Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SCADA system PROMOTIC - WERSJA SZKOLNA

SCADA/HMI system PROMOTIC jest kompleksowym narzędzien deweloperskim umożliwiającym wytwarzanie aplikacji wizualizujących, monitorujących i sterujących procesami technologicznymi w szerokim wachlarzu branż przemysłowych. System ten spełnia wszelkie wymagania kładzione na efektywne i niezawodne systemy SCADA, co potwierdzają setki aplikacji w przedsiębiorstwach przemysłowych w regionie Eurpoy Środkowej i Wschodniej. Oprócz tego system PROMOTIC bardzo dobrze spisuje się jako narzędzie do nauczania problematyki wizualizacji i sterowania procesami przemysłowymi w uczelniach średnich a zwłaszcza w uczelniach wyższych.
 
Najbardziej znaczącą zaletą systemu PROMOTIC w porównaniu z konkurencją jest kombinacja wielce sofistykowanej funkcjonalności (w pełni porównywalnej z WinCC, InTouch, Citect, RSview itd.), wyjątkowo otwarta architektura oraz bardzo korzystna cena. Wersję szkolną, która z punktu widzenia funkcjonalności jest taka sama jak pełna wersj akomercyjna, oferujemy po bardzo dogodnej cenie 40. Chodzi o tzw. multilicencję on-site, po zakupie więc moża system instalować na dowolnej ilości komputerów w ramach placówki edukacyjnej.
 
System PROMOTIC jest bardzo stosowny do celów nauczania zwłaszcza dzięki następującym właściwościom:
- System skryptów jest założony na całoświatowo szeroko stosowanym językiem Visual Basic (w systemie jest zastosowana jego uproszczona wersja VBScript).
- System jest bardzo odpowiedni do celów praktycznego tworzenia algorytmów z zastosowaniem i wykorzystaniem programowania obiektowego.
- Systém umożliwia modelowanie i symulację układów rzeczywistych (regulatory PID, itd.).
- Wersja szkolna jest w pełni funkcjonalna łącznie z driverami komunikacyjnymi, bazami danych, itd.
- Następną znaczącą właściwością systemu PROMOTIC jest wbudowane wpsarcie multijęzykowe zarówno w środowisku deweloperskim jak również w trybie runtime (polski, angielski, niemiecki, roszjski, francuski,czeski, słowacki, itd.). Patrz również: Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych.
 

Wybrane instytucje edukacyjne stosujące szkolną weersję systemu PROMOTI do nauczania studentów:

Republika Czeska Adres:
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6
ČVUT v Praze, Ústav přístrojové a řídicí techniky Technická 4, 166 07 PRAHA 6
SPŠ a VOŠ Kladno Jana Palacha 1840, 272 01 KLADNO
SPŠ elektrotechnická Makarenkova 1, 736 01 HAVÍŘOV
SPŠ Jihlava Legionářů 3, 586 01 JIHLAVA
SPŠ Ostrava - Moravská Ostrava Kratochvílova 7/1490, 702 00 OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA
Střední odborná škola a střední odborné učiliště COP Budějovická 421, 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Chomutově Školní 50, 430 01 CHOMUTOV
Střední škola elektrotechniky a spojů Výstupní 2, 400 11 ÚSTÍ nad LABEM - Stříbrníky
Univerzita Pardubice - VŠCHT nám. Čs.legií 565, 532 10 PARDUBICE
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 ZLÍN
VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
VŠB TU Ostrava, FMMI, Katedra chemie 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
VŠB TU Ostrava, Institut ekonomiky a systémů řízení 17.listopadu 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
Vysoká škola chemicko-technologická (Ústav chemického inženýrství) Technická 5, 166 28 PRAHA 6
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masarykova 197, 284 11 KUTNÁ HORA
 
Słowacja Adres:
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav riadenia a informat. výr. procesov. B. Němcovej 3, 043 54 KOŠICE-SEVER
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Bayerova 1, 080 01 PREŠOV
TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a inform., Katedra el. pohonov a mechatroniky Letná 9, 042 00 KOŠICE
Združená stredná odborná škola Púchov T. Vansovej 1054/45, 020 32 PÚCHOV
Združená stredná priemyselná škola Bzinská 11, 915 01 NOVÉ MESTO nad VÁHOM
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, 812 19 BRATISLAVA 4
 
Polska Adres:
Instytut Automatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Matematyki POLITECHNIKI ŠLĄSKIEJ ul. Akademicka 16, 44-101 GLIWICE
 
Bułgaria Adres:
Technical University of Gabrovo - Dept. "Automation, information and control systems" Hadji Dimitar 4, 5300 GABROVO
 
Szwecja Adres:
Kungliga Tekniska Högskolan Avd. Industriell Produktion Brinellvägen 68, 10044 STOCKHOLM
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice