Update cookies preferences
Promotic

Systém PROMOTIC a virtuální počítače

Tato kapitola popisuje způsob použití systému PROMOTIC na virtuálních počítačích. Co je to vlastně virtuální počítač? Obvykle se jedná o systém kde na jednom serveru (hardware) běží několik instancí (různých) operačních systémů, které se navenek jeví jako samostatné hardwarové platformy (a přitom se fyzicky jedná stále pouze o jeden server).

Virtuální počítače tedy umožňují oddělení jednotlivých systémů/aplikací od sebe tak, aby jedna aplikace nemohla ovlivnit jinou aplikaci, nebo aby nemohla ovlivnit samotný operační systém fyzického počítače (serveru).

K tomuto účelu jsou dnes k dispozici nejrůznější virtualizační prostředí, například Microsoft Virtual PC, VirtualBox od firmy Oracle, nebo různé verze VMware. Některé z těchto prostředí je potřeba nainstalovat na hostitelský systém (HOST). V prostředí virtuálního počítače je pak možné nainstalovat další hostované operační systémy (GUEST).

Specifika provozování systému PROMOTIC ve virtuálních prostředích

Systém PROMOTIC se velmi často používá ke sběru dat z různých podřízených systémů připojených k počítači přes Ethernet nebo přes sériový port počítače (RS232/485). Hotová aplikace PROMOTIC ke svému běhu obvykle také vyžaduje licenci, viz Typy nosičů PROMOTIC licencí. Zde je nutno si uvědomit, že GUEST systémy mívají omezený přístup k fyzickým prostředkům počítače (síťová karta, USB, COM porty) a proto přístup například k sériovým nebo USB portům počítače může být výrazně omezený nebo dokonce zcela nemožný.

Možnost zpřístupnění těchto fyzických prostředků HOST na virtuálním počítači je závislé na použitém virtualizačním prostředí. Některá prostředí neumožňují použít USB a v těchto případech je nutno zvážit jiný způsob licencování systému PROMOTIC, například PmLicServer.

Pokud lze použít např. USB HW klíč nebo sériový port na virtuálním počítači, pak je nutno si uvědomit, že jeho použití na virtuálním počítači znamená, že tento hardware nebude dostupný pro HOST počítač ani pro případné další virtuální počítače na stejném fyzickém počítači. To znamená, že jeden fyzický hardware může být současně dedikován pouze pro jeden počítač (fyzický nebo virtuální).

Zajistit, aby na virtuálním počítači byl trvale dostupný přes USB port, se dá buď čistě SW prostředky (zpřístupnění USB na fyzickém HOST počítače jako USB na virtuálním počítači GUEST) nebo pomocí HW zařízení, které umožňuje provozovat virtuální USB porty v síti Ethernet.

Možná řešení licencování aplikace provozované na virtuálním počítači.
Způsob licencování aplikace PROMOTIC na virtuálním počítači, dokonce i s přístupem přes protokol RDP - viz Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows (RDP).
© MICROSYS, spol. s r.o.