Promotic

Seznam typů licencí systému PROMOTIC

Podle přidělené licence se spouští vývojové prostředí a runtime prostředí systému PROMOTIC.
Může se například spouštět bez licenčního klíče (bez HW klíče), s vývojovou licencí PmDevProf, s runtime licencí PmRt100, PmRt500, PmRt1000, PmRt5000, PmRt50000, PmRtProf, atd.
Pokud se systém spouští bez licenčního klíče, pak přidělená licence závisí na nastavení konfigurátoru "Typ runtime licence". Následuje popis všech režimů PROMOTIC, jejich omezení a chování.

Identifikátor aktuálního režimu pro vývojové prostředí i pro runtime prostředí lze zjistit ve spuštěné aplikaci na následujících místech:
- v hlavním okně vývojového prostředí v nástrojové liště vpravo nahoře
- v položce "/System/Licence" INFO systému


Seznam vývojových licencí

- PmDevNone: Vývojové prostředí nelze spustit.


- PmDevFree: Vývojové prostředí zdarma (viz PmDevFree).
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna bez licenčního klíče a její velikost je do 100 proměnných.
Omezení: v v aplikaci nelze vytvořit více než 100 proměnných.
Aplikaci lze pro testovací účely spouštět v runtime PmRtTestFree nebo pro aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů lze plnohodnotně spouštět v režimu PmRtFree.


- PmDevProf: Plné vývojové prostředí.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna s licencí PmDevProf.
Pro vývoj aplikace zde není žádné omezení.
Aplikaci lze pro testovací účely spouštět v runtime PmRtTestProf.


- PmDevForRt: Vývojové prostředí povolené v runtime licenci.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna s runtime licencí obsahující komponentu PmDevForRt.
Pro vývoj aplikace zde není žádné omezení.

Seznam runtime licencí

- PmRtNone: Runtime prostředí nelze spustit.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna bez licenčního klíče a její velikost je nad 100 proměnných (nebo pokud je do 100 proměnných ale konfigurátor "Typ runtime licence" je nastaven na "LicKey2 - podle licenčního klíče (zakázat PmRtTestFree)").


- PmRtFree: Runtime prostředí zdarma (viz PmRtFree).
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna bez licenčního klíče, její velikost je do 30 proměnných a 10 grafických obrazů a konfigurátor "Typ runtime licence" je nastaven na "PmRtFree - bezplatný runtime, omezená velikost aplikace".
Runtime běží neomezeně dlouho, všechny komponenty jsou funkční (komunikace, databáze ...) a je povolen 2x PmWebClient.


- PmRt100: Runtime prostředí s licencí PmRt100.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna s touto licencí a velikost aplikace je do 100 proměnných.


- PmRt500: Runtime prostředí s licencí PmRt500.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna s touto licencí a velikost aplikace je do 500 proměnných.


- PmRt1000: Runtime prostředí s licencí PmRt1000.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna s touto licencí a velikost aplikace je do 1 000 proměnných.


- PmRt5000: Runtime prostředí s licencí PmRt5000.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna s touto licencí a velikost aplikace je do 5 000 proměnných.


- PmRt50000: Runtime prostředí s licencí PmRt50000.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna s touto licencí a velikost aplikace je do 50 000 proměnných.


- PmRtProf: Runtime prostředí s licencí PmRtProf.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna s touto licencí. Velikost aplikace není omezena.


- PmRtTestFree: Testovací runtime prostředí pro vývojové prostředí v režimu PmDevFree.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna bez licenčního klíče, její velikost je do 100 proměnných a konfigurátor "Typ runtime licence" je nastaven na "PmRtFree - bezplatný runtime, omezená velikost aplikace". Tato licence obsahuje upozorňovací okna a časové omezení běhu aplikace do 1 hodiny. Všechny komponenty jsou funkční (komunikace, databáze ...) a je povolen 2 x PmWebClient.
Nesmí být provozováno jako skutečná, reálná aplikace.


- PmRtTestProf: Testovací runtime prostředí pro vývojové prostředí v režimu PmDevProf.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna s licencí PmDevProf.
Runtime běží maximálně 7 dnů (pro testovací účely), pak je aplikace zastavena a je zobrazeno hlášení o důvodu zastavení aplikace.
Každou hodinu se otevře okno s hlášením (toto okno však nemá vliv na funkčnost aplikace), všechny komponenty jsou funkční (komunikace, databáze ...) a je povoleno 10 PmWebClient.
Nesmí být provozováno jako skutečná, reálná aplikace.


- PmRtDemo: Runtime prostředí určené pro vytváření DEMO aplikací.
Tato licence je přidělena pokud aplikace je spuštěna bez licenčního klíče a konfigurátor "Typ runtime licence" je nastaven na "PmRtDemo - předváděcí runtime, neomezená velikost aplikace".
Aplikace při spuštění otevře upozorňovací okno a pak běží 1 hodinu. V běžící aplikaci jsou funkční všechny komponenty (komunikace, databáze ...) a je povolen 1 x PmWebClient.
Projektant tak může v systému PROMOTIC vytvořit své DEMO aplikace, včetně například skutečné komunikace s požadovaným zařízením a nabízet je svým koncovým zákazníkům za účelem prezentace.
Nesmí být provozováno jako skutečná, reálná aplikace.

Systém PROMOTIC bez licenčního klíče

Z výše uvedeného seznamu plyne, že systém PROMOTIC lze provozovat i bez zakoupení licence. Bez zakoupení licence lze používat následující režimy:

PROMOTIC zdarma:
Pokud velikost aplikace je do 30 proměnných a 10 grafických obrazů a konfigurátor "Typ runtime licence" je nastaven na "PmRtFree - bezplatný runtime, omezená velikost aplikace", pak jsou zapnuty režimy PmDevFree a PmRtFree.
Takovou aplikaci lze bez omezení používat jako freeware. Viz: PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC.

Vývojové prostředí zdarma:
Pokud velikost aplikace je do 100 proměnných, pak je zapnut režim PmDevFree.
Lze tak aplikace do licence PmRt100 vyvíjet bez zakoupení vývojového prostředí.

Aplikační demo zdarma:
Pokud konfigurátor "Typ runtime licence" je nastaven na "PmRtDemo - předváděcí runtime, neomezená velikost aplikace", pak je zapnut režim PmRtDemo.
Lze tak z neomezeně velké aplikace vytvořit funkční DEMO vhodné pro nabízení koncovým zákazníkům za účelem prezentace.

Historie:
Pm8.03.00: zrušeny režimy DevSchool a RtSchool
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.