Promotic

Cennik systemu PROMOTICWażny od 10.3. 2020. Przedstawione ceny nie zawierają VAT.

W zamówieniu nowej licencji systemu PROMOTIC zawsze podaj typ klucza sprzętowego, jakiego wymagasz. Na przykład: Klucz sprzętowy USB lub PmLicServer.
Jeżeli typ klucza sprzętowego nie zostanie określony, wtedy zostanie wysłany klucz USB standardowego rozmiaru.


1. Licencja dla środowiska deweloperskiego PROMOTIC

Umożliwia wytwarzanie i testowanie aplikacji. W środowisku deweloperskim są funkcjonalne wszystkie komponenty PROMOTIC (interfejsy standardowe, Drivery komunikacyjne, 10xPmWebClient, itd.). Bieżąca wersja systemu PROMOTIC jest zawsze dostępna do pobrania na https://www.promotic.eu/pl/. Upgrade na nowszą wersję jest zawsze darmowy. Do ceny licencji należy doliczyć cenę klucza licencyjnego - patrz sekcja 8.1. Licencja dla środowiska deweloperskiego PROMOTIC:

Cena EUR Cena USD
PmDevFree Bezpłatne środowisko deweloperskie dla aplikacji nie przekraczających 100 zmiennych (bez klucza licencyjnego, od wersji Pm8.0.0) Darmowo Darmowo
PmDevProf Środowisko deweloperskie dla aplikacji bez ograniczenia wielkości.
Z okazji 30-lecia firma udziela 30% rabatu.
252 280
PmDevSchool Środowisko deweloperskie dla szkół (multilicencja sieciowa). 40 45

2. Licencja dla trybu runtime PROMOTIC

- Umożliwia trwałe użytkowanie aplikacji na jednym komputerze bez ograniczenie czasu. Licencje runtime zawierają również funkcjonalność trendów, alarmów oraz zdarzeń - dla tych funkcjonalności nie jest konieczne wykupienie dodatkowych licencji rozszerzających.
- Do wielkości aplikacji są wliczane zmienne w obiektach PmaData, PmaDataTable oraz zmienne następnych obiektów w karcie "Dane". Dalej do wielkości aplikacji wliczane są podzmienne wytworzone przy pomocy rozszerzenia danych ExtSubVar w stałych zmiennych. Do wielkości aplikacji nie są wliczane zmienne Pmg obiektów oraz zmienne deklarowane w skryptach.
- Do ceny licencji należy doliczyć cenę klucza licencyjnego - patrz sekcja 8.
2. Licencja dla trybu runtime PROMOTIC:

Cena EUR Cena USD
PmRtFree Bezpłatna licencja runtime dla aplikacji nie przekraczających 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych. Zawiera 2x PmWebClient z sekcji 4 oraz wszystkie licencje rozszerzające z sekcji 3 i 5 cennika. Darmowo Darmowo
PmRt100 Wielkość aplikacji do 100 zmiennych. Na wszystkie licencje rozszerzające z sekcji 3, 4 oraz 5 + PmDriverPack zakupywane do tej licencji runtime obowiązuje zniżka w wysokości 70%. 200 220
PmRt500 Wielkość aplikacji do 500 zmiennych.
(od wersji Pm8.3.17)
400 445
PmRt1000 Wielkość aplikacji do 1 000 zmiennych.
(od wersji Pm8.3.17)
600 665
PmRt5000 Wielkość aplikacji do 5 000 zmiennych.
(od wersji Pm8.3.17)
1000 1100
PmRt50000 Wielkość aplikacji do 50 000 zmiennych. 1400 1550
PmRtProf Nieograniczona wielkość aplikacji (ograniczona wydajnością sprzętu oraz systemu operacyjnego). 2200 2435
3. Licencje dla wbudowanych Drivery komunikacyjne:

