Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC - Referencje aplikacji

W ciągu dziesięcioleci, które minęły odkąd wprowadzono na rynek SCADA system PROMOTIC, narzędzie to zostało wykorzystane do tysięcy aplikacji w różnych segmentach automatyki przemysłowej. Produkcja, energia, BMS, zabezpieczenie, klimatyzacja i ogrzewanie, magazyny - to tylko niektóre z obszarów, gdzie z sukcesem zastosowano oprogramowanie SCADA system PROMOTIC. Z zadowoleniem dołączymy do tej listy i Wasze ciekawe aplikacje, które zostały opracowane przy wykorzystaniu systemu PROMOTIC. Podstawowe informacje o danej aplikacji można przesłać przez wypełnienie następującego formularza.
 
 
Kategorie sczegółowch referencji:
 
Lista wszystkich referencji:
 

Energia

Centralny technologiczny SCADA system - Žatecká teplárenská, a.s. (Czechy)

Centralny SCADA system jest uruchomiony na serwerze technologicznym. Dostęp do systemu odbywa się wyłącznie przy pomocy webowych klientów, gdzie każdy po zalogowaniu ma dostęp do danych wg funkcji oraz pozycji. Nadzór oraz sterowanie przebiega z dwu dyspozytorni ze stanowisk kierowników oraz managerów, dostęp mają również pracownicy serwisu, lub dla dostawcy w trakcie realizacji zleceń. Webowa prezentacja firmy wyświetla stan bieżącej produkcji przy pomocy xml, SCADA przekazuje oraz odbiera dane przy pomocy XML dla/z następnych aplikacji PROMOTIC DYSPOZYTORNIA, KAMERY, METERING.

 
Diagnostyka systemu wtórnej regulacji napięcia (ASRU) farm wiatrowych. Rumunia

System automatycznej regulacji napięcia (ASRU) jest przeznaczony dla stanowisk dyspozytorskich zarządzania siecią elektryczną lub stanowisk dyspozytorskich rozdzielni z/bez obsługi, których zadaniem jest regulacja napięcia w pilotażowych węzłach sieci elektrycznej. ASRU to system dystrybuowany, którego jedna część jest zamieszczona w dyspozytorni (regulaotr ARN) a druga część w wiatrakach (regulator SRU).

 
Mała elektrownia wodna w miejscowości Nymburk - Ingea, s r.o.

Dwumonitorowa aplikacja PROMOTIC do ciągłego monitoringu małej elektrowni wodnej z czterema turbinami Kaplana. Sterowanie oraz agregację danych zapewnia sterownik PLC ABB AC500.

 
Mała elektrownia wodna w miejscowości Kníničky - Ingea, s r.o.

Dwumonitorowa aplikacja PROMOTIC do ciągłego monitoringu małej elektrowni wodnej z czterema turbinami Kaplana. Sterowanie oraz agregację danych zapewnia sterownik PLC ABB AC500.

 
Dyspozytornie terminali elektrowni - OSC a.s.

Terminale energetyczne Mělník 1, Prostějov a Počerady. Podłączenie stacji dyspozytorskich do systemów zarządzania ZAT, METSO a SIEMENS. Połaczenie z centrum dyspozytorskim ČEZ, ČEPS a E.On. Terminal monitoruje produkcję oraz dostawę pracy elektrycznej i zużycia gazu oraz bilansuje realne działanie technologii.

 
Biogazownia (1xCzechy, 3xSłowacja) - KK-Technology a.s.

Roboczy monitoring czterech stacji biogazowych w Czechach i na Słowacji. System sterowania jest zbudowany w oparciu o sterowniki PLC Schneider M340 (Twido) z komunikacją za pośrednictwem serwera OPC.

 
Monitoring oraz sterowanie stacji transformatorowej (Grecja) - Power Systems Protection

Cyfrowy system sterowania podstacji elektrycznej w Pylos (Grecja) jest przeznaczony do monitorowania wszystkich parametrów elektrorozdzielni. System monitoruje stan wszystkich urządzeń elektrycznych i wykonuje ciągły pomiar parametrów każdej części obwodu (P, Q, I, V, f, cosφ). Zespół składa się z jednego 150kV CB, i jednego 150/20kV transformatora mocy z OLTC 6,20 kV.

 
System diagnostyczno - monitoringowy elektrowni fotowoltaicznej – Ampera s.r.o.

System monitoringu elektrowni fotowoltaicznej zbudowany w oparciu o sterowniki PLC AMiT AMiNi-ES oraz falowniki Vacon 250kW (4x). Monitoring liczników energii elektrycznej OOM, raporty produkcji falowników, automatyczne wysyanie danych (dziennych, miesięcznych) do OKTE, wysyłanie alarmowych SMS powiadomień.

 
Monitoring i regulacja zużycia energii - Tatra Trucks a.s oraz Tatra Metalurgie a.s.

Energetyczny monitoring w zakładzie Tatra zbudowany jest w oparciu o sterowniki PLC AMiT. System monitoruje działanie kotłowni, 9 lakierniczych i szlifierskich komór oraz 2 tunele do suszenia - procesy filtracji, ogrzewanie powietrza przy pomocy klimatyzacji, rekuperacji, filtracji wody, itd.

 
Energetyczny system zarządzania - Chart Ferox, a.s.

Centralna dyspozytornia energetyczna zakładu zbudowana w oparciu o systemy sterowania AMiT. SCADA system zapewnia regulację ogrzewania oraz produkcję ciepłej wody użytkowej (5 lokalnych kotłowni - 2x400 kW, 2x300 kW, 160 kW), sterowanie agregatami gorącego powietrza ROBUR oraz podgrzewaczy podczerwieni (MANDÍK a KASPO).

 
Monitoring działania 32 generatorów prądu - ComAp a.s.

System monitoringu działania 32 generatorów prądotwórczych na dualne paliwo w Ghanie (Afryka). Z każdego generatora cyklicznie odczytuje się 15 zmiennych technologicznych, które następnie system opracowuje oraz bilansuje. Komunikacja pomiędzy stacją dyspozytorską a generatorami realizowana jest przy pomocy protokołu Modbus.

 
 

Ciepło

Medyczny uniwersytecki park naukowy w Koszycach (SK) (Słowacja)

System zarządzania nadciśnieniem, wigotnością oraz wymianą powietrza w laboratoriach, salach operacyjnych oraz pomieszczeniach do hodowli zwierząt. Zarządzanie centrala chłodzenia, monitoring technologii wody DEMI, zintegrowanie systemu VRF Panasonic poprzez protokół BACnet IP.

 
Zarządzanie oraz monitoring nawęglania - Plzeňská energetika a.s.

System sterowania 3 liniami węglowymi do transportu węgla do kotła zbudowanego na sterowniku Simatic S7. Sterowanie i sygnalizowanie stanu pojedyńczych przenośników taśmowych, spycharek, pługów, rozkładani. Odczyt powierzchni węgla w zbiornikach, statystyki dotyczące ilości surowca.

 
Zarządzanie oraz monitoring nawęglania - Ciepłownia Tábor a.s.

System sterowania 3 liniami węglowymi do transportu węgla do kotła zbudowanego na sterowniku PLC GE FANUC. Sterowanie i sygnalizowanie stanu pojedyńczych przenośników taśmowych, spycharek, pługów, rozkładani. Odczyt powierzchni węgla w zbiornikach, statystyki dotyczące ilości surowca.

 
Monitoring the hybrid coal steam boiler - Klatovská Ciepłownia

System do ciągłego monitorowania pracy hybrydowego kotła parowego w ciepłowni Klatovy zbudowanej na sterowniku PLC Schneider Premium.

 
Monitoring the chemical water treatment - Klatovská Ciepłownia

Kompleksowy system monitoringu działania stacji uzdatniania wody ciepłowni Klatovy. Komunikacja z: 1x PLC Schneider Premium Unity, 2x PLC Modicon TSX Micro, 1x PLC Modicon M340, 1x PLC Twido, Advantech ADAM.

 
Stacja uzdatniania wody - Železná ruda

Stacja uzdatniania wody - 2 x filtr CULLIGAN, preparaty chemiczne, uzdatnianie wody lampą UV, zarządzanie zbiornikiem wody

 
 
 

Monitoring i sterowanie produkcji

Układ odpylania w Oddziale Produkcji Nawozów Granulowanych - ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol"

Aplikacja PROMOTIC pełni rolę systemu sterującego i monitorującego pracę układu odpylania ciągu zimnego II nitki w oddziale produkcji nawozów granulowanych.

 
Sterowanie i monitoring węzła betoniarskiego - WROŃSKI Spółka Jawna

Aplikacja PROMOTIC pełni rolę systemu nadzorczego nad procesem produkcji mieszanek betonowych. Operator korzystający z gotowych receptur ma możliwość wyprodukowania ponad 200 rodzajów betonu. Ponadto system umożliwia bieżącą kontrolę zasobów surowców oraz stanu poszczególnych urządzeń.

 
Monitoring oraz bilans pracy maszyn w zakładzie produkcyjnym - Danfoss a.s.

Kompleksowy system produkcyjno-informacyjny do monitorowania i oceny pracy maszyn (produkcja termostatów) zbudowany na 24 sterownikach PLC Hitachi, Sprecher_Schuh, Simatic, Mitsubishi. Architektura klient x serwer (1x PC Serwer + 12x PC Client + 15x PmWebClient). Import danych z predefiniowanych tabel i szablonów MS Excel. Archiwizowanie danych w centralnej bazie MSSQL Server, dokumentując historię produkcji.

 
Monitoring i archiwizacja danych produkcyjnych - Biocel Paskov a.s.

System monitoruje działanie linii produkcyjnej masy celulozowej. Identyfikuje ruch w czasie rzeczywistym i stan wszystkich pakietów na linii pakowania, przypisuje wagę do każdego pakietu, zapewnia prawidłowe drukowanie pakietów przy użyciu danych produkcyjnych oraz zapewnia dokładną rejestrację ilości wyprodukowanych i wysyłanych opakowań. System archiwizuje wszystkie ważne dane systemowe na serwerze bazy danych Oracle i przekazuje dane o wyprodukowanych produktach oraz ich jakości do systemu SAP IS. Interfejs systemu jest dla użytkowników i operatorów dostępny przez web.

 
Monitoring źródeł wody mineralnej (4xSłowacja) - MINERAL-AQUASERVIS s.r.o.

Monitoring źródeł wody mineralnej w czterech lokalizacjach na Słowacji. W celu agregacji danych w dyspozytorni wykorzystywane są inteligentne moduły ICP (Advantech ADAM). Cały system odczytu danych jest zbudowany w oparciu o Web serwer PROMOTIC SCADA systemu. Dzięki temu słowackie Ministerstwo zdrowia posiada dostęp do opomiarowanych danych w czasie rzeczywistym.

 
Zarządzanie oraz monitoring magazynu - Słodownia Trnava

Procesy przetwarzania jęczmienia są monitorowane i zarządzane z stanowiska dyspozytora przy użyciu systemu PROMOTIC. Na komputerze, na którym jest uruchomiona wizualizacja, zainstalowany jest serwer OPC, który komunikuje się z systemami kontroli, gromadzi dane z nich i w razie potrzeby je konfiguruje.

 
 

System Informacyjny Monitoringu

Monitoring oraz sterowanie ogrzewaniem pokoi hotelu ABITO

Odczyt danych z centralek iNELS, ich opracowanie, monitoring oraz edycja parametrów ogrzewania. Powiązanie z systemem hotelowym HORES oraz wg obłożenia lub rezerwacji pokoi optymalizacja ogrzewania w czasie rzeczywistym.

 
MDPA - kopalnia potasu w Alzacji, szyb Else, Francja

System wizualizacji i rejestracji maszyny wyciągowej stosowanych w górnictwie. System ilustruje sygnały ruchowe (położenie, prędkość, przyśpieszenie) naczyń (skipów lub klatek) w szybie oraz elektryczne (prądy, napięcia). Ponadto system wizualizacji ilustruje pracę hamulca (wraz z agregatem hamulcowym) oraz napędu sterowania (obwodu przekształtnika lub falownika napędzającego silnik(i)). System pozwala w czasie rzeczywistym zmieniać języki na polski, francuski (jest to język obsługi, klienta) oraz ze względów oczywistych przy projektach międzynarodowych - angielski - wszystkie użyte wyrazy oraz zdania na ekranach są wyświetlane w odpowiednim języku.

 
Pomiar oraz bilans zużycia energii budynków w kompleksie Gemini B w Pradze - ENBRA a.s

System PROMOTIC METERING wykonuje automatyczne odczytywanie i przetwarzanie danych mierników energii w kompleksie budynków GeminiB w Pradze. Zakres pomiarowy: 64 KWZ Mierniki typu Moeller, 91 kalorymetrów ciepła, 38 wodomierze, 1 główny kalorymetr chłodu. System został utworzony jako konfigurowalna aplikacja - adresy liczników i inne niezbędne parametry, które system pobiera z pliku konfiguracyjnego. System zawiera również serwer WWW, który umożliwia wizualizację wybranych danych na klientach sieciowych wizualizacji.

 
Wizualizacja kolejowego systemu REZA (4xHUN) - MAV

Sygnalizacja i sterowanie ogrzewaniem elektrycznym przekładni w 4 stacjach kolejowych (MAV - Węgry) Mezötur, Gyoma, Nagylapos i Zuglo. Operator określi status poszczególnych przekładni w stacji (ogrzewa / nieogrzewa lub awaria grzałek) i według własnego uznania może z palca przełączać ogrzewanie poszczególnych przekładni lub dostosować ustawienie automatycznego ogrzewania.

 
System wizualizacji CODIS dla zdalnej diagnostyki systemów technologicznych sieci kolei czeskich - Správa Železniční Dopravní Cesty

System CODIS do zdalnej diagnostyki systemów technologicznych czeskiej sieci kolejowej prowadzonej przez Zarząd Transportu Kolejowego (Správa Železniční Dopravní Cesty) jest bardzo rozbudowanym, kompleksowym, rozproszonym systemem monitorowania składający się z trzech par redundantnych serwerów integracyjnych (2x Brno, 2x Přerov, 2x Ostrava, Praga). Do tych serwerów integracyjnych jest podłączonych ponad 100 stacji kolejowych (koncentratory integracyjne). Sekcja nadzoru składa się z ponad 40 stacji klienckich. Zakres aplikacji to ponad 450 000 punktów danych.

 
System monitoringu A-RCMS - Armia Republiki Czeskiej

Stacja dyspozytorska A-RCMS jest obsługiwana przez Armię Republiki Czeskiej. Jest zaprojektowana jako system monitorowania infrastruktury komunikacyjnej. Ma na celu wsparcie administratorów w monitorowaniu i zarządzaniu zleconymi IT systemami.

 
Kompleksowy system sterowania oraz monitoringu ID-6.2 - lotniska Magnitogorsk (Rosja) oraz Bautzen (Niemcy)

Kompleksowy system kontroli i monitorowania zasobów sprzętowych lotniska ID-6 został wdrożony nalotniskach Magnitogorsk (Rosja) i Bautzen (Niemcy) i może być rozmieszczony na wszystkich typach lotnisk od najmniejszych do największych, od I. do III. kategorii oraz heliportów. Może służyć jako kompleksowy system zapewniający jednolity interfejs użytkownika do istniejących systemów, lub może służyć jako system kontroli i monitorowania poszczególnych systemów (sygnalizacji świetlnej pasów startu, lądowania i dróg kołowania, urządzeń do radionawigacji, urządzeń radiokomunikacyjnych, urządzeń energetycznych, urządzeń meteorologicznych, sygnalizacji pożaru i bezpieczeństwa, infrastruktury komunikacyjnej danych, itd.).

 
System kontroli oraz monitoringu na heliporcie lotniczych służb ratunkowych w Líní

Monitorowanie stanu źródła prądu stałego zasilającego sygnalizatory świetlne. Monitorowanie pracy radia, w tym podliczanie roboczogodzin. Monitorowanie lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. System umożliwia nadzór lokalnego urządzenia z centrum nadzoru w Pradze. Aplikacja działa jako usługa systemu operacyjnego Windows. Dostęp do ekranów odbywa się za pośrednictwem WEB klienta niezależnie od systemu operacyjnego klienta.

 
Kompleksowy system sterowania oraz monitoringu ID-6.2 - lotnisko Kutaisi - Gruzja

System jest przeznaczony do sterowania oraz monitoringu sygnalizatorów świetlnych pasów lądowania/startu lotniska. Kontroler ruchu lotniczego wprowadzi lądowanie/start, a system automatycznie włączy światła do wymaganej luminancji, w oparciu o widoczność meteorologiczną i kierunek. Na lotnisku są dwie stacje kontrolne, możliwe jest przejęcie kontroli nad tymi miejscami pracy w taki sposób, że w danej chwili kontrola może być tylko z jednego punktu. System wykonuje również diagnostykę - trasy komunikacyjne są nieustannie monitorowane. Wszystkie interwencje do systemu oraz awarie systemu są archiwizowane.

 
Kompleksowy system sterowania oraz monitoringu ID-6.2 - lotnisko Batumi - Gruzja

System jest przeznaczony do sterowania oraz monitoringu sygnalizatorów świetlnych pasów lądowania/startu lotniska. Kontroler ruchu lotniczego wprowadzi lądowanie/start, a system automatycznie włączy światła do wymaganej luminancji, w oparciu o widoczność meteorologiczną i kierunek. Na lotnisku są dwie stacje kontrolne, możliwe jest przejęcie kontroli nad tymi miejscami pracy w taki sposób, że w danej chwili kontrola może być tylko z jednego punktu. System wykonuje również diagnostykę - trasy komunikacyjne są nieustannie monitorowane. Wszystkie interwencje do systemu oraz awarie systemu są archiwizowane.

 
Centralana dyspozytornia systemu kierowania ruchem drogowym w Považská Bystrica - ACP AuCOMP s.r.o.

Wykorzystanie CRS PROMOTIC oraz zastosowanie inteligentnych systemów wykrywania w mieście Považská Bystrica (Słowacja) na drodze I / 61 znacznie poprawiły płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, a jednocześnie udrożniło krytyczne skrzyżowanie. System ocenia gęstość ruchu w poszczególnych kierunkach za pomocą kamer, a w przypadku problemów (korków), system sterowania rozwiązuje sytuację zmieniając moment czasowy CSS (światła) może on uprzywilejować problematyczny kierunek lub przekierować ruch na trasy objazdowe przy pomocy zmiennych znaków drogowych.

 
Wizualizacja gospodarki ścieków biogazowni Rakovník - KK-Technology a.s.

System przeprowadza stały monitoring stacji biogazowej (koncentrując się gospodarce ściekowej), kotłowni oraz maszynowni stacji biogazowej. Aplikacja komunikuje się z 2x PLC SAIA PCD2 przez serwer OPC Merz.

 
Gminna oczyszczalnia ścieków - Rybytví

oczyszczalnia ścieków -

I. etap – reaktory, maszynownia gospodarki ścieków, pojemniki homogenizacyjne, maszynownia KGJ
II. etap – separacja odpadu (zbiornik osadu, separator), higienizacja odpadu (2x zbiornik pasterycazyjny)

 
Miejska oczyszczalnia ścieków - Benešov

Pretreatment, activation line, sludge management, gas management, boiler room, KGJ

 
Gminna oczyszczalnia ścieków - Velký Luh

oczyszczalnia ścieków - wstępne przedczyszczenie, linia aktywacyjna, zbiornik osadu

 
Dyspozytornia doliny pod Ostrý

Dyspozytornia dla 11 oczyszczalni
Transmisja do dydspozytorni przy pomocy własnej sieci VPN
ČS z ŘS Zelio+ethernet
Modemy INSYS
W dyspozytorni router INSYS (VPN serwer)

 
 

Magazyny

Warehouse automated manipulator control system - Olpran Olomouc

Firma Olpran Olomouc użytkuje system automatycznego magazynu, który wykonuje magazynowanie towarów, manipulowanie nimi za pomocą przenośnego urządzenia magazynującego i zapisywanie wszystkich przechowywanych towarów w magazynie. System nadaje polecenia do wykonywania wszystkich operacji magazynowych, kontroluje ruch przenośnego urządzenia magazynującego, rejestruje wszystkie operacje magazynowe, skanuje i ocenia kod kreskowy przechowywanego towaru i wykonuje inne niezbędne czynności.

 
 

PmFree

Test kodów kreskowych - CTS Czech Republic, s.r.o.

Aplikacja jest użytkowana jako freeware (bez konieczności zakupu licencji). Aplikacja wykonuje odczyt kodu kreskowego przy użyciu czytnika ręcznego przez port szeregowy RS232 (COM1). Odczytany kod kreskowy porównuje z testowym kodem (szablonem) oraz archiwizuje każdy odczytany kod wraz z nazwą operatora, który przeprowadził test.

 
Monitoring siły (naprężenia) na linii produkcyjnej - CTS Czech Republic, s.r.o.

Aplikacja jest użytkowana jako freeware (bez konieczności zakupu licencji). Aplikacja wykonuje kontrolę naprężeń na linii produkcyjnej za pomocą wskaźnika tensometrycznego KISTLER za pomocą konwertera Papouch AD4ETH.

 
Monitoring morskiego akwarium

System monitorowania akwarium morskiego jest uruchomiony na Netbook, na którym jest zainstalowana aplikacja PROMOTIC w systemie PmFree (Freeware). Stacja ta służy jako punkt dostępu do monitorowania stanu akwarium za pomocą przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego lub bezpośrednio z SO Windows. Program komunikuje się z PLC (ABB AC500eCO), który zarządza akwarium przez protokół Modbus przez lokalną sieć LAN.

 
Gromadzenie oraz archiwizacja danych z ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru poziomu Dinel ULM-53 - Dinel, s.r.o.

Aplikacja Basic SCADA Level jest zaprojektowana jako prosty system SCADA do gromadzenia i archiwizacji danych z ultradźwiękowych mierników poziomu Dinel ULM-53L z możliwością zdalnej parametryzacji. Komunikacja z przyrządami poziomu jest realizowana na łaczu szeregowym RS-485 przy użyciu konwertera Dinel URC-485 USB / RS485. Protokół komunikacyjny jest Modbus RTU.

 
 

Projekty szkolne

System monitoringu i sterowania eksperymentalnego urządzenia do zgazowania - Politechnika w Koszycach (Słowacja)

Aplikacja do monitorowania i sterowania procesem zgazowania węgla została opracowane w ramach projektu badawczego Politechniki w Koszycach. Aplikacja monitoruje zmienne procesowe, takie jak ciśnienie i przepływy utleniaczy, temperatura węgla, stężenie gazu, itd. Z systemu monitorowania operator może kontrolować i regulować regulatory stabilizacji i optymalizacji.

 
 
Navigacja:
 
 
- PROMOTIC - Referencje aplikacji
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice