Promotic

MVE Hučák, Hradec Králové - monitorowanie małej elektrowni wodnej – ČEZ OZE

Project: MVE Hučák, Hradec Králové - monitorowanie małej elektrowni wodnej
Środki techniczne: 5x PLC Schneider Electric M580, SO Windows 10
Stacje sterujące: 3xFrancisova turbína 3x 270kW, 4x HMI Schneider Electric
Wykonanie: INGOS, spol. s r.o., https://www.ingos.cz
Data oddania do eksploatacji: 2020
Modernizacja przeprowadzona w latach 2018 - 2019 objęła przebudowę turbin, generatorów oraz kompletnej części elektrycznej. INGOS, spol. s r.o. dostarczyła nową szafową stację transformatorową 5kV, transformator samoczynny, wzbudzenie statyczne generatorów, system sterowania dla wszystkich trzech bloków i elektrowni, w tym system SCADA, ochrona elektryczna, dystrybucja niskiego napięcia i dystrybucja kabli. Cała rekonstrukcja została przeprowadzona z zachowaniem wrażliwości na oryginalną technologię i sam secesyjny budynek elektrowni, który jest chronionym zabytkiem kultury. Inwestorem projektu była spółka ČEZ Obnovitelné zdroje, spol. s r.o.
Nawigacja:
 
 
- Monitorowanie małej elektrowni wodnej – ČEZ OZE
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.