Cena EUR Cena USD
PmOPC Dostęp do serwerów OPC Umożliwia zastosowac:
- driver komunikacyjny PmOpcUaClient do komunikacji OPC UA (od wersji Pm9.0.9).
- obiekt PmaOpcDaClient do komunikacji OPC DA.
380 420
PmChar Driver do znakowego/binarnego protokołu do ustawienia przez użytkownika, dla Ethernet-klienta, dla Ethernet-serwera oraz dla łącza szeregowego.
Niniejsza pozycja umożliwia zastosowanie dwu driverów komunikacyjnych:
- PmChar, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego. Komunikacja przy pomocy prostych protokołów z datalogerami, mierniki ciepła, multimetrami, regulatorami, itd.
- PmCharServer, dla Ethernet-serwera.
380 420
PmModbus Driver dla protokołu Modbus.
Niniejsza pozycja umożliwia zastosowanie dwu driverów komunikacyjnych:
- PmModbusMr (TCP/RTU/ASCII) - Master komunikacja dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego
- PmModbusSl (RTU/ASCII) - Slave komunikacja dla łącza szeregowego
380 420
PmMBus Driver dla protokołu M-BUS, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego (mierniki Ultraheat, Multical, Infocal, SVM, Danfoss, Actaris ...) 380 420
PmKNX Driver dla protokołu KNX, dla Ethernet-klienta 380 420
PmIEC8705 Driver dla protokołu IEC 870-5, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 380 420
PmIEC62056 Driver dla protokołu IEC 62056, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 260 290
PmBACnet Driver dla protokołu BACnet, dla Ethernet-klienta 380 420
PmSNMP Driver dla protokołu SNMP, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 380 420
PmSMS Driver do wysyłania/odbioru SMSów (przy pomocy modemu GSM M20, TC35, GS01 i innych), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 260 290
PmS7 Driver dla protokołu S7, protokół dla sterowników Simatic, dla Ethernet-klienta 380 420
Pm3964 Driver dla protokołu 3964R, 3964 oraz RK-512 dla sterowników Simatic i innych, dla łącza szeregowego 380 420
PmABradley Komunikacja ze sterownikami PLC Allen-Bradley.
Niniejsza pozycja umożliwia zastosowanie dwu driverów komunikacyjnych:
- PmABradleyDF1 (Full- oraz Half-duplex), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego
- PmABradleyCIP EtherNet/IP z warstwą CIP (ControlLogic, CompactLogic, ...), dla Ethernet-klienta
380 420
PmMelsec Komunikacja ze sterownikami PLC Mitsubishi protokołem MELSEC.
Niniejsza pozycja umożliwia zastosowanie dwu driverów komunikacyjnych:
- PmMelsecQA (dla sterowników PLC serii Q oraz A), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego
- PmMelsecFXS (dla sterowników PLC serii FX), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego
380 420
PmSBUS Driver dla S-BUS/S-BUS+, protokół dla sterowników SAIA oraz DIGIControl, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 380 420
PmAdam Driver dla urządzeń ADAM od firmy Advantech, seria 4000/5000, dla łącza szeregowego 260 290
PmKoyo Driver dla sterowników KOYO protokołem DirectNET, dla łącza szeregowego 380 420
PmFatek Driver dla sterowników FATEK PLC, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 260 290
PmOmron Komunikacja ze sterownikami PLC Omron.
Niniejsza pozycja umożliwia zastosowanie dwu driverów komunikacyjnych:
- PmOmronFINS (protokoł FINS w sieciach OMRON), dla Ethernet-klienta
- PmOmronC (C-mode, Host Link, dla sterowników PLC serii CS/CJ), dla łącza szeregowego
380 420
PmTeco Driver dla TECOMAT, TECOREG, sterowniki od firmy TECO (Czechy), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 260 290
PmInmat66 Driver dla INMAT66/INMAT51, mierniki ciepła od firmy ZPA (Czechy), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 260 290
PmElgas2 Driver dla urządzenia od firmy ELGAS (Czechy), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 260 290
PmNET0 Driver dla NET0, publiczny protokół PROMOTIC, dla łącza szeregowego 0 0
4. Licencje klienckie dla serwera PROMOTIC:

Ilość klientów Cena EUR Cena USD
PmWebClient Klient to z reguły przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...). Licencja umożliwia transfer wartości (jak PmDataClient) a ponadto umożliwia przeglądanie Web paneli, alarmów/eventów oraz trendów. Każdy 1.-2. 200 220
Każdy 3.-5. 100 110
Każdy 6.-50. 40 45
nieograniczone Umownie Umownie
PmDataClient Klient to z reguły aplikacja PROMOTIC (lub inna). Licencja umożliwia transfer wartości: zmienne aplikacji, alarmy, eventy oraz trendy. Licencje klienckie są również wykorzystywane driverami komunikacyjnymi w trybie serwer. Każdy 1.-5. 80 90
Każdy 6.-50. 40 45
nieograniczone Umownie Umownie
5. Licencje dostępu do interfejsów standardowych:

Cena EUR Cena USD
PmHTTP Web serwer PROMOTIC (obiekt PmaWeb). Do podłączenia klientów do tego serwera jest konieczne zakup licencji PmDataClient oraz/lub PmWebClient. Web serwer jest zawsze częścią licencji podstawowej, nie trzeba go zamawiać. Darmowo Darmowo
PmHTTPS Udostępnienie zabezpieczonej komunikacji HTTPS dla obiektu PmaWeb. 200 220
PmDB Dostęp do zewnętrznych baz danych (dBase, Excel, Microsoft Access, PARADOX, FoxPro, MS SQL Serwer, MySQL, Oracle, itd.) - licencja jest konieczna przy zastosowaniu obiektów PmaAdo oraz PmaDatabase. Nie jest konieczna dla PmaAlarmGroup oraz PmaTrendGroup. 200 220
PmActiveX Dostęp do obiektów ActiveX - licencja jest konieczna przy zastosowaniu obiektu PmaActiveX. Zastosowanie obiektu PmgActiveX jest bezpłatne. 200 220
PmDLL Dostęp do bibliotek DLL - licencja jest konieczna przy zastosowaniu obiektu PmaDll 200 220

6. Następne możliwości komunikacyjne systemu PROMOTIC

Otwartość systemu PROMOTIC umożliwia komunikację z szerokim wachlarzem dalszych urządzeń.

ABB Szczegółowe informacje o możliwościach komunikacji z tymi (lub innymi) urządzeniami można uzyskać w dokumentacji systemu PROMOTIC, lub prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym:
+420 556 205 711
AMiT
Beckhoff
Bernecker&Reiner
Festo
Honeywell
Hypel
Johnson Controls
Landis&Gyr
Modicon
Moeller
Orbit Merret
Sauter
Simatic
Unitronics
VIPA
oraz wiele innych

7. Licencje specjalne7. Licencje specjalne:

Cena EUR Cena USD
PmDriverPack Pakiet zawiera licencje wszystkich driverów komunikacyjnych oraz interfejsów standardowych z sekcji 3 oraz 5 tego cennika. 1800 1990
PmDevForRt Środowisko deweloperskie dla licencji runtime (od wersji 7.3.1) 120 135
PmUserNumber Ochrona aplikacji unikalnym numerem użytkownika w kluczu licencyjny (opcjonalne). Licencja ta może być zakupiona zarówno do dowolnej licencji PmRt jak również do środowiska deweloperskiego PmDev. 20 25

8. Klucze licencyjne PROMOTIC

- Licencje lokalne systemu PROMOTIC są zawarte w kluczach licencyjnych. Klucze są oferowane w formie sprzętowej (USB dongle), lub programowej (plik .swk).
- Licencje sieciowe są oferowane przy pomocy serwera licencyjnego PmLicServer. Serwer ten w celu poprawnego działania wymaga klucz sprzętowy bez zawartości licencji. Licencja sieciowa oferowana serwerem PmLicServer jest zawarta w kluczu programowym PmSWkeyNET. Serwer licencyjny może udostępniać jedną lub więcej licencji sieciowych. PmLicServer to zalecany sposób licencjonowania w ramach zdalnego dostępu RDP.
- Zamieszczone ceny dotyczą zarówno zakupu nowych licencji jak również wymiany istniejących kluczy.
8. Klucze licencyjne PROMOTIC:

Cena EUR Cena USD
PmUSBstd Klucz sprzętowy (USB dongle) standardowego rozmiaru dla użytkowania lokalnej aplikacji lub serwera licencyjnego (PmLicServer) 40 45
PmUSBmini Klucz sprzętowy (USB dongle) zmniejszonego rozmiaru dla użytkowania lokalnej aplikacji lub serwera licencyjnego (PmLicServer) (od wersji Pm8.2.16) 60 65
PmUSBboard Klucz sprzętowy (wewnętrzny) do złącza portu USB na płycie głównej dla użytkowania lokalnej aplikacji lub serwera licencyjnego (PmLicServer) (od wersji Pm8.3.8) 70 75
PmSWkeyNET Klucz programowy z zawarością licencji powiązany z serwerem licencyjnym (PmLicServer) (od wersji Pm8.1.1) 20 25
PmSWkeyWIN Klucz programowy powiązany z SO Windows docelowego komputera (wersja Pm9.0.9 i wyższy). Zmianę powiązania z systemem operacyjnym WINDOWS można wykonać najwyżej raz na 2 lata. Ta zmiana jest uwarunkowana wygenerowaniem i zakupem nowego nośnika (pliku .swk). 180 200
PmSWkeyEXT Klucz programowy jako rozszerzenie istniejącej licencji (PmExtend - patrz sekcja 9) 0 0


9. Upgrady PROMOTIC

9. Upgrady PROMOTIC:

Cena (EUR/USD)
PmUpgrade Przejście na wyższą wersję systemu PROMOTIC jest gratis. Bez ograniczenia dotyczy licencji środowiska deweloperskiego. Dla licencji runtime ważne 10 lat od jej wygenerowania (wydłużenie patrz PmUpgrade10). Darmowo
PmExtend Rozszerzenie licencji o następne komponenty lub zmiana na większą wielkość aplikacji. Naliczana jest różnica w cenie pierwotnej i nowej licencji (patrz przykład zamówienia Warunki handlowe sprzedaży licencji PROMOTIC). W celu rozszerzenia licencji starszych 10 lat należy wykupić PmUpgrade10. Rozszerzenie licencji można wykonać wysłaniem rozszerzającego pliku licencyjnego e-mailem, lub wgraniem do istniejącego klucza sprzętowego. Różnica w cenie pierwotnej i nowej licencji
PmUpgrade10 Wydłużenie okresu dla PmUpgrade oraz PmExtend licencji o 10 lat od daty wygenerowania. Można również stosować w przypadku licencji starszych 10 lat. Cena jest określona procentem z ceny licencji zawartych w upgradowanym kluczu. 60% ceny licencji zawartych w danym kluczu


10. Szkolenia

Szkolenia są organizowane na podstawie zainteresowania klientów. Na szkolenie można się wstępnie zarajestrować na stronie https://www.promotic.eu/pl/promotic/training/training.htm. Osoby zainteresowane szkoleniem zostaną powiadomione w celu ustalenia konkretnego terminu szkolenia. Na podstawie zainteresowania szkolenie może zostać przeprowadzone w centrum szkoleniowym firmy MICROSYS v Ostrawie, lub online za pomocą software TeamViewer.10. Szkolenia:

Cena EUR / osoba Cena USD / osoba
PmTrainingFull Szczegółowe 3 dniowe szkolenie PROMOTIC (podstawowe szkolenie - ogólny zarys, sposób pracy, możliwości systemu, itd.). W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i wyżywienia. Dla szkół oferujemy zniżkę 50%. 195 220

11. Wsparcie techniczne11. Wsparcie techniczne:

Cena EUR / godz Cena USD / godz
Krótkie konsultacje telefoniczne lub poprzez e-mail Darmowo
PmSuppPM Pomoc techniczno-programistyczna dotycząca systemu PROMOTIC w siedzibie firmy MICROSYS, lub zdalnie przy pomocy oprogramowania TeamViewer (zdalne udostępnianie oraz sterowanie pulpitem). 40 45
PmSuppApp Pomoc techniczno-programistyczna przy pracach nad aplikacją klienta w siedzibie firmy MICROSYS, lub zdalnie przy pomocy oprogramowania TeamViewer (zdalne udostępnianie oraz sterowanie pulpitem). 60 65
PmSuppExt Pozafirmowa pomoc techniczno-programistyczna u klienta. Umownie


Do każdej przesyłki jest doliczona Opłata manipulacyjna i ekspedycyjna .
150 CZK dla Republiki Czeskiej
 
15 EUR dla UE
 
poza UE (bez/z odprawą celną) według indywidualnej oferty


Opłata ekspedycyjna oraz manipulacyjna nie zostanie naliczona klientom w ramach UE, pod warunkiem wysyłki licencji, faktur itd. formą elektroniczną.

Zamówienia można wysłać e-mailem (sw-sales@microsys.cz), lub wykorzystać https://www.promotic.eu/pl/promotic/price/orders.htm

Historia:
Pm8.00.00: Nowa pozycja PmUpgrade10, która ogranicza możliwość darmowego upgrade systemu PROMOTIC na 10 lat. Aplikację systemu PROMOTIC można użytkować bez ograniczenia w czasie w danej wersji PROMOTIC, jeżeli aplikacja starsza 10 lat ma zostać podwyższona do nowszej wersji PROMOTIC, wtedy jest konieczne wykupić tą pozycję cennika.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice