Promotic

Informacje dotyczące ekploatacji SZKOLNEJ WERSJI PROMOTIC

Szkolna wersja systemu PROMOTIC (patrz pozycja PmDevSchool w cenniku) jest przeznaczona dla uczelni, które są zainteresowane nauczaniem systemu PROMOTIC i chcą wytwarzać SCADA aplikacje. Do wytwarzania mniejszych aplikacji (do 30 zmiennych oraz 10 paneli graficznych) nie jest konieczny zakup szkolnej wersji, można zastosować PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC.
Szkolna wersja jest dystrybuowana w formie tzw. "multilicencji" (od wersji Pm8.3.0). To znaczy, że uczelnia zakupi jedną licencję szkolną systemu PROMOTIC, która umożliwia instalację systemu PROMOTIC na dowolnej liczbie komputerów w ramach danej placówki. Komputery te muszą się znajdować w ramach jednej sieci.

Uwaga: Wersje szkolne PROMOTIC 8.2 oraz niższych były dystrybuowane bez nośnika licencyjnego i nie są kompatybilne z wersją PROMOTIC 8.3 oraz wyższymi. W przypadku zainteresowania uczelni darmowo udostępnimy licencję sieciową w celu upgrade posiadanej szkolnej wersji PROMOTIC. Prosimy o kontakt z działem handlowym https://www.promotic.eu/pl/firm/contacts/contacts.htm.

1. Dystrybucja i instalacja wersji szkolnej PROMOTIC:

- Szkolna wersja PROMOTIC jest dystrybuowana jako Licencja sieciowa PROMOTIC.
- Instalacja wersji szkolnej PROMOTIC jest opisana w rozdziale: Sieciowy klucz licencyjny.
- Szkolna wersja może być darmowo aktualizowana na nowsze wersje systemu PROMOTIC, które są dostępne w Webie: https://www.promotic.eu/pl/promotic/download/download.htm.

2. Użytkowanie i wytwarzanie aplikacji:

- Przy pomocy szkolnej wersji systemu PROMOTIC można wytworzyć nieograniczenie duże aplikacje z wykorzystaniem wszystkich komponentów systemu PROMOTIC (tzn. Drivery komunikacyjne, INFO system, Web serwer itd.).
- Wytworzone aplikacje większe niż 30 zmiennych mogą być uruchomione tulko z licencją runtime. Typy licencji runtime są opisane w oficjalnym cenniku PROMOTIC.
- Szkolna wersja PROMOTIC może być użytkowana na terenie szkoły na nieograniczonej ilości komputerów.
© MICROSYS, spol. s r.o.