Update cookies preferences
Promotic

Komunikace protokolem IEC 60870-5

Norma IEC 60870-5 definuje komunikační protokol pro systémy a zařízení dálkového ovládání pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů.
Základ IEC 60870-5 definuje pět dokumentů:
- IEC 60870-5-1 Formáty přenosového rámce
- IEC 60870-5-2 Procedury linkového přenosu
- IEC 60870-5-3 Obecná struktura aplikačních dat
- IEC 60870-5-4 Definice a kódování aplikačních informačních prvků
- IEC 60870-5-5 Základní aplikační funkce

Na těchto dokumentech jsou postaveny společné normy:
- IEC 60870-5-101 Přenosové protokoly, společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání
- IEC 60870-5-102 Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách
- IEC 60870-5-103 Přenosové protokoly, Společná norma pro informační rozhraní ochran
- IEC 60870-5-104 Přenosové protokoly, Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily


PROMOTIC komunikační ovladač PmIEC8705:

Nejvhodnějším řešením pro komunikaci protokolem IEC 60870-5 v aplikaci PROMOTIC je použít PROMOTIC ovladač:
PmIEC8705 - Ovladač pro komunikaci protokolem IEC 60870-5


Komunikace pomocí OPC serveru

Pro komunikaci aplikace PROMOTIC protokolem IEC 60870-5 lze použít OPC servery dodávané jinými firmami.

Historie:
Pm8.02.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.