Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja poprzez protokół IEC 60870-5

Norma IEC 60870-5 definiuje protokół komunikacyjny dla systemów i urządzeń zdalnego sterowania dla śledzenia i sterowania geograficznie rozległych procesów.

Podstawę IEC 60870-5 definiuje pięć dokumentów:

- IEC 60870-5-1 Formaty ramki transmisji
- IEC 60870-5-2 Procedury transmisji liniowej
- IEC 60870-5-3 Ogólna struktura danych aplikacyjnych
- IEC 60870-5-4 Definicja i kodowanie aplikacyjnych elementów informacyjnych
- IEC 60870-5-5 Podstawowe funkcje aplikacyjne

W tych dokumentach są założone wspólne normy:

- IEC 60870-5-101 Protokoły transmisji, wspólna norma dla podstawowych zadań zdalnego sterowania
- IEC 60870-5-102 Wspólna norma dla transmisji integrowanych wartości sumarycznych w systemach elektryfikacyjnych
- IEC 60870-5-103 Protokoły transmisji, wspólna norma dla interfejsu informacyjnego zabezpieczeń
- IEC 60870-5-104 Protokoły transmisji, Dostęp sieciowy dla IEC 60870-5-101 stosujący normalizowane profile transportowe
 
 

PROMOTIC driver komunikacyjny PmIEC8705:

Najstosowniejszym rozwiązaniem do komunikacji IEC 60870-5 w aplikacji PROMOTIC jest wykorzystanie drivera PROMOTIC:

PmIEC8705 - Driver do komunikacji poprzez protokół wg normy IEC 60870-5

 

Komunikacja przy pomocy OPC serwera

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC poprzez protokół IEC 60870-5 można zastosować OPC serwery dostarczane przez strony trzecie.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice