Promotic

Ceník systému PROMOTICCeník je platný od 10.3. 2020. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Při objednávce nové licence systému PROMOTIC vždy uveďte typ klíče, který požadujete. Například: USB klíč nebo PmLicServer.
Pokud typ klíče není uveden, pak licenci distribuujeme na USB klíči standardní velikosti.


1. Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC

Umožňuje vývoj a ladění aplikací. Ve vývojovém prostředí jsou funkční všechny PROMOTIC komponenty (standardní rozhraní, Komunikační ovladače, 10xPmWebClient, atd.). Aktuální verze systému PROMOTIC je vždy k dispozici ke stažení na https://www.promotic.eu/cz/. Upgrade na novou verzi je vždy zdarma. K ceně licence je dále přičtena cena licenčního klíče – viz sekce 8.1. Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC:

Cena Kč Cena EUR
PmDevFree Bezplatné vývojové prostředí pro aplikace do 100 proměnných (bez licenčního klíče, od verze Pm8.0.0) Zdarma Zdarma
PmDevProf Vývojové prostředí pro aplikace bez omezení velikosti.
Ke 30 výročí firmy poskytujeme slevu 30% z původní ceny 9000 Kč.
6300 252
PmDevSchool Vývojové prostředí pro školy (síťová multilicence). 1000 40

2. Licence pro runtime prostředí PROMOTIC

- Umožňuje trvalé provozování aplikace po neomezeně dlouhou dobu na jednom PC. Runtime licence zahrnují také funkčnost trendů, alarmů a eventů – pro tyto funkce není nutno zakoupit další rozšiřující licence.
- Do velikosti aplikace se počítají trvalé proměnné v objektech PmaData, PmaDataTable a proměnné dalších objektů v kartě "Data". Dále se do velikosti počítají podproměnné vytvořené datovým rozšířením ExtSubVar v trvalých proměnných. Do velikosti aplikace se nepočítají proměnné Pmg objektů a proměnné definované ve skriptech.
- K ceně licence je dále přičtena cena licenčního klíče – viz sekce 8.
2. Licence pro runtime prostředí PROMOTIC:

Cena Kč Cena EUR
PmRtFree Bezplatná runtime licence pro aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů. Obsahuje 2x PmWebClient ze sekce 4 a všechny rozšiřující licence z oddílů 3 a 5 tohoto ceníku. Zdarma Zdarma
PmRt100 Velikost aplikace do 100 proměnných. Při zakoupení této runtime licence se na všechny komponenty ze sekcí 3, 4 a 5 + PmDriverPack vztahuje sleva 70%. 5000 200
PmRt500 Velikost aplikace do 500 proměnných.
(od verze Pm8.3.17)
10000 400
PmRt1000 Velikost aplikace do 1 000 proměnných.
(od verze Pm8.3.17)
15000 600
PmRt5000 Velikost aplikace do 5 000 proměnných.
(od verze Pm8.3.17)
25000 1000
PmRt50000 Velikost aplikace do 50 000 proměnných. 35000 1400
PmRtProf Neomezená velikost aplikace (limitováno výkonem hardware a operačního systému). 55000 2200
3. Licence pro zabudované Komunikační ovladače:

Cena Kč Cena EUR
PmOPC Přístup k OPC serverům. Umožňuje použit:
- komunikační ovladač PmOpcUaClient pro komunikaci OPC UA (od verze Pm9.0.9).
- objekt PmaOpcDaClient pro komunikaci OPC DA.
9500 380
PmChar Ovladač pro znakový/binární uživatelsky konfigurovatelný protokol, pro Ethernet-klienta, pro Ethernet-server a pro sériovou linku.
Tato položka povoluje použít dva ovladače:
- PmChar, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku. Komunikace jednoduchými protokoly s datalogery, měřiče tepla, multimetry, regulátory, atd.
- PmCharServer, pro Ethernet-server.
9500 380
PmModbus Ovladač pro protokol Modbus.
Tato položka povoluje použít dva ovladače:
- PmModbusMr (TCP/RTU/ASCII) - Master komunikace pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku
- PmModbusSl (RTU/ASCII) - Slave komunikace pro sériovou linku
9500 380
PmMBus Ovladač pro protokol M-BUS, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku (měřiče Ultraheat, Multical, Infocal, SVM, Danfoss, Actaris ...) 9500 380
PmKNX Ovladač pro protokol KNX, pro Ethernet-klienta 9500 380
PmIEC8705 Ovladač pro protokol IEC 870-5, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 9500 380
PmIEC62056 Ovladač pro protokol IEC 62056, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 6500 260
PmBACnet Ovladač pro protokol BACnet, pro Ethernet-klienta 9500 380
PmSNMP Ovladač pro protokol SNMP, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 9500 380
PmSMS Ovladač pro zasílání/příjem SMS zpráv (přes GSM modem M20, TC35, GS01 a jiné), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 6500 260
PmS7 Ovladač pro protokol S7, protokol pro PLC Simatic, pro Ethernet-klienta 9500 380
Pm3964 Ovladač pro 3964R, 3964 a RK-512 protokoly pro Simatic a jiné PLC, pro sériovou linku 9500 380
PmABradley Komunikace s PLC automaty Allen-Bradley.
Tato položka povoluje použít dva ovladače:
- PmABradleyDF1 (Full- a Half-duplex), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku
- PmABradleyCIP EtherNet/IP s vrstvou CIP (ControlLogic, CompactLogic, ...), pro Ethernet-klienta
9500 380
PmMelsec Komunikace s PLC Mitsubishi protokolem MELSEC.
Tato položka povoluje použít dva ovladače:
- PmMelsecQA (pro PLC řady Q a A), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku
- PmMelsecFXS (pro PLC řady FX), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku
9500 380
PmSBUS Ovladač pro S-BUS/S-BUS+, protokol pro PLC SAIA a DIGIControl, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 9500 380
PmAdam Ovladač pro ADAM jednotky od firmy Advantech, série 4000/5000, pro sériovou linku 6500 260
PmKoyo Ovladač pro KOYO PLC protokolem DirectNET, pro sériovou linku 9500 380
PmFatek Ovladač pro FATEK PLC, pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 6500 260
PmOmron Komunikace s PLC Omron.
Tato položka povoluje použít dva ovladače:
- PmOmronFINS (protokol FINS v sítích OMRON), pro Ethernet-klienta
- PmOmronC (C-mode, Host Link, pro PLC řady CS/CJ), pro sériovou linku
9500 380
PmTeco Ovladač pro TECOMAT, TECOREG, PLC od firmy TECO (Česko), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 6500 260
PmInmat66 Ovladač pro INMAT66/INMAT51, měřiče tepla od firmy ZPA (Česko), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 6500 260
PmElgas2 Ovladač pro přístroje od firmy ELGAS (Česko), pro Ethernet-klienta a pro sériovou linku 6500 260
PmNET0 Ovladač pro NET0, veřejný protokol PROMOTIC, pro sériovou linku 0 0
4. Klientské licence na PROMOTIC serveru:

Počet klientů Cena Kč Cena EUR
PmWebClient Klient je zpravidla Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...). Licence umožňuje přenos hodnot (jako PmDataClient) a navíc umožňuje prohlížení Web obrazů, alarmů/eventů a trendů. Každý 1.-2. 5000 200
Každý 3.-5. 2500 100
Každý 6.-50. 1000 40
neomezeno Dohodou Dohodou
PmDataClient Klient je zpravidla aplikace PROMOTIC (nebo jiná). Licence umožňuje přenos hodnot: proměnné aplikace, alarmy, eventy a trendy. Klientské licence jsou také využívány komunikačními ovladači v režimu server. Každý 1.-5. 2000 80
Každý 6.-50. 1000 40
neomezeno Dohodou Dohodou
5. Licence pro přístup ke standardním rozhraním:

Cena Kč Cena EUR
PmHTTP PROMOTIC Web server (objekt PmaWeb). Pro připojení klientů k tomuto serveru je nutno zakoupit licence PmDataClient a/nebo PmWebClient. Web server je vždy součástí licence, není potřeba objednávat. Zdarma Zdarma
PmHTTPS Zpřístupnění zabezpečené HTTPS komunikace pro objekt PmaWeb. 5000 200
PmDB Přístup k externím databázím (dBase, Excel, Microsoft Access, PARADOX, FoxPro, MS SQL Server, MySQL, Oracle, atd.) - licence je nutná při použití objektů PmaAdo a PmaDatabase. Není nutná pro PmaAlarmGroup a PmaTrendGroup. 5000 200
PmActiveX Přístup k externím ActiveX objektům - licence je nutná při použití objektu PmaActiveX. Použití objektu PmgActiveX je zdarma. 5000 200
PmDLL Přístup k externím DLL knihovnám - licence je nutná při použití objektu PmaDll 5000 200

6. Další komunikační možnosti systému PROMOTIC

Otevřenost systému PROMOTIC umožňuje komunikaci se širokým spektrem dalších zařízení.

ABB Podrobné informace o možnostech komunikace s tímto (a dalším) hardware lze získat v dokumentaci systému PROMOTIC, nebo kontaktujte technickou podporu:
+420 556 205 711, +420 606 838 746
AMiT
Beckhoff
Bernecker&Reiner
Festo
Honeywell
Hypel
Johnson Controls
Landis&Gyr
Modicon
Moeller
Orbit Merret
Sauter
Simatic
Unitronics
VIPA
a mnoho dalších

7. Speciální licence7. Speciální licence:

Cena Kč Cena EUR
PmDriverPack Balíček obsahuje licence pro všechny komunikační ovladače a standardní rozhraní z oddílu 3 a 5 tohoto ceníku. 45000 1800
PmDevForRt Vývojové prostředí k runtime licenci (od verze 7.3.1) 3000 120
PmUserNumber Ochrana aplikace jedinečným číslem uživatele v licenčním klíči (nepovinné). Tato licence může být zakoupena jak k libovolné licenci PmRt tak i k vývojovému prostředí PmDev. 500 20

8. Licenční klíče PROMOTIC

- Lokální licence systému PROMOTIC jsou obsaženy v licenčních klíčích. Klíče jsou nabízeny v podobě hardwarové (USB dongle), nebo softwarové (.swk soubor).
- Síťové licence jsou poskytovány pomocí licenčního serveru PmLicServer. Tento server pro svůj běh vyžaduje HW klíč bez obsahu licence. Síťová licence poskytovaná serverem PmLicServer je obsažena v softwarovém klíči PmSWkeyNET. Licenční server může poskytovat jednu nebo více síťových licencí. PmLicServer je doporučované řešení také pro přístupu RDP.
- Uvedené ceny se vztahují jak na nákup nových licencí tak na výměny existujících klíčů.
8. Licenční klíče PROMOTIC:

Cena Kč Cena EUR
PmUSBstd Hardwarový klíč (USB dongle) standardní velikosti pro běh lokální aplikace nebo licenčního serveru (PmLicServer) 1000 40
PmUSBmini Hardwarový klíč (USB dongle) zmenšené velikosti pro běh lokální aplikace nebo licenčního serveru (PmLicServer) (od verze Pm8.2.16) 1500 60
PmUSBboard Hardwarový klíč (interní) pro připojení na motherboard USB konektor pro běh lokální aplikace nebo licenčního serveru (PmLicServer) (od verze Pm8.3.8) 1700 70
PmSWkeyNET Softwarový klíč s obsahem licencí svázaný s licenčním serverem (PmLicServer) (od verze Pm8.1.1) 500 20
PmSWkeyWIN Softwarový klíč vázaný na OS Windows cílového počítače (verze Pm9.0.9 a vyšší). Změnu vazby na OS WINDOWS lze provést maximálně 1x za 2 roky. Tato změna je podmíněna vygenerováním a zakoupením nového nosiče (.swk souboru). 4500 180
PmSWkeyEXT Softwarový klíč jako rozšíření stávající licence (PmExtend - viz sekce 9) 0 0


