Promotic

Foldery i pliki systemu PROMOTIC

Struktura folderów systemu PROMOTIC:

\Promotic - Główny folder systemu PROMOTIC.
\PmVXXYY - Folder zawierający daną wersję PROMOTIC (na przykład Pm90027, Pm80332, Pm70507).
Takich folderów może tu być większa ilość (tzn. tu może znajdować się większa ilość wersji równocześnie).
Patrz Foldery i pliki aplikacji PROMOTIC.
\Bin32
PromoticRt32.exe - Program dla 32-bit runtime danej wersji.
PromoticDt32.exe - Program dla 32-bit środowiska deweloperskiego danej wersji.
\Bin64
PromoticRt64.exe - Program dla 64-bit runtime danej wersji.
PromoticDt64.exe - Program dla 64-bit środowiska deweloperskiego danej wersji.
\Resource
\Anim - Pliki typu gif przeznaczone dla obiektu PmgAnimImage.
\Img - Pliki typu svg / png przeznaczone dla obiektu PmgRasterImage.
\Old - Stare obrazki (pliki bmp) utrzymywane tylko dla kompatybilności starych aplikacji.
\Report - Pliki typu htm przeznaczone dla obiektu PmaReport.
\Sound - Pliki typu wav przeznaczone dla konfiguracji dźwięku. Na przykład:
- dla metody Pm.PlaySound.
- w alarmach, konfigurator "Parametry dźwięku".
...
\GCfg - Folder plików konfiguracyjnych systemu PROMOTIC (na przykład PmManager.ini, PromoticDt.ini, itd.). Ścieżkę do tego foldera można ustawić w pliku PmCfg.ini.
\GTemp - Folder plików tymczasowych systemu PROMOTIC (na przykład PmManager.log, LicServer.log, itd.). Ścieżkę do tego foldera można ustawić w pliku PmCfg.ini.
\LicServer - Folder programu użytkowego Serwer licencyjny PmLicServer.
\Licences - Folder plików licencyjnych SWK. Ścieżkę do tego foldera można ustawić w pliku PmCfg.ini.
\Tools - Folder pomocniczych programów narzędziowych systemu PROMOTIC. Ścieżkę do tego foldera można ustawić w pliku PmCfg.ini.
\HwKey - Driver licencyjnego klucza sprzętowego. Patrz hinstall.exe - Driver klucza sprzętowego.
\MsSQL - Pomocnicze programy narzędziowe dla bazy danych MS SQL. Patrz Konfiguracja MS SQL Serwera lub MS SQL Serwera Express.
\PmDbAdmin - Prosty menedżer bazy danych MsSQL oraz CompactSQL. Patrz PmDdAdmin - administracja baz danych SQL.
\PmHttpConfig - Konfiguracja usługi HTTP/HTTPS systemu Windows. Patrz PmHttpConfig.exe.
\PmRtManager - Menedżer uruchomionych aplikacji. Patrz PmRtManager.
\PmSignal - Program narzędziowy do wychwycenia zdarzenia z innej aplikacji. Patrz onAppSignal.
\PmSwLic - Program narzędziowy do wytworzenia informacji o sprzęcie komputera koniecznych do wytworzenia programowego nośnika licencyjnego. Patrz Programowy klucz licencyjny (.swk) powiązany z komponentami systemowymi SO Windows.
\SafeOper - Narzędzia do ustawienia zabezpieczenia aplikacji przed niepożądaną ingerencją użytkownika. Patrz SafeOper.
\Apps - Folder zawierający różne aplikacje PROMOTIC. Ten folder można zamieścić w dowolnym miejscu poza folderem \Promotic. Ścieżkę do tego foldera można ustawić w pliku PmCfg.ini.
\Aplikacja1 - Folder dla jednej aplikacji PROMOTIC. Patrz Foldery i pliki aplikacji PROMOTIC.
...
\AppLib
\PmgObjects
PmManager.exe - Główny program systemu PROMOTIC. Patrz PmManager.
PmCfg.ini - Główny plik konfiguracyjny systemu PROMOTIC. Zawiera na przykład ustawienia ścieżek do folderów \GCfg, \GTemp, \Apps, \Tools oraz \Licences.

Zabezpieczenie folderów systemu PROMOTIC

Podczas instalacji systemu PROMOTIC automatycznie zostaną zabezpieczone foldery w następujący sposób:
- Zabezpieczenie głównego foldera PROMOTIC, foldera serwera licencyjnego (\Promotic\LicServer), foldera narzędzi PROMOTIC (\Promotic\Tools) oraz folderów wersji (Od wersji Pm9.0.2) jest ustawione tak, żeby zmiany w tych folderach mogli dokonywać tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora. Ponieważ w celu usunięcia, zmiany nazwy, włożenie lub innej korekty tych folderów, ich podfolderów lub plików w nich zawartych jest obowiązkowe posiadanie uprawnień administratora, foldery są zabezpieczone przed niepożądaną ingerencją (nie można podmienić uruchamialne lub binarne pliki systemu PROMOTIC plikami zawierającymi szkodliwy kod).
- Zabezpieczenie reszty folderów jest ustawione w taki sposób, by zmiany w tych folderach mógł wykonywać dowolny zalogowany użytkownik.
W ten sposób jest zapewniony bezproblemowy dostęp użytkowników oraz uruchomionych programów:
- do foldera aplikacji (\Promotic\Apps),
- do foldera plików konfiguracyjnych (\Promotic\GCfg),
- do foldera plików tymczasowych (\Promotic\GTemp),
- do foldera plików licencyjnych (\Promotic\Licences) itd.
- Jeżeli główny folder systemu PROMOTIC nie znajduje się w folderze korzeniu dysku ani w folderze Program Files SO Windows, wtedy zabezpieczenie foldera PROMOTIC oraz jego podfolderów nie zostanie ustawione. Wtedy jest konieczne z palca ustawić uprawnienia dla wszystkich folderów znajdujących się pomiędzy korzeniem dysku a głównym folderem PROMOTIC. Takie ustawienia można wykonać np. w karcie "Zabezpieczenia" w właściwościach folderów w Eksploratorze plików Windows.
- Zabezpieczenie całego systemu PROMOTIC lub wybranego podfoldera w głównym folderze można zmienić w karcie "Narzędzia i ustawienia > Zabezpieczenie" programu użytkowego PmManager. Jeżeli zabezpieczenie systemu PROMOTIC zostało wyłączone, wtedy nawet podczas instalacji nowszych wersji PROMOTIC nie zostanie ono ustawione.


Uwaga:
Taka struktura folderów obowiązuje od wersji Pm9.0.0.

W wersjach PROMOTIC 8 oraz niższych bieżąca wersja PROMOTIC znajdowała się np. w folderze "C:\Pm" a aplikacje w innym folderze (np. C:\PmProj).
Struktura ta posiadała następujące mankamenty:
- Zła praca z większą ilością wersji PROMOTIC. Inne wersje musiały znajdować się w osobnych folderach (np. C:\Pm75) a przełącznie pomiędzy wersjami należało wykonywać przy pomocy pliku PmReg.bat.
- Cały system PROMOTIC włącznie aplikacji był rozmieszczony do większej ilości samodzielnych folderów na dysku.
- Nie istniał menedżer wersji PmManager.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- Foldery i pliki systemu PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.