Update cookies preferences
Promotic

PROFIBUS - průmyslová komunikační sběrnice

Vývoj sběrnice PROFIBUS začal roku 1987 v Německu, kdy 21 společností spojilo síly při vytvoření standardu pro rozhraní provozních přístrojů a zařízení. Nejprve vznikla specifikace PROFIBUS FMS a v roce 1993 PROFIBUS DP. V současnosti je sběrnice PROFIBUS standardizována normami IEC 61158 a IEC 61784. Komunikační sběrnice je určena pro všechny oblasti automatizace.

Do sběrnice PROFIBUS lze připojit mnoho průmyslových automatů. Například: Simatic, SAIA, Koyo, ABB, Wago, Bernecker&Reiner, a mnoho dalších.

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:
- OPC server jiných firem. Aplikace PROMOTIC je v tom případě OPC klientem.
Použití OPC (komunikační ovladač PmOpcUaClient nebo objekt PmaOpcDaClient) vyžaduje zakoupení licence "PmOPC". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
- Pokud se použije Netlink převodník na Ethernet, pak lze pro komunikaci použít PmS7 - Ovladač pro komunikaci protokolem S7-TCP/IP.


Na úrovni fyzické vrstvy PROFIBUS se používají 4 typy rozhraní:
RS 485: Pro úlohy vyžadující vysokou přenosovou rychlost. Maximální přenosová rychlost je 12 Mbit/s. Zařízení jsou propojena sběrnicovou topologii, pomocí kabelu typu A (stíněná kroucená dvojlinka). Na jeden segment sběrnice může být připojeno maximálně 32 zařízení, pomocí opakovačů lze propojit až 126 zařízení.
RS 485-IS: Je jiskrově bezpečná verze rozhraní RS485. Maximální přenosová rychlost je 1.5 Mbit/s. Na jeden segment sběrnice může být připojeno maximálně 32 zařízení.
MBP: (Manchester Coding and Bus Powered) Jiskrově bezpečné rozhraní, přenosová rychlost 31.25 kbit/s, možnost napájení přes vodiče sběrnice. Topologie může být typu sběrnice nebo hvězda. Na jeden segment sběrnice může být připojeno maximálně 32 zařízení v běžném prostředí nebo 10 zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Údaje jsou kódované kódem Manchester.
Optické vlákna: umožňují vysokou přenosovou rychlost 12Mbit/s na velké vzdálenosti (několik km). Topologie je liniová, hvězda nebo kruh. V síti může být až 126 zařízení.
© MICROSYS, spol. s r.o.