Promotic

PmDdAdmin - administracja baz danych SQL

Zastosowanie

PmDbAdmin jest narzędziem, które służy do prostej administracji baz danych (w chwili obecnej tylko MS SQL Serwer oraz MS SQL Server Compact - opis, Instalacja i administracja). Jest dostosowany przedewszystkim do wykorzystania administracji, która ma związek z potrzebami systemu PROMOTIC w związku z bazami danych.
Narzędzie wykorzystuje interfejs graficzny HTML i do dostępu do baz danych jest wykorzystany interfejs ADO technologii firmy Microsoft.

Aplikacja PmDbAdmin jest standardowo ulokowana w folderze \Promotic\Tools\PmDbAdmin (PmDbAdmin.chm).

Pierwsze uruchomienie narzędzia PmDbAdmin

Podczas pierwszego uruchomienia narzędzia zakłada się, że została zainstalowana niektóra z wersji serwera bazy danych SQL - patrz MSSQL.Install i że serwer ten jest lokální lub dostępny poprzez sieć LAN. Poza tym jest stosowne, żeby w rejestrach Windows zostało zarejestrowane wykorzystanie technologii ADO. Tym zostaną usunięte ostrzeżenia bezpieczeństwa, ktąre zwracają uwagę użytkownika na wykorzystanie ADO. Rejestrację można wykonać w oknie wywołanym poprzez skrót 'Registration ActiveX ADO' na stronie początkowej. Na stronie początkowej jest również domyślnie umieszczone okno zalogowania, które przewiduje, że serwer bazy danych znajduje się na komputerze lokalnym (w innym przypadku nazwa serwera bazy danych w sieci), nazwa użytkownika sa (administrator systemu) i nie wypełnione hasło dostępu użytkownika. Podłączenie do serwera wykona się przy pomocy przycisku "Podłącz do servera" lub przez potwierdzenie przyciskiem Enter.

Po podłączeniu w karcie "Informacje" zostanie wyświetlona informacja o tym, czy serwer jest nakonfigurowany dla systemu PROMOTIC.
W trybie administracji sa istnieje możliwość przy pomocy przycisku taką konfigurację wykonać lub usunąć.
Czynności te mają prawie taką samą funkcję jak operacje konfiguracyjne opisane w MSSQL.Install. Jedyną różnicą jest możliwość zmiany domyślnie ustawionych haseł dla nowo powstałych kont użytkowników.

Historia:
Pm9.00.08: Korekta dla SQL Server 2017 - w ramach pewnych ustawień nie było możliwym wytworzenie lub usunięcie bazy danych.
© MICROSYS, spol. s r. o.