Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zamówienie licencji systemu PROMOTIC

Zamówienie  Ogółem: 0
 
Wypełniając i przesyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.4.2016 - ("RODO"). Szczegółowe informacje na temat reguł przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć zde.
 
- Dalsze informacje patrz Cennik systemu PROMOTIC .
- Ceny są przedstawione bez VAT. Do każdej przesyłki zostanie doliczona opłata spedycyjna i manipulacyjna. Patrz: PmExped.
- Nośnik nowej licencji deweloperskiej/runtime systemu PROMOTIC jest zazwyczaj klucz sprzętowy w wykonaniu USB. Do rozszerzenia licencji jest standardowo stosowany Plik licencyjny SWK rozszerzający zawarość klucza licencyjnego, przesyłany w e-mailu. W razie potrzeby innego sposobu licencjonowania (Plik licencyjny SWK powiązany ze sprzętem komputera lub Serwer licencyjny PmNetKey) skontaktuj się z działem handlowym.
 

Instrukcja do zamawiania licencji

Wypełnienie formularza zamówienia jest rozdzielona do 4 kroków. Przez przełączanie zakładek Krok 1-4 można przemieszczać się w formularzu. Przemieszczenia na kolejny krok jest możliwe dopiero wtedy, jeżeli są wypełnione obowiązkowe dane z poprzedniego kroku.

Krok 1 - Wybór waluty zamówienia.

 

Krok 2 - Obszar jest rozdzielona do dwu bloków, w których można wytwarzać wymagane licencje i wkładać do nich wymagane pozycje.

Lewy blok wyświetla przegląd o bieżącym stanie zamówienia. Po zaznaczeniu (zielone tło pozycji) pozycji w lewym bloku w prawym bloku jest wyświetlone wszystko, co z daną pozycją można wykonać.
Prawy blok formularza służy do edycji lub do poinformowania o aktywnej (na zielonym tle) pozycji zamówienia.

Przykład - Zawartość licencji (PmRtProf, 3x PmDataClient, PmDB, PmS7)
W lewym bloku jest zaznaczone "Dodaj licencję".
W prawym bloku wybierz przy pomocy przycisku "+" licencję "PmRtProf". Ta licencja jest włożona do listy w lewym bloku i jest zaznaczona na zielono.
W prawo znajdują się wszystkie pozycjie, które ta licencja może zawierać. Pozycje te można do danej licencji dokładać ponownie przy pomocy przycisku "+".
W polu pozycji "PmDataClient" wpisz 3 i dodaj przy pomocy przycisku "+"
Przy pomocy przycisku również "+" dodaj również pozycje "PmDb" oraz "PmS7"
Jeżeli licencja daną pozycję zawiera, wtedy jest ona zaznaczona kolorem również po prawej gdzie przy pomocy przycisku "-" można ją z licencji wyjąć.
Po zaznaczeniu pozycji Nośnik .. licencji można w prawo zmienić Nośnik, na którym licencja będzie dostarczona.
 

Krok 3 - Wypełnienie danych kontaktowych zamawiającego.

 

Krok 4 - Ogólny przegląd zamówienia w takim zakresie, w jakim zostanie wysłany do dostawcy. Przy pomocy przycisku Drukuj zamówienie można wydrukować zawartość zamówienia. Przy pomocy przycisku Wyślij zamówienie zamówienie zostanie wysłane do dostawcy i zawartość zostanie skasowana.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice