Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Nowości systemu PROMOTIC

Przegląd podstawowych wersji systemu PROMOTIC
 
Następujący opis zawiera informacje o podstawowych wersjach systemu PROMOTIC. Znajdują się tutaj uwagi dotyczące ewentualnych problemów przy przejściu z niższej wersji na wyższą, na przykład kiedy niektóre przestarzałe możliwości systemu zostały usunięte lub kiedy nowa wersja przestaje wspierać odpowiedni system operacyjny, itd.

Przejście ze starszej wersji PROMOTIC na nowszą jest bezpłatne, jeżeli czas od wygenerowaniy klucza nie przekroczy 10lat. Patrz pozycje handlowe PmUpgrade oraz PmUpgrade10.

 

Wersja: PROMOTIC 9

Nowości Stan Data Download
Nowości Wersja 9.0. wersja rozwojowa 14.3.2019 PROMOTIC 9.0.2
 
- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2018
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows 10/8/7/Embedded/2003-12Server.
- Więcej nie wspierane systemy operacyjne: SO Windows XP/Vista
- Upgrade (tzn. przejście ze starszej wersji na nowszą) na tą wersję jest możliwy tylko z wersji PROMOTIC 7.5. Jeżeli zachodzi konieczność przejścia ze starszej wersji, wtedy jest konieczne przejście poprzez wersję PROMOTIC 7.5.
- Główne nowości oraz zmiany:
- Rozdzielono środowisko deweloperskie oraz runtime do dwu samodzielnych programów.
- W środowisku deweloperskim połączono edytor aplikacji oraz edytor paneli. Teraz można edytować grafikę obiektu PmaPanel bez konieczności uruchamiania w osobnym środowisku.
- Przeglądarka alarmów/zdarzeń została usprawniona jako obiekt graficzny PmgAlarmStateViewer / PmgAlarmHistoryViewer / PmgEventViewer. Projektant może swobodnie konfigurować przeglądarkę.
- Język JavaScript można teraz stosować również w edytorze obiektów Pma. Aplikację można tworzyć korzystając tylko w jednym języku nie korzystając z języka VBScript.
- W celu lepszego rozeznania doszło do zmiany nazw obiektów aplikacji oraz elementów graficznych - terz posiadają zrozumiały przyrostek:
- każdy obiekt aplikacji posiada przyrostek Pma (na przykład obiekt PmData został zmieniony na PmaData)
- każdy obiekt graficzny posiada przyrostek Pmg (na przykład obiekt PmiBar został zmieniony na PmgBar)

Wersja: PROMOTIC 8

Nowości Stan Data Download
Nowości Wersja 8.3. stabilna wersja 7.3.2019 PROMOTIC 8.3.30
Nowości Wersja 8.2. stabilna wersja 19.11.2015 PROMOTIC 8.2.23
Nowości Wersja 8.1. stabilna wersja 24.7.2013 PROMOTIC 8.1.13
Nowości Wersja 8.0. stabilna wersja 19.09.2011 PROMOTIC 8.0.13
 
- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2009
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-12Server. Dla wersji starszych od Pm8.2.0 zainstalowanych na SO Windows 10 lub SO Windows 8 należy wykonać aktualizację drivera PROMOTIC klucz sprzętowy.
- Więcej nie wspierane systemy operacyjne: SO Windows 98/Me/2000
- Upgrade (tzn. przejście ze starszej wersji na nowszą) na wersję PROMOTIC 8 jest możliwy tylko z wersji PROMOTIC 7.5. Jeżeli zachodzi konieczność przejścia ze starszej wersji, wtedy jest konieczne przejście poprzez wersję PROMOTIC 7.5.

Wersja: PROMOTIC 7

Nowości Stan Data Download
PROMOTIC 7 history stabilna wersja 28.06.2012 PROMOTIC 7.5.7
 
- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2006
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-12Server oraz SO Windows 98/Me
- Więcej nie wspierane systemy operacyjne: SO Windows 95/NT
- Werjsa jest dostarczana w dwu modyfikacjach: dla Unicode oraz ANSII. Modyfikacja ANSII ma sens tylko dla SO Windows 98/Me.
- Podczas instalacji tej wersji na SO Windows 2000 i wyższy może zawieść instalacja drivera dla PROMOTIC klucz sprzętowy. Opis korekty zawiera Znane problemy podczas instalacji drivera klucza sprzętowego.
- Ta wersja wykorzystuje nową bibliotekę graficzną Microsoft (GdiPlus), która wyświetla czcionki nieco szerzej. Przy przejściu ze starszych wersji PROMOTIC je więc możliwe, że niektóre teksty w panelach graficznych nie będą tak samo duże jak poprzednio.
 

The PROMOTIC version 7.5 (no matter if 7.5.0 or higher) is very important, because all currently running PROMOTIC applications (jeżeli the upgrade to the PROMOTIC 8 version is wanted) will have to go through this version first. The version PROMOTIC 8 is able to work only with applications, that went through the version PROMOTIC 7.5. The main reason is, that version PROMOTIC 8 no longer contains agorithms for transforming very old applications.

The version PROMOTIC 8 no longer supports some very old (not offered for a very long time) technologies. Therefore in this version 7.5, there is a new item in the INFO system Warnings, that is displaying warnings regarding the usage of obsolete components in current application.

One additional item that is no longer available since version PROMOTIC 8 is the "MDI type main window". The main reason for that is the fact, that using the PmWorkspace object as a main window is positively much simpler, more general and practical than the "MDI window". Jeżeli the application is using the "MDI" (all applications older than PROMOTIC 7), wtedy this fact will also be highlighted in the INFO item Warnings and the projektant can simply transform his application in order to use the PmWorkspace main window.

Because the version PROMOTIC 8 no longer supports the obsolete saving formats, it is necessary for those who use Złożone elementy graficzne (these items are saved in independent files z rozszerzeniem *.pmi), to transform these items into version PROMOTIC 7.5.

Wersja: PROMOTIC 6

- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2002
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows XP/2000/NT/95/98/Me
- Ta wersja jest dostępna tylko w kodowaniu ANSII, nie posiada Unicode.

Wersja: PROMOTIC 2000

- Ta wersja została wprowadzona w roku: 2000
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows 2000/NT/95/98/Me

Wersja: PROMOTIC 4

- Ta wersja została wprowadzona w roku: 1996
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: SO Windows NT/95
- Więcej nie wspierane systemy operacyjne: DOS

Wersja: PROMOTIC DOS

- Ta wersja została wprowadzona w roku: 1991
- Wersja jest przeznaczona dla systemów operacyjnych: DOS
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice