Update cookies preferences
Promotic

Síťový licenční klíč

Licenční soubor (tzn. soubor PmXXXX.swk) určený pro Licenční server PmLicServer obsahuje síťovou licenci pro PROMOTIC aplikaci (licenční klient). V názvu licenčního souboru je obsaženo číslo licence (např. název licenčního souboru je Pm3401.swk, kde 3401 je číslo licence).
 
Tento druh licenčního souboru je jednoznačně přiřazen pouze jednomu konkrétnímu Licenční server PmLicServer, který je sám chráněn svým vlastním HW klíčem. To znamená, že konkrétní licenční soubor je funkční pouze s programem Licenční server PmLicServer na počítači, na kterém je umístěn konkrétní HW klíč.
 
V licenčním souboru je obsažena celá licence pro PROMOTIC aplikaci.
 
Podrobnější popis konfigurace, umístění licenčních souborů a princip síťových licencí - viz Licenční server PmLicServer.

Upozornění:
 
Síťová licence je platná pouze pro jednu běžící aplikaci. Pokud mají na počítači běžet aplikace dvě (tvořící jeden logický celek např. server a vizualizace), pak každá z nich potřebuje svojí vlastní licenci.

Zprovoznění:
a) Licenční server - Licenční soubor je nutno zkopírovat do složky "?:\Promotic\Licences".
b) Licenční klient - V INI souboru aplikace (pro runtime - PmRt) nebo v INI souboru PROMOTIC (pro vývojové prostředí - PmDev a PmDevSchool) (od verze Pm8.3.0) je nutno vytvořit sekci [Licence] a v ní klíč Medium následovně (odkaz na Licenční server PmLicServer a na konkrétní Síťový licenční klíč):
[Licence]
Medium=netkey:http://192.168.1.99:5656/Pm1234.swk
 
, kde netkey znamená síťovou licenci, http nebo https určuje protokol, následuje IP adresa nebo název počítače, port interního Web serveru a název licenčního SWK souboru.

Upozornění:
 
Přihlášený Windows uživatel musí mít povolená oprávnění zapisovat do následujících souborů:
- do app.ini souborů aplikace PROMOTIC vázaných na Licenční server PmLicServer


Doporučení:
- Licenční soubor doporučujeme zálohovat (archivovat).

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.