Promotic

Programowy klucz licencyjny (.swk) powiązany z komponentami systemowymi systemu operacyjnego Windows

"Klucz programowy powiązany z systemowymi komponentami systemu operacyjnego Windows" jest jednym z rzadziej stosowanych sposobów dystrybucji systemu PROMOTIC.
Najczęściej stosowanym sposobem jest dystrybucja licencji systemu PROMOTIC w kluczu sprzętowym w USB wykonaniu. "Klucz programowy powiązany z systemowymi komponentami systemu operacyjnego Windows" jest najczęścuej stosowany w urządzeniach jednofunkcyjnych, w których nie jest pożądane zastosowanie klucza sprzętowego. Niedogodnością omawianego sposobu dystrybucji licencji jest niemożliwość przeniesienia klucza programowego na inny komputer.
W celu wykorzystania tego sposobu licencjonowania aplikacja musi być wytworzona w systemie PROMOTIC wersja Pm9.0.9 (tzn. wersja od 2020 roku) i nowszych.

Uwaga:
 
Ten typ nośnika licencji PROMOTIC jest powiązany z systemem operacyjnym Windows komputera docelowego i nie może być przenoszony bez ograniczeń z jednego systemu operacyjnego do drugiego. Zmianę powiązania z systemem operacyjnym Windows można wykonać najwyżej raz na 2 lata. Ta zmiana jest uwarunkowana wygenerowaniem i zakupem nowego nośnika (pliku .swk). Pierwotne licencje zostanią przeniesione na ten nowy nośnik (plik .swk).

Dystrybucja:
W przypadku zapotrzebowania klienta na licencję runtime w "kluczu programowym powiązanym z systemowymi komponentami systemu operacyjnego Windows" należy zastosować PmManager lub można zastosować również program użytkowy PmSwLic.exe, który jest do dyspozycji w folderze \Promotic\Tools\PmSwLic lub do pobrania, patrz: https://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm.
Program użytkowy należy uruchomić na docelowym komputerze (gdzie będzie użytkowana aplikacja PROMOTIC) w standardowy sposób (nie "z uprawnieniami Administratora"). Program użytkowy należy uruchomić z uprawnieniami "administratora" na komputerze docelowym tylko jeżeli aplikacja PROMOTIC korzystająca z tej licencji również będzie uruchamiana "z uprawnieniami Administratora". Program użytkowy po jego uruchomieniu wytworzy w swoim folderu plik PmSwLic.dat zawierający informacje o systemowych komponentach systemu operacyjnego Windows. Do wytworzenia licencji jest wymagane przesłanie wytworzonego pliku PmSwLic.dat do firmy MICROSYS.
Uwaga: Uruchomienie programu użytkowego PmSwLic.exe może zostać zablokowane zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym.

Na podstawie pliku PmSwLic.dat i zamównienia firma MICROSYS z kolei wytworzy odpowiedni plik licencyjny PmXXXX.swk, w którym jest zawarta odpowiednia runtime licencja PROMOTIC (PmXXXX.swk jest nazwą odpowiedniego pliku licencyjnego).
W nazwie pliku licencyjnego jest zawarty numer licencji (np. plik licencyjny ma nazwę Pm3401.swk, gdzie 3401 jest numerem licencji).

Rozszerzenie takiego klucza jest możliwe tak samo jak rozszerzenie klucza sprzętowego, tzn. w zamówieniu jest konieczne przedstawienie numeru rozszerzanego klucza.
W przypadku znaczącej zmiany konfiguracji sprzętowej komputera, kiedy klucz programowy przestanie działać, w celu jego ponownego uruchomienia jest konieczne skonsultować się z firmą MICROSYS.

Uruchomienie:
- Plik licencyjny jest konieczne skopiować do folderu ?:\Promotic\Licences.
- W INI pliku aplikacji jest następnie konieczne następujące uzupełnienie lub zmiana klucza Media w sekcji [Licence] w następujący sposób:
[Licence]
Medium=swkey:PmXXXX.swk


Uwaga:
- Niniejszej licencji nie można przenieść na inny komputer !
- Plik licencyjny (tzn. plik PmXXXX.swk) jest jednoznacznie związany z konkretnymi systemowymi komponentami systemu operacyjnego Windows komputera (WindowsId, SystemId, DomainName, ...).
- Plik licencyjny zawiera całą wymaganą licencję.
- Plik licencyjny jest konieczne skopiować do folderu ?:\Promotic\Licences.
© MICROSYS, spol. s r. o.