9. Upgrady PROMOTIC

9. Upgrady PROMOTIC:

Cena (Kč/EUR)
PmUpgrade Přechod na vyšší verze systému PROMOTIC zdarma. Platí bez omezení pro licenci vývojového prostředí. Pro runtime licence platí 10 let od data vygenerování (prodloužení viz PmUpgrade10). Zdarma
PmExtend Rozšíření licence o další komponenty, nebo na větší velikost aplikace. Účtuje se rozdíl cen původní a nové licence (viz příklad objednání Obchodní podmínky prodeje licencí PROMOTIC). Pro rozšíření licencí starších 10-ti let je potřeba zakoupit PmUpgrade10. Rozšíření licencí lze provést zasláním rozšiřujícího licenčního souboru e-mailem, nebo zapsáním do existujícího hardwarového klíče. Rozdíl cen původní a nové licence
PmUpgrade10 Prodloužení období pro PmUpgrade a PmExtend licence o 10 let od data vygenerování. Lze aplikovat i na licence starší 10 let. Cena je určena procentuálně z ceny všech licencí obsažených v upgradovaném klíči. 60% ceny licencí obsažených v daném klíči


10. Školení

Školení jsou pořádána dle zájmu účastníků. Na školení se lze předběžně přihlásit na Web stránkách https://www.promotic.eu/cz/promotic/training/training.htm. Zájemci o školení budou kontaktování za účelem dohodnutí konkrétního termínu školení. Školení může být podle zájmu provedeno v učebně firmy MICROSYS v Ostravě, nebo online s využitím software TeamViewer.10. Školení:

Cena Kč / osoba Cena EUR / osoba
PmTrainingFull Podrobné školení PROMOTIC v délce 3 dnů (základní školení – celkový přehled, způsob práce, možnosti systému, atd.). Cena školení nezahrnuje ubytování a stravování. Školám poskytujeme 50% slevu. 4900 195

11. Technická podpora11. Technická podpora:

Cena Kč / hod Cena EUR / hod
Krátké konzultace po telefonu nebo e-mailem Zdarma
PmSuppPM Technicko-programová pomoc se systémem PROMOTIC v sídle firmy MICROSYS, nebo vzdáleně s využitím software TeamViewer (vzdálené zobrazení a ovládání plochy). 1000 40
PmSuppApp Technicko-programová pomoc nad aplikací zákazníka v sídle firmy MICROSYS, nebo vzdáleně s využitím software TeamViewer (vzdálené zobrazení a ovládání plochy). 1500 60
PmSuppExt Externí technicko-programová pomoc u zákazníka. Dohodou


Ke každé zásilce je účtován Expediční a manipulační poplatek .
150 Kč pro ČR
 
15 EUR pro EU
 
mimo EU (bez proclení/s proclením) podle individuální nabídky


Expediční a manipulační poplatek nebude účtován zákazníkům v rámci EU, pokud zaslání licencí, faktur, atd. proběhne pouze elektronickou formou.

Objednávky lze zaslat e-mailem (sw-sales@microsys.cz), nebo využít https://www.promotic.eu/cz/promotic/price/orders.htm

Historie:
Pm8.00.00: Nová položka PmUpgrade10, kterou se omezuje možnost zdarma upgrade systému PROMOTIC na 10 let. Aplikaci systému PROMOTIC lze provozovat nekonečně dlouho s danou verzí PROMOTIC, pokud se však aplikace starší 10 let má upgradovat na novou verzi PROMOTIC, pak je nutno zakoupit tuto novou položku.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice