Update cookies preferences
Promotic

Objednávka licencí systému PROMOTIC

Objednávka  Celkem: 0


Vyplněním a odesláním tohoto formuláře dáváte aktivní souhlas se zpracováním svých osobních dat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - ("GDPR"). Podrobné informace o pravidlech zpracování vašich osobních údajů naleznete zde.

- Další informace viz Ceník systému PROMOTIC.
- Uvedené ceny jsou bez DPH. Ke každé zásilce bude připočten expediční a manipulační poplatek. Expediční a manipulační poplatek nebude účtován zákazníkům v rámci EU, pokud zaslání licencí, faktur, atd. proběhne pouze elektronickou formou. Viz: PmExped.
- Nosičem nové develop/runtime licence systému PROMOTIC je obvykle USB HW klíč. Pro upgrade licencí se standardně používá Licenční soubor SWK rozšiřující obsah licenčního klíče, zasílaný emailem. Při požadavku na jiný způsob licencování (Softwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty OS Windows nebo Licenční server PmLicServer) kontaktujte obchodní oddělení.

Návod k objednávce licencí

Vyplňování formuláře objednávky je rozděleno do 4 kroků. Přepínáním karet Krok 1-4 se lze ve formuláři pohybovat. Přesun na další krok je umožněn, pokud jsou vyplněny povinné údaje ve formuláři předchozího kroku.
Krok 1 - Volí se měna pro platbu objednávky.

Krok 2 - Plocha se rozdělí na dva bloky ve kterých lze vytvořit požadované licence a do nich vkládat požadované položky.
Levý blok zobrazuje přehled o průběžném stavu objednávky. Označením (zelený barevný podklad) položky v levém bloku se v pravém bloku zobrazuje vše co lze s danou položkou vykonat.
Pravý blok formuláře slouží pro editaci nebo k informaci o aktivní (zelené) položce objednávky.
Příklad - Rozsah licence (PmRtProf, 3x PmDataClient, PmDB, PmS7)
V levém bloku je označeno "Přidat licenci".
V pravém bloku zvolte tlačítkem "+" licenci "PmRtProf". Tato licence se vloží do seznamů v levém bloku a zeleně označí.
Vpravo jsou nabídnuty všechny položky, které může tato licence obsahovat. Ty lze do této licence vkládat opět tlačítkem "+".
V políčku u položky "PmDataClient" vepište 3 a přidejte tlačítkem "+"
Také přidejte tlačítkem "+" položky "PmDb" a "PmS7"
Pokud tato licence danou položku obsahuje, pak je vpravo barevně označena a tlačítkem "-" ji lze z licence odebrat.
Označením položky Nosič .. licence lze vpravo změnit Médium, na kterém bude licence dodána.


Krok 3 - Vyplňují se kontaktní údaje objednatele.

Krok 4 - Celkový přehled objednávky v takovém rozsahu jak bude zaslána dodavateli. Tlačítkem Tisk objednávky lze obsah objednávky vytisknout. A tlačítkem Odeslání objednávky je objednávka zaslána dodavateli a obsah bude odstraněn.
© MICROSYS, spol. s r.o.