Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zarządzanie testowym ciągiem przepływomierzy - Pražská teplárenská a.s.

Środki techniczne: 1x OS (PC, SO Windows XP Professional), SQL server
Stacje sterujące: 1x PLC Simatic S7-317 (TCP/IP), Softnet OPC serwer
Data oddania do eksploatacji: 2010
Nazwa firmy dostarczającej aplikację: MPC System, společnost s r.o. http://www.mpc.cz
 
Aplikacja sterowania testowym ciągiem przepływomierzy. Sterowanie technologią, zarządzanie katalogami mierników w bazie danych SQL, obliczenia na podstawie uzyskanych wartości, archiwizacja danych w bazie danych SQL, opracowanie protokołów do pomiarów. Komunikacja z urządzeniami po łączu szeregowym.:
 
Komunikacja pomiędzy PC a PLC przebiega za pośrednictwem protokołu Ethernet TCP/IP przy pomocy OPC serwera Softing.
Gromadzenie uzyskanych danych ze sterownika PLC, urządzeń peryferyjnych (vagi podłączone po łączu szeregowym komputera, komunikacja przy pomocy protokołu PmChar).
Opracowanie, obliczenia błędów, zawartości, czasów prób oraz ich wartości potrzebnych do tworzenia końcowego protokołu dla pomiaru danego miernika.
Wybór parametrów danej próby, wybór typu miernika z wytworzonej własnej (oraz zarządzanej tą aplikacją) bazy danych SQL.
Zmierzone oraz obliczone wartości są zapisywane do bazy danych SQL, z której później można wyszukiwać oraz zwrotnie drukować raporty a te w dodatku jeszcze filtrować (ustawiać dane wyjściowe tylko dla danego typu miernika).
Z uzyskanych wartości jest tworzony raport (plik PDF) oraz jest on zapisany do oddzielnej bazy raportów, w której można dalej wyszukiwać (przy pomocy zapytań SQL) dla dalszego użytkowania.
Po wyszukaniu danego protokołu (pomiaru) zostanie wyświetlony tylko zapisany odcinek czasu diagramu (trendu), zapisanego w bazie danych prób (testów).
W aplikacji znajduje się wiele konfiguracyjnych plików tekstowych dla ustawiania aplikacji przez użytkownika.
 
 
 
 
 
Navigacja:
 
 
- Zarządzanie testowym ciągiem przepływomierzy
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice