Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmDevForRt - Vývojové prostředí pro runtime licenci

Komponenta PmDevForRt umožňuje editaci a vývoj aplikace bez nutnosti použití samostatného vývojového HW klíče.

Tato komponenta je vhodná k použití všude tam, kde je nutno editovat aplikaci a současně není možné fyzicky použít vývojový klíč. Taková situace typicky nastává v případě:

- ladění aplikací na dálku, kdy se projektant k příslušnému počítači připojí vzdáleně (např. pomocí VPN, atd.) a nemá možnost fyzické výměny runtime klíče za vývojový pro provedení úprav a vrácení runtime klíče zpět po provedení úprav na vzdáleném počítači.
- projektant nechce u dané aplikace používat vlastní vývojový klíč.
- projektant chce dát zákazníkovi možnost editace aplikace.
 
Omezení vývojového prostředí v případě komponenty PmDevForRt:
- Velikost editované aplikace je omezena dle příslušné základní runtime licence.
- Ve vývojovém prostředí lze použít pouze ty komponenty, které jsou součástí příslušné runtime licence.
- Toto vývojové prostředí je neoddělitelně spojené s příslušnou runtime licencí.
 
Runtime klíč s PmDevForRt se za normálních podmínek chová jako obyčejný runtime klíč. To znamená, že při otevření aplikace se tato aplikace spustí v runtime módu. Při zastavení aplikace nepřejde do vývojového prostředí, ale zastaví se jako aplikace s normálním runtime klíčem.

Přechod do vývojového prostředí je možný pouze při spouštění přidržením klávesy Shift během jejího startu. Pokud se aplikace z vývojového prostředí spustí do runtime módu, pak se aplikace při zastavení nevrátí zpět do vývojového prostředí ale ukončí se (jako běžná runtime aplikace).

 
Při použití této komponenty důrazně doporučujeme, aby taková aplikace měla nastavené heslo pro editaci aplikace. Toto umožní zabezpečit aplikaci před nežádoucím zásahem neoprávněných osob, případně před nežádoucím automatickým přechodem do vývojového režimu po stisku klávesy Shift během jejího startu.
 
Komponentu PmDevForRt lze získat pouze jako rozšiřující komponentu při nákupu nové nebo stávající Runtime licence PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice