Promotic

Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber)

Unikalny numer użytkownika służy do podniesienia zabezpieczenia aplikacji systemu PROMOTIC nieupoważnioną edycją, przeglądaniem lub uruchomieniem (patrz Upoważnienie do edycji aplikacji). W tymprzypadku aplikację można uruchomić lub edytować tylko z konkretnym kluczem licencyjnym (lub grupą kluczy licencyjnych).
Unikalny numer użytkownika jest "wypalony" do konkretnego klucza licencyjnego (lub grupy kluczy licencyjnych).
- W środowisku deweloperskim można zastosować unikalny numer użytkownika w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Edycja aplikacji ze sprawdzeniem hasła".
- W trybie runtime (w uruchomionej aplikacji) można wczytać unikalny numer użytkownika (lub numer licencji - jest przedstawiony na etykiecie klucza i również jest unikalny) przy pomocy metody Pm.LicenceInfo. Przy pomocy informacji z opisywanej właściwości projektant aplikacji może opcjonalnie "zakluczować" dostęp do wybranych komponentów PROMOTIC lub do całej aplikacji (patrz przykład w metodzie Pm.LicenceInfo).


Warunki rejestracji unikalnego numeru użytkownika:
- Unikalny numer użytkownika jest numerem, który przydziela użytkownikowi na jego życzenie dostawca - firma MICROSYS, spol. s r.o.
- Dostawca ewidencjonuje każdy przydzielony numer użytkownika.
- Numer ten jest unikalny dla użytkownika, który zażąda o ten numer. Dostawca (firma MICROSYS, spol. s r.o.) gwarantuje przydzielenie konkretnego numeru tylko jednemu użytkownikowi.
- Użytkownik końcowy może zażądać o przydzielenie większej ilości numerów.


Warunki handlowe:
Przydzielenie grupowego numeru jest bezpłatne. Opłata jest wymagana za runtime licencję PmUserNumber dla konkretnej aplikacji.
Zapotrzebowanie na przydzielenie numeru użytkownika przedstawia użytkownik końcowy w zamówieniu licencji nośnika licencyjnego. Jeżeli użytkownik końcowy ma przydzielonę większą ilość numerów użytkownika, wtedy jest konieczne przedstawić w zamówieniu, który numer użytkownika ma zostać zapisany do nośnika licencyjnego.
© MICROSYS, spol. s r.o.