Promotic

Ceník systému PROMOTICCeník je platný od 1.2.2024. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ke každé objednané licenci je nutné uvést:
- požadovaný typ nosiče licence
- informaci o verzi SCADA systému PROMOTIC, se kterou bude licence použita (pokud nebude verze PROMOTIC uvedena správně, pak nemusí zakoupená licence korektně fungovat).


1. Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC

 
1. Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC:
 
Cena
Umožňuje vývoj a ladění aplikací. Ve vývojovém prostředí jsou funkční všechny PROMOTIC komponenty (standardní rozhraní, komunikační ovladače, 10x PmWebClient, atd.). Aktuální verze systému PROMOTIC je vždy k dispozici ke stažení na https://www.promotic.eu/cz/. Upgrade na novou verzi je vždy zdarma. K ceně licence je dále přičtena cena licenčního klíče – viz sekce 6. EUR
PmDevFree Bezplatné vývojové prostředí pro aplikace do 100 proměnných (bez licenčního klíče, od verze Pm8.0.0) Zdarma Zdarma
PmDevProf Vývojové prostředí pro aplikace bez omezení velikosti. 9000 370
PmDevSchool Vývojové prostředí pro školy (síťová multilicence). 1000 40
PmDevForRt Omezené vývojové prostředí pro runtime licenci (od verze 7.3.1) 5000 210

2. Licence pro runtime prostředí PROMOTIC

 
2. Licence pro runtime prostředí PROMOTIC:
 
Cena
- Umožňuje trvalé provozování aplikace po neomezeně dlouhou dobu na jednom počítači. Runtime licence zahrnují také funkčnost trendů, alarmů a eventů – pro tyto funkce není nutno zakoupit další rozšiřující licence.
 
- Do velikosti aplikace se počítají trvalé proměnné v objektech PmaData, PmaDataTable a proměnné dalších objektů v kartě "Data". Do velikosti aplikace se nepočítají proměnné Pmg objektů a proměnné definované ve skriptech.
 
- K ceně licence je dále přičtena cena licenčního klíče – viz sekce 6.
EUR
PmRtFree Bezplatná runtime licence pro aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů (nevyžaduje licenční klíč). Obsahuje 2x PmWebClient ze sekce 4 a všechny rozšiřující licence z oddílů 3 tohoto ceníku. Zdarma Zdarma
PmRt100 Velikost aplikace do 100 proměnných. Při zakoupení této runtime licence se na všechny komponenty ze sekcí 3 a 4 vztahuje sleva 70%. 5000 210
PmRt500 Velikost aplikace do 500 proměnných.
(od verze Pm8.3.17)
12000 495
PmRt1000 Velikost aplikace do 1 000 proměnných.
(od verze Pm8.3.17)
20000 825
PmRt5000 Velikost aplikace do 5 000 proměnných.
(od verze Pm8.3.17)
35000 1445
PmRt50000 Velikost aplikace do 50 000 proměnných.
(od verze Pm8.3.17)
50000 2070
PmRtProf Neomezená velikost aplikace (limitováno výkonem hardware a OS Windows). 75000 3100


 
3. Licence pro komunikace a rozhraní:
 
Cena
  EUR
PmDriverPack Balíček všech komunikačních ovladačů a standardních rozhraní z této sekce (3) ceníku. 60000 2480
PmOPC Přístup k OPC serverům. Umožňuje použit:
- komunikační ovladač PmOpcUaClient pro komunikaci OPC UA (od verze Pm9.0.9).
- objekt PmaOpcDaClient pro komunikaci OPC DA.
13000 540
PmChar Znakový/binární uživatelsky konfigurovatelný ovladač pro jednoduché komunikace s datalogery, měřiči tepla, multimetry, regulátory atd...
Umožňuje použít ovladače:
- PmChar, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku.
- PmCharServer, pro Ethernet-server (od verze 9.0.3).
13000 540
PmModbus Ovladač pro protokol Modbus.
Umožňuje použít ovladače:
- PmModbusMr (TCP/RTU/ASCII) - Master komunikace pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku
- PmModbusSl (RTU/ASCII) - Slave komunikace pro sériovou linku
13000 540
PmS7 Ovladač pro protokol S7, protokol pro PLC automaty Simatic, pro Ethernet-klienta 13000 540
PmIEC8705 Ovladač pro protokol IEC 870-5 (104 a 101), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 13000 540
PmIEC62056 Ovladač pro protokol IEC 62056, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 10000 415
PmDNP3 Ovladač pro protokol DNP3, pro Ethernet-klienta (od verze 9.0.25) 13000 540
PmABradley Komunikace s PLC automaty Allen-Bradley.
Umožňuje použít ovladače:
- PmABradleyDF1 (Full- a Half-duplex), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku
- PmABradleyCIP EtherNet/IP s vrstvou CIP (ControlLogic, CompactLogic, ...), pro Ethernet-klienta
13000 540
PmMelsec Komunikace s PLC automaty Mitsubishi protokolem MELSEC.
Umožňuje použít ovladače:
- PmMelsecQA (pro PLC automaty řady Q, A, L iQ-R, iQ-F), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku
- PmMelsecFXS (pro PLC automaty řady FX), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku
13000 540
PmSBUS Ovladač pro S-BUS/S-BUS+, protokol pro PLC automaty SAIA a DIGIControl, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 13000 540
PmAdam Ovladač pro ADAM moduly řady 4000/5000 od firmy Advantech, pro sériovou linku 10000 415
PmOmron Komunikace s PLC automaty Omron.
Umožňuje použít ovladače:
- PmOmronFINS (protokol FINS v sítích OMRON), pro Ethernet-klienta
- PmOmronC (C-mode, Host Link, pro PLC automaty řady CS/CJ), pro sériovou linku
13000 540
PmKoyo Ovladač pro KOYO PLC protokolem DirectNET, pro sériovou linku 13000 540
PmFatek Ovladač pro FATEK PLC protokolem FACON, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 10000 415
PmSNMP Ovladač pro protokol SNMP, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 13000 540
PmMBus Ovladač pro protokol M-BUS, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku (měřiče Ultraheat, Multical, Infocal, SVM, Danfoss, Actaris ...) 13000 540
PmBACnet Ovladač pro protokol BACnet, pro Ethernet-klienta 13000 540
PmKNX Ovladač pro protokol KNX, pro Ethernet-klienta (od verze 9.0.14) 10000 415
PmSMS Ovladač pro zasílání/příjem SMS zpráv (přes GSM modem M20, TC35, GS01 a mnoho dalších), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 10000 415
Pm3964 Ovladač pro 3964R, 3964 a RK-512 protokoly pro Simatic a jiné PLC automaty, pro sériovou linku 13000 540
PmTeco Ovladač pro TECOMAT, TECOREG, PLC automaty od firmy TECO (Česko), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 10000 415
PmInmat66 Ovladač pro INMAT66/INMAT51, měřiče tepla od firmy ZPA (Česko), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 10000 415
PmElgas2 Ovladač pro zařízení od firmy ELGAS (Česko), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 10000 415
PmDB Přístup k externím databázím (dBase, Excel, Microsoft Access, PARADOX, FoxPro, MS SQL Server, MySQL, Oracle, atd.)
Licence je nutná při použití objektů PmaAdo a PmaDatabase. Není nutná pro alarmy, eventy a trendy.
8000 330
PmDllActiveX Přístup k externím ActiveX objektům a DLL knihovnám.
Licence je nutná při použití objektu PmaActiveX a PmaDll.
8000 330
Otevřenost systému PROMOTIC umožňuje komunikaci se širokým spektrem dalších zařízení. (ABB, Beckhoff, Bernecker&Reiner, Festo, Honeywell, Hypel, Johnson Controls, Landis&Gyr, Modicon, Moeller, Orbit Merret, Sauter, Simatic, Unitronics, VIPA, a mnoho dalších).
Podrobné informace o možnostech komunikace s tímto (a dalším) hardware lze získat v dokumentaci PROMOTIC, nebo kontaktujte technickou podporu:
+420 556 205 711, +420 606 838 746


 
4. Klientské licence na PROMOTIC serveru:
 
Cena za 1 klientskou licenci
Web server (objekt PmaWeb) je integrován v runtime. Pro připojení klientů k tomuto serveru je nutné zakoupit licence PmDataClient a/nebo PmWebClient do licenčního serveru. S integrovaným webovým serverem je možné komunikovat pomocí protokolů HTTP a HTTPS. EUR
PmWebClient Klient je obvykle Web prohlížeč. Licence umožňuje přenos hodnot (jako PmDataClient) a navíc umožňuje prohlížení Web obrazů, alarmů/eventů a trendů. 1. a 2. klient v nosiči, každý za: 5000 210
3., 4. a 5. klient v nosiči, každý za: 3000 125
6. až 50. klient v nosiči, každý za: 2000 85
51. až 150. klient v nosiči, každý za: 1000 40
Každý další klient v nosiči Dohodou Dohodou
PmDataClient Klient je obvykle PROMOTIC (nebo jiná) aplikace. Licence umožňuje přenos hodnot: proměnné aplikace, alarmy, eventy a trendy. Klientské licence jsou také využívány při komunikaci ovladači v režimu server. 1. až 5. klient v nosiči, každý za: 2000 85
6. až 50. klient v nosiči, každý za: 1000 40
51. až 150. klient v nosiči, každý za: 500 20
Každý další klient v nosiči Dohodou Dohodou

5. Speciální licence

 
5. Speciální licence:
 
Cena
  EUR
PmUserNumber Ochrana aplikace jedinečným číslem uživatele v licenčním klíči (nepovinné). Tato licence může být zakoupena jak k libovolné licenci PmRt tak i k vývojovému prostředí PmDev. 500 20

6. Nosiče licencí PROMOTIC

 
6. Nosiče licencí PROMOTIC:
 
Cena
- Lokální licence systému PROMOTIC jsou obsaženy v licenčních klíčích. Nosiče jsou nabízeny v podobě hardwarové (USB dongle), nebo softwarové (.swk soubor).
 
- Síťové licence jsou poskytovány pomocí licenčního serveru PmLicServer. Tento server pro svůj běh vyžaduje HW klíč bez obsahu licence. Síťová licence poskytovaná serverem PmLicServer je obsažena v softwarovém klíči PmSWkeyNET. Licenční server může poskytovat jednu nebo více síťových licencí. PmLicServer je doporučované řešení také pro přístupu RDP.
 
- Uvedené ceny se vztahují jak na nákup nových licencí tak na výměny existujících nosičů.
EUR
PmUSBstd Hardwarový klíč (USB dongle) standardní velikosti pro běh lokální aplikace nebo licenčního serveru (PmLicServer) 1000 40
PmUSBmini Hardwarový klíč (USB dongle) zmenšené velikosti pro běh lokální aplikace nebo licenčního serveru (PmLicServer) (od verze Pm8.2.16) 1500 60
PmUSBboard Hardwarový klíč (interní) pro připojení na motherboard USB konektor pro běh lokální aplikace nebo licenčního serveru (PmLicServer) (od verze Pm8.3.8) 1700 70
PmSWkeyNET Softwarový klíč s obsahem licencí svázaný s licenčním serverem (PmLicServer) (od verze Pm8.1.1) 500 20
PmSWkeyWIN Softwarový klíč vázaný na OS Windows cílového počítače (verze Pm9.0.9 a vyšší). Změnu vazby na operační systém Windows lze provést maximálně 1x za 2 roky. Tato změna je podmíněna vygenerováním a zakoupením nového nosiče (.swk souboru). 4500 185
PmSWkeyEXT Softwarový klíč jako rozšíření stávající licence (PmExtend - viz sekce 7) 0 0


7. Upgrady PROMOTIC

 
7. Upgrady PROMOTIC:
 
Cena
  EUR
PmUpgrade Bezplatný přechod na vyšší verze systému PROMOTIC. Platí bez omezení pro vývojové licence. Pro runtime licence dostupný 10 let od data zakoupení (prodloužení viz PmUpgrade10). Zdarma
PmExtend Rozšíření licence o další komponenty, nebo na větší velikost aplikace. Účtuje se rozdíl cen původní a nové licence (viz příklad objednání Obchodní podmínky prodeje licencí PROMOTIC). Pro rozšíření licencí starších 10-ti let je potřeba zakoupit PmUpgrade10. Rozšíření licencí lze provést zasláním rozšiřujícího licenčního souboru emailem, nebo zapsáním do existujícího HW klíče. Rozdíl cen původní a nové licence
PmUpgrade10 Prodloužení období pro PmUpgrade a PmExtend runtime klíče o 10 let (základní desetileté období pro rozšíření/upgrade klíče se tímto prodlužuje o dalších 10 let). Lze aplikovat i na licence starší 10 let. Cena je určena procentuálně z ceny všech licencí obsažených v upgradovaném nosiči. 60% ceny licencí obsažených v daném klíči

8. Školení PROMOTIC

 
8. Školení PROMOTIC:
 
Cena za osobu
Školení SCADA systému PROMOTIC je k dispozici všem zájemcům bezplatně ve formě výukových videí na YouTube kanále SCADA systému PROMOTIC. Seznam výukových videí naleznete zde. EUR
PmTraining Firma MICROSYS nabízí také individuální školení systému PROMOTIC. Toto školení může provést školitel firmy MICROSYS:
- v sídle firmy MICROSYS (Ostrava) (Mapa sídla firmy)
- v sídle zákazníka
- online pomocí software TeamViewer

Pro podrobné informace ke školení a pro nezávaznou cenovou nabídku prosím kontaktujte:
- Ing. Kazimír HECZKO
Telefon: +420 556 205 706, +420 734 151 052
Dohodou

9. Technická podpora

 
9. Technická podpora:
 
Cena / hod
  EUR
Krátké konzultace po telefonu nebo emailem Zdarma
PmSuppPM Technicko-programová pomoc se systémem PROMOTIC v sídle firmy MICROSYS, nebo vzdáleně pomocí software TeamViewer (vzdálené zobrazení a ovládání plochy). 1000 40
PmSuppApp Technicko-programová pomoc nad aplikací zákazníka v sídle firmy MICROSYS, nebo vzdáleně pomocí software TeamViewer (vzdálené zobrazení a ovládání plochy). 1500 60
PmSuppExt Externí technicko-programová pomoc u zákazníka. Dohodou


Ke každé zásilce je účtován Expediční a manipulační poplatek .
 
Manipulační poplatek není účtován pokud komunikace se zákazníkem proběhne pouze elektronickou formou.
150 Kč pro ČR
 
15 EUR / 20 USD pro EU
 
mimo EU (bez proclení/s proclením) podle individuální nabídky


Objednávky lze zaslat emailem (sw-sales@microsys.cz), nebo využít https://www.promotic.eu/cz/promotic/price/orders.htm

Historie:
Pm8.00.00: Nová položka PmUpgrade10, kterou se omezuje možnost zdarma upgrade systému PROMOTIC na 10 let. Aplikaci systému PROMOTIC lze provozovat nekonečně dlouho s danou verzí PROMOTIC, pokud se však aplikace starší 10 let má upgradovat na novou verzi PROMOTIC, pak je nutno zakoupit tuto novou položku.
© MICROSYS, spol. s r.o.