Promotic

Objednávka licencí systému PROMOTIC

Objednávka  Celkem: 0


Vyplněním a odesláním tohoto formuláře dáváte aktivní souhlas se zpracováním svých osobních dat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - ("GDPR"). Podrobné informace o pravidlech zpracování vašich osobních údajů naleznete zde.

- Další informace viz Ceník systému PROMOTIC.
- Uvedené ceny jsou bez DPH. Ke každé zásilce bude připočten expediční a manipulační poplatek. Expediční a manipulační poplatek nebude účtován zákazníkům v rámci EU, pokud zaslání licencí, faktur, atd. proběhne pouze elektronickou formou. Viz: PmExped.
- Nosičem nové develop/runtime licence systému PROMOTIC je obvykle USB HW klíč. Pro upgrade licencí se standardně používá Licenční soubor SWK rozšiřující obsah licenčního klíče, zasílaný e-mailem. Při požadavku na jiný způsob licencování (Softwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty operačního systému Windows nebo Licenční server PmLicServer) kontaktujte obchodní oddělení.

Návod k objednávce licencí

Vyplňování formuláře objednávky je rozděleno do 4 kroků. Přepínáním karet Krok 1-4 se lze ve formuláři pohybovat. Přesun na další krok je umožněn, pokud jsou vyplněny povinné údaje ve formuláři předchozího kroku.
Krok 1 - Volí se měna pro platbu objednávky.

Krok 2 - Plocha se rozdělí na dva bloky ve kterých lze vytvořit požadované licence a do nich vkládat požadované položky.
Levý blok zobrazuje přehled o průběžném stavu objednávky. Označením (zelený barevný podklad) položky v levém bloku se v pravém bloku zobrazuje vše co lze s danou položkou vykonat.
Pravý blok formuláře slouží k editaci nebo k informaci o aktivní (zelené) položce objednávky.
Příklad - Rozsah licence (PmRtProf, 3x PmDataClient, PmDB, PmS7)
V levém bloku je označeno "Přidat licenci".
V pravém bloku zvolte tlačítkem "+" licenci "PmRtProf". Tato licence se vloží do seznamů v levém bloku a zeleně označí.
Vpravo jsou nabídnuty všechny položky, které může tato licence obsahovat. Ty lze do této licence vkládat opět tlačítkem "+".
V políčku u položky "PmDataClient" vepište 3 a přidejte tlačítkem "+"
Také přidejte tlačítkem "+" položky "PmDb" a "PmS7"
Pokud tato licence danou položku obsahuje, pak je vpravo barevně označena a tlačítkem "-" ji lze z licence odebrat.
Označením položky Nosič .. licence lze vpravo změnit Médium, na kterém bude licence dodána.


Krok 3 - Vyplňují se kontaktní údaje objednatele.

Krok 4 - Celkový přehled objednávky v takovém rozsahu jak bude zaslána dodavateli. Tlačítkem Tisk objednávky lze obsah objednávky vytisknout. A tlačítkem Odeslání objednávky je objednávka zaslána dodavateli a obsah bude odstraněn.
© MICROSYS, spol. s r. o.