Promotic

PmDevForRt - Vývojové prostředí pro runtime licenci

Licence PmDevForRt umožňuje editaci a vývoj aplikace bez nutnosti použít samostatný vývojový HW klíč.
Tato komponenta je vhodná k použití všude tam, kde je nutno editovat aplikaci a současně není možné fyzicky použít vývojový klíč. Taková situace obvykle nastává v případě:
- ladění aplikací na dálku, kdy se projektant k příslušnému počítači připojí vzdáleně (např. pomocí VPN, atd.) a nemá možnost fyzické výměny runtime klíče za vývojový pro provedení úprav a vrácení runtime klíče zpět po provedení úprav na vzdáleném počítači.
- projektant nechce u dané aplikace používat vlastní vývojový klíč.
- projektant chce dát zákazníkovi možnost editace aplikace.


Omezení vývojového prostředí v případě licence PmDevForRt:
- Velikost aplikace je omezena podle příslušné základní runtime licence.
- Ve vývojovém prostředí lze použít pouze ty komponenty, které jsou součástí příslušné runtime licence.
- Toto vývojové prostředí je neoddělitelně spojené s příslušnou runtime licencí.


Při použití této komponenty důrazně doporučujeme, aby taková aplikace měla nastavené heslo pro editaci aplikace. To umožňuje zabezpečit aplikaci před nežádoucím zásahem neoprávněných osob.

Licenci PmDevForRt lze získat pouze jako rozšiřující licenci při nákupu nové nebo stávající Runtime licence PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r.o.