Promotic

Komunikacja poprzez protokół IEC 60870-5

Norma IEC 60870-5 definiuje protokół komunikacyjny dla systemów i urządzeń zdalnego sterowania dla śledzenia i sterowania geograficznie rozległych procesów.
Podstawę IEC 60870-5 definiuje pięć dokumentów:
- IEC 60870-5-1 Formaty ramki transmisji
- IEC 60870-5-2 Procedury transmisji liniowej
- IEC 60870-5-3 Ogólna struktura danych aplikacyjnych
- IEC 60870-5-4 Definicja i kodowanie aplikacyjnych elementów informacyjnych
- IEC 60870-5-5 Podstawowe funkcje aplikacyjne

W tych dokumentach są założone wspólne normy:
- IEC 60870-5-101 Protokoły transmisji, wspólna norma dla podstawowych zadań zdalnego sterowania
- IEC 60870-5-102 Wspólna norma do transmisji integrowanych wartości sumarycznych w systemach elektryfikacyjnych
- IEC 60870-5-103 Protokoły transmisji, wspólna norma dla interfejsu informacyjnego zabezpieczeń
- IEC 60870-5-104 Protokoły transmisji, Dostęp sieciowy dla IEC 60870-5-101 stosujący normalizowane profile transportowe


PROMOTIC driver komunikacyjny PmIEC8705:

Najstosowniejszym rozwiązaniem do komunikacji poprzez protokół IEC 60870-5 w aplikacji PROMOTIC jest wykorzystanie PROMOTIC drivera:
PmIEC8705 - Driver do komunikacji poprzez protokół IEC 60870-5


Komunikacja przy pomocy OPC serwera

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC poprzez protokół IEC 60870-5 można zastosować serwery OPC dostarczane przez strony trzecie.

Historia:
Pm8.02.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.