części aplikacji. Połączyć powiązaniem danych można wszystkie ważne właściwości Pmg obiektów: Kolor, Pozycja, Wielkość, Wartość oraz wiele innych.

Wsparcie wytwarzania własnych złożonych Pmg obiektów i import/eksport do XML (do formy tekstowej) przyspiesza szybkość wytwarzania aplikacji i zwiększa wydajność pracy projektanta.

Projektant może wytwarzać panele, które są standardowymi oknami Windows, lecz może także definiować okna ze stałą pozycją, stałą wielkością, okno aplikacji na caly ekran bez pasków narzędziowych czy też zdefiniowanie maksymalnej ilości równocześnie otwartych okien aplikacji.

Przykłady możliwości graficznych.

PROMOTIC oraz Internet

PROMOTIC umożliwia odległe przeglądanie aplikacji przy pomocy przeglądarek internetowych.

Jest dostępna oferta paneli graficznych w formie automatycznie wygenerowanych dynamicznych stron HTML, włącznie z oddziaływaniem wstecznym i sterowaniem. Te dynamiczne strony obrazów wytwarzają się automatycznie w środowisku deweloperskim i są zapisane w pliku aplikacji. Tym sposobem projektant może zrobić z aplikacji lokalnej aplikację sieciową w przeciągu kilku minut.

Na odległym komputerze jest możliwe także przeglądanie przebiegu trendów, wyświetlenie alarmów oraz eventów aplikacji w czasie rzeczywistym w przeglądarce internetowej.

PROMOTIC Web serwer zapewnia transmisję danych jak również jej zabezpieczenie poprzez ustawienie użytkowników i uprawnień.

Wszystkie transmisje danych wykorzystują protokół HTTP lub HTTPS (transmisja danych przechodzi przez firewall).

PROMOTIC i otwartość systemu

System PROMOTIC jest cechowany zupełnie nową otwartą architekturą systemu. Wbudowane standardowe interfejsy programowe: XML, ActiveX, ODBC, ADO, OPC, DDE, TCP/IP, Web umożliwiają pełną integrację systemu PROMOTIC z innymi produktami programowymi. Dzięki tej koncepcji jest na przykład możliwe bezpośrednie połączenie systemu PROMOTIC z firmowymi bazami danych (MS SQL, MySQL, dBase, Access, Oracle, SAP, itd.), połączenie z serwerami komunikacyjnymi, lub z innymi produktami programowymi.

PROMOTIC oraz Trendy

Częścią składową systemu PROMOTIC jest rozbudowany system trendów. Umożliwia on zapisywanie wartości wybranych pomiarów ze znacznikiem czasu do pamięci lub na dysk komputera. Następnie umożliwia ich wyświetlanie w formie graficznej lub tabelkowej jako przebiegów czasowych tych zmiennych albo pozyskanie w celu następnej analizy.

- Wybrane zmienne są opcjonalnie zapisywane w formacie: dBase, Access, MS SQL, MySQL, Oracle, FireBird, PostgreSQL.
- Wyświetlanie trendów jest możliwe także w sieciach Internet/Intranet przy pomocy przeglądarek internetowych.
- Można ustawić, czy wartości mają być zapisywane periodycznie, w reakcji na zmianę, czy też na życzenie.
- W jednej przeglądarce można przeglądać trendy z kilku aplikacji z różnych komputerów.
- Można bardzo ogólnie ustawiać wygląd kształtów i kolorów poszczególnych przebiegów.

PROMOTIC oraz Alarmy / Eventy

Alarm oznacza sygnalizcję stanu (np. przekroczenie zakresu technologicznego niektórej zmiennej, awaria komunikacji, itd.), który nie powinien w zwykłych warunkach nastąpić. PROMOTIC posiada wkomponowany system alarmów, który:
- rejestruje stany alarmowe w zdefiniowanych grupach alarmów
- archiwizuje stany
- oferuje komfortowe wyświetlanie bieżących alarmów z różnymi filtracjami, potwierdzaniem, powiadamianiem dzwiękowym
- umożliwia przeglądanie historii alarmów.


Event (zdarzenie użytkownika) to powiadomienie o wykonaniu pewnej czynności (np. rozpoczęcie, zakończenie lub pomyślność pewnego procesu, działanie użytkownika, itd.). To powiadomienie zostaje zapisane do pliku na dysku w celu późniejszego przeglądania zdarzeń. W ten sposób wytwarzana jest "kronika" o działaniu danej technologii.

PROMOTIC oraz Komunikacja

Aplikacja ukierunkowana na monitorowanie oraz sterowanie procesów technologicznych uzyskuje lub zapisuje dane z/do źródeł zewnętrznych. Źródłem tych danych może być np.: baza danych, sterownik PLC, plik na dysku, karta wejść/wyjść w komputerze, inny serwer na komputerze lokalnym czy też odległym, itd.

PROMOTIC dysponuje:
- obszernym zbiorem własnych driverów komunikacyjnych z rozbudowanymi możliwościami konfiguracji dla sterowników PLC:
Do dyspozycji są także transmisje danych w sieciach radiowych i sieciach GSM.
- Poprzez wbudowane interfejsy standardowe OPC, DDE, ActiveX jest możliwe połączenie z serwerami komunikacyjnymi innych firm, na przykład: Simatic, Landis&Gyr, Honeywell, Bernecker&Reiner, Moeller, ABB, Allen-Bradley, Sauter, Unitronics, GE-Fanuc, Festo, Yokogawa, Lonworks, Lenze, i inne.
- Do wytwarzania aplikacji zdecentralizowanych w sieciach Internet i Intranet są do dyspozycji interfejsy komunikacyjne z protokołami TCP/IP, HTTP, XML, DCOM.

Możliwości komunikacji z okolicznymi systemami programowymi są praktycznie nieograniczone.

PROMOTIC oraz bezpieczeństwo Twoich aplikacji

W zakresie bezpieczeństwa aplikacji PROMOTIC oferuje:
- System logowania użytkowników: nazwa, hasło, uprawnienia, dostęp lokalny i sieciowy
- Kontrola wykonywanej aplikacji: WatchDog programowy
- Ochrona przed przepełnieniem dysku: struktura cykliczna trendów, alarmów i eventów
- Zabezpieczenie projektów poprzez hasło w środowisku deweloperskim - ochrona "know how" użytkownika

PROMOTIC oraz wersje językowe

System PROMOTIC stosuje zestaw znaków Unicode, dzięki czemu umożliwia wytwarzanie aplikacji w dowolnym języku narodowym. Teksty wewnętrzne są przetłumaczone do następujących języków:
- W środowisku deweloperskim można wybrać pomiędzy językiem polskim, angielskim i czeskim.
- W runtime można dla tekstów systemowych wybrać język: czeski, słowacki, angielski, polski, niemiecki, rosyjski, francuski, węgierski, itd. - patrz Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych.

PROMOTIC jest przygotowany do szybkiego rozszerzenia o dalsze wersje językowe.

PROMOTIC - odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich gałęzi przemysłu

- energetyka (elektrownie cieplne, wodne, rozdzielnie, kogeneracja,...)
- monitorowanie ruchu pojazdów
- huty (piece wyżarzające, koksownie, walcownie, aglomeracje, ...)
- ekologia (monitorowanie emisji, sterowanie oddzielaczy, oczyszczalnie ścieków, odpylanie, ...)
- telemetria i systemy sterowania (stacje uzdatniania wody, gazownie, kopalnie, sieci dystrybucji ciepła, ...)
- pomiary i regulacja poboru energii (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda ...)
- sterowanie technologii przetwórstwa żywnościowego (browary, mleczarnie, cukrownie, młyny, ...)
- gospodarka cieplna (stacje wymiennikowe, kotłownie, ...)
- przemysł chemiczny
- nauczanie i badania
- itd.


Wysoka niezawodność eksploatowaych aplikacji, dogodna cena systemu PROMOTIC oraz wysokiej jakości usługi są dla Ciebie gwarancją słusznej inwestycji.

PROMOTIC - historia

Pierwsza wersja systemu PROMOTIC powstała w roku 1991 dla MS-DOS, która została wykorzystana w setkach aplikacji w przemyśle (huty, przemysł chemiczny, kopalnie, przemysł żywnościowy, energetyka, ekologia oraz wiele innych).
W 1994 roku firma rozpoczęła opracowywanie wersji PROMOTIC dla SO Windows.
Historia wersji:
- PROMOTIC wersja 4 (od 1996 roku)
- PROMOTIC wersja 2000 (od 2000 roku)
- PROMOTIC wersja 6 (od 2002 roku)
- PROMOTIC wersja 7 (od 2006 roku)
- PROMOTIC wersja 8 (od 2009 roku)
- PROMOTIC wersja 9 (od 2019 roku)

Patrz Nowości systemu PROMOTIC.

Programiści w firmie MICROSYS dalej udoskonalają system, żeby móc również w przyszłości zaoferować wszystkim klientom:
- lepszy komfort wytwarzania aplikacji
- większą wydajność pracy
- bliższą integrację z innymi produktami programowymi
- stałe zadowolenie z pracy z jakościowymi, profesjonalnymi narzędziami


System PROMOTIC dla SO Windows jest z sukcesem wykorzystany w tysiącach aplikacji.


© MICROSYS, spol. s r. o.