Promotic

Cennik systemu PROMOTICCennik ważny od 1.2.2024. Przedstawione ceny nie zawierają VAT.

Dla każdej zamówionej licencji należy określić:
- wymagany rodzaj nośnika licencji
- informację o wersji SCADA systemu PROMOTIC, z którą będzie licencja użytkowana (jeżeli wersja PROMOTIC nie zostanie określona prawidłowo, wtedy zakupiona licencja może nie działać prawidłowo).


1. Licencja dla środowiska deweloperskiego PROMOTIC

 
1. Licencja dla środowiska deweloperskiego PROMOTIC:
 
Cena
Umożliwia wytwarzanie i testowanie aplikacji. Wszystkie komponenty PROMOTIC są funkcjonalne w środowisku deweloperskim (standardowe interfejsy, drivery komunikacyjne, 10x PmWebClient, itd.). Najnowszą wersję systemu PROMOTIC można pobrać na stronie https://www.promotic.eu/pl/. Upgrade do nowszej wersji jest bezpłatny. Do ceny licencji należy doliczyć cenę nośnika licencyjnego - patrz sekcja 6. EUR USD
PmDevFree Bezpłatne środowisko deweloperskie dla aplikacji do 100 zmiennych (bez nośnika licencyjnego, od wersji Pm8.0.0) Darmowo Darmowo
PmDevProf Środowisko deweloperskie dla aplikacji bez ograniczenia wielkości. 370 405
PmDevSchool Środowisko deweloperskie dla szkół (multilicencja sieciowa). 40 45
PmDevForRt Ograniczone środowisko deweloperskie dla licencji runtime (od wersji 7.3.1) 210 225

2. Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC

 
2. Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC:
 
Cena
- Umożliwia trwałe użytkowanie aplikacji bez ograniczenia w czasie. Licencje runtime zawierają również funkcjonalność trendów, alarmów oraz eventów - dla tych funkcjonalności nie jest konieczne wykupienie dodatkowych licencji rozszerzających.
 
- Do wielkości aplikacji są wliczane zmienne w obiektach PmaData, PmaDataTable oraz zmienne następnych obiektów w karcie "Dane". Do wielkości aplikacji nie są wliczane zmienne elementów graficznych oraz zmienne zdefiniowane w skryptach.
 
- Do ceny licencji należy doliczyć cenę nośnika licencyjnego - patrz sekcja 8.
EUR USD
PmRtFree Bezpłatna licencja runtime dla aplikacji do 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych (nie wymaga klucz licencyjny). Zawiera 2x PmWebClient z sekcji 4 oraz wszystkie rozszerzające licencje z sekcji 3 tego cennika. Darmowo Darmowo
PmRt100 Licencja dla aplikacji do 100 zmiennych. Przy zakupie tej licencji runtime wszystkie komponenty z sekcji 3 i 4 są przecenione o 70%. 210 225
PmRt500 Licencja dla aplikacji do 500 zmiennych.
(od wersji Pm8.3.17)
495 545
PmRt1000 Licencja dla aplikacji do 1 000 zmiennych.
(od wersji Pm8.3.17)
825 905
PmRt5000 Licencja dla aplikacji do 5 000 zmiennych.
(od wersji Pm8.3.17)
1445 1585
PmRt50000 Licencja dla aplikacji do 50 000 zmiennych.
(od wersji Pm8.3.17)
2070 2260
PmRtProf Licencja dla aplikacji bez limitu zmiennych (jednak wielkość aplikacji może ograniczać wydajność sprzętu oraz SO Windows). 3100 3395


 
3. Licencje dla driverów komunikacyjnych oraz interfejsów:
 
Cena
  EUR USD
PmDriverPack Pakiet wszystkich driverów komunikacyjnych oraz interfejsów standardowych tej sekcji (3) cennika. 2480 2715
PmOPC Dostęp do serwerów OPC Umożliwia zastosowanie:
- driver komunikacyjny PmOpcUaClient do komunikacji OPC UA (od wersji Pm9.0.9).
- obiekt PmaOpcDaClient do komunikacji OPC DA.
540 590
PmChar Znakowo/binarny driver konfigurowalny przez użytkownika do prostej komunikacji z rejestratorami danych, ciepłomierzami, sterownikami itd..
Umożliwia zastosowanie driverów:
- PmChar, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego.
- PmCharServer, dla Ethernet-serwera (od wersji 9.0.3).
540 590
PmModbus Driver dla protokołu Modbus.
Umożliwia zastosowanie driverów:
- PmModbusMr (TCP/RTU/ASCII) - Master komunikacja dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego
- PmModbusSl (RTU/ASCII) - Slave komunikacja dla łącza szeregowego
540 590
PmS7 Driver dla protokołu S7, protokół dla sterowników PLC Simatic, dla Ethernet-klienta 540 590
PmIEC8705 Driver dla protokołu IEC 870-5 (104 oraz 101), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 540 590
PmIEC62056 Driver dla protokołu IEC 62056, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 415 450
PmDNP3 Driver dla protokołu DNP3, dla Ethernet-klienta (od wersji 9.0.25) 540 590
PmABradley Komunikacja ze sterownikami PLC Allen-Bradley.
Umożliwia zastosowanie driverów:
- PmABradleyDF1 (Full- oraz Half-duplex), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego
- PmABradleyCIP EtherNet/IP z warstwą CIP (ControlLogic, CompactLogic, ...), dla Ethernet-klienta
540 590
PmMelsec Komunikacja ze sterownikami PLC Mitsubishi poprzez protokół MELSEC.
Umożliwia zastosowanie driverów:
- PmMelsecQA (dla sterowników PLC serii Q, A, L iQ-R, iQ-F), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego
- PmMelsecFXS (dla sterowników PLC serii FX), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego
540 590
PmSBUS Driver dla S-BUS/S-BUS+, protokół dla sterowników PLC SAIA oraz DIGIControl, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 540 590
PmAdam Driver dla urządzeń ADAM serii PLC 4000/5000 od firmy Advantech, dla łącza szeregowego 415 450
PmOmron Komunikacja ze sterownikami PLC Omron.
Umożliwia zastosowanie driverów:
- PmOmronFINS (protokół FINS w sieciach OMRON), dla Ethernet-klienta
- PmOmronC (C-mode, Host Link, dla sterowników PLC serii PLC CS/CJ), dla łącza szeregowego
540 590
PmKoyo Driver dla sterowników KOYO poprzez protokół DirectNET, dla łącza szeregowego 540 590
PmFatek Driver dla sterowników FATEK PLC poprzez protokół FACON, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 415 450
PmSNMP Driver dla protokołu SNMP, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 540 590
PmMBus Driver dla protokołu M-BUS, dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego (mierniki Ultraheat, Multical, Infocal, SVM, Danfoss, Actaris ...) 540 590
PmBACnet Driver dla protokołu BACnet, dla Ethernet-klienta 540 590
PmKNX Driver dla protokołu KNX, dla Ethernet-klienta (od wersji 9.0.14) 415 450
PmSMS Driver do wysyłania/odbioru SMSów (przy pomocy modemu GSM M20, TC35, GS01 oraz wiele innych), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 415 450
Pm3964 Driver dla protokołu 3964R, 3964 oraz RK-512 dla sterowników Simatic i innych, dla łącza szeregowego 540 590
PmTeco Driver dla TECOMAT, TECOREG, sterowniki PLC od firmy TECO (Czechy), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 415 450
PmInmat66 Driver dla INMAT66/INMAT51, mierniki ciepła od firmy ZPA (Czechy), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 415 450
PmElgas2 Driver dla urządzenia od firmy ELGAS (Czechy), dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego 415 450
PmDB Dostęp do zewnętrznych baz danych (dBase, Excel, Microsoft Access, PARADOX, FoxPro, MS SQL Serwer, MySQL, Oracle, itd.)
Licencja jest konieczna przy zastosowaniu obiektów PmaAdo oraz PmaDatabase. Nie jest wymagana dla alarmów, eventów oraz trendów
330 360
PmDllActiveX Dostęp do zewnętrznych kontrolek ActiveX i bibliotek DLL.
Licencja jest wymagana podczas zastosowania obiektów ActiveX i/lub PmaDll.
330 360
Otwartość systemu PROMOTIC umożliwia komunikację z szerokim wachlarzem dalszych urządzeń. (ABB, Beckhoff, Bernecker&Reiner, Festo, Honeywell, Hypel, Johnson Controls, Landis&Gyr, Modicon, Moeller, Orbit Merret, Sauter, Simatic, Unitronics, VIPA, oraz wiele innych).
Szczegółowe informacje o możliwościach komunikacji z tymi (lub innymi) urządzeniami można uzyskać w dokumentacji PROMOTIC, lub prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym:
+420 556 205 707, +420 734 151 056


 
4. Licencje klienckie dla serwera PROMOTIC:
 
Cena za 1 szt. licencji klienckiej
Web serwer (obiekt PmaWeb) jest zintegrowany w runtime. Do podłączenia klientów do tego serwera jest konieczny zakup licencji PmDataClient i/lub PmWebClient do licencji serwera. Komunikacja ze zintegrowanym Web serwerem jest możliwa przy pomocy protokołów HTTP i HTTPS. EUR USD
PmWebClient Klient to z reguły przeglądarka internetowa. Licencja umożliwia transfer wartości (jak PmDataClient) a ponadto umożliwia przeglądanie Web paneli, alarmów/eventów, trendów i reportów. 1. i 2. klient w nośniku, każdy: 210 225
3., 4. i 5. klient w nośniku, każdy: 125 135
6.-50. klient w nośniku, każdy: 85 90
51.-150. klient w nośniku, każdy: 40 45
każdy następny klient w nośniku: Umownie Umownie
PmDataClient Klient to z reguły PROMOTIC (lub inna) aplikacja. Licencja umożliwia transfer wartości: zmienne aplikacji, alarmy, eventy oraz trendy. licencje klienckie są również stosowane podczas komunikacji driverami w trybie serwer. 1.-5. klient w nośniku, każdy: 85 90
6.-50. klient w nośniku, każdy: 40 45
51.-150. klient w nośniku, każdy: 20 25
każdy następny klient w nośniku: Umownie Umownie

5. Licencje specjalne

 
5. Licencje specjalne:
 
Cena
  EUR USD
PmUserNumber Ochrona aplikacji unikalnym numerem użytkownika w kluczu licencyjny (opcjonalne). Licencja ta może być zakupiona zarówno do dowolnej licencji PmRt jak również do środowiska deweloperskiego PmDev. 20 25

6. Nośniki licencji PROMOTIC

 
6. Nośniki licencji PROMOTIC:
 
Cena
- Lokalne licencje systemu PROMOTIC są zawarte w kluczach licencyjnych. Klucze są oferowane w formie sprzętowej (USB dongle), lub programowej (plik .swk).
 
- Licencje sieciowe są oferowane za pośrednictwem serwera licencyjnego PmLicServer. Serwer ten w celu poprawnego działania wymaga klucz sprzętowy bez zawartości licencji. Licencja sieciowa oferowana serwerem PmLicServer jest zawarta w kluczu programowym PmSWkeyNET. Serwer licencyjny może udostępniać jedną lub więcej licencji sieciowych. PmLicServer jest zalecany w ramach zdalnego dostępu RDP.
 
- Zamieszczone ceny dotyczą zarówno zakupu nowych licencji oraz wymiany istniejących kluczy.
EUR USD
PmUSBstd Klucz sprzętowy (USB dongle) standardowego rozmiaru dla użytkowania lokalnej aplikacji lub serwera licencyjnego (PmLicServer) 40 45
PmUSBmini Klucz sprzętowy (USB dongle) zmniejszonego rozmiaru dla użytkowania lokalnej aplikacji lub serwera licencyjnego (PmLicServer) (od wersji Pm8.2.16) 60 70
PmUSBboard Klucz sprzętowy (wewnętrzny) do złącza portu USB na płycie głównej dla użytkowania lokalnej aplikacji lub serwera licencyjnego (PmLicServer) (od wersji Pm8.3.8) 70 80
PmSWkeyNET Klucz programowy z zawarością licencji powiązany z serwerem licencyjnym (PmLicServer) (od wersji Pm8.1.1) 20 25
PmSWkeyWIN Klucz programowy powiązany z SO Windows docelowego komputera (wersja Pm9.0.9 i wyższy). Zmianę powiązania z systemem operacyjnym Windows można wykonać najwyżej raz na 2 lata. Ta zmiana jest uwarunkowana wygenerowaniem i zakupem nowego nośnika (pliku .swk). 185 205
PmSWkeyEXT Klucz programowy jako rozszerzenie istniejącej licencji (PmExtend - patrz sekcja 7) 0 0


7. Upgrady PROMOTIC

 
7. Upgrady PROMOTIC:
 
Cena
  EUR USD
PmUpgrade Przejście na wyższą wersję systemu PROMOTIC jest bezpłatne. Bez ograniczenia dotyczy licencji środowiska deweloperskiego. Dla licencji runtime ważne 10 lat od jej wygenerowania (wydłużenie patrz PmUpgrade10). Darmowo
PmExtend Rozszerzenie licencji o następne komponenty lub zmiana na większą wielkość aplikacji. Naliczana jest różnica w cenie pierwotnej i nowej licencji (patrz przykład zamówienia Warunki handlowe sprzedaży licencji PROMOTIC). W celu rozszerzenia licencji starszych 10 lat należy wykupić PmUpgrade10. Rozszerzenie licencji można wykonać wysłaniem rozszerzającego pliku licencyjnego e-mailem, lub wgraniem do istniejącego klucza sprzętowego. Różnica w cenie pierwotnej i nowej licencji
PmUpgrade10 Wydłużenie okresu dla PmUpgrade oraz PmExtend licencji o 10 lat od daty wygenerowania. Można również stosować w przypadku licencji starszych 10 lat. Cena jest określona procentem z ceny licencji zawartych w upgradowanym kluczu. 60% ceny licencji zawartych w danym kluczu

8. Szkolenia PROMOTIC

 
8. Szkolenia PROMOTIC:
 
Cena od osoby
Szkolenia SCADA systemu PROMOTIC są dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie w formie filmów instruktażowych na kanale YouTube SCADA systemu PROMOTIC. Lista filmów instruktażowych znajduje się tutaj. EUR USD
PmTraining Firma MICROSYS oferuje również indywidualne szkolenia systemu PROMOTIC. Szkolenie może być przeprowadzone przez trenera MICROSYS:
- w siedzibie firmy MICROSYS (Ostrawa, CZ) (Mapa siedziby firmy)
- w siedzibie klienta
- online przy pomocy oprogramowania TeamViewer

W celu uzyskania szczegółowych informacji o szkoleniu i niewiążącej wyceny prosimy o kontakt:
- Ing. Kazimír HECZKO
Telefon: +420 556 205 706
Umownie

9. Wsparcie techniczne

 
9. Wsparcie techniczne:
 
Cena / godz
  EUR USD
Krótkie konsultacje telefoniczne lub e-mailem Darmowo
PmSuppPM Pomoc techniczno-programistyczna dotycząca systemu PROMOTIC w siedzibie firmy MICROSYS, lub zdalnie przy pomocy oprogramowania TeamViewer (zdalne udostępnianie oraz sterowanie pulpitem). 40 45
PmSuppApp Pomoc techniczno-programistyczna przy pracach nad aplikacją klienta w siedzibie firmy MICROSYS, lub zdalnie przy pomocy oprogramowania TeamViewer (zdalne udostępnianie oraz sterowanie pulpitem). 60 70
PmSuppExt Pozafirmowa pomoc techniczno-programistyczna u klienta. Umownie


Do każdej przesyłki jest doliczona Opłata manipulacyjna i ekspedycyjna .
 
Opłata manipulacyjna nie zostanie naliczona, jeżeli komunikacja z klientem odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
150 CZK dla Republiki Czeskiej
 
15 EUR / 20 USD dla UE
 
poza UE (bez/z odprawą celną) według indywidualnej oferty


Zamówienia można wysłać e-mailem (sw-sales@microsys.cz), lub wykorzystać https://www.promotic.eu/pl/promotic/price/orders.htm

Historia:
Pm8.00.00: Nowa pozycja PmUpgrade10, która ogranicza możliwość darmowego upgrade systemu PROMOTIC na 10 lat. Aplikację systemu PROMOTIC można użytkować bez ograniczenia w czasie w danej wersji PROMOTIC, jeżeli aplikacja starsza 10 lat ma zostać podwyższona do nowszej wersji PROMOTIC, wtedy jest konieczne wykupić tą pozycję cennika.
© MICROSYS, spol. s r.o.