Promotic

Hardwarový (USB) licenční klíč

Základní informace:
Hardwarový klíč PROMOTIC (dále "HW klíč") je určen pro ochranu systému PROMOTIC a ochranu "know how" projektanta. V tomto klíči je vypálena kompletní informace o zakoupené licenci. HW klíč je nejběžnějším nosičem licence.
Každý HW klíč PROMOTIC je označen 4-místným číslem, které ho jednoznačně identifikuje (číslo licence). Toto číslo se nachází na bílém štítku, který je přilepen na HW klíči. Informace o klíči v runtime lze získat metodou Pm.LicenceInfo, nebo v INFO systému běžící aplikace – karta /SYSTEM/Licence.

Systém PROMOTIC používá licenční klíč SENTINEL od firmy SafeNet Ltd. Při objednávce lze zvolit různé typy klíčů:
 
USB klíč: Standardní velikost, zasunuje se do USB portu počítače.


USB klíč: Zmenšená velikost, zasunuje se do USB portu počítače.
 
Upozornění: Tento typ klíče je funkční od verze Pm8.2.16 a Pm8.3.17.


USB klíč: Pro připojení na motherboard USB konektor.
 
Upozornění: Tento typ klíče je funkční od verze Pm8.3.8.


Podle obsahu licence rozlišujeme 2 druhy licenčních klíčů PROMOTIC:
- Vývojový licenční klíč. Je dodáván spolu s vývojovým prostředím PROMOTIC (je v ceně licence PmDevProf). Bez vývojového licenčního klíče se vývojové prostředí PROMOTIC spustí v režimu PmFree.
- Runtime licenční klíč. Slouží jako nosič pro runtime licenci PROMOTIC. S tímto klíčem lze aplikaci editovat nebo upravovat v případě, pouze pokud licenční klíč obsahuje licenci PmDevForRt (od verze Pm7.3.1).


Do runtime HW klíče lze kdykoliv dodatečně přidávat další licence. Lze to provést hardwarově "přepálením" HW klíče (tzn. je potřeba tento klíč dopravit) nebo softwarově posláním souboru (např. emailem) s obsahem nové licence, viz Licenční soubor SWK rozšiřující obsah licenčního klíče.

Upgrade HwKey

Licence obsažené v HW klíči lze později kdykoliv rozšířit metodou:

hinstall.exe - Ovladač HW klíče

Pro správnou funkci HW klíče je nutno nastavit parametry, které lze upravovat programem hinstall.exe (lze spouštět z příkazového řádku), který je umístěn ve složce \Promotic\Tools\HwKey.
Instalační program PROMOTIC nastaví tyto parametry automaticky, ale ve speciálních případech lze parametry upravovat uživatelsky.
Upozornění v OS Windows Vista, 7, Server 2008 je nutno spouštět s oprávněním Správce

Základní příkazy programu:
>\Promotic\Tools\HwKey\hinstall -i .. Instaluje ovladač HW klíče
>\Promotic\Tools\HwKey\hinstall -r .. Odstraní ovladač HW klíče
>\Promotic\Tools\HwKey\hinstall -h .. Zobrazí další možné příkazy
>\Promotic\Tools\HwKey\hinstall -info .. Výpis stavu instalace (verze, priorita hledání klíče, atd.)

Známé problémy během instalace ovladače HW klíče

- Problém s provozováním aplikace PROMOTIC na OS Windows serverech a virtuálních počítačích.
Přestože se instalace ovladače na tomto OS "zdánlivě" podáří, tak aplikaci nelze spustit z důvodu nedostupnosti licence. Viz:


- V procesu klienta terminálových služeb (vzdálená plocha) není možný přístup k ovladači HW klíče.
Důvodem jsou nedostatečná oprávnění přihlášeného klienta pro přístup k HW počítače. Tedy i k ovladači, který na tento HW klíč přistupuje.
V tomto režimu nelze instalovat systém PROMOTIC.

Tabulka kompatibility OS Windows a verze PROMOTIC

Následující přehled zobrazuje kompatibilitu verze PROMOTIC s verzí OS Windows. Součástí instalace systému PROMOTIC je i instalace ovladačů HW klíče. Tím je zajištěn i přístup aplikace přes ovladače k obsahu samotného HW klíče. Problémy mohou nastat pokud na nový operační systém je instalována starší verze systému PROMOTIC, která v době své distribuce tento OS Windows ještě neznala.

  32/64-bit OS Windows
PROMOTIC 98, ME XP XP embed Vista, Server 2003 7, 7 embed 10, 11 Server 2008 - 2022
verze <= 6(SP14f) Ano Ano Ano - - - -
verze <= 7.3.8 Ano Ano Ano - - - -
verze >= 7.3.9 - Ano Ano Ano (*) Ano (*) Ano (*) Ano (*)
verze <= 8.0.13 - Ano Ano (**) Ano (*) Ano (*) Ano (*) Ano (*)
verze <= 8.1.13 - Ano Ano (**) Ano (*) Ano (*) Ano (*) Ano (*)
verze <= 8.2.23 - Ano Ano (**) Ano (**) Ano (**) Ano (**) Ano (**)
verze <= 8.3.25 - Ano (^) Ano (^)(**) Ano (**) Ano (**) Ano (**) Ano (**)
verze >= 8.3.25 - Ano (***) Ano (***) Ano (***) Ano (**) Ano (**) Ano (**)
verze >= 9.0.0 - - - (***) Ano (**) Ano (**) Ano (**)

(*) = pouze s novým ovladačem HW klíče - Driver HASP
(**) = OS Windows může vyžadovat novější ovladač HW klíče - Sentinel Driver
(***) = Instalovaná verze PROMOTIC obsahuje instalátor ovladače HW klíče, který tuto verzi OS Windows nepodporuje. Je nutno doinstalovat starší verzi ovladače. - Driver HASP
(^) = Instalace může vyžadovat vyšší verzi Windows installeru - Windows Installer

Doporučení:
Pokud je instalována starší verze systému PROMOTIC na novější OS Windows a ovladač HW klíče dodaný s verzí není funkční, pak:
- Ukončete spuštěnou instalaci stornováním chybového okna.
- Stáhněte instalační soubor aktualizovaného ovladače Driver HASP a dále postupujte podle návodu instalace.
- do verze 7.3.8 ovladačem DriverHWkey_4.104.5.24
- od verze 7.3.9 ovladačem DriverHWkey_6.51 nebo novější DriverHWkey_7.41
- pro Windows Embedded je určen speciální ovladač HASP_XPE_5.95
- ovladač 6.60 dodávaný od verze Pm8.2.11 již podporuje Windows Embedded a OS Windows 7 Embedded standard SP1


Verzi instalovaného ovladače lze zjistit spuštěním instalátoru ovladače HW klíče s parametrem -info. Například: hinstall.exe -info.
Spuštěním instalátoru ovladače HW klíče s parametrem -?, například: hinstall.exe -? lze zjistit jakou verzi ovladače instalátor obsahuje.

Historie:
Pm8.00.03: Nový ovladač HW klíče s lepší podporou OS Windows 7 a OS Windows Server 2008.
© MICROSYS, spol. s r.o.