Update cookies preferences
Promotic

Zamówienie licencji systemu PROMOTIC

Zamówienie  Ogółem: 0


Wypełniając i przesyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.4.2016 - ("RODO"). Szczegółowe informacje na temat reguł przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć zde.

- Dalsze informacje patrz Cennik systemu PROMOTIC.
- Ceny są przedstawione bez VAT. Do każdej przesyłki zostanie doliczona opłata spedycyjna i manipulacyjna. Opłata ta nie zostanie naliczona klientom w ramach UE, pod warunkiem wysyłki licencji, faktur itd. formą elektroniczną. Patrz: PmExped.
- Nośnik nowej licencji deweloperskiej/runtime systemu PROMOTIC jest zazwyczaj klucz sprzętowy w wykonaniu USB. Do rozszerzenia licencji jest standardowo stosowany Plik licencyjny SWK rozszerzający zawartość nośnika licencyjnego, przesyłany e-mailem. W razie potrzeby innego sposobu licencjonowania (Programowy klucz licencyjny (.swk) powiązany z komponentami systemowymi SO Windows lub Serwer licencyjny PmLicServer) skontaktuj się z działem handlowym.

Instrukcja do zamawiania licencji

Wypełnienie formularza zamówienia jest rozdzielona do 4 kroków. Przez przełączanie kart Krok 1-4 można przemieszczać się w formularzu. Przemieszczenia na kolejny krok jest możliwe, jeżeli są wypełnione obowiązkowe dane z poprzedniego kroku.
Krok 1 - Wybór waluty zamówienia.

Krok 2 - Obszar jest rozdzielona do dwu bloków, w których można wytworzyć wymagane licencje i wkładać do nich wymagane pozycje.
Lewy blok wyświetla przegląd o bieżącym stanie zamówienia. Po zaznaczeniu (zielone tło pozycji) pozycji w lewym bloku w prawym bloku jest wyświetlone wszystko, co z daną pozycją można wykonać.
Prawy blok formularza służy do edycji lub do poinformowania o aktywnej (na zielonym tle) pozycji zamówienia.
Przykład - Zawartość licencji (PmRtProf, 3x PmDataClient, PmDB, PmS7)
W lewym bloku jest zaznaczone "Dodaj licencję".
W prawym bloku wybierz przy pomocy przycisku "+" licencję "PmRtProf". Ta licencja jest włożona do listy w lewym bloku i jest zaznaczona na zielono.
W prawo znajdują się wszystkie pozycje, które ta licencja może zawierać. Pozycje te można do danej licencji dokładać ponownie przy pomocy przycisku "+".
W polu pozycji "PmDataClient" wpisz 3 i dodaj przy pomocy przycisku "+"
Przy pomocy przycisku również "+" dodaj również pozycje "PmDb" oraz "PmS7"
Jeżeli licencja daną pozycję zawiera, wtedy jest ona zaznaczona kolorem również po prawej gdzie przy pomocy przycisku "-" można ją z licencji wyjąć.
Po zaznaczeniu pozycji Nośnik .. licencji można w prawo zmienić Nośnik, na którym licencja będzie dostarczona.


Krok 3 - Wypełnienie danych kontaktowych zamawiającego.

Krok 4 - Ogólny przegląd zamówienia w takim zakresie, w jakim zostanie wysłany do dostawcy. Przy pomocy przycisku Drukuj zamówienie można wydrukować zawartość zamówienia. Przy pomocy przycisku Wyślij zamówienie zamówienie zostanie wysłane do dostawcy i zawartość zostanie skasowana.
© MICROSYS, spol. s r.o.