Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC - Referencje aplikacji

W ciągu dziesięcioleci, które minęły odkąd wprowadzono na rynek SCADA system PROMOTIC, narzędzie to zostało wykorzystane do tysięcy aplikacji w różnych segmentach automatyki przemysłowej. Produkcja, energia, BMS, zabezpieczenie, klimatyzacja i ogrzewanie, magazyny - to tylko niektóre z obszarów, gdzie z sukcesem zastosowano oprogramowanie SCADA system PROMOTIC. Z zadowoleniem dołączymy do tej listy i Wasze ciekawe aplikacje, które zostały opracowane przez system PROMOTIC. Informacje podstawowe o danej aplikacji można przesłać przez wypełnienie następującego formularza.Kategorie sczegółowch referencji:

Lista wszystkich referencji:

EnergiaMVE Hučák, Hradec Králové - monitorowanie małej elektrowni wodnej
Rekonstrukcja zabytkowej elektrowni uruchomionej po raz pierwszy w 1912 roku, z trzema turbinami Francisa, każda o mocy 270kW.

MVE Křižanovice - monitorowanie małej elektrowni wodnej
Aplikacja PROMOTIC do sterowania i monitorowania małej elektrowni wodnej z jedną turbiną Francisa. Zarządzanie, regulacja oraz odczyt danych zapewnia RTAC SEL-3505.

Centralny technologiczny SCADA system - Žatecká teplárenská, a.s. (Czechy)
Centralny SCADA system jest uruchomiony na serwerze technologicznym. Dostęp do systemu odbywa się wyłącznie przy pomocy Web klientów, gdzie każdy po zalogowaniu ma dostęp do danych według funkcji oraz pozycji. Nadzór oraz sterowanie przebiega z dwu dyspozytorni ze stanowisk kierowników oraz managerów, dostęp mają również pracownicy serwisu, lub dla dostawcy w trakcie realizacji zleceń. Webowa prezentacja firmy wyświetla stan bieżącej produkcji przy pomocy xml, SCADA przekazuje oraz odbiera dane przy pomocy XML dla/z następnych aplikacji PROMOTIC DYSPOZYTORNIA, KAMERY, METERING.

Diagnostyka systemu wtórnej regulacji napięcia (ASRU) farm wiatrowych. Rumunia
System automatycznej regulacji napięcia (ASRU) jest przeznaczony dla stanowisk dyspozytorskich zarządzania siecią elektryczną lub stanowisk dyspozytorskich rozdzielni z/bez obsługi, których zadaniem jest regulacja napięcia w pilotażowych węzłach sieci elektrycznej. ASRU to system dystrybuowany, którego jedna część jest zamieszczona w dyspozytorni (regulator ARN) a druga część w wiatrakach (regulator SRU).

Mała elektrownia wodna w miejscowości Nymburk - Ingea, spol. s r.o.
Dwumonitorowa aplikacja PROMOTIC do ciągłego monitoringu małej elektrowni wodnej z czterema turbinami Kaplana. Zarządzanie oraz agregację danych zapewnia sterownik PLC ABB AC500.

Mała elektrownia wodna w miejscowości Kníničky - Ingea, spol. s r.o.
Dwumonitorowa aplikacja PROMOTIC do ciągłego monitoringu małej elektrowni wodnej z czterema turbinami Kaplana. Zarządzanie oraz agregację danych zapewnia sterownik PLC ABB AC500.

Dyspozytornie terminali elektrowni - OSC a.s.
Terminale energetyczne Mělník 1, Prostějov a Počerady. Podłączenie stacji dyspozytorskich do systemów zarządzania ZAT, METSO a SIEMENS. Połaczenie z centrum dyspozytorskim ČEZ, ČEPS a E.On. Terminal monitoruje produkcję oraz dostawę pracy elektrycznej i zużycia gazu oraz bilansuje realne działanie technologii.

Biogazownia (1xCzechy, 3xSłowacja) - KK-Technology a.s.
Roboczy monitorowanie czterech stacji biogazowych w Czechach i na Słowacji. System sterowania jest zbudowany w oparciu o sterowniki PLC Schneider M340 (Twido) z komunikacją za pośrednictwem serwera OPC.

Monitorowanie oraz sterowanie stacji transformatorowej (Grecja) - Power Systems Protection
Cyfrowy system sterowania podstacji elektrycznej w Pylos (Grecja) jest przeznaczony do monitorowania wszystkich parametrów elektrorozdzielni. System monitoruje stan wszystkich urządzeń elektrycznych i wykonuje ciągły pomiar parametrów każdej części obwodu (P, Q, I, V, f, cosφ). Zespół składa się z jednego 150kV CB, i jednego 150/20kV transformatora mocy z OLTC 6,20 kV.

System diagnostyczno - monitoringowy elektrowni fotowoltaicznej – Ampera, spol. s r.o.
System monitoringu elektrowni fotowoltaicznej zbudowany w oparciu o sterowniki PLC AMiT AMiNi-ES oraz falowniki Vacon 250kW (4x). Monitorowanie liczników energii elektrycznej OOM, raporty produkcji falowników, automatyczne wysyanie danych (dziennych, miesięcznych) do OKTE, wysyłanie alarmowych SMS powiadomień.

Monitorowanie oraz regulacja zużycia energii - Tatra Trucks a.s oraz Tatra Metalurgie a.s.
Energetyczny monitoring w zakładzie Tatra zbudowany jest w oparciu o sterowniki PLC AMiT. System monitoruje działanie kotłowni, 9 lakierniczych i szlifierskich komór oraz 2 tunele do suszenia - procesy filtracji, ogrzewanie powietrza przy pomocy klimatyzacji, rekuperacji, filtracji wody, itd.

Energetyczny system zarządzania - Chart Ferox, a.s.
Centralna dyspozytornia energetyczna zakładu zbudowana w oparciu o systemy sterowania AMiT. SCADA system zapewnia regulację ogrzewania oraz produkcję ciepłej wody użytkowej (5 lokalnych kotłowni - 2x400 kW, 2x300 kW, 160 kW), sterowanie agregatami gorącego powietrza ROBUR oraz podgrzewaczy podczerwieni (MANDÍK a KASPO).

Monitorowanie działania 32 generatorów prądu - ComAp a.s.
System monitoringu działania 32 generatorów prądotwórczych na dualne paliwo w Ghanie (Afryka). Z każdego generatora periodycznie odczytuje się 15 zmiennych technologicznych, które następnie system opracowuje oraz bilansuje. Komunikacja pomiędzy stacją dyspozytorską a generatorami jest realizowana poprzez protokół Modbus.

Monitorowanie oraz regulacja energii - Szpital Thomayer
Monitorowanie oraz regulacja energii

Monitorowanie oraz regulacja energii - Biuro prasowe Czech (ČTK)
Monitorowanie oraz regulacja energii

Monitorowanie zużycia i wykorzystania energii w domu rodzinnym
System przede wszystkim monitoruje i kontroluje wykorzystanie energii elektrycznej produkowanej przez instalację fotowoltaiczną. Na podstawie danych pomiarowych dotyczących aktualnej mocy instalacji fotowoltaicznej i jej zużycia, system steruje przekaźnikiem SSR, który zapewnia określony pobór mocy do elementów grzewczych w zasobniku do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. System zapewnia w ten sposób maksymalne wykorzystanie energii elektrycznej produkowanej przez instalację fotowoltaiczną, tak aby zużycie energii elektrycznej na potrzeby domu było jak najmniejsze. System monitoruje również ilość ciepłej wody w zasobniku c.w.u., aby zapewnić, że zawsze dostępna jest wystarczająca ilość ciepłej wody. Ogrzewanie c.w.u. w okresach, gdy nie ma wystarczającego nasłonecznienia, jest zapewnione z sieci dystrybucyjnej i tylko w okresach niskiej taryfy, co jest również monitorowane.Ciepło

Monitorowanie - Słowacka Galeria Narodowa Bratysława (Słowacja)
Monitorowanie - SŁOWACKA GALERIA NARODOWA, Bratysława, gdzie do ogrzewania i chłodzenia wykorzystywane są odwierty termalne, a cały kompleks jest zarządzany przez około 50 podcentrów DDC.

Medyczny uniwersytecki park naukowy w Koszycach (Słowacja) (Słowacja)
System zarządzania nadciśnieniem, wigotnością oraz wymianą powietrza w laboratoriach, salach operacyjnych oraz pomieszczeniach do hodowli zwierząt. Zarządzanie centrala chłodzenia, monitoring technologii wody DEMI, zintegrowanie systemu VRF Panasonic protokół BACnet (Ethernet).

Zarządzanie oraz monitorowanie nawęglania - Plzeňská energetika a.s.
System sterowania 3 liniami węglowymi do transportu węgla do kotła zbudowanego na sterowniku Simatic S7. Sterowanie i sygnalizowanie stanu pojedyńczych przenośników taśmowych, spycharek, pługów, rozkładani. Odczyt powierzchni węgla w zbiornikach, statystyki dotyczące ilości surowca.

Zarządzanie oraz monitorowanie nawęglania - Ciepłownia Tábor a.s.
System sterowania 3 liniami węglowymi do transportu węgla do kotła zbudowanego na sterowniku PLC GE FANUC. Sterowanie i sygnalizowanie stanu pojedyńczych przenośników taśmowych, spycharek, pługów, rozkładani. Odczyt powierzchni węgla w zbiornikach, statystyki dotyczące ilości surowca.

Monitorowanie the hybrid coal steam boiler - Klatovská Ciepłownia
System do ciągłego monitorowania pracy hybrydowego kotła parowego w ciepłowni Klatovy zbudowanej na sterowniku PLC Schneider Premium.

Monitorowanie the chemical water treatment - Klatovská Ciepłownia
Kompleksowy system monitoringu działania stacji uzdatniania wody ciepłowni Klatovy. Komunikacja z: 1x PLC Schneider Premium Unity, 2x PLC Modicon TSX Micro, 1x PLC Modicon M340, 1x PLC Twido, Advantech ADAM.

Stacja uzdatniania wody - Železná ruda
Stacja uzdatniania wody - 2 x filtr CULLIGAN, preparaty chemiczne, uzdatnianie wody lampą UV, zarządzanie zbiornikiem wody

Monitoring i sterowanie produkcji

Zdalne sterowanie i monitorowanie siłowni statku marynarki wojennej.
System monitorowania i sterowania maszynowni okrętu wojennego składa się z ośmiu sterowników PLC, których zadaniem jest zbieranie sygnałów, przetwarzanie informacji, przekazywanie sygnałw sterujących oraz wymiana danych.

Układ odpylania w Oddziale Produkcji Nawozów Granulowanych - ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol"
Aplikacja PROMOTIC pełni rolę systemu sterującego i monitorującego pracę układu odpylania ciągu zimnego II nitki w oddziale produkcji nawozów granulowanych.

Zarządzanie oraz monitorowanie węzła betoniarskiego - WROŃSKI Spółka Jawna
Aplikacja PROMOTIC pełni rolę systemu nadzorczego nad procesem produkcji mieszanek betonowych. Operator korzystający z gotowych receptur ma możliwość wyprodukowania ponad 200 rodzajów betonu. Ponadto system umożliwia bieżącą kontrolę zasobów surowców oraz wskazuje stan poszczególnych urządzeń.

Monitorowanie oraz bilans pracy maszyn w zakładzie produkcyjnym - Danfoss a.s.
Kompleksowy system produkcyjno-informacyjny do monitorowania i oceny pracy maszyn (produkcja termostatów) zbudowany na 24 sterownikach PLC Hitachi, Sprecher_Schuh, Simatic, Mitsubishi. Architektura klient x serwer (1x PC Serwer + 12x PC Client + 15x PmWebClient). Import danych z predefiniowanych tabel i szablonów MS Excel. Archiwizowanie danych w centralnej bazie MS SQL Serwer, dokumentując historię produkcji.

Monitorowanie oraz archiwizacja danych produkcyjnych - Biocel Paskov a.s.
System monitoruje działanie linii produkcyjnej masy celulozowej. Identyfikuje ruch w czasie rzeczywistym i stan wszystkich pakietów na linii pakowania, przypisuje wagę do każdego pakietu, zapewnia prawidłowe drukowanie pakietów przy użyciu danych produkcyjnych oraz zapewnia dokładną rejestrację ilości wyprodukowanych i wysyłanych opakowań. System archiwizuje wszystkie ważne dane systemowe na serwerze bazy danych Oracle i przekazuje dane o wyprodukowanych produktach oraz ich jakości do systemu SAP IS. Interfejs systemu jest dla użytkowników i operatorów dostępny poprzez Web.

Monitorowanie źródeł wody mineralnej (4xSłowacja) - MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o.
Monitorowanie źródeł wody mineralnej w czterech lokalizacjach na Słowacji. W celu agregacji danych w dyspozytorni wykorzystywane są inteligentne moduły ICP (Advantech ADAM). Cały system odczytu danych jest zbudowany w oparciu o Web serwer SCADA systemu PROMOTIC. Dzięki temu słowackie Ministerstwo zdrowia posiada dostęp do opomiarowanych danych w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie oraz monitorowanie magazynu - Słodownia Trnava
Procesy przetwarzania jęczmienia są monitorowane i zarządzane z stanowiska dyspozytora przy pomocy systemu PROMOTIC. Na komputerze, na którym jest uruchomiona wizualizacja, zainstalowany jest OPC serwer, który komunikuje z systemami kontroli, gromadzi dane z nich i w razie potrzeby je konfiguruje.System Informacyjny Monitoringu

Monitorowanie - Koszary Kutuzowa w Bratysławie - Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej (Słowacja)
Monitorowanie urządzeń energetycznych na terenie koszar z 20 podcentrów.

Wizualizacja działania produkcji i zaplecza technicznego w Snop Automotive Zwickau GmbH
PROMOTIC zbiera dane z PLC z różnych obszarów produkcyjnych (blacharnia, formowanie na gorąco, prasa) i infrastruktury (stacja transformatorowa, sprężone powietrze...). Program wizualizuje/łączy/archiwizuje dane PLC.

Wizualizacja pracy jednostek technologicznych gospodarki wodnej
Firma ASIO w oparciu o oprogramowanie PROMOTIC wytwarza systemy do wizualizacji i zarządzania pracą jednostek gospodarki wodnej, które są przedmiotem jej dostaw. Są to przede wszystkim stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków. Za pomocą interfejsu internetowego operator ma stały wgląd w aktualny stan technologii, historię monitorowanych parametrów. W zależności od uprawnień użytkownika możliwe jest również dokonywanie korekt i ustawień parametrów pracy technologii.

System wizualizacji Choceňská mlékárna, spol. s r.o.
System wizualizacji produkcji i zaplecza technicznego mleczarni Choceň - produkcja, chłodzenie, podgrzewanie wody, sprężarki powietrza, kotłownie. Komunikuje się z 8 sterownikami Omron poprzez OPC KEP Server, z trzema sterownikami TECO, jednym sterownikiem SIEMENS oraz z konwerterem Papouch TH2E.

Stacja uzdatniania wody pitnej w Straszycache - monitorowanie
Stacja uzdatniania wody pitnej w Straszycache - monitorowanie

Monitorowanie oraz regulacja energii - Bohušovická mlékárna
W mleczarni w Bohušovicach działa obecnie 5 aplikacji PROMOTIC. Monitorują technologię produkcji, obliczają oraz archiwizują dane. Monitorują one energie oraz oczyszczalnię ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Przybranowie - TOLL – Łukasz Kaczmarski
Wytworzenie aplikacji sterującego poszczególnymi pompowniami sieci kanalizacyjnej. Wytworzenie aplikacji umożliwiającego modułowi telemetrycznemu ściąganie danych ze sterownika i wysyłanie ich do stacji dyspozytorskiej systemu monitoringu. Wytworzenie stacji dyspozytorskiej systemu monitoringu. System powinien być dostępny zarówno w postaci klasycznej aplikacji jak i w postaci serwisu internetowego.

System monitoringu oraz zarządzania stacji 110/22kV - Tatravagónka a.s. Poprad
Centralka komunikacyjna SEL-2240 AXION zlokalizowana w budynku Rz 110/22kV Tatravagónka a.s. Poprad stanowi rdzeń systemu sterowania i monitoringu dla stacji elektroenergetycznej 110/22kV. Zapewnia on połączenie komunikacyjne wtórnych zespołów technologicznych 110/22kV pola /zabezpieczeń, modułów sterujących/ komunikujące się protokołem IEC 61850 na światłowodzie z metalową siecią Ethernet i protokołu IEC60870-5-104, który jest dalej przetwarzany na poziomie stacji roboczej operatora. Stanowisko operatorskie systemu monitoringu i zarządzania wykonano w systemie PROMOTIC znajduje się w budynku dyspozytorskim oraz w budynku BSP Tatravagónka Poprad a.s.

Wizualizacja oraz trendowanie wagi taśmowej paliw - Žatecká teplárenská, a.s. (Czechy)
Aplikacja PROMOTIC komunikuje z systemem sterowania Unitronic wagi taśmowej paliw poprzez protokół Modbus TCP/IP. Odczytuje dane o ilości i mocy. Z systemu sterowania AMiT za pomocą protokołu DB-Net/IP uzyskuje informacje o stanie technologii dostawy paliwa oraz o miejscu dodania paliwa do kotłów K1, K2 i K3. Dane są zapisywane do bazy danych dla pojedyńczych operacji, dziennie oraz miesięcznie. W celu przeglądu dostaw paliwa przesyłany jest również obraz z obszaru instalacji wagi.

Monitorowanie oraz regulacja ogrzewaniem pokoi hotelu ABITO
Odczyt danych z centralek iNELS, ich opracowanie, monitorowanie oraz edycja parametrów ogrzewania. Powiązanie z systemem hotelowym HORES oraz według obłożenia lub rezerwacji pokoi optymalizacja ogrzewania w czasie rzeczywistym.

MDPA - kopalnia potasu w Alzacji, szyb Else, Francja
System wizualizacji i rejestracji maszyny wyciągowej stosowanych w górnictwie. System ilustruje sygnały ruchowe (położenie, prędkość, przyśpieszenie) naczyń (skipów lub klatek) w szybie oraz elektryczne (prądy, napięcia). Ponadto system wizualizacji ilustruje pracę hamulca (włącznie z agregatem hamulcowym) oraz napędu sterowania (obwodu przekształtnika lub falownika napędzającego silnik(i)). System umożliwia w czasie rzeczywistym zmieniać języki na polski, francuski (jest to język obsługi, klienta) oraz ze względów oczywistych przy projektach międzynarodowych - angielski - wszystkie użyte wyrazy oraz zdania na ekranach są wyświetlane w odpowiednim języku.

Pomiar oraz bilans zużycia energii budynków w kompleksie Gemini B w Pradze - ENBRA a.s
SCADA system PROMOTIC METERING wykonuje automatyczne odczytywanie i przetwarzanie danych mierników energii w kompleksie budynków Gemini B w Pradze. Zakres pomiarowy: 64 mierniki typu KWZ Moeller, 91 kalorymetrów ciepła, 38 wodomierze, 1 główny kalorymetr chłodu. System został utworzony jako konfigurowalna aplikacja - adresy liczników i inne niezbędne parametry, które system pobiera z pliku konfiguracyjnego. System zawiera również Web serwer, który umożliwia wizualizację wybranych danych na klientach sieciowych wizualizacji.

Wizualizacja kolejowego systemu REZA (4xHUN) - MAV
Sygnalizacja i sterowanie ogrzewaniem elektrycznym przekładni w 4 stacjach kolejowych (MAV - Węgry) Mezötur, Gyoma, Nagylapos i Zuglo. Operator określi status poszczególnych przekładni w stacji (ogrzewa / nieogrzewa lub awaria grzałek) i według własnego uznania może ręcznie przełączać ogrzewanie poszczególnych przekładni lub dostosować ustawienie automatycznego ogrzewania.

System wizualizacji CODIS dla zdalnej diagnostyki systemów technologicznych sieci kolei czeskich - Správa Železniční Dopravní Cesty
System CODIS do zdalnej diagnostyki systemów technologicznych czeskiej sieci kolejowej prowadzonej przez Zarząd Transportu Kolejowego (Správa Železniční Dopravní Cesty) jest bardzo rozbudowanym, kompleksowym, rozproszonym systemem monitorowania składający się z trzech par redundantnych serwerów integracyjnych (2x Brno, 2x Přerov, 2x Ostrava, Praga). Do tych serwerów integracyjnych jest podłączonych ponad 100 stacji kolejowych (koncentratory integracyjne). Sekcja nadzoru składa się z ponad 40 stacji klienckich. Zakres aplikacji to ponad 450 000 punktów danych.

System monitoringu A-RCMS - Armia Republiki Czeskiej
Stacja dyspozytorska A-RCMS jest obsługiwana przez Armię Republiki Czeskiej. Jest zaprojektowana jako system monitorowania infrastruktury komunikacyjnej. Ma na celu wsparcie administratorów w monitorowaniu i zarządzaniu zleconymi IT systemami.

Kompleksowy system sterowania oraz monitoringu ID-6.2 - lotniska Magnitogorsk (Rosja) oraz Bautzen (Niemcy)
Kompleksowy system kontroli i monitorowania zasobów sprzętowych lotniska ID-6.2 został wdrożony nalotniskach Magnitogorsk (Rosja) i Bautzen (Niemcy) i może być rozmieszczony na wszystkich typach lotnisk od najmniejszych do największych, od I. do III. kategorii oraz heliportów. Może służyć jako kompleksowy system zapewniający jednolity interfejs użytkownika do istniejących systemów, lub może służyć jako system kontroli i monitorowania poszczególnych systemów (sygnalizacji świetlnej pasów startu, lądowania i dróg kołowania, urządzeń do radionawigacji, urządzeń radiokomunikacyjnych, urządzeń energetycznych, urządzeń meteorologicznych, sygnalizacji pożaru i bezpieczeństwa, infrastruktury komunikacyjnej danych, itd.).

Monitoring sieci kanailzacyjnej - WOZ Goleniów
Wytworzenie serwisu internetowego udostępniającego dane z sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem przeglądarek WWW i wykorzystującego mapy Google. Zaprogramowanie i zainstalowanie na poszczególnych pompowniach modułów telemetrycznych firmy InVentia.

System kontroli oraz monitoringu na heliporcie lotniczych służb ratunkowych w Líní
Monitorowanie stanu źródła prądu stałego zasilającego sygnalizatory świetlne. Monitorowanie pracy radia, w tym podliczanie roboczogodzin. Monitorowanie lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. System umożliwia nadzór lokalnego urządzenia z centrum nadzoru w Pradze. Aplikacja działa jako usługa Windows. Dostęp do ekranów odbywa się za pośrednictwem Web klienta niezależnie od systemu operacyjnego klienta.

Kompleksowy system sterowania oraz monitoringu ID-6.2 - lotnisko Kutaisi - Gruzja
System jest przeznaczony do sterowania oraz monitoringu sygnalizatorów świetlnych pasów lądowania/startu lotniska. Kontroler ruchu lotniczego wprowadzi lądowanie/start, a system automatycznie włączy światła do wymaganej luminancji, w oparciu o widoczność meteorologiczną i kierunek. Na lotnisku są dwie stacje kontrolne, możliwe jest przejęcie kontroli nad tymi miejscami pracy w taki sposób, że w danej chwili kontrola może być tylko z jednego punktu. System wykonuje również diagnostykę - trasy komunikacyjne są nieustannie monitorowane. Wszystkie interwencje do systemu oraz awarie systemu są archiwizowane.

Kompleksowy system sterowania oraz monitoringu ID-6.2 - lotnisko Batumi - Gruzja
System jest przeznaczony do sterowania oraz monitoringu sygnalizatorów świetlnych pasów lądowania/startu lotniska. Kontroler ruchu lotniczego wprowadzi lądowanie/start, a system automatycznie włączy światła do wymaganej luminancji, w oparciu o widoczność meteorologiczną i kierunek. Na lotnisku są dwie stacje kontrolne, możliwe jest przejęcie kontroli nad tymi miejscami pracy w taki sposób, że w danej chwili kontrola może być tylko z jednego punktu. System wykonuje również diagnostykę - trasy komunikacyjne są nieustannie monitorowane. Wszystkie interwencje do systemu oraz awarie systemu są archiwizowane.

Centralana dyspozytornia systemu kierowania ruchem drogowym w Považská Bystrica - ACP AuCOMP, spol. s r.o.
Wykorzystanie CRS PROMOTIC oraz zastosowanie inteligentnych systemów wykrywania w mieście Považská Bystrica (Słowacja) na drodze I/61 znacznie poprawiły płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, a jednocześnie udrożniło krytyczne skrzyżowanie. System ocenia gęstość ruchu w poszczególnych kierunkach za pomocą kamer, a w przypadku problemów (korków), system sterowania rozwiązuje sytuację zmieniając moment czasowy CSS (światła) może on uprzywilejować problematyczny kierunek lub przekierować ruch na trasy objazdowe przy pomocy zmiennych znaków drogowych.

Wizualizacja gospodarki ścieków biogazowni Rakovník - KK-Technology a.s.
System przeprowadza stały monitoring stacji biogazowej (koncentrując się gospodarce ściekowej), kotłowni oraz maszynowni stacji biogazowej. Aplikacja komunikuje z 2x PLC SAIA PCD2 przez OPC serwer Merz.

Gminna oczyszczalnia ścieków - Rybytví
oczyszczalnia ścieków -
I. etap – reaktory, maszynownia gospodarki ścieków, pojemniki homogenizacyjne, maszynownia KGJ
II. etap – separacja odpadu (zbiornik osadu, separator), higienizacja odpadu (2x zbiornik pasterycazyjny)


Miejska oczyszczalnia ścieków - Benešov
Pretreatment, activation line, sludge management, gas management, boiler room, KGJ

Gminna oczyszczalnia ścieków - Velký Luh
oczyszczalnia ścieków - wstępne przedczyszczenie, linia aktywacyjna, zbiornik osadu

Dyspozytornia doliny pod Ostrý
Dyspozytornia dla 11 oczyszczalni
Transmisja do dydspozytorni przy pomocy własnej sieci VPN
ČS z ŘS Zelio+ethernet
Modemy INSYS
W dyspozytorni router INSYS (VPN serwer)
Magazyny

Warehouse automated manipulator control system - Olpran Olomouc
Firma Olpran Olomouc użytkuje system automatycznego magazynu, który wykonuje magazynowanie towarów, manipulowanie nimi za pomocą przenośnego urządzenia magazynującego i zapisywanie wszystkich przechowywanych towarów w magazynie. System nadaje polecenia do wykonywania wszystkich operacji magazynowych, kontroluje ruch przenośnego urządzenia magazynującego, rejestruje wszystkie operacje magazynowe, skanuje i ocenia kod kreskowy przechowywanego towaru i wykonuje inne niezbędne czynności.PmFree

Test kodów kreskowych - CTS Czech Republic, spol. s r.o.
Aplikacja jest użytkowana jako freeware (bez konieczności zakupu licencji). Aplikacja wykonuje odczyt kodu kreskowego przy pomocy czytnika ręcznego po łączu szeregowym RS232 (COM1). Odczytany kod kreskowy porównuje z testowym kodem (szablonem) oraz archiwizuje każdy odczytany kod wraz z nazwą operatora, który przeprowadził test.

Monitorowanie siły (naprężenia) na linii produkcyjnej - CTS Czech Republic, spol. s r.o.
Aplikacja jest użytkowana jako freeware (bez konieczności zakupu licencji). Aplikacja wykonuje kontrolę naprężeń na linii produkcyjnej za pomocą wskaźnika tensometrycznego KISTLER za pomocą konwertera Papouch AD4ETH.

Monitorowanie morskiego akwarium
System monitorowania akwarium morskiego jest uruchomiony na Netbook, na którym jest zainstalowana aplikacja PROMOTIC w systemie PmFree (Freeware). Stacja ta służy jako punkt dostępu do monitorowania stanu akwarium za pomocą przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego lub bezpośrednio z SO Windows. Program komunikuje z PLC (ABB AC500eCO), który zarządza akwarium poprzez protokół Modbus przez lokalną sieć LAN.

Gromadzenie oraz archiwizacja danych z ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru poziomu Dinel ULM-53 - Dinel, spol. s r.o.
Aplikacja Basic SCADA Level jest zaprojektowana jako prosty system SCADA do gromadzenia i archiwizacji danych z ultradźwiękowych mierników poziomu Dinel ULM-53L z możliwością zdalnej parametryzacji. Komunikacja z przyrządami poziomu jest realizowana po łączu szeregowym RS-485 przy pomocy konwertera Dinel URC-485 USB / RS485. Protokół komunikacyjny jest Modbus RTU.Projekty szkolne

System monitoringu i sterowania eksperymentalnego urządzenia do zgazowania - Politechnika w Koszycach (Słowacja)
Aplikacja do monitorowania i sterowania procesem zgazowania węgla została opracowane w ramach projektu badawczego Politechniki w Koszycach. Aplikacja monitoruje zmienne procesowe, takie jak ciśnienie i przepływy utleniaczy, temperatury węgla, stężenie gazu, itd. Z systemu monitorowania operator może kontrolować i regulować regulatory stabilizacji i optymalizacji.

Nawigacja:
 
 
- PROMOTIC - Referencje aplikacji
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.