Update cookies preferences
Promotic

Licencja sieciowa PROMOTIC

Czym jest licencja sieciowa PROMOTIC


W systemie PROMOTIC od wersji Pm8.2.0 jest wprowadzony sposób licencjonowania – netkey - Sieciowy klucz licencyjny. Chodzi o rozwiązanie, kiedy to aplikacja PROMOTIC nie musi posiadać licencji w formie klucza sprzętowego, ale aplikacja może korzystać z licencji, która jest zamieszczona na serwerze licencyjnym, do którego jest podłączona sieciowo.
Taka licencja PROMOTIC działa w taki sposób, że na wybranm komputerze w zakładzie zostanie zainstalowany Serwer licencyjny PmLicServer. Na tym serwerze są następnie umieszczane licencje w formie plików SWK dla wszystkich pojedyńczych aplikacji. Serwer licencyjny, który pełni funkcję Web serwera, zostanie podczas instalacji automatycznie ustawiony jako usługa SO Windows - działa w tle bez potrzeby zalogowania użytkownika do danego komputera.

Serwer licencyjny PmLicServer jest częścią składową instalacji systemu PROMOTIC oraz jest wspierany SO Windows XP wzwyż. Komputer, na którym jest zainstalowany serwer licencyjny może być wykorzystywany tylko dla do uruchomienia serwera licencyjnego ale równiaż w innym celu. Samotny serwer licencyjny jest chroniony specjalnym kluczem sprzętowym, który służy tylko dla zabezpieczenia serwera licencyjnego. Przy pomocy takiego klucza nie można samodzielnie (bez plików licencyjnych SWK) licencjować jakąkolwiek aplikację PROMOTIC. Serwer licencyjny nie działa bez odpowiedniego klucza sprzętowego.

Takie rozwiązanie ma kilka atutów w porównaniu z innymi sposobami licencjonowania:
1. Na komputerze z aplikacją PROMOTIC nie trzeba instalować żadnych kluczy sprzętowych. USB takiego komputera nie jest zajęte oraz nie musi nawet istnieć (co zdarza się w niektórych przypadkach IPC).
2. W porównaniu z licencją w formie "klucz programowy ze sprawdzaniem hardware", licencja sieciowa nie jest związana z konkretnym komputerem i można ją w prosty sposób przenieść na inny komputer.
3. W ten prosty sposób można licencjować aplikacje uruchamiane na komputerze wirtualnym (VMware, VirtualBox, VirtualPC itd.)
 
Oprócz samego serwera licencyjnego należy posiadać licencje do konkretnych aplikacji. Te licencje są powiązane z konkretnym serwerem licencyjnym i dlatego nie można ich użytkować samodzielnie lub w powiązaniu z innym serwerem licencyjnym. Jeden serwer licencyjny może zawierać większą ilość różnych licencji dla wielu aplikacji.
Aplikacja jak podczas uruchamiania tak również w trakcie działania sprawdza na serwerze licencyjnym, czy wymagana licencja jest dostępna. Aplikację można uruchomić z dowolnego komputera i dlatego nie jest związana z konkretnym komputererm.

Jak uzyskać sieciową licencję PROMOTIC


Podczas zamawiania nowej licencji jest konieczne w zamówieniu określić, że chodzi o licencję sieciową. Jeżeli chodzi o pierwszą licencję sieciową, wtedy klient otrzyma:
 
1. Klucz sprzętowy dla serwer licencyjny. Klucz sprzętowy jest dostarczany z pierwszą sieciową licencją aplikacji, niemożna go uzyskać samodzielnie.
2. licencję software związaną z wyżej wymienionym serwerem licencyjnym w formie pliku licencyjnego SWK.
 
Jeżeli nie chodzi o zakup pierwszej licencji sieciowej (serwer licencyjny PROMOTIC już istnieje), wtedy jest konieczne w zamówieniu określić numer takiego serwera licencyjnego, z którym będzie licencja użytkowana. Cena takiej licencji jest zgodna z cenami licencji dostarczanych w formie klucza sprzętowego lub programowego według aktualnego cennika. Sieciową licencję PROMOTIC w formie pliku licencyjnego SWK należy zkopiować na komputer z serwerem licencyjnym do foldera \Licences.

Jak uruchomić sieciową licencję PROMOTIC

1. Instalacja oraz ustawienia serwera licencyjnego PmLicServer
Serwer licencyjny PmLicServer jest częścią składową instalacji systemu PROMOTIC. Podczas instalacji systemu PROMOTIC wystarczy zezwolić jego instalację i postępować zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego. Serwer licencyjny PmLicServer należy użytkować ze spesjalnym kluczem sprzętowym dla serwera sieciowego.
 
2. Lokalizacja pliku licencyjnego na serwerze licencyjnym.
Po uruchomieniu serwera licencyjnego jest konieczne zapisać na ten serwer wymagane licencje w formie plików licencyjnych SWK powiązanych z zainstalowanym serwerem licencyjnym. Pliki licencyjne należy zapisać do foldera \Licences. Dla każdej aplikacji należy zastosować odpowiedni plik SWK.
 
3. Ustawienie aplikacji PROMOTIC na dowolnym komputerze w danej sieci (klient licencyjny)
 
W pliku INI aplikacji PROMOTIC jest konieczne zapisać nowy wiersz w sekcji [Licence] nowy klucz (wiersz):
[Licence]
Medium=netkey:http://192.168.1.254:5656/Pm5555.swk
gdzie netkey oznacza, że chodzi o licencję sieciową, http (lub https) oznacza standardowy (lub zabezpieczony) protokół komunikacyjny, za adresem IP serwera licencyjnego (albo jego nazwy) następuje numer portu (standardowo 5656, można zmienić w pliku konfiguracyjnym serwera licencyjnego) oraz Pm5555.swk oznacza nazwę zastosowanego pliku licencyjnego zapisanego na serwerze licencyjnym.
Uwaga:
Zalogowany Windows użytkownik musi posiadać zezwolone uprawnienia zapisu do następujących plików:
- do plików app.ini aplikacji PROMOTIC związanych z usługą Serwer licencyjny PmLicServer

Rozszerzenie licencji sieciowej PROMOTIC


Sieciową licencję PROMOTIC można rozszerzać tak samo jak resztę licencji PROMOTIC. Klient zawsze otrzyma nową wersję pliku licencyjnego, którym zastąpi poprzedni (stary) plik licencyjny SWK na serwerze licencyjnym.
Wszystkie pliki licencyjne są archiwizowane porzez producenta, stanowczo jednak zalecamy zrobienie kopii zapasowej pliku licencyjnego SWK do danego serwera licencyjnego również lokalnie.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.