Promotic

OS Windows Embedded a PROMOTIC

OS Windows Embedded (Windows 7 Embedded, Windows XP Embedded) je "zeštíhlená" verze OS Windows navržená a konfigurovaná (obvykle) výrobcem hardware pro jejich konkrétní model.

Příklady výrobců a prodejců hardware pro OS Windows Embedded, na kterých byl systém PROMOTIC testován:
- Bernecker&Rainer, viz http://www.br-automation.com, např. 5PP320.1214-39 = Průmyslový panelový počítač s dotykovou obrazovkou
- ELCOM, a.s., viz http://www.elcomgroup.cz
- AMiT, spol. s r.o., viz https://amitomation.cz, např. APT4015AW = Průmyslový panelový počítač s dotykovou obrazovkou
- Mikroklima, spol. s r.o., viz http://www.mikroklima.cz


S instalaci systému PROMOTIC na tato zařízení je vhodné začít až tehdy, když jsou zcela jasné podmínky, které omezují přístup instalaci na primární disk. A to i tehdy, chceme-li instalovat systém PROMOTIC na sekundární disk. Například velikost volného prostoru na disku, povolení zápisu na primární disk, atd. Při splnění těchto podmínek proběhne instalace obvykle bez problémů.

Po instalaci je vhodné pomocí příkladů v systému PROMOTIC postupně zkontrolovat funkčnost celého systému. Konkrétní instalace OS Windows Embedded může být výrobcem HW "ořezána" o některé technologie, které jsou v plné instalaci OS Windows zaručeny.
Například:
Písmo - nezbytné písma jsou Microsoft Sans Serif, Arial a Courier New.
Ovladač HW klíče - během instalace může také selhat zavedení ovladače HW klíče. Dodavatel nezaručuje jeho funkčnost na OS Windows Embedded. Pokud ovladač dodaný s PROMOTIC instalací selže, pak ho lze nahradit ovladačem starším.


Použití aplikace PROMOTIC na počítači s OS Windows Embedded může být vhodné například pro tyto potřeby:
- Koncentrátor dat. Aplikace PROMOTIC sbírá data z různých komunikací (sériová linka, Ethernet ...), tyto data zpracovává a poskytuje je vyšším úrovním řízení například přes Ethernet. Zde aplikace nemusí mít ani žádné grafické rozhraní.
- Web server. Aplikace PROMOTIC obsahuje například stejnou funkčnost jako koncentrator dat, ale navíc nabízí grafické rozhraní jako Web server (nabízí Web obrazy, atd.).
- Grafický terminál. Některé počítače s OS Windows Embedded mají také vlastní display (často TouchPanel), na kterém lze zobrazovat obrazy aplikace PROMOTIC.
- atd.


Poznámka:
Do počítače s OS Windows Embedded se instaluje standardní verze systému PROMOTIC, tzn. pro OS Windows Embedded není žádná speciálni verze systému PROMOTIC. V systému PROMOTIC také nejsou žádné testy na tuto verzi OS Windows, tzn. systém PROMOTIC beží na OS Windows Embedded stejně jako na jiných verzích OS Windows.
© MICROSYS, spol. s r.o.