Promotic

Typy nosičů PROMOTIC licencí

Pokud aplikace PROMOTIC přesahuje svou velikostí (počet proměnných) licenční podmínky pro PROMOTIC freeware:
- PmRtFree - Bezplatná runtime licence (do 30 proměnných a 10 obrazů)
pak je nutno zakoupit k dalšímu vývoji nebo provozu aplikace příslušnou licenci.

Všechny licenční komponenty včetně cen jsou zveřejněny v ceníku systému PROMOTIC.
Licence systému PROMOTIC lze objednat na různých nosičích.

Typy nosičů PROMOTIC licencí:
 

hwkey - Hardwarový (USB) licenční klíč

Hardwarový (USB) licenční klíč je nejběžnějším nosičem licence. Je to výhradní způsob licencování PmDevProf - Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC a také nejčastější způsob licencování runtime licencí pro aplikace PROMOTIC.
Hlavní výhodou tohoto nosiče licencí je jeho mobilita – uživatel licence může tento klíč svépomocí dle potřeby přemístit z jednoho počítače na jiné.
Aplikace PROMOTIC přistupuje k licencím na tomto nosiči buď přímo (výchozí nastavení) nebo přes lokální Licenční server PmLicServer.
Podrobný popis vzdáleného používání aplikací prostřednictvím vzdálené plochy Windows pomocí protokolu RDP - viz Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP).
Počet spuštěných aplikací je v případě RDP hlídán.

Licence obsažené v HW klíči lze později kdykoliv rozšířit metodou:
Příklad nastavení aplikace (viz Popis klíčů v sekci [Licence]):
[Licence]
Medium=hwkey:k1234

swkey - Softwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty OS WindowsSoftwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty OS Windows obsahuje softwarovou licenci. Tento licenční soubor je nepřenositelný a je vázaný na systémové komponenty OS Windows cílového počítače.
Tento nosič je vhodný při práci přes vzdálenou plochu Windows (pomocí protokolu RDP) a tam, kde z provozních nebo jiných důvodu nelze použít HW klíč – například u virtuálních počítačů bez přístupu k USB portům viz Systém PROMOTIC a virtuální počítače.
Aplikace PROMOTIC přistupuje k tomuto typu nosiče přímo.
Počet spuštěných aplikací je vždy hlídán.
Příklad nastavení aplikace (viz Popis klíčů v sekci [Licence]):
[Licence]
Medium=swkey:Pm1234.swk


Upozornění: Tento typ nosiče licencí PROMOTIC je svázán s operačním systémem Windows cílového počítače a není možné jej neomezeně přemisťovat z jednoho OS Windows na jiný. Změnu vazby na operačním systému Windows lze provést maximálně 1x za 2 roky. Tato změna je podmíněna vygenerováním a zakoupením nového nosiče (.swk souboru). Původní obsah licencí bude přenesen do tohoto nového nosiče (.swk souboru).

netkey - Síťový licenční klíč

Síťový licenční klíč je poskytován prostřednictvím licenčního serveru PmLicServer a obsahuje síťové licence. Tento licenční soubor je vázaný na konkrétní Licenční server PmLicServer.
Tento nosič je vhodný při práci přes vzdálenou plochu Windows (pomocí protokolu RDP) a tam, kde z provozních nebo jiných důvodu nelze použít standardní Hardwarový (USB) licenční klíč.
Služba PmLicServer může být provozována na jakémkoli počítači, který je dostupný v rámci sítě pro ostatní počítače a má alespoň jeden volný USB port. Tento USB port je nutný pro připojení HW klíče (bez obsahu licencí), který licencuje běh licenčního serveru. Jeden licenční server může po síti poskytovat více různých PROMOTIC licencí.
Aplikace PROMOTIC přistupuje k tomuto nosiči výhradně přes síťový Licenční server PmLicServer.
Počet spuštěných aplikací je vždy hlídán.
Příklad nastavení aplikace (viz Popis klíčů v sekci [Licence]):
[Licence]
Medium=netkey:http://192.168.1.2:5656/Pm1234.swk


Nastavení nosiče licence v aplikaci:
Nastavení nosiče licence se pro aplikaci nastavuje v souboru Aplikace.ini, viz Popis klíčů v sekci [Licence].
Pro snadnější konfiguraci lze využít také konfigurační okno "Nastavení PROMOTIC", viz Nastavení seznamu nosičů licence PROMOTIC.

Nastavení licenčního serveru PmLicServer:
Licenční server PmLicServer se konfiguruje pomocí konfiguračního souboru PmLicServer.ini a může běžet ve dvou režimech:
1) Režim pro přístup k síťovým nosičům licencí: netkey
2) Režim pro přístup k lokálním nosičům licencí: hwkey a swkey


Upozornění!
Aplikace PROMOTIC periodicky kontroluje, zda je nosič licence stále dostupný. Platí to pro všechny nosiče licence a pro všechny způsoby přístupu k nim.
Pokud aplikace ztratí spojení s licencí, pak začne běžet odpočet, kdy sice aplikace ještě běží, ale aplikace signalizuje ztrátu spojení s licencí, viz Chování aplikace PROMOTIC při ztrátě spojení s licenčním serverem.

Historie:
Pm8.02.00: - Licenční server PmLicServer Nový typ licenčního klíče, který umožňuje na jednom serveru mít správu PROMOTIC licencí.
Pak jedna i více aplikací PROMOTIC nemusí mít standardní HW klíče ale licenci získají pomocí Ethernet komunikace s "PmLicServer" serverem.
Velmi výhodné pokud aplikace běží ve virtuálním prostředí nebo pokud je v podniku hodně aplikací PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r. o.