Promotic

Komunikace protokolem Modbus

Typy komunikačních protokolů Modbus:
1. Modbus TCP/IP - klasický Ethernet TCP/IP s rychlosti 10/100 Mbit/s.
2. Modbus RTU - sériový binární protokol typu Master/Slave
3. Modbus ASCII - sériový ASCII protokol typu Master/Slave
4. JBUS - omezená množina komunikačních zpráv typu Modbus RTU
5. MODBUS PLUS - deterministický token LAN, peer to peer protokol, 1Mbit/s.


Všechny protokoly mají společné služby a funkce (např. 03-Read Holding Registers (Read Output Registers), atd.), využívají však jiný přenosový rámec s různými způsoby adresování jednotlivých zařízení.

Komunikační protokol Modbus lze použít pro zařízení:
Modicon, Telemecanique, ABB AC31, Honeywell, Beckhoff, ADAM, Hypel, Tronic Control, Papouch, Racom, SofCon, měřiče tepla a mnoho dalších

1. Modbus TCP/IP

Jedná se o síťový protokol - klasický Ethernet TCP/IP s rychlosti 10/100 Mbit/s (postačuje standardní síťová HW karta Ethernet). Princip komunikace (1Master x nSlave) je stejný jako u Modbus RTU.
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

Přenos dat do systému PROMOTIC lze také realizovat přes komunikační OPC server, který dodává například firma Schneider Electric (viz Komunikace s PLC automaty od firmy Schneider Electric).
Poznámka: Firma Schneider Electric dodává také HW převodníky (bridges) s různými převody: MB/MB+, MB/Ethernet, MB+/Ethernet (všechny jsou funkční oběma směry přenosu).

2. Modbus RTU

Sériový binární komunikační protokol. Je to komunikační standard, který se stal široce používaným a podporuje ho celá řada výrobců PLC a dalších zařízení. Jedná se o síťový protokol typu 1Master x nSlave. Slave zařízení může být maximálně 254.
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

3. Modbus ASCII

Sériový ASCII komunikační protokol. Protokol je stejný jako Modbus RTU, binární obsah je však transformován na běžné ASCII znaky. Nepoužívá se tak často jako Modbus RTU.
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

4. JBUS

Sériový protokol JBUS je podmnožina komunikačních zpráv protokolu Modbus RTU, která využívá nejčastěji používané zprávy protokolu Modbus typu čtení/zápis dat (jsou podporované zprávy typu 1-8,11-12,15-17). Počet Slave stanic je omezen na maximálně 32. Komunikační ovladače Modbus v systému PROMOTIC podporují všechny zprávy protokolu JBUS.

5. MODBUS PLUS

Jedná se o síťový komunikační protokol (deterministický token LAN). Všechny stanice jsou v síti rovnocenné (přístup peer-to-peer). ModbusPlus podporuje v síti max. 64 stanic a přenáší informace mezi nimi rychlostí 1Mbit/sec.
Pro komunikaci protokolem ModbusPlus je nutno osadit stanici PC speciální HW síťovou kartou (např. od firmy Schneider Electric). Přenos dat do systému PROMOTIC lze realizovat přes komunikační OPC server, který dodává také firma Schneider Electric.
© MICROSYS, spol. s r. o.