Promotic

Softwarový licenční klíč (.swk) vázaný na systémové komponenty OS Windows

"SW klíč vázaný na systémové komponenty OS Windows" je jedním z méně používaných způsobů distribuce runtime licencí systému PROMOTIC.
Nejčastěji jsou licence systému PROMOTIC distribuovány v HW klíči v USB provedení. "SW klíč vázaný na systémové komponenty OS Windows" je nejčastěji používán ve virtuálních počítačích nebo jednoúčelových zařízeních, kde přítomnost HW klíče není z různých důvodů žádoucí. Nevýhodou tohoto způsobu licencování je omezená přenositelnost tohoto klíče na jiný počítač.
Aby bylo možné tento způsob klíčování použít, aplikace musí být vytvořena v systému PROMOTIC verze Pm9.0.9 (tzn. verze od roku 2020) a novější.

Upozornění:
 
Tento typ nosiče licencí PROMOTIC je svázán s operačním systémem Windows cílového počítače a není možné jej neomezeně přemisťovat z jednoho OS Windows na jiný. Změnu vazby na operačním systému Windows lze provést maximálně 1x za 2 roky. Tato změna je podmíněna vygenerováním a zakoupením nového nosiče (.swk souboru). Původní obsah licencí bude přenesen do tohoto nového nosiče (.swk souboru).

Distribuce:
V případě požadavku zákazníka na runtime s "SW klíčem vázaným na systémové komponenty OS Windows" se použije PmManager nebo lze použít i nástroj PmSwLic.exe, který je k dispozici ve složce \Promotic\Tools\PmSwLic nebo je ke stažení: https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm.
Tento nástroj spusťte na cílovém počítači (na kterém bude provozována aplikace PROMOTIC) běžným způsobem (ne "Spustit jako správce"). Nástroj je nutné "Spustit jako správce" pouze pokud bude aplikace PROMOTIC užívající tuto licenci také spouštěna "jako správce". Po spuštění tento nástroj vytvoří ve stejné složce soubor PmSwLic.dat s informacemi o systémových komponentách OS Windows, Tento soubor je nutné zaslat emailem do firmy MICROSYS aby mohla být vygenerována licence.
Upozornění: Spuštění programu PmSwLic.exe může zabránit instalovaný antivirový program.

Na základě souboru PmSwLic.dat a objednávky firma MICROSYS následně vytvoří příslušný licenční soubor PmXXXX.swk, ve kterém je obsažena celá příslušná runtime licence PROMOTIC (PmXXXX.swk je název příslušného licenčního souboru).
V názvu licenčního souboru je obsaženo číslo licence (např. název licenčního souboru je Pm3401.swk, kde 3401 je číslo licence).

Rozšíření těchto klíčů probíhá stejně jako rozšíření HW klíčů, tzn. v objednávce je nutné uvést číslo rozšiřovaného klíče.
V případě významnější změny konfigurace příslušného počítače, kdy příslušný SW klíč přestane fungovat, je nutno konzultovat jeho znovuzprovoznění s firmou MICROSYS.

Zprovoznění:
- Licenční soubor je nutno zkopírovat do složky ?:\Promotic\Licences.
- V INI souboru aplikace je pak nutné doplnit nebo upravit klíč Media v sekci [Licence] následujícím způsobem:
[Licence]
Medium=swkey:PmXXXX.swk


Upozornění:
- Tato licence není přenosná na jiný počítač !
- Licenční soubor (tzn. soubor PmXXXX.swk) je jednoznačně přiřazen pouze ke konkrétním systémovým komponentům OS Windows počítače (WindowsId, SystemId, DomainName, ...).
- Licenční soubor obsahuje celou požadovanou licenci.
- Licenční soubor je nutno zkopírovat do složky ?:\Promotic\Licences.
© MICROSYS, spol. s r. o.