Promotic

Komunikacja poprzez protokół DNP3

Distributed Network Protocol 3 (DNP3) to zestaw protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych pomiędzy komponentami w systemach automatyki procesowej.
Jego głównym zastosowaniem są sieci użyteczności publicznej dla firm zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej lub wody.
Został opracowany do komunikacji między różnymi typami urządzeń akwizycji i sterowania danymi.
Konkurencyjne standardy obejmują starsze protokół Modbus i nowszy protokół IEC 61850.
 
Patrz również:
- https://www.dnp.org
- https://en.wikipedia.org/wiki/DNP3

PROMOTIC driver komunikacyjny PmDNP3:

Najstosowniejszym rozwiązaniem do komunikacji poprzez protokół DNP3 w aplikacji PROMOTIC jest wykorzystanie PROMOTIC drivera:
PmDNP3 - Driver do komunikacji poprzez protokół DNP3

Driver ten jest przeznaczony do komunikacji poprzez Ethernet.


Komunikacja przy pomocy OPC serwera

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC poprzez protokół DNP3 można zastosować serwery OPC dostarczane przez strony trzecie.
Na przykład:
© MICROSYS, spol. s r.o.