Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Katalogi i pliki systemu PROMOTIC

Struktura katalogów systemu PROMOTIC:

\Promotic - Główny folder systemu PROMOTIC.
\PmVXXYY - Folder zawierający daną wersję PROMOTIC (na przykład Pm90012, Pm80332, Pm70507).

Takich folderów może tu być większa ilość (tzn. tu może znajdować się większa ilość wersji).

Patrz Katalogi i pliki aplikacji PROMOTIC.

\Bin32
PromoticRt32.exe - Program dla 32bit runtime danej wersji.
PromoticDt32.exe - Program dla 32bit środowiska deweloperskiego danej wersji.
\Bin64
PromoticRt64.exe - Program dla 64bit runtime danej wersji.
PromoticDt64.exe - Program dla 64bit środowiska deweloperskiego danej wersji.
\Resource
\Anim - Pliki typu gif przeznaczone dla obiektu PmgAnimImage.
\Img - Pliki typu svg / png przeznaczone dla obiektu PmgRasterImage.
\Old - Stare obrazki (pliki bmp) utrzymywane tylko dla kompatybilności starych aplikacji.
\Report - Pliki typu htm przeznaczone dla obiektu PmaReport.
\Sound - Pliki typu wav przeznaczone dla konfiguracji dźwięków. Na przykład:
- dla metody Pm.PlaySound.
- w alarmach, konfigurator "Parametry dźwięku".
...
\GCfg - Folder plików konfiguracyjnych systemu PROMOTIC (na przykład PmManager.ini, PromoticDt.ini, itd.).
\GTemp - Folder plików tymczasowych systemu PROMOTIC (na przykład PmManager.log, LicServer.log, itd.).
\LicServer - Folder programu użytkowego Serwer licencyjny PmLicServer.
\Licences - Folder plików licencyjnych SWK.
\Tools - Folder pomocniczych programów narzędziowych systemu PROMOTIC.
\HwKey - Driver sprzętowego klucza licencyjnego. Patrz hinstall.exe - driver klucza sprzętowego.
\MsSQL - Pomocnicze programy narzędziowe dla bazy danych MS SQL. Patrz Konfiguracja MS SQL Serwera lub MS SQL Serwera Express.
\PmDbAdmin - Prosty menedżer bazy danych MsSQL oraz CompactSQL. Patrz PmDdAdmin - administracja baz danych SQL.
\PmHttpConfig - Konfiguracja usługi HTTP/HTTPS systemu Windows. Patrz PmHttpConfig.exe.
\PmRtManager - Menedżer uruchomionych aplikacji. Patrz PmRtManager.
\PmSignal - Program narzędziowy do wychwycenia zdarzenia z innej aplikacji. Patrz SafeSignal.
\PmSwLic - Program narzędziowy do wytworzenia informacji o sprzęcie komputera koniecznych do wytworzenia programowego klucza licencyjnego. Patrz Sieciowy klucz programowy (.swk) powiązany z komponentami systemowymi systemu operacyjnego WINDOWS.
\SafeOper - Narzędzia do ustawienia zabezpieczenia aplikacji przed niepożądaną ingerencją użytkownika. Patrz SafeOper.
\Apps - Folder zawierający różne aplikacje PROMOTIC. Ten folder można zamieścić w dowolnym miejscu na dysku poza folderem \Promotic.
\Aplikacja1 - Folder dla jednej aplikacji PROMOTIC. Patrz Katalogi i pliki aplikacji PROMOTIC.
...
\AppLib
\PmgObjects
PmManager.exe - Główny program systemu PROMOTIC. Patrz PmManager.
PmCfg.ini - Główny plik konfiguracyjny systemu PROMOTIC.
 
Uwaga:

Taka struktura katalogów (folderów) obowiązuje od wersji Pm9.0.0.

 
W wersjach PROMOTIC 8 oraz niższych bieżąca wersja PROMOTIC znajdowała się np. w folderze "C:\Pm" a aplikacje w innym folderze (np. C:\PmProj).
Struktura ta posiadała następujące mankamenty:
- Zła praca z większą ilością wersji PROMOTIC. Inne wersje musiały znajdować się w osobnych folderach (np. C:\Pm75) a przełącznie pomiędzy wersjami należało wykonywać przy pomocy pliku PmReg.bat.
- Cały system PROMOTIC włącznie aplikacji był rozmieszczony do większej ilości samodzielnych folderów na dysku.
- Nie istniał menedżer wersji PmManager.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
Navigacja:
 
 
- Katalogi i pliki systemu PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice