Promotic

Monitorowanie sieci kanalizacyjnej oraz procesu oczyszczania - COMTEL – Rafał Zalewski

Środki techniczne: PC server
Stacje sterujące: MT - 202, Simatic S7-1200
Wykonanie: Robert Zabrocki, https://zabrotzki.com
Data oddania do eksploatacji: 5/2013


Sterowanie procesem oczyszczania. Wizualizacja procesu oczyszczania, ustawianie nastaw, sygnalizacja alarmów na panelu HMI. Wizualizacja procesu oczyszczania, ustawianie nastaw, sygnalizacja alarmów, system trendów, generowanie raportów przy pomocy wybranego pakietu SCADA PROMOTIC. Monitorowanie sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem dedykowanego modemu telemetrycznego.

Do realizacji zadania kontrolowania procesu oczyszczania wytypowany został sterownik S7 – 1200 firmy Siemens. Do zbierania sygnałów binarnych i analogowych wykorzystano wyspy zdalnych wejść i wyjść połączonych ze sterownikiem poprzez sieć Ethernet. Dodatkowy port szeregowy RS485 umożliwił stworzenie sieci, przez którą kontrolowane są falowniki turbin natleniających.

Panel operatorski, który został wykorzystany do wykonania wizualizacji HMI to KN400 firmy Siemens. Wykonana wizualizacja umożliwia podgląd tego co dzieje się na oczyszczalni, zmianę parametrów wpływających na proces oczyszczania oraz sygnalizację alarmów.

Do wykonania wizualizacji procesu oczyszczania oraz monitoringu sieci kanalizacyjnej zastosowany został SCADA system PROMOTIC czeskiej firmy MICROSYS. Za jego pomocą wykonana została seria ekranów synoptycznych przedstawiających: całą oczyszczalnię, poszczególne obiekty oczyszczalni, poszczególne pompownie sieci kanalizacyjnej. System sygnalizacji alarmów wyświetla informacje o wszystkich krytycznych sytuacjach generowanych przez system sterowania.

System trendów składa się z wykresu, na który można wprowadzić historyczne wartości różnych parametrów binarnych i analogowych. Wykres, na którym przedstawiane są dane umożliwia zmianę czasu prezentowanego na osi X w zależności od potrzeb użytkownika.

System raportów ma za zadanie przedstawienie na zestawieniach dziennych, miesięcznych i rocznych takich liczników jak: przepływu, energii, czasu pracy oraz ilości załączeń.

Dane z poszczególnych pompowni sieci kanalizacyjnej zbierane są poprzez modem telemetryczny firmy InVentia. Do wizualizacji zebrane informacje trafiają poprzez protokół Modbus RTU. Wyświetlane są na specjalnie zaprojektowanych w tym celu synoptykach.
Nawigacja:
 
 
- Monitorowanie sieci kanalizacyjnej oraz procesu oczyszczania - COMTEL – Rafał Zalewski
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.