Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

HW klíč PROMOTIC

Základní informace:

Hardwarový klíč PROMOTIC (dále "HW klíč") slouží pro ochranu SW PROMOTIC a ochranu "know how" projektanta. V tomto klíči je vypálena kompletní informace o zakoupené licenci. HW klíč je nejběžnějším nosičem licence.

Každý HW klíč PROMOTIC je označen 4-místným číslem, které ho jednoznačně identifikuje (číslo licence). Toto číslo se nachází na bílém štítku, který je přilepen na HW klíči. Informace o klíči lze v runtime získat pomocí metody Pm.LicenceInfo, nebo nahlédnutím do INFO systému běžící aplikace – sekce /SYSTEM/Licence.

 
Systém PROMOTIC používá licenční klíče SENTINEL firmy SafeNet Ltd. Při objednávce lze zvolit různé typy klíčů:
USB klíč: standardní velikosti se zasunuje do USB portu počítače.
 
USB klíč: zmenšené velikosti se zasunuje do USB portu počítače.
 
POZOR - tento typ klíče je funkční od verze PROMOTIC Pm8.2.16.
 
USB klíč: pro připojení na motherboard USB konektor.
 
POZOR - tento typ klíče je funkční od verze PROMOTIC Pm8.3.8.
 
Podle obsahu licence rozlišujeme 2 druhy licenčních klíčů PROMOTIC:
- Licenční klíč vývojový. Je dodáván spolu s vývojovým prostředím PROMOTIC (je v ceně licence PmDev). Bez vývojového licenčního klíče se vývojové prostředí PROMOTIC spustí v režimu PmFree.
- Licenční klíč runtime. Slouží jako nosič pro runtime licenci PROMOTIC. S runtime licenčním klíčem se systém PROMOTIC spustí vždy v aplikačním runtime módu. S tímto klíčem je možné aplikaci editovat nebo upravovat pouze v případě, kdy licenční klíč obsahuje licenci PmDevForRt (od verze PROMOTIC 7.3.0).
 
Do runtime HW klíče lze kdykoliv dodatečně přidávat další licence. Lze to provést hardwarově "přepálením" HW klíče (tzn. je potřeba tento klíč dopravit) nebo softwarově posláním souboru (např. emailem) s obsahem nové licence, viz Licenční soubor SWK rozšiřující obsah licenčního klíče.
 
Poznámka:

Pro správnou funkci HW klíče je potřeba mít nastaveny parametry, které lze upravovat programem Hinstall.exe (lze spouštět z DOS příkazového řádku), který je umístěn ve složce PROMOTIC (\Pm). Instalační program PROMOTIC tyto parametry nastavuje automaticky, ale ve speciálních případech lze parametry upravovat uživatelsky. Základní příkazy programu HInstall:

Upozornění v OS Windows Vista, 7, Server 2008 nutno spouštět s oprávněním Správce

>\Pm\Hinstall -i .. Instaluje ovladač HW klíče
>\Pm\Hinstall -r .. Odstraní ovladač HW klíče
>\Pm\Hinstall -h .. Zobrazí další možné příkazy
>\Pm\Hinstall -info .. Výpis stavu instalace (verze, priorita hledání klíče, atd.)
 

Známé problémy s instalací ovladače HW klíče

- Pokud je nutné instalovat starší verzi systému PROMOTIC (od 7.3.9 výše) na nový počítač s novým OS Windows pro Desktop a instalace ovladače HW klíče selže, pak následuje tento postup:
- Dokončete spuštěnou instalaci stornováním chybového okna.
- Stáhněte si instalaci aktualizovaného ovladače Driver HASP a dále postupujte podle návodu instalace.
 
- Podobný problém souvisí s OS Windows 2003 Server. Tam je implicitně po instalaci zvolená velmi striktní ochrana dat (DEP). To způsobí, že ovladač HW klíče je sice úspěšně nainstalován, ale systému PROMOTIC není umožněn přístup k tomuto zařízení. Řešením je snížení úrovně zabepečení parametru noexecute v souboru Boot.ini (skrytý, systémový).

Postup:

1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač a poté vyberte Vlastnosti.
2. Klepněte na kartu Upřesnit a ve skupinovém rámečku Spuštění a zotavení systému klepněte na tlačítko Nastavení.
3. Ve skupinovém rámečku Spuštění systému klepněte na tlačítko Upravit. Soubor Boot.ini se otevře v Poznámkovém bloku.
4. V Poznámkovém bloku klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Najít.
5. Do pole Najít zadejte /noexecute a klepněte na tlačítko Najít další.
6. V okně Najít klepněte na tlačítko Storno.
7. Nahraďte text úroveň_zásady řetězcem AlwaysOff.

Přepínač souboru Boot.ini by měl nyní vypadat takto: /noexecute=AlwaysOff. Další informace: http://support.microsoft.com/kb/875352.

 
- Problém s provozováním PROMOTIC aplikace na OS Windows serverech a virtuálních počítačích.

Přestože se instalace ovladače na tomto OS "zdánlivě" podáří, tak aplikaci nelze spustit z důvodu nedostupnosti licence. Viz:

 
- V procesu klienta terminálových služeb (vzdálená plocha) není možný přístup k ovladači HW klíče.

Důvodem jsou nedostatečná práva přihlášeného klienta pro přístup k HW počítače. Tedy i k ovladači, který na tento HW klíč přistupuje.

V tomto režimu nelze instalovat systém PROMOTIC.

Historie kompatibility ovladačů HW klíče v závislosti na OS Windows a verzi systému PROMOTIC

Součástí instalace systému PROMOTIC je i instalace ovladačů HW klíče. Tím je zajištěn i přístup aplikace přes ovladače k obsahu samotného HW klíče. Problémy mohou nastat v případě, že na nový operační systém je instalována starší verze PROMOTIC, která v době své distribuce tento OS Windows ještě neznala. Následující přehled zobrazuje kompatibilitu verze ovladače s verzí OS Windows.
 
Verzi instalovaného ovladače lze zjistit spuštěním instalátoru ovladače HW klíče s parametrem -info. Například: c:\Pm\hinstall -info.

Spuštěním instalátoru ovladače HW klíče s parametrem -?, například: c:\Pm\hinstall -? lze zjistit jakou verzi ovladače instalátor obsahuje.

 
HW key ovladačPromotic version32/64 bit WindowsXPWin7
version Date782000XP20032003 R2Vista20082008 R278201210embedembed
4.99.5.20 09/20057.1.0-7.1.5 - YY---------Y-
4.104.5.24 09/20077.2.0-7.5.3 - YYY-YY-----Y-
5.75 12/2009- 8.0.3 - 8.0.8 YYYYYYYY-----
5.86 01/20107.5.4 8.0.9 YYYYYYYY-----
5.95 10/20107.5.5-7.5.7 8.0.10-8.1.10 YYYYYYYYY----
6.51 10/2012- 8.2.0 YYYYYYYYYY---
6.55 01/2013-
8.1.11,
8.2.5 - 8.2.7
YYYYYYYYYY---
6.56 03/2013- 8.2.8-8.2.10YYYYYYYYYY---
6.60 08/2013- 8.2.11-8.2.15 -YYYYYYYYYYYY
6.62 05/2014-
8.2.16-8.2.21
8.3.0-8.3.4
-YYYYYYYYYYYY
7.32 04/2015-
8.2.22
8.3.5 --8.3.7
-YYYYYYYYYYYY
7.41 11/2015-
8.2.23
8.3.9 -->
-YYYYYYYYYYYY
Y je určen pro danou verzi OS Windows
- není určen pro danou verzi OS Windows
 
Doporučení:

Pokud je instalována starší verze Promotic na novější OS Windows a ovladač HW klíče dodaný s verzí není funkční, pak jej lze nahradit:

- do verze 7.3.8 ovladačem DriverHWkey_4.104.5.24
- od verze 7.3.9 ovladačem DriverHWkey_6.51 nebo novější DriverHWkey_7.41
- pro Windows Embedded je určen speciální ovladač HASP_XPE_5.95
- ovladač 6.60 dodávaný od verze Pm8.2.11 již podporuje Windows Embedded a OS Windows 7 Embedded standard SP1
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice