Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ceník systému PROMOTIC

 
Ceník je platný od 10.1. 2018. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 

Při objednávce nové licence systému PROMOTIC vždy uveďte typ klíče, který požadujete. Například: USB klíč nebo PmNetKey.

Pokud typ klíče není uveden, pak licenci distribuujeme na USB klíči standardní velikosti.

 

1. Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC

Umožňuje vývoj a ladění aplikací. Ve vývojovém prostředí jsou funkční všechny PROMOTIC komponenty (standardní rozhraní, Komunikační ovladače, 10xPmWebClient, atd.). Aktuální verze systému PROMOTIC je vždy k dispozici ke stažení na https://www.promotic.eu/cz/. Upgrade na novou verzi je vždy zdarma. K ceně licence je dále přičtena cena licenčního klíče – viz sekce 8.
 
 
1. Licence pro vývojové prostředí PROMOTIC:
 
Cena Kč Cena EUR
PmDevFree Bezplatné vývojové prostředí pro aplikace do 100 proměnných (bez licenčního klíče, od verze PROMOTIC 8.0 a výše) Zdarma Zdarma
PmDev Vývojové prostředí pro aplikace bez omezení velikosti 9000 340
PmDevSchool Vývojové prostředí pro školy (síťová multilicence). 1000 40

2. Licence pro runtime prostředí PROMOTIC

- Umožňuje trvalé provozování aplikace po neomezeně dlouhou dobu na jednom PC. Runtime licence zahrnují také funkčnost trendů, alarmů a eventů – pro tyto funkce není nutné zakoupení dalších rozšiřujících licencí.
- Do velikosti aplikace se počítají trvalé proměnné v objektech PmData, PmDataTable a proměnné dalších objektů v záložkách typu "Data". Dále se do velikosti počítají podproměnné vytvořené datovým rozšířením ExtSubVar v trvalých proměnných. Do velikosti aplikace se nepočítají proměnné grafických prvků a proměnné definované ve skriptech.
- K ceně licence je dále přičtena cena licenčního klíče – viz sekce 8.
 
 
2. Licence pro runtime prostředí PROMOTIC:
 
Cena Kč Cena EUR
PmRtFree Bezplatná runtime licence pro aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů. Obsahuje 2x PmWebClient ze sekce 4 a všechny rozšiřující licence z oddílů 3 a 5 tohoto ceníku. Zdarma Zdarma
PmRt100 Velikost aplikace do 100 proměnných. Při zakoupení této runtime licence se na všechny komponenty ze sekcí 3, 4 a 5 + PmDriverPack vztahuje sleva 70%. 5000 190
PmRt500 Velikost aplikace do 500 proměnných. - od verze 8.3.17 10000 380
PmRt1000 Velikost aplikace do 1 000 proměnných. - od verze 8.3.17 15000 560
PmRt5000 Velikost aplikace do 5 000 proměnných. - od verze 8.3.17 20000 750
PmRt50000 Velikost aplikace do 50 000 proměnných. 30000 1120
PmRtProf Neomezená velikost aplikace (limitováno výkonem hardware a operačního systému). 50000 1870
 
 
3. Licence pro zabudované Komunikační ovladače:
 
Cena Kč Cena EUR
PmChar Ovladač pro Znakový/binární uživatelsky konfigurovatelný protokol, pro sériovou linku a pro Ethernet

Komunikace jednoduchými protokoly s datalogery, měřiče tepla, multimetry, regulátory, atd. (např. pro ABB CS31; Landis&Gyr typ PRV1,2;..

5000 190
PmModbusMr Ovladač pro Modbus master, TCP/RTU/ASCII protokol, pro sériovou linku a pro Ethernet 8000 300
PmModbusSl Ovladač pro Modbus slave, RTU/ASCII protokol, pro sériovou linku 8000 300
PmMBus Ovladač pro M-BUS protokol, pro sériovou linku a pro Ethernet (měřiče Ultraheat, Multical, Infocal, SVM, Danfoss, Actaris ..) 8000 300
PmIEC8705 Ovladač pro protokol IEC 870-5, pro sériovou linku a pro Ethernet 20000 750
PmIEC62056 Ovladač pro protokol IEC 62056, pro sériovou linku a pro Ethernet 5000 190
PmBACnet Ovladač pro protokol BACnet, pro Ethernet 8000 300
PmSNMP Ovladač pro protokol SNMP, pro sériovou linku a pro Ethernet 8000 300
PmSMS Ovladač pro zasílání/příjem SMS zpráv (přes GSM modem M20, TC35, GS01 a jiné), pro sériovou linku a pro Ethernet 5000 190
PmS7 Ovladač pro S7, protokol pro PLC Simatic, pro Ethernet 8000 300
Pm3964 Ovladač pro 3964R, 3964 a RK-512 protokoly pro Simatic a jiné PLC, pro sériovou linku 8000 300
PmS5PG Ovladač pro Simatic S5 PLC přes PG port, pro sériovou linku 8000 300
PmABradley Komunikace s PLC Allen-Bradley. Tato položka povoluje použít dva ovladače:
- PmABradleyDF1 (Full- a Half-duplex), pro sériovou linku a pro Ethernet
- PmABradleyCIP EtherNet/IP s vrstvou CIP (ControlLogic, CompactLogic, ...), pro Ethernet
8000 300
PmMelsec Komunikace s PLC Mitsubishi protokolem MELSEC. Tato položka povoluje použít dva ovladače:
- PmMelsecQA (pro PLC řady Q a A), pro sériovou linku a pro Ethernet
- PmMelsecFXS (pro PLC řady FX), pro sériovou linku a pro Ethernet
8000 300
PmSBUS Ovladač pro S-BUS/S-BUS+, protokol pro PLC SAIA a DIGIControl, pro sériovou linku a pro Ethernet 8000 300
PmAdam Ovladač pro ADAM jednotky firmy Advantech, série 4000/5000, pro sériovou linku 5000 190
PmKoyo Ovladač pro KOYO PLC protokolem DirectNET, pro sériovou linku 8000 300
PmFatek Ovladač pro FATEK PLC, pro sériovou linku a pro Ethernet 5000 190
PmOmron Komunikace s PLC Omron. Tato položka povoluje použít dva ovladače:
- PmOmronFINS (protokol FINS v sítích OMRON), pro Ethernet
- PmOmronC (C-mode, Host Link, pro PLC řady CS/CJ), pro sériovou linku
8000 300
PmTeco Ovladač pro TECOMAT, TECOREG, PLC české firmy TECO, pro sériovou linku a pro Ethernet 5000 190
PmPromos Ovladač pro PROMOS, PLC české firmy ELSACO, pro sériovou linku 5000 190
PmInmat66 Ovladač pro INMAT66/INMAT51, měřiče tepla české firmy ZPA, pro sériovou linku a pro Ethernet 5000 190
PmElgas2 Ovladač pro přístroje české firmy ELGAS, pro sériovou linku a pro Ethernet 5000 190
PmMicroUnit Ovladač pro MicroUNIT, PLC české firmy TEDIA, pro sériovou linku 5000 190
PmNET0 Ovladač pro NET0, veřejný protokol PROMOTIC, pro sériovou linku 0 0
 
 
4. Klientské licence na PROMOTIC serveru:
 
Počet klientů Cena Kč Cena EUR
PmWebClient Klient je zpravidla Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..). Licence umožňuje přenos hodnot (jako PmDataClient) a navíc prohlížení Web obrazů, alarmů/eventů a trendů. Každý 1.-2. 5000 190
Každý 3.-5. 2500 95
Každý 6.-50. 1000 40
Neomezeno Dohodou Dohodou
PmDataClient Klient je zpravidla aplikace PROMOTIC (nebo jiná). Licence umožňuje přenos hodnot: proměnné aplikace, alarmy, eventy a trendy. Každý 1.-3. 1000 40
Každý další 500 20
Neomezeno Dohodou Dohodou
 
 
5. Licence pro přístup ke standardním rozhraním:
 
Cena Kč Cena EUR
PmHTTP PROMOTIC Web server (objekt PmWeb). Pro připojení klientů k tomuto serveru je nutné zakoupit licence PmDataClient a/nebo PmWebClient. Web server je vždy součástí licence, není potřeba objednávat. Zdarma Zdarma
PmHTTPS Zpřístupnění zabezpečené HTTPS komunikace pro objekt PmWeb. 4000 150
PmDB Přístup k externím databázím (dBase, Excel, Microsoft Access, PARADOX, FoxPro, MS SQL Server, MySQL, Oracle, atd.) - licence je nutná při použití objektů PmAdo a PmDatabase. Není nutná pro PmAlarmEvent a PmTrend. 4000 150
PmOpcClient Přístup k OPC serverům - licence je nutná při použití objektu PmOpcClient 4000 150
PmActiveX Přístup k externím ActiveX prvkům - licence je nutná při použití objektu PmActiveX. Použití grafického ActiveX objektu PmiAx je bezplatné. 4000 150
PmDLL Přístup k externím DLL knihovnám - licence je nutná při použití objektu PmDll 4000 150

6. Další komunikační možnosti systému PROMOTIC

Otevřenost SCADA systému PROMOTIC umožňuje komunikaci se širokým spektrem dalších zařízení.
 
ABB Podrobné informace o možnostech komunikace s tímto (a dalším) hardware naleznete v dokumentaci SCADA systému PROMOTIC, nebo kontaktujte technickou podporu:
+420 556 205 711, +420 606 838 746
AMiT
Beckhoff
Bernecker&Reiner
Festo
Honeywell
Hypel
Johnson Controls
Landis&Gyr
Modicon
Moeller
Orbit Merret
Sauter
Simatic
Unitronics
VIPA
a mnoho dalších

7. Speciální licence

 
7. Speciální licence:
 
Cena Kč Cena EUR
PmDriverPack Balíček obsahuje licence pro všechny komunikační ovladače a standardní rozhraní z oddílu 3 a 5 tohoto ceníku. 35000 1300
PmDevForRt Vývojové prostředí k runtime licenci (od verze PROMOTIC 7.3.0) 2000 75
PmUserNumber Ochrana aplikace jedinečným číslem uživatele v licenčním klíči (nepovinné). Tato licence může být zakoupena jak k libovolné licenci PmRt tak i k vývojovému prostředí PmDev. 500 20

8. Licenční klíče PROMOTIC

- Lokální licence systému PROMOTIC jsou obsaženy v licenčních klíčích. Klíče jsou nabízeny ve formě hardwarové (USB dongle), nebo softwarové (.swk soubor).
- Síťové licence jsou poskytovány prostřednictvím licenčního serveru PmNetKey. Tento server pro svůj běh vyžaduje HW klíč bez obsahu licence. Síťová licence poskytovaná serverem PmNetKey je obsažena v softwarovém klíči PmSWkeyNET. Licenční server může poskytovat jednu nebo více síťových licencí.
- Uvedené ceny se vztahují jak na nákup nových licencí tak na výměny existujících klíčů.
 
 
8. Licenční klíče PROMOTIC:
 
Cena Kč Cena EUR
PmUSBstd Hardwarový klíč (USB dongle) standardní velikosti pro běh lokální aplikace nebo licenčního serveru (PmNetKey) 1000 40
PmUSBmini Hardwarový klíč (USB dongle) zmenšené velikosti pro běh lokální aplikace nebo licenčního serveru (PmNetKey) (od verze PROMOTIC Pm8.2.16) 1500 60
PmUSBboard Hardwarový klíč (interní) pro připojení na motherboard USB konektor pro běh lokální aplikace nebo licenčního serveru (PmNetKey) (od verze PROMOTIC Pm8.3.8) 1700 70
PmSWkeyNET Softwarový klíč s obsahem licencí svázaný s licenčním serverem (PmNetKey) (od verze PROMOTIC Pm8.1.1) 500 20
PmSWkeyHW Softwarový klíč vázaný na hardware cílového počítače 500 20
PmSWkeyEXT Softwarový klíč jako rozšíření stávající licence (PmExtend - viz sekce 9) 0 0
 

9. Upgrady PROMOTIC

 
 
9. Upgrady PROMOTIC:
 
Cena (Kč/EUR)
PmUpgrade Přechod na vyšší verze systému PROMOTIC zdarma. Platí bez omezení pro licenci vývojového prostředí. Pro runtime licence platí 10 let od data vygenerování (prodloužení viz PmUpgrade10). Zdarma
PmExtend Rozšíření licence o další komponenty, nebo na větší velikost aplikace. Účtuje se rozdíl cen původní a nové licence (viz příklad objednání Obchodní podmínky prodeje licencí PROMOTIC). Pro rozšíření licencí starších 10-ti let je potřeba zakoupit PmUpgrade10. Rozšíření licencí je možné provést zasláním rozšiřujícího licenčního souboru e-mailem, nebo zapsáním do existujícího hardwarového klíče. Rozdíl cen původní a nové licence
PmUpgrade10 Prodloužení období pro PmUpgrade a PmExtend licence o 10 let od data vygenerování. Lze aplikovat i na licence starší 10 let. Cena je určena procentuálně z ceny všech licencí obsažených v upgradovaném klíči. 60% ceny licencí obsažených v daném klíči
 

10. Školení

Školení jsou pořádána dle zájmu účastníků. Na školení je možné se předběžně přihlásit na Web stránkách https://www.promotic.eu/cz/promotic/training/training.htm. Zájemci o školení budou kontaktování za účelem dohodnutí konkrétního termínu školení. Školení může být podle zájmu provedeno v učebně firmy MICROSYS v Ostravě, nebo online s využitím software TeamViewer.
 
 
10. Školení:
 
Cena Kč / osoba Cena EUR / osoba
PmTrainingFull Podrobné školení PROMOTIC v délce 3 dnů (základní školení – celkový přehled, způsob práce, možnosti systému, atd.). Cena školení nezahrnuje ubytování a stravování. Školám poskytujeme 50% slevu. 4500 170

11. Technická pomoc

 
11. Technická pomoc:
 
Cena Kč / hod Cena EUR / hod
Krátké konzultace po telefonu nebo e-mailem Zdarma
PmSuppPM interní technicko-programová pomoc se systémem PROMOTIC 700 30
PmSuppApp interní technicko-programová pomoc nad aplikací zákazníka. 1000 40
PmSuppOnline Vzdálená technicko - programová pomoc po internetu s využitím software TeamViewer (vzdálené zobrazení a ovládání plochy). 1500 60
PmSuppExt externí technicko-programová pomoc u zákazníka. Dohodou
 
Ke každé zásilce je účtován Expediční a manipulační poplatek (PmExped) 150 Kč pro ČR
 
15 EUR pro EU
 
50 EUR mimo EU (bez proclení)
 
70 EUR mimo EU (s proclením)
 
Objednávky je možné zaslat e-mailem nebo využít https://www.promotic.eu/cz/promotic/price/orders.htm
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice