Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Systém PROMOTIC a virtuální počítače

Tato kapitola popisuje způsob použití systému PROMOTIC na virtuálních počítačích. Co je to vlastně virtuální počítač? Zpravidla se jedná o systém kde na jednom serveru (hardware) běží několik instancí (různých) operačních systémů, které se navenek jeví jako samostatné hardwarové platformy (a přitom se fyzicky jedná stále pouze o jeden server).

Virtuální počítače tedy umožňují oddělení jednotlivých systémů/aplikací od sebe tak, aby jedna aplikace nemohla ovlivnit jinou aplikaci, nebo aby nemohla ovlivnit samotný operační systém fyzického počítače (serveru).

K tomuto účelu jsou dnes k dispozici nejrůznější virtualizační prostředí, například Microsoft Virtual PC, VirtualBox od firmy Oracle, nebo různé verze VMware. Některé z těchto prostředí je potřeba nainstalovat na hostitelský systém (HOST). V prostředí virtuálního počítače je pak možné nainstalovat další hostované operační systémy (GUEST).

Specifika provozování systému PROMOTIC ve virtuálních prostředích

Systém PROMOTIC se velmi často používá ke sběru dat z různých podřízených systémů připojených k počítači přes Ethernet nebo přes sériový port počítače (RS232/485). Hotová aplikace PROMOTIC ke svému běhu ve většině případů také vyžaduje licenci, viz Typy nosičů PROMOTIC licencí. Zde je nutno si uvědomit, že GUEST systémy mívají omezený přístup k fyzickým prostředkům počítače (síťová karta, USB, COM porty) a proto přístup například k sériovým nebo USB portům může být výrazně omezený nebo dokonce zcela nemožný.

Možnost zpřístupnění těchto fyzických prostředků HOST počítače ve virtuálním prostředí je závislé na použitém virtualizačním prostředí. Některá prostředí neumožňují použít USB a v těchto případech je nutno zvážit jiný způsob licencování systému PROMOTIC, například síťový klíč (PmLicServer).

Pokud lze použít např. USB HW klíč nebo sériový port ve virtuálním počítači, pak je nutno si uvědomit, že jeho použití ve virtuálním počítači znamená, že tento hardware nebude dostupný pro HOST počítač ani pro případné další virtuální počítače na stejném fyzickém počítači. To znamená, že jeden fyzický hardware může být současně dedikován pouze pro jeden počítač (fyzický nebo virtuální).

Zajistit, aby ve virtuálním počítači byl trvale dostupný přes USB port, se dá buď čistě SW prostředky (zpřístupnění USB na fyzickém HOST počítače jako USB ve virtuálním GUEST počítači) nebo pomocí HW zařízení, které umožňuje provozovat virtuální USB porty přes síť (Ethernet).

Možná řešení licencování aplikace provozované na virtuálním PC.
Ve virtuálním počítači, dokonce i s přístupem přes protokol RDP (Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP)), lze použít licenci na všech nosičích licence, viz Typy nosičů PROMOTIC licencí. Ve všech případech je nutno využít lokální nebo síťové služby Licenční server PmLicServer. Poznámka! Jedině v případě, že aplikace běží jako služba s uživatelským rozhraním nabízeným pouze přes web, lze licenci na nosiči hwkey - Hardwarový (USB) licenční klíč číst i přímo, bez použití lokální služby Licenční server PmLicServer.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice