Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

HW klíč PROMOTIC

Základní informace:

Hardwarový klíč PROMOTIC (dále "HW klíč") slouží pro ochranu SW PROMOTIC a ochranu "know how" projektanta. V tomto klíči je vypálena kompletní informace o zakoupené licenci. HW klíč je nejběžnějším nosičem licence.

Každý HW klíč PROMOTIC je označen 4-místným číslem, které ho jednoznačně identifikuje (číslo licence). Toto číslo se nachází na bílém štítku, který je přilepen na HW klíči. Informace o klíči lze v runtime módu získat pomocí metody Pm.LicenceInfo, nebo nahlédnutím do INFO systému běžící aplikace – sekce /SYSTEM/Licence.

 
Systém PROMOTIC používá licenční klíče SENTINEL firmy SafeNet Ltd. Při objednávce lze zvolit různé typy klíčů:
USB klíč: standardní velikosti se zasunuje do USB portu počítače.
 
USB klíč: zmenšené velikosti se zasunuje do USB portu počítače.
 
POZOR - tento typ klíče je funkční od verze PROMOTIC Pm8.2.16 a PROMOTIC Pm8.3.17.
 
USB klíč: pro připojení na motherboard USB konektor.
 
POZOR - tento typ klíče je funkční od verze PROMOTIC Pm8.3.8.
 
Podle obsahu licence rozlišujeme 2 druhy licenčních klíčů PROMOTIC:
- Licenční klíč vývojový. Je dodáván spolu s vývojovým prostředím PROMOTIC (je v ceně licence PmDev). Bez vývojového licenčního klíče se vývojové prostředí PROMOTIC spustí v režimu PmFree.
- Licenční klíč runtime. Slouží jako nosič pro runtime licenci PROMOTIC. S runtime licenčním klíčem se systém PROMOTIC spustí vždy v aplikačním runtime módu. S tímto klíčem je možné aplikaci editovat nebo upravovat pouze v případě, kdy licenční klíč obsahuje licenci PmDevForRt (od verze PROMOTIC 7.3.0).
 
Do runtime HW klíče lze kdykoliv dodatečně přidávat další licence. Lze to provést hardwarově "přepálením" HW klíče (tzn. je potřeba tento klíč dopravit) nebo softwarově posláním souboru (např. emailem) s obsahem nové licence, viz Licenční soubor SWK rozšiřující obsah licenčního klíče.
 

Upgrade HwKey

Licence obsažené v klíči lze později kdykoliv rozšířit metodou:

hinstall.exe - Ovladač hardwarového klíče

Poznámka:

Pro správnou funkci HW klíče je potřeba mít nastaveny parametry, které lze upravovat programem Hinstall.exe (lze spouštět z cmd příkazového řádku), který je umístěn ve složce PROMOTIC (\Pm). Instalační program PROMOTIC tyto parametry nastavuje automaticky, ale ve speciálních případech lze parametry upravovat uživatelsky. Základní příkazy programu HInstall:

Upozornění v OS Windows Vista, 7, Server 2008 nutno spouštět s oprávněním Správce

 
>\Pm\hinstall -i .. Instaluje ovladač HW klíče
>\Pm\hinstall -r .. Odstraní ovladač HW klíče
>\Pm\hinstall -h .. Zobrazí další možné příkazy
>\Pm\hinstall -info .. Výpis stavu instalace (verze, priorita hledání klíče, atd.)
 

Známé problémy s instalací ovladače HW klíče

- Problém s provozováním PROMOTIC aplikace na OS Windows serverech a virtuálních počítačích.

Přestože se instalace ovladače na tomto OS "zdánlivě" podáří, tak aplikaci nelze spustit z důvodu nedostupnosti licence. Viz:

 
- V procesu klienta terminálových služeb (vzdálená plocha) není možný přístup k ovladači HW klíče.

Důvodem jsou nedostatečná práva přihlášeného klienta pro přístup k HW počítače. Tedy i k ovladači, který na tento HW klíč přistupuje.

V tomto režimu nelze instalovat systém PROMOTIC.

Tabulka kompatibility OS Windows a verze PROMOTIC

Následující přehled zobrazuje kompatibilitu verze PROMOTIC s verzí OS Windows. Součástí instalace systému PROMOTIC je i instalace ovladačů HW klíče. Tím je zajištěn i přístup aplikace přes ovladače k obsahu samotného HW klíče. Problémy mohou nastat v případě, že na nový operační systém je instalována starší verze PROMOTIC, která v době své distribuce tento OS Windows ještě neznala.
 
  32/64 bit OS Windows
PROMOTIC 98, ME XP XP embed Vista, 7, Server 2003 7 embed 10 Server 2008, 2012, 2016
verze <= 6(SP14f) Ano Ano Ano - - - -
verze <= 7.3.8 Ano Ano Ano - - - -
verze >= 7.3.9 - Ano Ano Ano (*) Ano (*) Ano (*) Ano (*)
verze <= 8.0.13 - Ano Ano (**) Ano (*) Ano (*) Ano (*) Ano (*)
verze <= 8.1.13 - Ano Ano (**) Ano (*) Ano (*) Ano (*) Ano (*)
verze <= 8.2.23 - Ano Ano (**) Ano (**) Ano (**) Ano (**) Ano (**)
verze <= 8.3.25 - Ano (^) Ano (^)(**) Ano (**) Ano (**) Ano (**) Ano (**)
verze >= 8.3.25 - Ano (***) Ano (***) Ano (***) Ano (**) Ano (**) Ano (**)

(*) = pouze s novým ovládačem HW klíče - Driver HASP

(**) = OS Windows může vyžadovat novější ovládač HW klíče - Driver HASP

(***) = Instalovaná verze PROMOTIC obsahuje instalátor ovládače HW klíče, který tento OS Windows nepodporuje. Nutno doinstalovat starší verzi ovladače. - Driver HASP

(^) = Intalace může vyžadovat vyšší verzi Windows installeru - Windows Installer

 
Doporučení:

Pokud je instalována starší verze Promotic na novější OS Windows a ovladač HW klíče dodaný s verzí není funkční, pak:

- Ukončete spuštěnou instalaci stornováním chybového okna.
- Stáhněte si instalační balíček aktualizovaného ovladače Driver HASP a dále postupujte podle návodu instalace.
- do verze 7.3.8 ovladačem DriverHWkey_4.104.5.24
- od verze 7.3.9 ovladačem DriverHWkey_6.51 nebo novější DriverHWkey_7.41
- pro Windows Embedded je určen speciální ovladač HASP_XPE_5.95
- ovladač 6.60 dodávaný od verze Pm8.2.11 již podporuje Windows Embedded a OS Windows 7 Embedded standard SP1
 
Verzi instalovaného ovladače lze zjistit spuštěním instalátoru ovladače HW klíče s parametrem -info. Například: c:\Pm\hinstall -info.

Spuštěním instalátoru ovladače HW klíče s parametrem -?, například: c:\Pm\hinstall -? lze zjistit jakou verzi ovladače instalátor obsahuje.

 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice