Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Systém PROMOTIC a virtuální počítače

Tato kapitola popisuje způsob použití systému PROMOTIC na virtuálních počítačích. Co je to vlastně virtuální počítač? Zpravidla se jedná o systém kde na jednom serveru (hardware) běží několik instancí (různých) operačních systémů, které se navenek jeví jako samostatné hardwarové platformy (a přitom se fyzicky jedná stále pouze o jeden server).
 
Virtuální počítače tedy umožňují oddělení jednotlivých systémů/aplikací od sebe tak, aby jedna aplikace nemohla ovlivnit jinou aplikaci, nebo aby nemohla ovlivnit samotný operační systém fyzického počítače (serveru).
 
K tomuto účelu jsou dnes k dispozici nejrůznější virtualizační prostředí, například Microsoft Virtual PC, VirtualBox od firmy Oracle, nebo různé verze VMware. Některé z těchto prostředí je potřeba nainstalovat na hostitelský systém (HOST). V prostředí virtuálního počítače je pak možné nainstalovat další hostované operační systémy (GUEST).
 
Specifika provozování systému PROMOTIC ve virtuálních prostředích
 
Systém PROMOTIC se velmi často používá ke sběru dat z různých podřízených systémů připojených k počítači přes Ethernet nebo přes sériový port počítače (RS232/485). Hotová aplikace PROMOTIC ke svému běhu ve většině případů také vyžaduje licenci ve formě HW klíče. Zde je nutno si uvědomit, že GUEST systémy mívají omezený přístup k fyzickým prostředkům počítače (síťová karta, USB, COM porty) a proto přístup například k sériovým či USB portům může být výrazně omezený nebo dokonce zcela nemožný.
 
Možnost zpřístupnění těchto fyzických prostředků HOST počítače ve virtuálním prostředí je závislé na použitém virtualizačním prostředí. Některá prostředí neumožňují použít USB a v těchto případech je nutno zvážit jiný způsob licencování systému PROMOTIC, například síťový klíč (PmLicServer).
 
Pokud je možné použít např. USB HW klíč nebo sériový port ve virtuálním počítači, pak je nutno si uvědomit, že jeho použití ve virtuálním počítači znamená, že tento hardware nebude dostupný pro HOST počítač ani pro případné další virtuální počítače na stejném fyzickém počítači. To znamená, že jeden fyzický hardware může být současně dedikován pouze pro jeden počítač (fyzický nebo virtuální).
 
Možná řešení licencování aplikace provozované na virtuálním PC.
1) HW klíč je zasunut v hostujícím PC a zpřístupněn ve virtuálním počítači. Viz výše.
 
pak lze podle charakteru aplikace a způsobu jejího spouštění a prohlížení licencovat takto:
a) HW klíč s obsahem licence - pro aplikace, na které se přistupuje přes Web klienty a je spouštěna po startu OS Windows nebo jako služba OS Windows.
b) pomocí služby Licenční server PmLicServer (obsahuje HW klíč a SW soubor(y) s obsahem licence) - pro aplikace, které se ovladají nebo spouští přes protokol RDP (Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP))
2) HW klíč je pomocí USB/Ethernet převodníku zpřístupněn ve virtuálním počítači. Toto řešení není zcela vyzkoušené. Při testování na jednom konkrétním zařízení docházelo po čase k selhání dostupnosti USB portu. Použití pro aplikaci je stejné jako v předchozím případě.
3) HW klíč je zasunut v samostatném počítači dostupným v Ethernet síti a s běžící službou Licenční server PmLicServer. Výhodou tohoto řešení je, že může být provozováno na levném jednoúčelovém zařízení a může hostovat licence dalším aplikacím.
4) Poslední a nedoporučované řešení je licence vložená do SW klíče s kontrolou HW. Toto řešení může přestat fungovat kdykoliv pokud dojde k nějaké změně konfigurace nebo k aktualizaci SW virtuálního PC.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice