Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC - Referencje aplikacji

W ciągu dziesięcioleci, które minęły odkąd wprowadzono na rynek oprogramowanie PROMOTIC SCADA, narzędzie to zostało wykorzystane do tysięcy aplikacji w różnych segmentach automatyki przemysłowej. Produkcja, energia, BMS, zabezpieczenie, klimatyzacja i ogrzewanie, magazyny - to tylko niektóre z obszarów, gdzie z sukcesem zastosowano oprogramowanie SCADA PROMOTIC. Z zadowoleniem dołączymy do tej listy i Wasze ciekawe aplikacje, które zostały opracowane przy wykorzystaniu systemu PROMOTIC. Podstawowe informacje o danej aplikacji można przesłać przez wypełnienie następującego formularza.
 

Energia

Mała elektrownia wodna w miejscowości Nymburk - Ingea, s r.o.

Dwumonitorowa aplikacja PROMOTIC do ciągłego monitoringu małej elektrowni wodnej z czterema turbinami Kaplana. Sterowanie oraz agregację danych zapewnia sterownik PLC ABB AC500.

 
Mała elektrownia wodna w miejscowości Kníničky - Ingea, s r.o.

Dwumonitorowa aplikacja PROMOTIC do ciągłego monitoringu małej elektrowni wodnej z czterema turbinami Kaplana. Sterowanie oraz agregację danych zapewnia sterownik PLC ABB AC500.

 
Dyspozytornie terminali elektrowni - OSC a.s.

Terminale energetyczne Mělník 1, Prostějov a Počerady. Podłączenie stacji dyspozytorskich do systemów zarządzania ZAT, METSO a SIEMENS. Połaczenie z centrum dyspozytorskim ČEZ, ČEPS a E.On. Terminal monitoruje produkcję oraz dostawę pracy elektrycznej i zużycia gazu oraz bilansuje realne działanie technologii.

 
Biogazownia (1xCzechy, 3xSłowacja) - KK-Technology a.s.

Roboczy monitoring czterech stacji biogazowych w Czechach i na Słowacji. System sterowania jest zbudowany w oparciu o sterowniki PLC Schneider M340 (Twido) z komunikacją za pośrednictwem serwera OPC.

 
Monitoring oraz sterowanie stacji transformatorowej (Grecja) - Power Systems Protection

Cyfrowy system sterowania podstacji elektrycznej w Pylos (Grecja) jest przeznaczony do monitorowania wszystkich parametrów elektrorozdzielni. System monitoruje stan wszystkich urządzeń elektrycznych i wykonuje ciągły pomiar parametrów każdej części obwodu (P, Q, I, V, f, cosφ). Zespół składa się z jednego 150kV CB, i jednego 150/20kV transformatora mocy z OLTC 6,20 kV.

 
System diagnostyczno - monitoringowy elektrowni fotowoltaicznej – Ampera s.r.o.

System monitoringu elektrowni fotowoltaicznej zbudowany w oparciu o sterowniki PLC AMiT AMiNi-ES oraz falowniki Vacon 250kW (4x). Monitoring liczników energii elektrycznej OOM, raporty produkcji falowników, automatyczne wysyanie danych (dziennych, miesięcznych) do OKTE, wysyłanie alarmowych SMS powiadomień.

 
Monitoring i regulacja zużycia energii - Tatra Trucks a.s i Tatra Metalurgie a.s.

Energetyczny monitoring w zakładzie Tatra zbudowany jest w oparciu o sterowniki PLC AMiT. System monitoruje działanie kotłowni, 9 lakierniczych i szlifierskich komór oraz 2 tunele do suszenia - procesy filtracji, ogrzewanie powietrza przy pomocy klimatyzacji, rekuperacji, filtracji wody itd.

 
Energetyczny system zarządzania - Chart Ferox, a.s.

Centralna dyspozytornia energetyczna zakładu zbudowana w oparciu o systemy sterowania AMiT. SCADA system zapewnia regulację ogrzewania oraz produkcję ciepłej wody użytkowej (5 lokalnych kotłowni - 2x400 kW, 2x300 kW, 160 kW), sterowanie agregatami gorącego powietrza ROBUR oraz podgrzewaczy podczerwieni (MANDÍK a KASPO).

 
Monitoring działania 32 generatorów prądu - ComAp a.s.

System monitoringu działania 32 generatorów prądotwórczych na dualne paliwo w Ghanie (Afryka). Z każdego generatora cyklicznie odczytuje się 15 zmiennych technologicznych, które następnie system opracowuje oraz bilansuje. Komunikacja pomiędzy stacją dyspozytorską a generatorami realizowana jest przy pomocy protokołu Modbus.

 
 

Ciepło

Zarządzanie oraz monitoring nawęglania - Plzeňská energetika a.s.

System sterowania 3 liniami węglowymi do transportu węgla do kotła zbudowanego na sterowniku Simatic S7. Sterowanie i sygnalizowanie stanu pojedyńczych przenośników taśmowych, spycharek, pługów, rozkładani. Odczyt powierzchni węgla w zbiornikach, statystyki dotyczące ilości surowca.

 
Zarządzanie oraz monitoring nawęglania - Ciepłownia Tábor a.s.

System sterowania 3 liniami węglowymi do transportu węgla do kotła zbudowanego na sterowniku PLC GE FANUC. Sterowanie i sygnalizowanie stanu pojedyńczych przenośników taśmowych, spycharek, pługów, rozkładani. Odczyt powierzchni węgla w zbiornikach, statystyki dotyczące ilości surowca.

 
Monitoring the hybrid coal steam boiler - Klatovská Ciepłownia

System do ciągłego monitorowania pracy hybrydowego kotła parowego w ciepłowni Klatovy zbudowanej na sterowniku PLC Schneider Premium.

 
Monitoring the chemical water treatment - Klatovská Ciepłownia

Kompleksowy system monitoringu działania stacji uzdatniania wody ciepłowni Klatovy. Komunikacja z 1x PLC Schneider Premium Unity, 2x PLC Modicon TSX Micro, 1x PLC Modicon M340, 1x PLC Twido, Advantech ADAM.

 
 
 

Monitoring i sterowanie produkcji

Monitoring oraz bilans pracy maszyn w zakładzie produkcyjnym - Danfoss a.s.

Kompleksowy system produkcyjno-informacyjny do monitorowania i oceny pracy maszyn (produkcja termostatów) zbudowany na 24 sterownikach PLC Hitachi, Sprecher_Schuh, Simatic, Mitsubishi. Architektura klient x serwer (1x PC Serwer + 12x PC Client + 15x PmWebClient). Import danych z predefiniowanych tabel i szablonów MS Excel. Archiwizowanie danych w centralnej bazie MS SQL Server, dokumentując historię produkcji.

 
Monitoring i archiwizacja danych produkcyjnych - Biocel Paskov a.s.

System monitoruje działanie linii produkcyjnej masy celulozowej. Identyfikuje ruch w czasie rzeczywistym i stan wszystkich pakietów na linii pakowania, przypisuje wagę do każdego pakietu, zapewnia prawidłowe drukowanie pakietów przy użyciu danych produkcyjnych oraz zapewnia dokładną rejestrację ilości wyprodukowanych i wysyłanych opakowań. System archiwizuje wszystkie ważne dane systemowe na serwerze bazy danych Oracle i przekazuje dane o wyprodukowanych produktach oraz ich jakości do systemu SAP IS. Interfejs systemu jest dla użytkowników i operatorów dostępny przez web.

 
Monitoring źródeł wody mineralnej (4xSłowacja) - MINERAL-AQUASERVIS s.r.o.

Monitoring źródeł wody mineralnej w czterech lokalizacjach na Słowacji. W celu agregacji danych w dyspozytorni wykorzystywane są inteligentne moduły ICP (Advantech ADAM). Cały system odczytu danych jest zbudowany w oparciu o Web serwer PROMOTIC SCADA systemu. Dzięki temu słowackie Ministerstwo zdrowia posiada dostęp do opomiarowanych danych w czasie rzeczywistym.

 
Zarządzanie oraz monitoring magazynu - Słodownia Trnava

Procesy przetwarzania jęczmienia są monitorowane i zarządzane z stanowiska dyspozytora przy użyciu SCADA systemu PROMOTIC. Na komputerze, na którym jest uruchomiona wizualizacja, zainstalowany jest serwer OPC, który komunikuje się z systemami kontroli, gromadzi dane z nich i w razie potrzeby je konfiguruje.

 
 

System Informacyjny Monitoringu

Pomiar oraz bilans zużycia energii budynków w kompleksie Gemini B w Pradze - ENBRA a.s

System PROMOTIC METERING wykonuje automatyczne odczytywanie i przetwarzanie danych mierników energii w kompleksie budynków GeminiB w Pradze. Zakres pomiarowy: 64 KWZ Mierniki typu Moeller, 91 kalorymetrów ciepła, 38 wodomierze, 1 główny kalorymetr chłodu. System został utworzony jako konfigurowalna aplikacja - adresy liczników i inne niezbędne parametry, które system pobiera z pliku konfiguracyjnego. System zawiera również serwer WWW, który umożliwia wizualizację wybranych danych na klientach sieciowych wizualizacji.

 
Wizualizacja kolejowego systemu REZA (4xHUN) - MAV

Sygnalizacja i sterowanie ogrzewaniem elektrycznym przekładni w 4 stacjach kolejowych (MAV - Węgry) Mezötur, Gyoma, Nagylapos i Zuglo. Operator określi status poszczególnych przekładni w stacji (ogrzewa / nieogrzewa lub awaria grzałek) i według własnego uznania może z palca przełączać ogrzewanie poszczególnych przekładni lub dostosować ustawienie automatycznego ogrzewania.

 
System wizualizacji CODIS dla zdalnej diagnostyki systemów technologicznych sieci kolei czeskich - Správa Železniční Dopravní Cesty

System CODIS do zdalnej diagnostyki systemów technologicznych czeskiej sieci kolejowej prowadzonej przez Zarząd Transportu Kolejowego (Správa Železniční Dopravní Cesty) jest bardzo rozbudowanym, kompleksowym, rozproszonym systemem monitorowania składający się z trzech par redundantnych serwerów integracyjnych (2x Brno, 2x Přerov, 2x Ostrava, Praga). Do tych serwerów integracyjnych jest podłączonych ponad 100 stacji kolejowych (koncentratory integracyjne). Sekcja nadzoru składa się z ponad 40 stacji klienckich. Zakres aplikacji to ponad 450 000 punktów danych.

 
System monitoringu A-RCMS - Armia Republiki Czeskiej

Stacja dyspozytorska A-RCMS jest obsługiwana przez Armię Republiki Czeskiej. Jest zaprojektowana jako system monitorowania infrastruktury komunikacyjnej. Ma na celu wsparcie administratorów w monitorowaniu i zarządzaniu zleconymi IT systemami. Monitoring oraz sterowanie inteligentnymi elementami sieciowymi za pośrednictwem interfejsu SNMP. Ciągłe monitorowanie dostępności elementów sieciowych za pośrednictwem protokołu ICMP (ping). Monitorowanie zasobów systemu za pomocą interfejsu WMI.

 
Kompleksowy system sterowania oraz monitoringu ID-6.2 - lotniska Magnitogorsk (Rosja) i Bautzen (Niemcy)

Kompleksowy system kontroli i monitorowania zasobów sprzętowych lotniska ID-6 został wdrożony nalotniskach Magnitogorsk (Rosja) i Bautzen (Niemcy) i może być rozmieszczony na wszystkich typach lotnisk od najmniejszych do największych, od I. do III. kategorii oraz heliportów. Może służyć jako kompleksowy system zapewniający jednolity interfejs użytkownika do istniejących systemów, lub może służyć jako system kontroli i monitorowania poszczególnych systemów (sygnalizacji świetlnej pasów startu, lądowania i dróg kołowania, urządzeń do radionawigacji, urządzeń radiokomunikacyjnych, urządzeń energetycznych, urządzeń meteorologicznych, sygnalizacji pożaru i bezpieczeństwa, infrastruktury komunikacyjnej danych itp.).

 
Centralana dyspozytornia systemu kierowania ruchem drogowym w Považská Bystrica - ACP AuCOMP s.r.o.

Wykorzystanie CRS PROMOTIC oraz zastosowanie inteligentnych systemów wykrywania w mieście Považská Bystrica (Słowacja) na drodze I / 61 znacznie poprawiły płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, a jednocześnie udrożniło krytyczne skrzyżowanie. System ocenia gęstość ruchu w poszczególnych kierunkach za pomocą kamer, a w przypadku problemów (korków), system sterowania rozwiązuje sytuację zmieniając moment czasowy CSS (światła) może on uprzywilejować problematyczny kierunek lub przekierować ruch na trasy objazdowe za pomocą zmiennych znaków drogowych.

 
Wizualizacja gospodarki ścieków biogazowni Rakovník - KK-Technology a.s.

System przeprowadza stały monitoring stacji biogazowej (koncentrując się gospodarce ściekowej), kotłowni oraz maszynowni stacji biogazowej. Aplikacja komunikuje się z 2x PLC SAIA PCD2 przez serwer OPC Merz.

 
 

Magazyny

Warehouse automated manipulator control system - Olpran Olomouc

Firma Olpran Olomouc użytkuje system automatycznego magazynu, który wykonuje magazynowanie towarów, manipulowanie nimi za pomocą przenośnego urządzenia magazynującego i zapisywanie wszystkich przechowywanych towarów w magazynie. System nadaje polecenia do wykonywania wszystkich operacji magazynowych, kontroluje ruch przenośnego urządzenia magazynującego, rejestruje wszystkie operacje magazynowe, skanuje i ocenia kod kreskowy przechowywanego towaru i wykonuje inne niezbędne czynności.

 
 

PmFree

Test kodów kreskowych - CTS Czech Republic, s.r.o.

Aplikacja jest użytkowana jako freeware (bez konieczności zakupu licencji). Aplikacja wykonuje odczyt kodu kreskowego przy użyciu czytnika ręcznego przez port szeregowy RS232 (COM1). Odczytany kod kreskowy porównuje z testowym kodem (szablonem) oraz archiwizuje każdy odczytany kod wraz z nazwą operatora, który przeprowadził test.

 
Monitoring siły (naprężenia) na linii produkcyjnej - CTS Czech Republic, s.r.o.

Aplikacja jest użytkowana jako freeware (bez konieczności zakupu licencji). Aplikacja wykonuje kontrolę naprężeń na linii produkcyjnej za pomocą wskaźnika tensometrycznego KISTLER za pomocą konwertera Papouch AD4ETH.

 
Monitoring morskiego akwarium

System monitorowania akwarium morskiego jest uruchomiony na Netbook, na którym jest zainstalowana aplikacja PROMOTIC w systemie PmFree (Freeware). Stacja ta służy jako punkt dostępu do monitorowania stanu akwarium za pomocą przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego lub bezpośrednio z systemu Windows. Program komunikuje się z PLC (ABB AC500eCO), który zarządza akwarium przez protokół MODBUS przez lokalną sieć LAN.

 
Gromadzenie oraz archiwizacja danych z ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru poziomu Dinel ULM-53 - Dinel, s.r.o.

Aplikacja Basic SCADA Level jest zaprojektowana jako prosty system SCADA do gromadzenia i archiwizacji danych z ultradźwiękowych mierników poziomu Dinel ULM-53L z możliwością zdalnej parametryzacji. Komunikacja z przyrządami poziomu jest realizowana na łaczu szeregowym RS-485 przy użyciu konwertera Dinel URC-485 USB / RS485. Protokół komunikacyjny jest MODBUS RTU.

 
 

Projekty szkolne

System monitoringu i sterowania eksperymentalnego urządzenia do zgazowania - Politechnika w Koszycach (Słowacja)

Aplikacja do monitorowania i sterowania procesem zgazowania węgla została opracowane w ramach projektu badawczego Politechniki w Koszycach. Aplikacja monitoruje zmienne procesowe, takie jak ciśnienie i przepływy utleniaczy, temperatura węgla, stężenie gazu itp. Z systemu monitorowania operator może kontrolować i regulować regulatory stabilizacji i optymalizacji.

 
 

Lista wszystkich referencji

Lista - Referencje aplikacji

Sekcja ta zawiera pełną listę referencji PROMOTIC. Referencje można filtrować według różnych kryteriów (typ aplikacji, państwo itd.).

 
Navigacja:
 
 
- PROMOTIC - Referencje aplikacji
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice