Promotic

Nowości systemu PROMOTIC

Przegląd podstawowych wersji systemu PROMOTIC

Następujący opis zawiera informacje o podstawowych wersjach systemu PROMOTIC. Znajdują się tutaj uwagi dotyczące ewentualnych problemów przy przejściu z niższej wersji na wyższą, na przykład kiedy niektóre przestarzałe możliwości systemu zostały usunięte lub kiedy nowa wersja przestaje wspierać odpowiedni system operacyjny, itd.

Przejście ze starszej wersji PROMOTIC na nowszą jest darmowo, jeżeli czas od wygenerowaniy klucza nie przekroczy 10 lat. Patrz pozycje handlowe PmUpgrade oraz PmUpgrade10.

Wersja: PROMOTIC 9

Nowości Stan Data Download
PROMOTIC 9.0 stabilna wersja 15.6.2023 PROMOTIC9.0.25


- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2018
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows 11/10/8/7/2008-22Server
- Więcej nie wspierane: SO Windows XP/Vista/2003Server
- Upgrade (tzn. przejście ze starszej wersji na nowszą) na tą wersję jest możliwy tylko z wersji PROMOTIC 7.5. Jeżeli zachodzi konieczność przejścia ze starszej wersji, wtedy jest konieczne przejście najpierw poprzez wersję PROMOTIC 7.5.
- Główne nowości oraz zmiany:
- Rozdzielono środowisko deweloperskie oraz runtime do dwu samodzielnych programów.
- W środowisku deweloperskim połączono Edytor aplikacji oraz Edytor paneli. Teraz można edytować grafikę obiektu PmaPanel bez konieczności uruchamiania w osobnym środowisku.
- Przeglądarka alarmów/eventów została usprawniona jako obiekt graficzny PmgAlarmStateViewer / PmgAlarmHistoryViewer / PmgEventViewer. Projektant może swobodnie konfigurować przeglądarkę.
- Język JavaScript można teraz stosować również w edytorze obiektów Pma. Aplikację można tworzyć korzystając tylko w jednym języku nie korzystając z języka VBScript.
- W celu lepszego rozeznania doszło do zmiany nazw obiektów aplikacji oraz obiektów graficznych - teraz posiadają zrozumiały przyrostek:
- każdy obiekt aplikacji posiada przyrostek Pma (na przykład obiekt PmData został zmieniony na PmaData)
- każdy obiekt graficzny posiada przyrostek Pmg (na przykład obiekt PmiBar został zmieniony na PmgBar)

Wersja: PROMOTIC 8

Nowości Stan Data Download
PROMOTIC 8.3 stabilna wersja 2.7.2020 PROMOTIC8.3.32
PROMOTIC 8.2 stabilna wersja 19.11.2015 PROMOTIC8.2.23
PROMOTIC 8.1 stabilna wersja 24.07.2013 PROMOTIC8.1.13
PROMOTIC 8.0 stabilna wersja 19.09.2011 PROMOTIC8.0.13


- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2009
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows 11/10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-19Server. Dla wersji starszych od Pm8.2.0 zainstalowanych na SO Windows 10/8 jest konieczne wykonać aktualizację drivera Sprzętowy klucz (USB) zawierający licencje.
- Więcej nie wspierane: SO Windows 98/Me/2000
- Upgrade (tzn. przejście ze starszej wersji na nowszą) na tą wersję jest możliwy tylko z wersji PROMOTIC 7.5. Jeżeli zachodzi konieczność przejścia ze starszej wersji, wtedy jest konieczne przejście najpierw poprzez wersję PROMOTIC 7.5.

Wersja: PROMOTIC 7

Nowości Stan Data Download
PROMOTIC 7 stabilna wersja 28.06.2012 PROMOTIC7.5.7


- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2006
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows 11/10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-12Server/98/Me
- Więcej nie wspierane: SO Windows 95/NT
- Wersja jest dostarczana w dwu modyfikacjach: dla Unicode oraz ANSII. Modyfikacja ANSII ma sens tylko dla SO Windows 98/Me.
- Podczas instalacji tej wersji na SO Windows 2000 i wyższy może zawieść instalacja drivera dla Sprzętowy klucz (USB) zawierający licencje. Opis korekty zawiera Znane problemy podczas instalacji drivera klucza sprzętowego.
- Ta wersja wykorzystuje nową bibliotekę graficzną Microsoft (GdiPlus), która wyświetla tekst czcionki nieco szerzej. Przy przejściu ze starszych wersji PROMOTIC je więc możliwe, że niektóre teksty w panelach graficznych nie będą tak samo duże jak poprzednio.


Wersja PROMOTIC 7.5 (obojętne czy 7.5.0 lub wyższa) jest bardzo ważna, ponieważ wszystkie dotychczasowe aplikacje PROMOTIC (jeżeli mają zostać podwyższone do wersji PROMOTIC 8) muszą zostać skonwertowane do tej wersji. Wersja PROMOTIC 8 współpracuje tylko ze starszymi aplikacjami, które wcześniej zostały skonwertowane do wersji PROMOTIC 7.5. Głównym powodem jest fakt, iż wersja PROMOTIC 8 już nie posiada wewnętrznych algorytmów do konwersji bardzo starych aplikacji.
Jednocześnie wersja PROMOTIC 8 już nie wspiera niektóre bardzo stare (aktualnie już nieoferowane) technologie. Dlatego w tej wersji 7.5 powstała w INFO systemie nowa pozycja Warnings, w której zamieszczane są powiadomienia o zastosowaniu takich starych komponentów w danej aplikacji.
Jedną z pozycji, która nie jest wspierana od wersji PROMOTIC 8 jest również "główne okno typu MDI". Zastosowanie obiektu PmaWorkspace jako głównego okna aplikacji okazało się prostszym, ogólniejszym oraz praktyczniejszymrozwiązaniem od "okna MDI". Jeżeli aplikacja wykorzystuje "MDI" (wszystkie aplikacje starsze od PROMOTIC 7), wtedy zostanie wyświetlone powiadomienie w pozycji "Warnings" INFO systemu a projektant może swoją aplikację w prosty sposób skonwertować do aplikacji z głównym oknem typu PmaWorkspace.
Ponieważ wersja PROMOTIC 8 nie wspiera starych formatów zapisu, należy zapewnić, by projektanci, którzy stosują Złożone Pmg obiekty (obiekty te są zapisane w pojedyńczych plikach z rozszerzeniem *.pmi), obiekty te również skonwertowali do wersji PROMOTIC 7.5.

Wersja: PROMOTIC 6

- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2002
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows XP/2000/NT/95/98/Me
- Ta wersja jest dostępna tylko w kodowaniu ANSII, nie posiada Unicode.

Wersja: PROMOTIC 2000

- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2000
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows 2000/NT/95/98/Me

Wersja: PROMOTIC 4

- Ta wersja została wprowadzona w roku: 1996
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows NT/95
- Więcej nie wspierane: DOS

Wersja: PROMOTIC DOS

- Ta wersja została wprowadzona w roku: 1991
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: DOS
© MICROSYS, spol. s r. o.