Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmDevForRt - Środowisko deweloperskie dla licencji runtime

Komponent PmDevForRt umożliwia edycję i wytwarzanie aplikacji bez konieczności wykorzystania samodzielnego developerskiego klucza sprzętowego.

Niniejszy komponent jest odpowiedni do zastosowania wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba edytowania aplikacji i równocześnie nie jest możliwe fizyczne zastosowanie klucza developerskiego. Sytuacja taka nastaje typowo w następujących przypadkach:

- uzdatnianie aplikacji na odległość, kiedy projektant podłącza się do odpowiedniego komputera na odległość (np. przy pomocy VPN, itd.) i nie posiada fizycznej możliwości wymiany runtime klucza za developerski w celu przeprowadzenia zmian i przywrócenia runtime klucza po wykonaniu wymaganych zmian na odległym komputerze.
- projektant nie chce stosować własnego klucza developerskiego do uzdatniania aplikacji.
- projektant chce umożliwić klientowi edycję aplikacji.
 
Ograniczenia środowiska deweloperskiego w przypadku komponentu PmDevForRt:
- Wielkość edytowanej aplikacji jest ograniczona według należnej podstawowej licencji runtime.
- W środowisku deweloperskim można zastosować tylko komponenty, które są częścią należnej licencji runtime.
- Opisywane środowisko deweloperskie jest nieodłącznie połączone z odpowiednią licencją runtime.
 
Runtime klucz z PmDevForRt w zwykłych okolicznościach jest jak zwyczajny klucz runtime. To znaczy, że przy otwarciu aplikacji taka aplikacja automatycznie przejdzie do trybu runtime. Przy zatrzymaniu aplikacji nie przełączy się do środowiska deweloperskiego, lecz zostanie wyłączona jako aplikacja ze zwykłym runtime kluczem.

Przejście do środowiska deweloperskiego jest możliwe wyłącznie podczas uruchamiania aplikacji przytrzymaniem klawisza Shift podczas jej uruchamiania. Jeżeli aplikacja ze środowiska deweloperskiego uruchomi się do trybu runtime, wtedy po zatrzymaniu aplikacja nie przełączy się z powrotem do środowiska deweloperskiego lecz zostanie wyłączona (jako zwykła aplikacja runtime).

 
Przy zastosowaniu tego komponentu dosadnie zalecamy, żeby taka aplikacja miała ustawione hasło do edytowania aplikacji. To umożliwi zabezpieczyć aplikację przed niepożądaną ingerencją osób niuprawnionych, ewentualnie przed niepożądanym automatycznym przełączeniem do środowiska deweloperskiego przy nieumyślnym naciśnięciu klawisza Shift podczas uruchamiania aplikacji.
 
Komponent PmDevForRt) można uzyskać tylko jako komponent rozszerzający przy zakupie nowej lub już istniejącej Runtime licencja PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice